Page 1


http://vimeo.com/24302498Â


schopnosť originálnej myšlienky, samotnú tvorbu originálneho diela alebo i výsledok kreatívnej činnosti


e n v í t a r i inšp íbehy pr


e n v í t a r i i inšp bnost oso


e n v Ă­ t a r i inĹĄp logy b


ld r o w sic u m


e n v í t a r i inšp bilné mo ácie k i l p a

StumbleUpon

http://www.grovo.com/stumbleupon


Kreatívna ekonomika je dôsledok synergie ľudskej

tvorivosti, mobility, technologickej vyspelosti a záujmu človeka o humanizáciu spoločnosti, ktorá vytvára podmienky pre rastúcu schopnosť prijímať produkty, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti.


Oblasť (odvetvie) Poznámka (oblasť zahŕňa aj) Architektúra

interiérový dizajn a záhradnú architektúru

Divadlo

dramatikov, choreografov a ďalších autorov dramatických a hudobnodramatických diel, ako aj nehudobné interpretačné umenie (herci, tanečníci, mímovia, atď.)

Dizajn

priemyselný dizajn a umelecký dizajn, ako aj úžitkové umenie

Film a video

audiovizuálny priemysel vrátane filmového priemyslu (tak výrobcov originálov audiovizuálnych diel, ako aj vydavateľov ich rozmnoženín), ako aj súvisiace povolania a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

Hardvér a súvisiace služby

vývoj, výroba, dovoz, vývoz a predaj súvisiaceho hardvéru (o. i. PC, mobilné zariadenia, televízory), nosičov a poskytovanie súvisiacej technologickej základne (o .i. webhosting)

Podporné služby

umelecké agentúry, eventové agentúry, organizácie kolektívnej správy práv, poradenské spoločnosti, copyright clearing a pod.


Hudba

hudobných skladateľov i hudobných interpretov (speváci, hudobníci), ako i textárov; rovnako i hudobný priemysel (výrobcovia zvukových záznamov hudobných diel a vydavateľstvá hudobných diel) Informačno−komunikačné elektronické komunikácie a poskytovanie služieb technológie informačnej spoločnosti, ako aj špecifických obsahových služieb (o. i. retransmisia, direct to home (DTH), multiplex) Komunikačné médiá mediálny priemysel vrátane rozhlasového a televízneho vysielania, tlačových agentúr, vydávania periodickej tlače a poskytovania e-news, ako aj súvisiace povolania (o.i. novinári, reportéri, dokumentárni a reportážni fotografi); nezahŕňa audiovizuálne mediálne služby na požiadanie (napr. video na požiadanie (VoD) a služby informačnej spoločnosti) Kultúrne dedičstvo a prírodné pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, nehnuteľné dedičstvo kultúrne pamiatky, hnuteľné kultúrne pamiatky, nehmotné kultúrne dedičstvo, archeologické nálezy, archeologické náleziská, prírodné pamiatky, chránené krajinné prvky, jaskyne, prírodné vodopády, hvezdárne a planetáriá, skanzeny, arboréta, botanické záhrady, mestské záhrady a parky, hrady, zámky, kaštiele a významné sakrálne stavby Literatúra a knižný trh spisovateľov, editorov, prekladateľov, redaktorov a vydavateľov neperiodických publikácií, ako aj vydavateľov audiokníh


Módny priemysel

Multimediálny priemysel Pamäťové inštitúcie

Reklamný priemysel Remeslá Softvér Trh s umením Vizuálne umenie Zábavný priemysel

haute couture a parfumérstvo, ako aj návrhárstvo v súvisiacich oblastiach (napr. nechtový dizajn), a súvisiace povolania (štylisti, aranžéri, floristi a pod.) herný priemysel, ako aj vydávanie multimediálnych diel a počítačových a konzolových hier zbierkové predmety a fondy múzeí, knižníc, galérií, archívov, Slovenského filmového ústavu, Ústavu pamäti národa a Rozhlas a televízia Slovenska reklamné agentúry, mediálne agentúry, marketing a Public Relation remeslá tradičnej ľudovej a mestskej kultúry vývoj a výrobu softvéru; nezahŕňa vývoj a výrobu počítačových hier a konzolových hier legálny trh so starožitnosťami a aukčné spoločnosti, ako aj súvisiace povolania (napr. reštaurátori) všetky formy výtvarného umenia, umeleckej fotografie a svetelného dizajnu, ako aj nové formy multimediálnych inštalácií atď. zoologické záhrady a voľnočasové aktivity inde neuvedené (o. i. varieté, kabaret, cirkus, lunapark, zábavné a športové podujatia, amatérska umelecká tvorba, kurzy zručností), vývoj hračiek


i f a r g o t o F a

1


h r v NĂĄ ingo t e k e r i a g m tratĂŠ s j e v

DP

2


a l l i r g e n Gu keti r a m

3


A L F

B O M H S

http://www.youtube.com/watch?v=9BBQUoeMZBY


a n eo d i v ci u e n รกl pagรก ej r i V ro odn ov p ch b u l b O ty/k l u k fa

4

http://www.markething.cz/propagacni-videa-ceskychvysokych-skol-dil-2


A N CE Ú J ZU ÉM A UK OBL O P PR

http://www.youtube.com/watch?v=omBfg3UwkYM


E C Ú UJ K ŠO

http://www.youtube.com/watch?v=Cvc6IZ1k7Po


S

N E I UŠ

č A K

LŇ P í NÁ


I T S NO D R U S AB

http://www.tyinternety.cz/2013/03/01/clanek /top-viraly-tydne-oreo-playstation-red-bull/


É L I M

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=dhsy6epaJGs#!


DV

É N L SE Y M Z J O

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=a9bQvvLmpx0


V

N TIP

É

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=g7b1Y05STiU#!


E C Ú UJ K ŠO

http://www.youtube.com/watch? feature=player_embedded&v=_gWk_yKtEdo


é k ls o Šk dio rá

5


n j a j z i e D en n รก r ch ielne d

DP

6


t n e g v n E i t e rk ING a m CL CY

7


t n e g v n E i t Y e T k r R a A m BP U L K

8


á n ľ o V

a m té

9


Creative Business Club


B A B

R A E

DP

10


รก n ฤ o n a a i b V do oz JEL AN

DP

11


ho

y n i d

DP

12

(1) workshop CBC  
(1) workshop CBC  

zadania projektov