Page 1

M

us ea

Ge nt


Dit fotoboek is voor studenten uit Gent. Het is bedoeld om studenten iets dichter bij de musea in Gent te brengen. Ieder museum waarvan je in dit boek foto’s vindt is anders. Ieder museum is bedoeld voor een ander publiek en heeft zijn eigen kenmerken. We willen je met deze musea laten kennis maken zodat je direct ziet welke musea jou aanspreken.


Van de 10de tit de 14de eeuw was het Gravensteen residentieplaats van de graven van Vlaanderen. De oudste middeleeuwse gebouwen waren van hout en stamden uit de 10de eeuw.

In de 11de eeuw verrees een eerste stenen gebouw met nishaarden, trapzaal en latrines.

Op het einde van de 12de eeuw werd het huis van de burggraaf tegen de donjon aangebouwd. In tijden van onlust nam de kastelein het bevel over het kasteel op zich. Boven de kamer van de burggraaf ligt de grafelijke kapel.


Door graaf Filips van de Elzas (1168-1191) werd dit omgebouwd tot een hoge donjon en kwamen de walmuur en het poortgebouw tot stand. Bij de residentie van 1886-1913 werden de middeleeuwse gebouwen vrijgemaakt van jongere constructies. Bij de eigenlijke burcht hoorde een voorhof, het huidige SintVeerleplein.


links eerste en tweede

Het wapenmuseum met schitterende pistolen, kruisbogen, zwaarden en strijdknotsen worden naast harnassen en een maliĂŤnkolder getoond. Deze collectie werd in de 19de eeuw door de Gentse industrieel Adolphe Neyt samengesteld.

In 1180 gaf Filips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, de middeleeuwse burcht zijn huidige aanblik. Oorscpronkelijk had het Gravensteen een militaire functie maar die ging verloren in de 14de eeuw. Sindsdien is de burcht gebruikt als muntatelier, gerechtshof, gevangenis en katoenspinnerij. Naast een crypte, kerkers en historische ruimten heeft het Gravensteen ook twee musea.


Van de 14de tot de 18de eeuw was het Gravensteen belangrijk bestuurlijk en administratief centrum; zowel het college van de Oudburg als de Raad van Vlaanderen vergaderden in de burcht. Hier werden verdachten tijdelijk gevangen gehouden en gefolterd, werden vonnissen geveld en vonden terechtstellingen plaats. Deze belangrijke episode wordt belicht door een aantal dwang- en foltertuigen.


links boven en rechts boven

Omheen het platform loopt een gang vanwaar het garnizoen de belegeraars kon bestoken. Langs twee luiken konden de werptuigen vanuit een bergplaats onder het platform aangevoerd worden.

links

De originele folterkamer. Hier werd men een ketting met pinnen rond de nek gedaan en zo konden ze nog bidden en vragen om vergeving.


Het Gravensteen is in het Gentse ook bekend om de zogenaamde “Slag om het Gravensteen”. Deze vond plaats op 16 november 1949, toen Gentse studenten de burcht bezetten. Dit gebeurde volgens de overlevering uit protest tegen de verhoging van de bierprijs en het feit dat politie zijn witte helmen zou vervangen door blauwe kepies, zodat ze moeilijker te onderscheiden waren van postbodes en taxichauffeurs. De studenten die het plan bedachten hadden inderdaad spandoeken met slogans aangaande de bierprijzen en de politiekepies gemaakt, maar volgens getuigenissen van enkele van de initiatiefnemers (H. Hubené en J. De Seranno) ging het om een studentengrap zonder expliciete statements die uit verveling ontstond. Politie, brandweer en rijkswacht werden ingeschakeld om het Gravensteen te ontruimen, wat uiteindelijk ook lukte. Mede onder druk van de publieke opinie werd geen enkele student gerechtelijk vervolgd. Tot op de dag van vandaag wordt deze “grootste studentengrap aller tijden” jaarlijks herdacht met de “Gravensteenfeesten”. Deze worden naar unanieme wens van de oud Gravensteenbezetters georganiseerd door het Gentse Seniorenkonvent. Dit is elk jaar een feest voor een kleine duizend Gentse studenten.


Robert Devriendt Le nouveau rituel, 2008-2009 olie op doek, 6 schilderijen

Quiet Disaster: Fire, Water, Looking Back, 1999 Courtesy Marian Goodman Gallery, NY/Paris

rechts onderaan

Bjarne Melgaard, Sydney Moon over islam, 1999


Eerste vanboven

Katrin Sigurdardottir Haul 2005

tweede vanboven

Sylvia Henrich Wasserfall/t채glich 12-13 Uhr und 16-17 Uhr, 2009 bestaat uit vele individuele stukken


links boven

Monica Studer / Christoph van den Berg Loch 2009

tweede links

Jussi Kivi, 2001-2003 Romantic geographic society

derde rechts

Mark Klett & Byron Wolfe Four views from four times and one shoreline Lake Tenaya, 2002

derde links

Damien De Leqeleire Ce qu’a vu Monet, 2006


Onderaan

John Timberlake Colony 13, 2006 potlood en inkjet op papier

rechts

Transmission Tower: Sentinel, 1992 Courtesy Marian Goodman Gallery, NY/Paris


rechts boven

Rapedius/Rindfleisch Monte Vera, 2007 tekeningen op opgerold papier

links boven

Marcel Berlanger Ch창teau noir, 2009 acryl op glasvezel

links

Sylvia Henrich Wasserfall/t채glich 12-13 Uhr und 16-17 Uhr, 2009 bestaat uit vele individuele stukken


links

Transmission Tower: Sentinel, 1992 en Hostage, 1989 Courtesy Marian Goodman Gallery, NY/Paris

onder

Jacques Mahé de la Villegé, Quimper L’anonyme du dripping, 1967


Het 14de eeuwse belfort symboliseert de taaie strijd van de Gentenaren voor vrijheid, zelfstandigheid, democratie en sociale rechtvaardigheid.

Bij volksvergaderingen of gevechten tegen de vijand luidde de banklok Roeland vanuit de stadstoren. Het belfort is opgenomen op de wereldranglijst van beschermd cultureel erfgoed van de Unesco.

Het belfort herbergt een klokkenmuseum, de oude draken van het belfort en de deels historische Hemonybeiaard.


Klokke Roeland is genoemd naar de heldhaftige leger aanvoerder wiens hoorngeschal Karel de Grote waarschuwde voor gevaar. In 1660 goot Pieter Hemony drie grote luidklokken, waarvan de grootste later de naam Roeland erfde. De klok barstte bij het elektronisch inluiden van de Gentse feesten in juli 1914 en is in 2003 hersteld.In afwachting van haar terugkeer staat ze op het Emile Braunplein.


boven

In 1339 plaatste men op elke hoek van het gebouw een torenwachter, gehouwen uit blauwe hardsteen. De enige overgebleven wachter werd in 1870 naar beneden gehaald. De wachters die nu op de toren staan dateren van de restauratiecampagne van 1913.

eerste rechts

Torenuurwerk met slinger (17e eeuw) uit de kerk van Sint-Joris-Oudenhove, getekend “J.B.Richet à Ellezelle” In afwachting van haar terugkeer staat ze op het Emile Braunplein.


rechts en onder

Een van de vele klokken uit het klokkenmuseum men kan ze allemaal van zeer dicht bekijken en ze staan allemaal heel ordelijk en mooi opgesteld, zodat het overzichtelijk blijft.


Toen de bouw van de gemeentetoren in 1377 zo goed als voltooid was, werd traditiegetrouw een windwijzer op de top geplaatst. Ge誰nspireerd door oude fabels en legenden werd gekozen voor een draak. Op het belfort staat dit fantastisch fabeldier symbool voor de bewaker van gemeenschappelijke charters en pivileges in het secreet.


In 1380 werd de eerste draak op de toren geplaatst. In de 16e eeuw was het gebruikelijk de draak vuur te laten spuwen bij publieke feestelijkheden. Rond de weervogel hing men dan brandende pektonnen die voor een indrukwekkend spektakel zorgden. Herstellings- en verbouwingswerken aan het belfort waren telkens een gelegenheid om de draak een nieuw kleedje aan te trekken.


Duitsland, de Brocken. De Mont Ventoux van de Harz in twee seizoenen. Tot de val van het Ijzeren Gordijn stond hier een imposant spionageareaal; nu zijn de toeristen teruggekeerd.

Duitsland, teistungen Roest op resten van het Ijzeren Gordijn. Dit is ook de foto die hij gebruikt als totaalbeeld van zijn serie.

midden onder ItaliÍ, Redipuglia Werken op het meest overweldigende Italiaanse soldatenkerhof van de Eerste Wereldoorlog. De aanvoerder, Duca d’Aosta, rust voor zijn manschappen die presente, aanwezig, lijken te roepen.


Tweede bovenaan Slowakije, Bratislava Portier op de siertrap in Hotel Kyjev, ooit het toppunt van communistische luxe.


bovenaan

Het individuele en de massa, vannaf 1983 tot 1991 keramiek

eerste rechts

Het tijdstip van raadselachtig licht, 2008-2009 keramiek in het bezit van de kunstenaar

tweede links

Branding, 2008 keramiek in het bezit van de kunstenaar

tweede rechts

Natuur-cultuur, 1997 in het bezit van de kunstenaar


rechts en onder

Scheepswrak, 2003 keramiek verzameling van de kunstenaar.


boven

Duitsland, Teistungen Roest op resten van het Ijzeren Gordijn.

links onder

Duistland, Schlagsdorf Beeldenstorm: onthoofd beeld van een Oost-Duitse grenssoldaat in het openluchtmuseum.


links boven

Italië, Trieste Italiaanse flair op Piazza dell’Unita d’Italia.


Een gezellig plaatsje in de kapel van de Keure of touwkapel. De kapel was oorspronkelijk rijkelijk versierd maar dit werd verwoest tijdens de beeldenstorm in 1566.

Een kast uit de kapel van Gedele. Deze ruimte werd aangepast als kantoor voor de diensten van de griffie.

Dit is de zijgevel van de kapel van de Keure of truwkapel. De neogotische scheidingswand met tribune dateert van de restauratiecampagne en werd geplaatst op aanraden van Viollet-le-Duc.


tweede boven links

Dit zijn onderdelen uit de kapel van Keure, of trouwkapel. Het linkse is een oude stoel, natuurlijk gerestaureerd en hetgene boven is het blafond ervan. Het plan voorzag een veel grotere ruimte, maar de werken werden bruusk stilgelegd en het prachtige netgewelf bleef onvoltooid.


eerste rechts

Dit is in de troon zaal en is een vroegere burgemeester van Gent. Ze staan allemaal uitgestald in de gang. Deze burgemeester is Emile Claeys (burgemeester van 1947-1953 en van 159-1969)

eerste links

Dit is een onderdeel van muurdecoratie in de troonzaal. Waar alle beelden stonden van vroegere burgemeesters.

tweede links

Deze engel is tezien op de barokke mantel van de schoorsteen in de ontvangstsalon. Waar een geschilderd schouwstuk met de allegorische voorstelling van de ‘Ontvangst van Filips IV, koning van Spanje door de provincie van Vlaanderen en de Staten’ van de hand van Jan van Cleef. Deze kamer werd ingericht als ledenkamer van de Staten van Vlaanderen.


links

Dit is een onderdeel uit de kapel van Keure, of trouwkapel. Het zijn vrij recente stoelen met een oude indruk, Zo bewaard de zaal zijn gehele indruk.

onder

Dit is een prachtige luster uit het Ontvanstsalon. Hier zie je hoe mooi de muren versierd waren met stoffen en hoe de verlichting er mooit tegenaan leunde.


Dit alles is het Ontvanstsalon. De kamer werd in 1728 grondig vernieuwd en heringericht onder leiding van de Gentse architect Bernard De Wilde. In het prachtige stucplafond zijn verschillende motieven, zoals schelpen, hoorns de overvloeds, vruchtenkorven, druiven-en bloemenmotieven verwerkt.

Rechtsboven

Links op de schoorsteen hangt het staatsieportret van keizerin Maria-Theresia, geschilderd door haar hofschilder Martin von Meytens (1696-1770). Zij draagt een kanten jurk door Gentse weeskinderen vervaardigd in opdracht van de Staten van Vlaanderen.


tweede boven links

Dit is de kapel van Keure, of trouwkapel. Onderaan links zie je de 3 sierlijke stoelen onder een luifel waar vandaag de dag de schenenen zitten om mensen te huwen. onderaan rechts zie je hoe men verwachtte de zaal oorspronkelijk groter te maken. Rechts is het schilderij van Karel Wouters. Dit schilderij werd in 1842 geschonken en stelt Maria van BougondiĂŤ voor die om genade smeekt voor haar ministers Hugonet en Imbercourt. Het pleidooi van de hertogin, dat hier heel pathisch wordt voorgesteld, was vruchteloos want beide raadslieden werden terechtgesteld.


links

Salon Lodewijk XVI 18e eeuws kristallen luster tezien op het einde van je wandeling doorheen het mueum.

links enonder

Koffieservies “Le Maraudeur” Philippe Wolfers (B) en Isidore de Rudder (B) voor huis Wolfers Frères, Brussel ca. 1885-1890


boven

Glas-in loodramen voor woning Koning Leopold 1-laan in gent ca. 1889 Constant Montald de zitbank ca 1905 Gustave Semurier-Boxy, Luik

links

Deze luster is tezien op het einde van je wandeling doorheen het mueum.


eerste links

Textieldruk, Staal of proeflap van gordijnstof Gent 1956-1960 Ontwerp: Herman Lampaert

tweede rechts

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra De totale vormgeving was in handen van Henry Van de Velde

tweede links

weefsel, gebrocheerde lieré-taqueté Frankrijk, vermoedelijk Lyon, 1736-1742 In deze periode streefde men er naar de motieven levensecht en driedimensioneel weer te geven.

derde links

Kant, zijde schoudermanteltje in Chentily kloskant Frankrijk of België, tweede helft van de 19e eeuw


links

Zetel “Barcelona� voor Knoll Associates, New York 1929 ontwerp, 1953-1958 uitvoering Ludwig Mies van der Rohe (DE)

onder, rechts

Salon Lodewijk XVI 18e eeuwse zetel en plafondschildering, in het permanente deel, tezien op het einde van je wandeling doorheen het mueum.


rechts boven

Stoel “Pappardelle” Ron Arad (GB) Voor The Gallery Mourmans, Maastricht, 1992

links boven

Lage stoel “LCP”, 2002 Maarten Van Severen (B) voor Kartell (I)


links boven

Italië, Trieste Italiaanse flair op Piazza dell’Unita d’Italia.

rechts onder

Motief siena, 1954 design Alvar Aalto Zitschelp in berkenmultiplex.


Dit fotoboek is voor studenten uit Gent.Het is bedoeld om studenten iets dichter bij de musea in Gent te brengen. Ieder museum waarvan je in dit

We willen je met deze musea laten kennis maken zodat je direct ziet welke musea jou aanspreken.

boek foto’s vindt is anders. Ieder museum is bedoeld voor een ander publiek en heeft zijn eigen kenmerken.

Dit boek heeft foto’s is volledig gemaakt door Karen De Rycke, Student op de Artevelde Hogeschool. Alle foto’s die getrokken zijn, zijn eigenhandig gemaakt met goedkeuring van de instanties.

Stud_Gent  

Pictures about the musea in Gent in a graphic layout made for scool.

Stud_Gent  

Pictures about the musea in Gent in a graphic layout made for scool.