Page 1

48. MEĐUNARODNI TURNIR »NAGAOKA 2011« PROPOZICIJE NATJECANJA MJESTO ODRŽAVANJA :

VOJAŠNICA FRANC ROZMAN STANE Leskoškova ulica 7, Ljubljana

NEDELJA, 27. NOVEMBAR 2011 Kadeti i kadetkinje M + W (U 17) Mlađi člani i članice (U 23) Člani i članice M + W (15 +) 8.00 – 9.15 9.15 – 10:00 10.00 – 12.30 12.30 – 13.00 10.00 – 11.15 11.15 – 12.00 12.30 – 15.00 15.00 – 16.00 11.45 – 13.00 13.00 – 13.45 14.30 – 18.00 18.00 –19.00

- prijava i vaganje - žrijeb - početne borbe - finalne borbe - prijava i vaganje - žrijeb - početne borbe - finalne borbe - prijava i vaganje - žrijeb - početne borbe - finalne borbe

M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W

(U 17) (U 17) (U 17) (U 17) (U 23) (U 23) (U 23) (U 23) ( 15 +) ( 15 +) ( 15 +) ( 15 +)

STAROSTNE I TEŽINSKE KATEGORIJE (U 17) Muški i žene (M + W) – kadeti i kadetkinje, godište 1995 – 1996 (1997) Težinske kategorije (M): do 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg Težinske kategorije (W): do 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg (U 23) Muški i žene (M + W) – mlađi člani i članice, godište 1996 – 1989 Težinske kategorije (M): do 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg Težinske kategorije (W): do 48, 52, 57, 63, 70, 78, + 78 kg (15 +) Muški i žene (M + W) – člani, do kadeti, godište 1996 i stariji Težinske kategorije (M): do 60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 kg Težinske kategorije (W): do 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 kg

NAČIN TAKMIČENJA Takmičenje će se voditi po sistemu sa repasažima. U kategorijama, sa pet ili manje prijavljenih natjecatelja bori se svaki sa svakim (pool sistem).

TRAJANJE BORB (U 17) (U 23) (15 +)

Kadeti i kadetkinje (M + W) Mlađi člani i članice (M + W) Člani i članice (M + W)

4 minute 5 minuta 5 minuta


BODOVANJE ZA PEHAR »NAGAOKA 2011« Bodove donose prva četiri mjesta po sistemu 10 – 7 – 5. Ako imaju dvije ili više ekipa jednaki broj bodova, je bolja ekipa sa više prvih, drugih ili trećih mjesta. U kategoriji s 5 i manje natjecatelja, se boduje po sistemu 5 – 3 – 1. U kategoriji sa jednim natjecateljem nema bodova.

NAGRADE U svim kategorijama u starosnoj grupi U 23 i 15 + je za prvo mjesto predviđena nagrada 200 EURA, koju primi klub natjecatelja. V kategoriji sa manje od devet natjecatelja se nagrada ne podjeli. Najbolja četiri natjecatelja u svakoj kategoriji prime medalje. Najbolje ekipe u svim starosnim grupama prime pehare. Najboljoj ekipi u ukupnom bodovanju drugog dana (U 17, U 23, 15 +) podjeli se pehar »NAGAOKA 2011«.

NATJECATELJSKA TAKSA Taksa iznosi 12 € po osobi, u slučaju duplog nastupa pa 20 €.

POSEBNE NAPOMENE Za sve što ne stoji u ovim propozicijama, važe pravila JZS. Organizator zadržava pravo promjene na samom natjecanju. Organizator ne preuzima odgovornosti u slučaju povrede takmičara i njihovu imovinu. Priporočamo da imaju natjecatelji sređeno zdravstveno osiguranje.

MOGUČNOSTI za SMJEŠTAJ Moguće je osigurati sobe za smještaj po oko 30€ po osobi ali samo na osnovu pravovremene prijave.

INFORMACIJE Judo klub Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana Informacijo o takmičenju: +386 31 255 527 E – naslov: www.judo-olimpija.com E – pošta: judo.olimpija@gmail.com

ORGANIZACIJSKI ODBOR »NAGAOKA 2011«


»MINI NAGAOKA 2011« PROPOZICIJE MJESTO ODRŽAVANJA:

VOJAŠNICA FRANC ROZMAN STANE Leskoškova ulica 7, Ljubljana

SUBOTA, 26. NOVEMBAR 2011 Djeca – dečki i djevojčice M + W (U 11) Mlađi dečki i djevojčice M + W (U 13) Stariji dečki i djevojčice M + W (U 15) 08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 11.00 09.00 – 10.00 10.00 – 10.45 11.00 – 14.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.30 – 18.00

- prijava, vaganje, zagrijavanje - raspored po grupama (8) - početne borbe i finalne borbe - prijava i vaganje - žrijeb - početne borbe i finalne borbe - prijava i vaganje - žrijeb - početne borbe i finalne borbe

M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W M+W

(U 11) (U 11) (U 11) (U 13) (U 13) (U 13) (U 15) (U 15) (U 15)

STAROSTNE I TEŽINSKE KATEGORIJE (U 11) Djeca – dečki i djevojčice (M + W) – Djeca, godište 2001 i mlađi Težinske kategorije (M): raspoređeni u grupe po 8 takmičara Težinske kategorije (W): raspoređene u grupe po 8 takmičarki (U 13) Muški i žene (M + W) – mlađi dečki i djevojčice, godište 1999 – 2000 (2001) Težinske kategorije (M): do 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 kg Težinske kategorije (W): do 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg (U 15) Muški i žene (M + W) – stariji dečki i djevojčice, godište 1997 – 1998 Težinske kategorije (M): do 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 kg Težinske kategorije (W): do 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 kg Takmičenje za djecu (U11) će se odvijati po dogovoreno prilagođenim pravilima. Starosna kategorija nije ograničena, ako po stručnoj procjeni trenera takmičar odgovara razvoju i znanju. Dečki i djevojčice će biti raspoređeni u grupe po približnoj ocjeni (težina, pas) po 8 natjecatelja na grupu. Djeca godište 2004 i mlađi će biti raspoređeni u svoje grupe.

NAČIN TAKMIČENJA Takmičenje će se voditi po sistemu sa repasažima. Svaki učesnik (U11) ima zagarantirane najmanje dvije borbe. Borilačko mjesto nije označeno. U konkurenci (U13 i U15) važe pravila JZS.


TRAJANJE BORB (U 11) (U 13) (U 15)

Djeca – dečki i djevojčice (M + W) Mlađi dečki i djevojčice (M + W) Stariji dečki i djevojčice (M + W)

2 minuti 2 minuti 3 minute

BODOVANJE ZA PEHAR »MINI NAGAOKA 2011« Bodovanje je jednako kao za pehar »NAGAOKA 2010«, ali se boduje odvojeno.

NAGRADE Najbolja četiri natjecatelja u svakoj kategoriji prime medalje, v dječjoj konkurenci (U 11) pa svi ostali spomenske medalje. Najbolje ekipe u svim starosnim grupama prime pehare. Najboljoj ekipi u ukupnom bodovanju prvog dana (U11, U13, U15) prime pehar »MINI NAGAOKA 2011«

NATJECATELJSKA TAKSA Taksa iznosi 12 € po osobi, u slučaju duplog nastupa pa 20 €. .

POSEBNE NAPOMENE Jednako kao za pehar »NAGAOKA 2011«.

INFORMACIJE Judo klub Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana Informacijo o takmičenju 0038631 255 527 E – naslov: www.judo-olimpija.com E – pošta: judo.olimpija@gmail.com


PRIJATELJI KLUBA:

nagaoka2011_hs  

STAROSTNE I TEŽINSKE KATEGORIJE NAČIN TAKMIČENJA VOJAŠNICA FRANC ROZMAN STANE Leskoškova ulica 7, Ljubljana NATJECANJA (U 17) Kadeti i kadet...