Page 1


PORÍFERS HÀBITAT: Són d’ambient marí i es troben distribuïdes per tots els mars de la terra. Aquests animals estan units de manera permanent al substrat en què creixen, generalment sobre les roques, a diferents profunditats. LA SEVA FORMA: Els animals d’aquest grup reben el nom comú d’esponges. Presenten formes irregulars, entre les quals destaquen les que s’assemblen a un sac, a una copa o a un arbre. La majoria de les esponges presenta una consistència tova i elàstica, l’ésser humà ha aprofitat aquesta propietat per a confeccionar esponges de bany d’origen natural . PARTS DEL COS: Presenten a la superfície del seu cos 1 o 2 orificis grans, els òsculs, i molts orificis petits, els orificis inhalats. L’interior del seu cos consta d’unes cambres internes on trobem unes cèl·lules flagel·lades anomenades coanòcits.


EXEMPLES:


CNIDARIS Hi ha al voltant de 10.000 especies de cnidari ,la majoria vien al aigua. Característiques generals: Els cnidaris son animals diablàstics amb simetria radial primària . La seva organització Corporal es en forma de sac. Formes vitals: Els cnidaris poden presentar dos formes fonamentals , la forma pòlip i la forma medusa. La forma pòlip: En termes general, els pòlips tenen el cos més o menys columnar, presenten una paret del cos prima i una àmplia cavitat gastrovascular. La mesoglea acostuma a estar molt poc desenvolupada. La forma medusa: Les meduses tenen dues superfícies perfectament definides: l’ex ombrel·la, còncava, on se situa la boca (costat oral), i la subombrel·la, convexa i oposada a l'anterior (costat aboral). Al conjunt se'l coneix com a ombrel·la.


EXEMPLES


MOL·LUSCS Tenen el cos tou, protegit per una closca. Alguns poden mesurar uns pocs mil·límetres i d’altres, en canvia, poden arribar a mesurar 10m com el calamar gegant. Habitualment tenen el cos dividit en 3 regions: Cap: S’hi troben el ulls, els tentacles tàctils i altres receptors sensorials. També hi ha la boca, que a dins hi trobem un element molt característic, la ràdula, una espècie de llengua dentada molt resistent. La massa visceral: Està recoberta per una capa que segrega una substància dura. La cavitat paleal: És un replec de la massa visceral en la qual es troben els òrgans respiratoris. El peu: És una massa musculosa que es pot presentar formes diverses, segons el tipus de desplaçament que l’invertebrat realitzi.


EXEMPLES


ELS ANÈL·LIDS On viuen? Són invertebrats de vida aquàtica i terrestre.

Forma del cos: Són de mida petita i de cos allargat i cilíndric. Aquesta forma del cos d’alguns invertebrats rep el nom comú de cuc. El cos d’aquests invertebrats és tou i està dividit en molts segments en forma d’anells.

Parts: 1.- Té una boca petita. 2.- Té 2 ulls. 3.- Quetes ho fan servir per desplaçar-se. 4.- Anells és la forma del seu cos.

Grups: 1.- Poliquets: Tenen uns segments a la part apical diferenciats de la resta del cos i unes quetes variades i abundants. S’acostumen a trobar als fons marins. 2.- Oligoquets: Presenten les quetes agrupades i en un nombre reduït. Molts són terrestres i es coneixen amb el nom de cucs de terra.

3.- Hirudinis: No presenten quetes. Alguns són marins, però la majoria viu en ambients terrestres humits. Reben el nom comú de sangoneres.


EXEMPLES:


ARTRÒPODES Generalment fan pocs mil·límetres de mida, tot i que alguns poden arribar a fer mes d’un metre. Es distingeixen per 3 característiques principals: L’esquelet extern: És una estructura rígida que recobreix el seu cos. Està compost per una substància, la quinta. La presència d’un esquelet estern dificulta el creixement dels artròpodes. Per tal de que puguin créixer produeixen la muda, consisteix en substituir l’esquelet extern per un més gran. El cos està conformat en 3 segments articulats entre si: el cap, el tòrax i l’abdomen.


EXEMPLE:


EQUINODERMS Aspecte molt variable, de manera que trobem organismes d’aquest grup amb cossos de forma ovoide, estrellada o allargada. Tenen un esquelet intern format per plaques rígides de carbonat calci situades just sota la pell. En moltes ocasions, des d’aquestes plaques emergeixes punxes cap a l’exterior. Tenen un sistema ambulacral. Aquest sistema té un canal circular del qual parteixen diversos conductes radials. D’aquests conductes surten nombrosos apèndix, denominats peus ambulacrals, que arriben a l’exterior a través dels orificis que presenta l’esquelet intern. Els peus ambulacrals acaben en una ventosa. Mitjançant canvis en la pressió del líquid intern del sistema ambulacral, aquests peus en poden adherir al substrat i l’animal els fa servir per a desplaçar-se, capturar preses...


EXEMPLES:


PEIXOS Al cap hi trobem la boca, amb dents, els orificis nasals i els ulls, sense parpelles. La part posterior del cap es caracteritza per unes obertures ,les fenedures branquial. En molts peixos, aquestes fenedures es troben protegides per una estructura coneguda com a opercle. Tronc és la part del cos compresa entre l’última fenedura branquial i l’anus. Del tronc parteixen les extremitats en forma d’aletes. La cua està formada per una aleta. A la part de darrera tenen la cloaca. PARTS: 1.- Opercle. 2.- Aleta pectoral. 3.- Aleta pelviana. 4.- Dorsals. 5.- Aleta anal. 6.- Cloaca. 7.- Aleta caudal o cua. Grups: 1.- Els condrictis són peixos que es caracteritzen per tenir un esquelet constituït per cartílag. Per aquesta raó, els condrictis també reben el nom de peixos cartilaginosos. 2.- A diferència dels condrictis, els osteïctis tenen un esquelet ossi ben desenvolupat i, per aquest motiu, reben també el nom de peixos ossis. Els ossos d’aquests peixos són coneguts amb el nom d’espines.


EXEMPLES:


AMFIBIS Són poiquiloterms, necessiten viure prop de l’aigua. Les primeres fases de la vida estan a l’aigua, però a la maduresa molt d’ells poden viure al medi terrestre. Poden mesurar entre 1 centímetre i 1 metre. Tenen la pell nua i sempre ha d’estar humida. Tenen el cap gran i aplatat. La boca és molt àmplia i sense dents, ulls grans, sortits, amb parpelles i uns orificis nasals. En moltes espècies es distingeix el timpà. El tronc és ample i no té coll. Del tronc surten 4 extremitats en forma de potes. En les dues potes anteriors té 4 dits i a les posteriors 5. A la part posterior del tronc es troba la cloaca.


EXEMPLES:


ELS RÈPTILS Els rèptils són vertebrats poiquiloterms terrestres. La seva mida és molt variable i oscil·la entre els pocs centímetres que mesuren moltes sargantanes i els nou metres de longitud què poden arribar algunes serps. Presenta la pell coberta d’escates gruixudes i dures. Els rèptils muden periòdicament la pell en créixer. PARTS: Al cap trobem la boca, amb dent, els orificis nasals i els ulls, amb parpelles. El cap s’uneix amb tronc pel coll, que té una gran mobilitat i permet dirigir-lo en diverses direccions. El tronc és allargat. La majoria de les espècies té quatre potes amb cinc dits cadascuna, tot i que n’hi ha espècies que no presenten extremitats. A la part posterior del tronc es troba la closca. La longitud de la cua varia segons l’espècie, però en general acostuma a ser llarga. HÀBITAT: Els rèptils habiten en ambients càlids i temperats. Es coneixen al voltant de 10000 espècies diferents de rèptils, que es divideixen en quatre grans grups.


EXEMPLES:


AUS Són homeoterms, capaços de controlar la seva temperatura interior independentment de quina sigui la del medi. Hi ha aus de pocs centímetres i altres de gran envergadura que poden arribar a fer més de 2m. La pell la tenen recoberta de plomes, que intervenen de manera fonamental en la capacitat del vol. Podem distingir 3 parts: El cap, trobem els ulls amb parpelles, les obertures auditives les obertures nasals i la boca. A la boca no tenen dents i la seva estructura s’ha modificat per un bec. Hi ha molts tipus de becs. El tronc, presenta un tòrax molt desenvolupat, del tronc surten quatre extremitats, les dues anteriors són ales i les dues posteriors, potes, que estan recobertes d’escates. El vol és a característica més definidora de les aus.


EXEMPLES:


MAMIFERS Són terrestres i pocs aquàtics. Tenen diverses formes de mida. Reben aquest nom perquè els primers dies de vida es s’alimenten de la llet que es produeix a las mamelles de la femella progenitora. Característiques importants de tot es mamífers són la pell, molts animals aquàtic perden el pel quan arriben a l’edat adulta. Tenen tres parts: - Cap: Conte un cervell molt gran, també es troben el ulls, protegides amb parpelles, orelles, nas i boca. - Tronc: Normalment tenen quatre extremitats, aquestes extremitats estan adaptades a la forma de vida e l’animal. Animals terrestres presenten en forma de cames, el aquàtics en forma d’aletes i vida aèria en forma de ales. - Cua: té una longitud i una forma diferent segons l’espècie, i fins i tot, en alguns casos, no es desenvolupa totalment.


EXEMPLES:

Guia d'animals vertebrats i invertebrats  

Aquí hos expliquem coses i hos donem exemples sobre tots els tipus d'animals vertebrats i invertebras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you