Page 1

®

a ev al M sUu

Sirbi miljööväärtuslik piirkond

An kr u

Va sa ra

Ko pl i

Pe lgu ran na

i Alas

Kop liran na

i Sirb

Kop liran na

im Lõ

e

miljööala piir

ehituspiirkond

miljööväärtuslik hoone kinnistu piir

võtmestruktuur

sirbi ma  

Uu s- Ma lev a Vasara Koplira nna Koplir anna Ankru Kop li Lõi me A la s i S ir b i