Issuu on Google+

®

a ev al M sUu

Sirbi miljööväärtuslik piirkond

An kr u

Va sa ra

Ko pl i

Pe lgu ran na

i Alas

Kop liran na

i Sirb

Kop liran na

im Lõ

e

miljööala piir

ehituspiirkond

miljööväärtuslik hoone kinnistu piir

võtmestruktuur


sirbi ma