Page 1

Kalamaja miljööväärtuslik piirkond

8612

8555

8223

8574

8575

1080

8147

8151

8155

8150

8237

8146

8145 8144

8157

8156 8158

8236

8220 8795 8193

8219 8234

8218

8217

8242

8194

8241

8836

8243

8255 8832

8729

8160

8835

miljööala piir

piiranguvöönd

8200

kehtiv miljööala Tallinna ÜP järgi

võtmestruktuur

kultuurimälestis / registreerimisnumber

ehituspiirkond

väga väärtuslik hoone

ehitusjooned

uued plan/tinglikud hoonemahud

väärtuslik hoone

miljööväärtuslik hoone

kinnistu piir

miljööväärtuslik* hoone

tänavahaljastus / puiestee

vähemväärtuslik hoone

uus hoone (pärast 1960. aastat ehitatud) 0

50

100

200 m

miljööst erinev väärtuslik hoone

planeeritav kergliikluse avamine 3

30% 2+1 k

pargid / väärtuslik haljastus

ehituspiirkonna nr maks. hoonestuse % maks. korruselisus: 2+1 - 2 täiskorrust+arh. liigendatud v. katusekorrus

Kalamaja miljööala  

Kalamaja miljööala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you