Page 1

LLIBRE D’ESTIL


Disseny identitat i maquetaci贸 Vlad Ioan Angheluta


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.1 IMAGOTIP

La construcció de l’imagotip de Sant Gervasi s’origina en una circumferència i utilitzant com a referencia la lletra “S” es crea un patró que acaba resultant en una flor. El que es vol expressar és la unitat atravès dels pètals de la flor.

3


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.2 LOGOTIP

El logotip de Sant Gervasi consta de dos blocs tipogràfics. El primer es una tipografía amb serifes, alterada per tal de adaptar-la al imagotip i on es combina la caixa alta (majúscules) i la caixa baixa (minúscules). El segon és una tipografía de pal sec en caixa baixa molt fina per donar més importància al nom.

4


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.3 RETÍCULA I PROPORCIONS

El logotip de Sant Gervasi està basat en una relació proporcional ben curada. L’imagotip, dintre del conjunt, ocupa l’espai d’un cuadrat. L’altura del eslògan és la mateixa que hi ha entre l’altura de l’”a” i la “t” de la paraula “Sant”. L’espai vital del logotip és major per la part inferior ja que a causa de l’eslògan necessita més recolzament per la part de sota.

5


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.4 COLOR / A

La marca gaudeix de dos colors corporatius. El gris fosc per al bloc de text i part de la flor, que dóna força i pes al logotip, però tampoc és tan dur com seria el negre absolut. El taronja per dos dels petals, color càlid i proper que contrasta i ajuda a entendre la marca.

NEGRE

TARONJA

RGB R63 G69 B98 CMYK C68 M53 Y53 K54 PANTONE 446 C

RGB R255 G182 B8 CMYK C0 M34 Y91 K0 PANTONE 1235 C

6


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.4 COLOR / B

Logotip sobre fons clar

Logotip sobre fons fosc

7


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.4 COLOR / C

Negatiu una tinta

Positiu una tinta

8


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.5 MONOCROMÍA

La marca també compta amb una versió en blanc i negre. La seva utilització serà estrictament necessària en el cas de que, per motius econòmics o tècnis, no hi hagi cap altre remei que fer-ho amb una sola tinta.

9


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.6 REDUCCIÓNS

La reducció màxima del logotip ve condicionada per l’altura del imagotip. Aquesta no pot ser inferior a 10mm ja que per sota d’aquesta mesura perilla la llegibilitat del cos tipogràfic secundàri (eslògan)

40 mm

30 mm

20 mm

10 mm

10


.1 CONSTRUCCIÓ DE L’IDENTITAT .1.6 TIPOGRAFÍA

La tipografia escollida per la marca Sant Gervasi és la Bell Gothic en les seves variacions “Roman” i “Bold”. Aquesta tipografia de pal sec va elegantment agafada de la mà amb l’imagotip donat per les formes lleugeramnt curvades. Les connotacions que dóna aquest tipus són la eficàcia, la proximitat i la prosperitat, valors que es volen expressar també amb la marca.

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890?!-/+

11

ABCDEFGHIJKLMN O P Q R ST UVW XY Z abcdefghijklmnopqr stuvwxyz 1234567890?!-/+


.2 PAPERERIA CORPORATIVA .2.1 APLICACIONS

Targeta personal

Targeta general Miquel Àngel Martí Coordinador 660 00 00 01 mianma@santgervasi.com

+ info: 932 90 00 01 www.santgervasi.cat

+ info: 932 90 00 01 www.santgervasi.cat

Sobre americà

12


.2 PAPERERIA CORPORATIVA .2.2 APLICACIONS

Sobre gran

Paper de carta

C/ Bolívar 57 bis 08000 Barcelona 923 44 44 44

13


.2 PAPERERIA CORPORATIVA .2.3 APLICACIONS

Carpeta dossier

14


.3 ELEMENTS PROMOCIONALS .3.1 BOSSA

15


.3 ELEMENTS PROMOCIONALS .3.2 COTXE

16


.3 ELEMENTS PROMOCIONALS .3.3 OPI I APLICACIÓ FOTOGRÀFICA

17


.4 FINALMENT . MEMÒRIA

El projecte constava de crear la marca i la identitat corporativa de Sant Gervasi, ja que molta gent de la que ha viscut i viu encara en aquest barri encara no tenien alguna cosa amb que identificarse. El resultat havia de contenir el logotip i els elemants de papereria tant com els promocionals. El concepte sobre el qual sha treballat ha sigut la unió, l’apropament i s’ha volgut transmetre mitjançant una ilustració abstracta d’una flor. Els “pètals” d’aquesta flor al contrari d’una flor real, envès de surtir del centre cap en fora, va de fora cap en dintre, en un tipus d’espiral reforçant aixi el concepte que es vol transmetre, la unió. Tal com he explicat anteriorment en els diferents apartats del manual la tipografia i el color han sigut cuidadosament triats per tal de arribar al sentiment que es vol transmetre.

18


Manual Identidad Sant Gervasi  
Manual Identidad Sant Gervasi  

Manual para la marca de Sant Gervasi