1 minute read

Andre Nomer-bøger

Nærkampsvåben

Et nærkampsvåben giver som udgangspunkt to terninger (2-12) i skade.

Advertisement

Kort sværd

Et fint, lille sværd. Alle fægtemestre er startet med denne størrelse.

+1

50

Dette tal er den angrebsbonus, våbnet har. Det skal lægges til de to terninger i skade, som man giver med håndvåben som sværd, knive, økser osv.

Viser, hvor meget våbnet er værd, men ikke nødvendigvis, hvor meget spilleren vil få for det. Priser er altid til forhandling. Eksempel: Kort sværd. Sværdets kvalitet giver det +1 i angrebsskade oven i slaget med to terninger, altså 2-12 + 1. Dette korte sværd giver samlet 3-13 i skade.

Skyde- & kastevåben

Skydevåben er samme princip som nærkampsvåben. Skydevåben giver dog kun én terning i skade plus evt. bonus.

Slynge

Bruger bare sten.

+1 15

10

Skyde- & kastevåben har desuden en afstand, målt i skridt, som fjenden skal være inden for, for at man kan ramme.