Page 1

CHAL L E NGE MI KROF I BRAT RE NE RKA

749k n

199k n

70%

J AKOSPORTSPL I T A n t eSt a r č e v i ć a24A 21000Sp l i t T e l / F a x: 021/ 486027 s p l i t @j a k o . h r P ONP E T: 0913h ; 17h 20h SUB: 0813h

J AKOSPORTOSI J E K J . J . St r o s s ma y e r a268 31000Os i j e k T e l : 031/ 307911 F a x: 031/ 307912 o s i j e k @j a k o . h r P ONP E T: 0816h

J AKOSPORTZ AGRE B I I P o l j a n i c e4 10000Z a g r e b T e l : 01/ 2925346 F a x: 01/ 2925348 z a g r e b @j a k o . h r P ONP E T: 1219h SUB: 0914H

J AKOSPORTKNI N Si n j s k ac e s t ab b 22300Kn i n T e l : 022/ 356004 F a x: 022/ 356001 p r o d a j a @j a k o . h r P ONP E T: 1017h SUB: 0813h

SL OBODNOVRI J EME

PONOSNISMOSPONZORI

Pa mu č n ema j i c es ai l i b e zl o g o t i p a

v e ćo d2 7k n

SI NJ SKACEST ABB22300KNI N i nf o@j ako. hrwww. j ako. hr 022/ 356000; 022/ 356001 RADNOVRI J EME: PONPET : 07: 0015: 00h Pos j et i t enasnawww. j ako. hr www. f ac ebook. c om/ J akoHr

T r e n i n gh l a č e Ra z n ev e l i č i n e i mo d e l i

v e ćo d9 5, 40k n

229k n

68, 70k n

Akci j a traj e do i steka zal i ha!

www. y out ube. c om/ J akoSpor t s Hr www. t wi t t er . c om/ J akoSpor t Hr

Pr ol j eć e2012

Jako Letak - Proljeće 2012  

Jako Letak - Proljeće 2012 - novo u ponudi JAKO Sport asortimana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you