Page 1

BROBYGNINGSFOR

UNGDOMSM

Brobygning/ 10. KL ASSE

Uddannelsescenter UiU tilbyder brobygningsforløb / 10. klasse, der giver unge med forskellige former for udviklingshæmning en god overgang fra børneskole til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Tilbuddet er for unge, der tidligere har været tilknyttet en af Københavns Kommunes specialfolkeskoler, samt unge fra andre kommuner. For mange unge, der lever med udviklingshæmning, er det vigtigt med miljøskift fra børneskole til ungemiljø, før det går løs med den treårige ungdomsuddannelse. Brobygningen / 10. klassen på UiU lever op til Folkeskolelovens § 9 stk. 4 og § 33 stk. 4-7, der giver mulighed for, at unge kan deltage i særlig tilrettelagte forløb, som afslutning på grundskolen. Forløbet varer et år, hvorefter den unge med fordel kan gennemføre sin STU i samme miljø. Den unge i centrum Brobygningsforløbet udvikler den unges personlige, faglige, sociale og praktiske kompetencer. UiUs specialuddannede medarbejdere formulerer i samarbejde med forældrene og UU-vejlederen en individuel undervisnings-

plan. Den fokuserer på den unges forudsætninger, behov og mål, og den unge bliver fulgt af den UU-vejleder, han eller hun kender fra børneskolen. Det er med til at skabe et godt, sammenhængende forløb mod STU’en. Aktiviteter Vores dygtige medarbejdere er garanter for alsidig og spændende undervisning, der gør det både udviklende og sjovt at gå i skole. Brobygningsforløbet / 10. klasse kan bl.a. indeholde: • Læsning/skrivning og matematik, der trænes individuelt. • Samfundsfag og nyheder. • Dans, svømning og idræt. • Teater, inkl. forestillinger, musik og sammenspil. • Værkstedsaktiviteter, herunder cykelværksted, gartneri, service, design, café og kontor. • Produktionsvirksomhed. • Digital kommunikation via pc, iPad og sms, herunder etik. • Kend din by og friluftsaktiviteter. • Kommunikation, sansestimulering og social træning.


Uddannelsescenter UIU • Hor sebakken 19 • 2400 København NV Tlf.: 3827 5000 • Fax: 3827 5009 • E-mail: mail@uiu.kk.dk

Uiu brochure indstik s11 12 tryk  
Uiu brochure indstik s11 12 tryk