14 minute read

ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................11

1.

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ ....................................... 7

I ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ....................................................................................................8 • Испитивање физичких својстава метала ............................................................................8 • Испитивање агрегатног стања и боје гвожђа, алуминијума и бакра ..............................10 • Испитивање проводљивости топлоте гвожђа, алуминијума и бакра .............................10 • Испитивање електричне проводљивости гвожђа, алуминијума и бакра .......................11 • Одређивање густине гвожђа, алуминијума и бакра ........................................................11 • Одређивање тврдоће гвожђа, алуминијума и бакра .......................................................11 СОЛИ ......................................................................................... 36 IV ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ...............................................................................................37 • Припремање раствора натријум-сулфата и баријум-хлорида ........................................37 3. • Испитивање магнетичности ...............................................................................................12 • Реакција разблаженог раствора сумпорне киселине са магнезијумом, цинком и гвожђем ....13 • Питања и задаци ................................................................................................................13 НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И КИСЕЛИНЕ ...................................... 21 II ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА .................................................................................................22 • Испитивање физичких својстава неметала ......................................................................22 • Испитивање агрегатног стања ...........................................................................................22 • Испитивање растворљивости сумпора ............................................................................23 • Испитивање растворљивости јода ....................................................................................24 • Испитивање растворљивости угљеника ..........................................................................25 • Питања и задаци ................................................................................................................26 III ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ................................................................................................31 • Доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус хартије ..........................31 • Питања и задаци ................................................................................................................32 2. Eduka promo • Припремање раствора соли ..............................................................................................37 • Добијање баријум сулфата ................................................................................................38 • Доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-карбоната ................................39 • Питања и задаци ................................................................................................................40

4.

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА СВОЈСТВА .............. 43

• Питања и задаци ................................................................................................................44

5.

УГЉОВОДОНИЦИ ................................................................... 47

V ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ................................................................................................48 • Састављање модела молекула, писање структурних формула и именовање угљоводоника ..48 • Састављање формула .......................................................................................................49 • Прављење модела, писање формула ..............................................................................50 • Прављење модела према задатим формулама ..............................................................51 • Питања и задаци ................................................................................................................51 • Реакције угљоводоника: сагоревање, супституција, адиција .........................................53 • Нафта и земни гас ..............................................................................................................55

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ ........................ 59 VI ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ...............................................................................................60 • Испитивање растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са различитим бројем угљеникових атома у води и неполарним растварачима ...................................60 • Испитивање растворљивости карбоксилних киселина са различитим бројем угљеникових атома у молекулу .........................................................................................61 • Реакција соде бикарбоне са етанском и лимунском киселином ....................................62 • Питања и задаци ................................................................................................................63 6. БИОЛОШКИ ВАЖНА ЈЕДИЊЕЊА ........................................ 69 VII ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА ..............................................................................................70 • Испитивање растворљивости масти у води .....................................................................70 • Испитивање растворљивости угљених хидрата у води ..................................................71 • Доказивање постојања скроба у намирницама ...............................................................72 • Денатурација протеина ......................................................................................................73 • Питања и задаци ................................................................................................................74 7. ЈОШ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ...... 808. Eduka promo

9.

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ............................................................. 92

10. РЕЧНИК ОСНОВНИХ ХЕМИЈСКИХ ПОЈМОВА .................. 109

ЛИТЕРАТУРА ...........................................................................114

Дефиниције су обележене наранџастом бојом. уџбеником. Објашњење појмова налази се на крају збирке.

После огледа које изводи наставник Увод у нову односе на изведени наставну област оглед. Одговоре запиши H H хемије (бројеви у свеску или у књигу, поглавља прате графитном уџбеник). оловком. На крају сваке области су питања и задаци, који су обележени различитом бојом према нивоу знања. Упућује се на одговарајућу лабораторијску вежбу која се налази у збирци, а која је у комплету са Наглашени одељци са огледима, занимљивостима и важним знањима. Питања и задаци: N O O N Циљ вежбе Допуни текст речима које недостају Закључак O Eduka promo

дата су питања која се На крају сваке области укратко је описано најважније из дате области.

1

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ

• ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТНОГ СТАЊА, • ИСПИТИВАЊЕ БОЈЕ • • • • • • ИСПИТИВАЊЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ТОППЛОТЕ ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРОВОДЉИВОСТИ ОДРЕЂИВАЊЕ ГУСТИНЕ ОДРЕЂИВАЊЕ ТВРДОЋЕ ИСПИТИВАЊЕ МАГНЕТНИХ СВОЈСТАВА РЕАКЦИЈЕ РАЗБЛАЖЕНОГ РАСТВОРА СУМПОРНЕ КИСЕЛИНЕ СА МАГНЕЗИЈУМОМ, ЦИНКОМ И ГВОЖЂЕМ Eduka promo

I

Испитивање физичких својстава метала

„Људи бронзаног доба упознали су метал који је био тврђи од бронзе. То је био метал гвожђе.”

И. Асимов Неки метали у природи се могу наћи у елементарном стању, то су ________, ________, ________ и гвожђе метеорског порекла. Остали метали са неметалима граде: руде и ______________. Метали и њихова једињења заступљени су у Земљиној кори, то су: алуминијум, калцијум, ____________, ____________, ____________. Од осам најзаступљенијих елемената, ____________ су метали. Метали улазе у састав једињења живог света. Јони магнезијума улазе у састав ____________, јони гвожђа су састојци ____________, јони калцијума улазе у састав ____________, јон натријума је основни састојак ____________ течности. Допуни текст речима које недостају. Циљ ове вежбе јесте да се испитају основна физичка својства метала: гвожђа, алуЦиљ вежбеEduka promo минијума и бакра, њихова агрегатна стања, боја, проводљивост електричне струје, топлоте и магнетичност.

Такође се испитује понашање метала магнезијума, цинка и гвожђа у присуству сумпорне киселине.

Потребан прибор и хемикалије: (односи се на I лабораторијску вежбу).

Испитивање проводљивости топлоте Fe, Al и Cu: метални штапићи дужине 15 cm, дебљине 3 mm, клема, метални статив. Куглице од парафина или од сапуна (направи 3 куглице од парафина – свећа и три куглице од сапуна), шпиритусна лампа, чаша од 100 cm3, вода, термометар.

Испитивање електричне проводљивости Fe, Al и Cu: батерије, сијалице, клеме, метални штапићи. Одређивање густине Fe, Al и Cu: мензура од 100 cm3, вага, вода, метални предмети разних облика, најлон. Одређивање тврдоће Fe, Al и Cu: плочице од гвожђа, алуминијума и бакра 3 cm са 2 cm. Испитивање магнетних својстава Fe, Al и Cu: магнет, разни облици метала Fe, Al и Cu. Реакција разблажених раствора H2SO4 са Fe, Zn и Mg: неколико гранула Zn, трака Mg, раствор H2SO4 (1:1), гвоздена жица.Eduka promo

Металне штапиће од гвожђа, алуминијума и бакра, дужине 15 cm дебљине 3 mm, причврсти клемом за метални статив као на слици. Метални штапић провуци кроз куглицу од парафина или сапуна. Металне штапиће загревај истовремено пламеном шпиритусне лампе на супротној страни од куглица (као на слици). Посматрај шта се дешава са куглицама и да ли постоји разлика? ____________________________________________________ Која куглица се најбрже топи? Шта мислиш, зашто? ____________________________________________________ ____________________________________________________ У чашу од 100 cm3 сипај 50 cm3 воде и загревај до температуEduka promoре кључања. Урони редом сваки од ових металних штапића у чашу са загрејаном водом. Руком држи супротан крај штапића. Шта запажаш?

Који метал најбоље проводи топлоту? ____________________________________________________

Састави апаратуру као на слици. Спој батерију, сијалицу и метал клемама. Редом мењај штапиће гвожђа, алуминијума и бакра. Шта запажаш? _______________________________________ Који метал најбоље проводи електричну струју? ____________________________________________________

V . : Fe маса: ___________; густина: ___________; Масу тела ћеш одредити вагом, а запремину тела неправилног геометријског облика помоћу мензуре, као што си радио/радила у шестом разреду из физике. запремина: ____________; запремина: ____________; Al маса: ___________; густина: ___________; Cu Eduka promo маса: ___________; запремина: ____________; густина: ___________;

Који метал је најмекши, а који најтврђи? ________________________________________ На основу чега си то закључио/закључила? _______________________________________ __________________________________________________________________________.

Поређај метале према проводљивости испитиваних својстава тако што ћеш уписати број 1, 2 или 3 испред елементаEduka promo

Жицу или траку магнезијума најпре шмирглај да би се скинуо слој магнезијум-оксида. Комадић магнезијума стави у епрувету и сипај раствор сумпорне киселине (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак и посматрај. Шта запажаш?

Магнезијум реагује према реакцији (допуни формулама које недостају):

Mg + ________________ MgSO4 + ________________ магнезијум + сумпорна киселина магнезијум-сулфат + водоник Неколико гранула цинка стави у епрувету. Сипај раствор H2SO4 (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак. Шта запажаш? ________________________________________________________ Магнезијум реагује према реакцији (допуни формулама које недостају): Zn + H2SO4 ________________ + ________________ цинк + сумпорна киселина цинк сулфат + водоник Гвоздену жицу шмирглај, комадић стави у епрувету. Сипај раствор сумпорне киселине (1:1) до трећине епрувете. Епрувету стави у сталак. Шта запажаш? ______________________________________________________________________________ Fe + H2SO4 ________________ + ________________ гвожђе + сумпорна киселина гвожђе(II)-сулфат + водоник Eduka promo

K ____ O ____ Na ____ OH ____ Ca ____ H ____ Mg ____ Al ____ Cl _____ NH4 _____

Елементи: 12A, 8B, 17C, 3D. Eduka promo

t° t° Eduka promo

п

Кисели Базни Неутрални Остали (амфотерни)Eduka promo

Граде соли хлориде +Н2. Граде соли сулфате +НEduka promo 2.

Не реагује.

б) Израчунај колико се грама водоника издваја ако се у 50 g, 5%-ног раствора сумпорне киселине дода Zn.

Ar Ar 33. Напиши молекулске формуле и одреди тип хемијске везе у датим супстанцама. у индустрији стакла у виноградарству уљана боја у медицини у производњи сапуна мермер Eduka promo два атома калијума и један атом сумпора

један атом алуминијума и три атома хлора

три атома кисеоника и два атома гвожђа

осам атома сумпора два атома водоника, један атом сумпора и четири атома кисеоника

Шема повезаности метала, оксида метала и хидроксида Eduka promo

2

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И КИСЕЛИНЕ

• ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКИХ СВОЈСТАВА НЕМЕТАЛА

Eduka promo

II

Испитивање физичких својстава неметала

. Допуни текст речима које недостају.

Неметали у природи могу бити у слободном (елементарном) стању или у ____________ са другим елементима. Јављају се у сва три агрегатна стања. У слободном стању налазе се: кисеоник, ____________, сумпор, ____________ водоника има веома мало. Ваздух садржи 21% кисеоника, ______ азота и ______ осталих гласова. У састав Земљине коре улазе неметали у облику једињења (C, O, S, Cl и P). Кисеоник је најзаступљенији елемент у Земљиној кори, има га око 50%. Угљеник, водоник, кисеоник, азот, сумпор и фосфор су основни градивни елементи, улазе у састав једињења која чине живи свет и називају се биогени елементи. Eduka promo

__________________ Eduka promo

Eduka promo

1. Сипај на врх кашичице угљеника (активни угаљ, чађ или графит) у епрувету. Додај воду до трећине епрувете. Протреси епрувету и стави је у сталак. Шта запажаш?

Eduka promo

, који проводи

, који је велике тврдоће.

(H, O, Cl, S, N, P, C) могу постићи стабилност племенитихEduka promo

6. Заокружи слова испред тачних одговора. Шта се дешава када отвору епрувете коју смо напунили водоником принесемо запаљену шибицу?

Eduka promo

г) хемијско једињење.

а) Дијамант добро проводи топлоту и електрицитет.

Eduka promo

Податке из табеле пренеси на график тако што ћеш на х-осу нанети температуру у °С, а на у-осу масу сумпора раствореног у угљен-дисулфиду. Спој тачке добијене на графику.

16. Ако је исказ тачан, заокружи ДА, а ако је нетачан, заокружи НЕ. исказ

Eduka promo

20. Атомски број хлора је 17. У језгру атома једног изотопа има 18 неутрона, а у језгру другог изотопа има 20 неутрона. Израчунај масене бројеве А, оба изотопа.

22. Како се испитује мирис неке супстанце у лабораторији?

б) Хемијска веза у молекулу азота јесте једнострука, неполарна ковалентна. Eduka promo

III

Доказивање киселости неорганских киселина помоћу лакмус хартије

Eduka promo

-хартије или лист из блока

Шта је заједничко за растворе лимуновог сока и сирћетне киселине? Како си то доказао/доказала?

_______________________________________________________________________ На који начин се могу добити кисели оксиди?__________________________________ На који начин се из киселих оксида могу добити киселине?

Лимунска киселина је бела кристална супстанца киселог укуса, лако растворљива у води. Индустријски се добија из лимуна. Употребљава се у производњи безалкохолних напитака и у медицини. Састојак је крви и урина. Користи се у производњи шумећих таблета и витаминских напитака (нпр. састојак је Цедевите), воћних сокова, смрзнутог воћа итд. Узорци крви и ткива чувају се у растворима лимунске киселине.Eduka promo

в) N2O3 + H2O Eduka promo

t° a) два атома калијума и једног атома кисеоникаEduka promo

Шема повезаности неметала, оксида неметала и киселина фосфатна На који начин глобално загревање утиче на садржај кисеоника у природним водама? Eduka promo

3

СОЛИ

• ПРИПРЕМАЊЕ РАСТВОРА СОЛИ • ДОБИЈАЊЕ БАРИЈУМ-СУЛФАТА • ДОКАЗИВАЊЕ УГЉЕНИК(IV)-ОКСИДА И НАСТАЈАЊЕ КАЛЦИЈУМ-КАРБОНАТАEduka promo

IV

Припремање раствора натријум-сулфата и баријум-хлорида

Прибор и хемикалије: вага, кашичица, два стаклена штапића, две чаше од 100 cm3, мензура од 50 cm3, левак, две епрувете, савијена стаклена цевчица са запушачима, вода, натријумсулфат, баријум-хлорид, натријум-хидрогенкарбонат (сода бикарбона), раствор хлороводоничне киселине, клеме, метални држач, вага. . Припремање раствора различитих соли. Раствори се правена основу раније стеченог знања из масеног удела. Мешањем припремљених раствора соли добијају се тешко растворне соли. Добијање и доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-карбоната. Eduka promo За ову вежбу ученици се могу поделити у две групе или на други начин како наставник/наставница одреди.

а) Направи два раствора соли тако да маса раствора буде 30 g, а проценат 5%, за сваки раствор. Колико је грама соли и колико грама воде потребно за припремање овог раствора? Израчунај у свесци. Рачунај да је 1 cm3 воде = 1 g. Одмери израчунату масу соли на ваги и сипај је у чашу од 100 cm3. Израчунату запремину воде одмери мензуром. Сипај је у чашу. Промешај је стакленим штапићем.

Чашу са раствором натријум-сулфата обележи бројем 1; чашу са раствором баријум-хлорида обележи бројем 2.

Која врста раствора је настала у оба случаја? На основу чега то закључујеш?

Раствор 1 сипај лагано низ штапић у чашу са раствором 2. Лагано промешај. Шта запажаш? _________________________________ Каква врста промене се догодила? ______________________________________________ Остави да стоји још 10 минута. Шта запажаш? ______________________________________________ ______________________________________________ Која врста смеше је настала? ______________________________________________Eduka promo

___________ остатка. Ако метал има променљиву валенцу, валенца се мора назначити у називу као код оксида и неких хидроксида.

Eduka promo

се раствара у води.

можемо доказати увођењем кречне воде у раствор.

Т 45°С х уводе и раствор натријум-хидроксида од 4%. Испитај реакцију ових раствора са универзалном лакмус хартијом.Eduka promo

б) H2SO4 и Ca(OH)2 честице _______ и _______. 9. Напиши хемијским формулама и примени Закон о одржању масе у следећим хемијским Eduka promoреакцијама: ; калцијум-карбонат вода + угљеник(IV)-оксид; .

хлороводонична киселина ______

мола

Eduka promo

НАЧИНИ ДОБИЈАЊА СОЛИ

4

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА СВОЈСТВА

• УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ

Eduka promo

органска хемија

једињења, што је

структура. Могу се међусобно везивати једноструким,

-оксида, воде и _______________. 3. Који тип хемијске везе настаје када неметал реагује са неметалом, а који када реагује са металом. Одговор напиши на линији. г) 18. групе. 1. Напиши формуле неорганских једињења угљеника које си научио/научила. Одговор напиши у свесци. 2. Користећи ПСЕ, одреди колико неспарених електрона имају атоми елемената: Eduka promo Како можеш доказати присуство угљеника у органским једињењима?

___________ ___________ ___________ Колико електрона учествује у грађењу једноструке, двоструке, а колико ковалентне везе?

Колико парова електрона настаје између угљеникових атома при грађењу сва три типа ковалентне везе? __________________________________________________________________

6. Напиши структурне формуле једињења са три С атома тако да: а) садржи све једноструке везе; б) садржи једну двоструку везу; в) садржи једну троструку везу. Напиши формуле једињења под а), б) и в). 9. Заокружи атоме елемената који улазе у састав већине органских једињења: Eduka promo