Page 1

Kulinarne inspiracje pomysłowe przepisy, składniki dań i wypieków, przekąski, kawy, herbaty, napoje 599

Wszystkie produkty

19

4

op.

 1,80

  

 ! . # +22&' (+2'%/,&

30 % taniej 169 18

1

op.

639

 0,51

Zupy Standard Knorr

 -. .#/)&' (+0'1/,&

47

4

op.

 1,92

Sosy Knorr

 3 && #/22&' (1'%),&

149 04

249

1

1

op.

 0,45

Nudle Knorr

 #..*1&' (0/'+%,&

74 op.

 0,75

         

  3

Fixy Knorr

 ! " #$%&' ())'*+,&

tygodnie od 06.03 do 26.03.2014 r.,    


6   

GOTUJ SIĘ NA KULINARNÄ„ PODRĂ“Ĺť

2

 $"$$+"$$

 +"$$%"$$

 1

 3

Oliwa Extra Virgin 500 ml

 - 

/ +!$:

  (04'%1,

  (+2'+),&

 !"#$#"%&

 0,66

 '() !%*  (*0'+2,&

30 % taniej <"$$ Sos ( Knorr 9 g

  5

 (002,&

 ;"$$ &"$$

 1

Papryka konserwowa Rolnik 650 g

  (0$'$2,&

 &"!$ !";$

 0,80

 &":$ &"!$

 !"!$ #"$$

 ( Bonduelle 340 g

 /  Dawtona 400 g

 0,40

  (00'/),&

 0,30

Pomidory Napolina 400 g

  (*'+$,&

  (1'+%,&

SAĹ ATKA MEKSYKAĹ&#x192;SKA Z KURCZAKIEM


3 ;"$$&"%$

 1,40

 ? (  ( @(A 500 g

  7 (4'01,&

 #$"$$ $"$$

 10

 +"$$ '  %<<

Oliwa Sansa 750 ml

 (0$'$+,

 (04'%1,&

 #";$ <"+$

 0,60

Papryka mielona 20 g

   ())'/2,&

+"$$ %"$$ = ( Patak's Mild Curry 350 g

 #"$$#"+$

 0,10

Pomidory

   ()'4$,&

400 g

 & ' (04'00,&

 3 

 #!"$$ #<"$$

 2

 =  (  dyspenser 150 ml  (4$'+4,

 ##"$$ $"$$

 ;"$$ &"$$

 2

 1

 = -@ 60 g

  ) G H;%<

 (0**'/2,&

 (1'14,&

 ;"$$ &"$$

 1

 G A Develey 270 g  (0)'41,&

 ;"$$ &"$$

 1

G   Develey 280 g

 (0)'+/,&  89 9+12&


ZAPRAWIONE W PRZYPRAWIANIU

4

 :"$$ %"$$

 1

G ( '(

   //&' (021'%0,&

 !"%$ !"#$

 0,40

  (  #<< (+0'%2,&

 !";$ #"$$

 0,50

  !<< (%'%/,&

 #"!$   )( !#% (*,&

 #"!$ <"$$

 0,30

 ' ()('(

  ' . .+2&' ()%'/2,&

 !"$$ !";$

 0,50

 ' I ( Smak 290 g (1'/%,&

 &";$ !"$$

 0,50

J  ( Smak 270 g

 (00'24,&

 #"!$ <"$$

 0,30

Party Dip Prymat 9 g

 ' (002,&

 !"$$ !";$

 0,50

 = ( Smak 280 g ! )% G ('(!$%

 '  +(1')4,&

2,50 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

3 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

 (1'1%,&


5

na Od k ry

n ow s m a k

399 69

2

op.

Vegeta smakowa 100 g

  ' (+*'%2,&

 1,30 

469 99

 0,70

Vegeta Natur 150 g (+*'*2,&

3

op.

ORYGINALNE PAĹ ECZKI GRATIS* %"$$%";$

 0,50

 :"%$ %"$$

Sos Chilli Tao Tao 200 g

  ' (+4')/,&

 0,60

Sos Sahbal Tao Tao 227 g

 (+*'$%,&

 !";$!"!$

 0,20

Zupa Vifon Premium

 # . ' :;<12& (+1'*$,&

*Kup dowolne produkty TaoTao lub Vifon Premium, wyĹ&#x203A;lij zdjÄ&#x2122;cie lub skan paragonu na adres promocja@taotao.pl, a otrzymasz komplet oryginalnych paĹ&#x201A;eczek gratis. ZakupĂłw naleĹźy dokonaÄ&#x2021; jednorazowo, paragony nie mogÄ&#x2026; siÄ&#x2122; Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021;. Czas trwania promocji: od 6.03.2014 do 26.03.2014 r. Regulamin na


CZÄ&#x2DC;STO BYWAJÄ&#x201E; W KUCHNI

6 0,50

599

Musli Granola Sante 350 g

5

49

  (0/'*%,&

op.

189 59

1

 '[\%<

op.

  ' ($0'12,&

 0,30 

289

 3

 W X !;<

  . (04'11,&

 0,60

 # <<Y I X !!<  . (+*'44,&

op.

  ($4')/,&

 0,60

649

5

 - 

Q &<<Q"

Q &&<

89

  = $$2&(0+'2%,&

2299

19

399

op. =( ) (!%<Q   (4%'%*,&

 3 

op.

 1

op.

99

49

 U  !<<

  (/%'%1,&

 0,50

4

7

  (  %<<

  (00'%/,&

op.

849 op.

 0,50

2

99

 ' ' (0)'%/,&

29

 =  ( !<<

29

G  A

 Sante 200 g

99

op.

479

 1

3299

39

2

399

3

49 op.

 0,50

 W

240 g

  .' (0)'/),&

459

3

99 op.


7

MÄ&#x2026;ka Basia z peĹ&#x201A;nego pr zemiaĹ&#x201A;u to naturalne ĹşrĂłdĹ&#x201A;o drogocennych skĹ&#x201A;adnikĂłw mineralnych, witamin i bĹ&#x201A;onnika, ktĂłre sÄ&#x2026; niezbÄ&#x2122;dnym elementem prawidĹ&#x201A;owo zbilansowanej diety. MÄ&#x2026;ka Basia z peĹ&#x201A;nego pr zemiaĹ&#x201A;u powstaje ze zmielenia caĹ&#x201A;ego ziarna pszenicy wra z z Ĺ&#x201A;uskÄ&#x2026; (z niej powstajÄ&#x2026; otrÄ&#x2122;by) i zarodkiem. DziÄ&#x2122;ki wysokiej zawar toĹ&#x203A;ci 289 skĹ&#x201A;adnikĂłw mineralnych, witamin i bĹ&#x201A;onnika 49 jest doskonaĹ&#x201A;ym sposobem na op. Ĺ&#x201A;uska wzbogacenie bielmo wszystkich zarodek 0,40 wypiekĂłw G  A# i daĹ&#x201E;. G) `A# G cA#

2

399 99

2

op.

 1

 GA#

PeĹ&#x201A;na sĹ&#x201A;odycz, w przystÄ&#x2122;pnej cenie. :"%$ %"%$

 1

 = =] 72 g (1200 tabletek)

 #!"$$ #<"$$

 ##"$$ $"$$

 =  

( Stevia Zielony Listek 150 g

 =  naturalny Stevia Zielony Listek 13,8 g (250 tabletek)

 2

  (44'*),&

 2

  (4$'+4,&

  (4+$'%0,&

 !"$$ !";$

 0,50

G ( #Q q";$ :";$

 1

 G  ( #Q

 :"!$ %";$

 0,80

G  ( #Q

 &";$ !"$$

 0,50

 &":$ &"#$

 0,50

G (  #

G )

 #Q %"$$ %"#$

 0,80

 G #Q


OTWARTE NA OKAZJE

8

599

999 49

5

99

7

op.

op.

 2

 0,50

J  Q #

Pierniki Q  500 g

   (02'%1,&

379 99

2

2 1

w cenie

op.

! )#"!$

z  @ 50 g @ 

Ciastka Krakuski

 -0//&'3 0)$&'0)$&

 539

  +(0+'%2,&

0,80 

0,65 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

649

 0,90

49

4

J )({(H' Q' #;<Q

4

  ($+'24,&

op.

1,29 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

 1,50

99 op.

J )(J ) 250 g  (0%'%*,&

499

2

99 op.

 2

Chipsy Peppies Bekon 100 g

  (+%'%2,&

drugi za

1â &#x201E; 2

399

ceny

pierwszy

! )%"$$

drugi

99

00

op.

op.

3 2

'  { &<<

  +(%'%1,&

2

589 99 op.

 1

 ? ({ 95 g  ($0')4,&

99

3

op.

 1,90

  (/ c #%<Q

   (+*'*2,&


 1

2999

9

 A @ / ?  &<<Q

99 

28

 (%*'*$,&

op.

 2

Pomadki Wawel 430 g

1099

 5,50

5

G   Charlotte 400 g

49 op.

  (0$'4$,&

  (+4'11,&

1399 99

11

1999

op. 2

99

17

op.

Praliny { #q%Q

  (02+'12,&

899

1999

49

7

op.

 1,50

J G [!!<  ($)'2/,&

 G) J " -|? !&<  ($+'/4,&

Cukierki Celebrations 277 g

  (/4'4$,&

 4 

2za 10 zĹ&#x201A;

 3

  (4*'1),&

99

11

 >9 .' 9 ?@A' (@  +(+/,&

5,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

7

49 op.

8

699

4

99 op.

 2

 I;<<

  (0+')1,&

99

op.

tylko w

99 op.

Batony Mars, = "-c% ~#

1 szt. 80 g

 +($0'+/,&

2,50 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

  11,20 2 

J  { Â&#x20AC;c

 #<<

6

2za 5 zĹ&#x201A; 

op.

869

 ' (4)'%2,&

]  Milky Way 117 g

U @ !<< 5 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 2 op.

15

99

2,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

 &.

  3 /0&(++'1),&


BOGACTWO WYBORNEGO SMAKU Kawa Fort, Pedro's 500 g

10

 3,70

99

9

  (0%'%1,&

op.

 - @ ] =  J#+<Q

 2

Kawa Sati 250 g

  . .' . ($%'%*,& 99

  (%%'%),&

2169

11

9

99

99

17

op.

op.

1999

1999

99

12

op.

99

Kawa Dallmayr !%<Q

   (/0'%*,&

 7 

 1

 @ { ( %<Q@QcQ#"qQ   (02/'4*,&

18 Kawa Idee #<<Q

Kawa Douwe Â&#x20AC;@$%Q

17

op.

   (0*1'$+,&

  (04%'%2,&

 1

399 99

2

op.

op.

 4

99

 1

999

8

15

99

99

 @() =? Â&#x2026;

 #<<Q"Â&#x20AC; ](#<<Q <<<   (+%'%2,&

op.

499

4

49 op.

 0,50

479 99

3

op.

 0,80

 @  Â&#x201E;c Inspirations !<Q@QcQ!Q    (%%'4/,&

 @  @) !<Q@QcQ#"%Q

529

4

69

  (0)%'*4,&

op.

 0,60

 @ AÂ&#x201A;Â&#x192;\#<<Q   ()*'%2,&

999

8

99 op.

 1

 @ - !%Q@QcQ!Q  ' (04%'12,&


11 2,50

  Â&#x2020; @Â&#x2021;  %<<Q

 2

3049

  (//'%1,&

99

27

op.

  z @Â&#x192;@" G /c] %<<Q  ($%'%1,&

  %<<Q

99

19

   ($0'%1,&

op.

1799 99

15

op.

699 99

5

op.

1479   

(%<<Q   (44'%1,&

 2

 ) ]

  &.

 - B  %*&' (+21'+$,&

99

38

op.

 1,80

  MK CafĂŠ ] !%<Q

 = G ? !%<Q

99

12

  (+$'%*,&

op.

 1 

  (/0'%*,&

2199

 3

2499 99

19

op.

 ){\ 16 x 7,5 g

99 

21

op.

   (01$'+/,&

 0,50

479

4

29

Kakao ' &<<Q

  (0)'$2,&

op.

349 0,40

229 0,30

 A G Latte 20 x 2 g

   ()%'4/,&

1

99 op.

 Â&#x2C6;  Q( J ;<<Q  (4'4$,&

3

09 op.


ĹšRĂ&#x201C;DĹ O ORZEĹšWIENIA

12

 #"+$ #"q$

 &";$ !"+$

 0,10

[ )I@' ( 400 ml  ()')1,

 ;"#$ &"+$

 0,60

z @z#"%

 0,30

  (0'%$,

 = @] &<<

 5 '..' . 5 5 ' . 5 5."  (/'*$,

 0,30

Sok Tymbark multiwitamina 1 l

!"%$ #"$$   / 250 ml

 &"+$ !"$$

 0,90

  (4'%*,

[ )I[c 1,5 l

 0,60 

89

;"$$ &"$$ [)I ( ( Tiger 500 ml   (4'%1,

 1 

  (0'%%,

 0,30

419

3

 #"$$ #":$

 0,50

549

Sok pomidorowy c#

4

op.

Sok Dr Witt 1 l

99

 ." '..' 

op.

699 49

5 0,90

[ )IÂ&#x192; Â&#x201E; 500 ml  (%'01,

4

249

59 op.

 0,40

Sok Dr Witt 300 ml

 ." '.. (*'%4,

2

09 op.

6

489 19 op.

 0,80

 = ( )@) 300 ml  (+2'*$,

4

49 op.

 0,40

Syrop Cola @) ;!<

  (02'*%,


13

6 za 8zĹ&#x201A;

[)IJ Â&#x201A;J 330 ml

  *()'2),

1,33 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 6 op.

1,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

drugi za

1â &#x201E; 2

299 0,70

[ )I q%<   ($'2/,

 4

z  Â&#x2020; " = %  ($'*2,

2

29

ceny

! ):"!+

op.

[)I ( (A %<<

 +(*'+1,

 0,30

2199

  @ (#"%

99

17

op.

 6

z   Zuber 5 l  ($'*2,

drugi

pierwszy

  (+')*,

19

09

op.

op.

4 2 399

3

2399 99

17

op.

69 op.

1432

9

99 kpl.

 4,33

z U(Â&#x2030; I 8 x 500 ml & '& (+'/2,

209 469

599 99

2

op.

4

99 op.

 1,70

 1

Woda SanPellegrino 1 l

Woda Perrier 750 ml

 & 

 &  (*'*/,

4

99 kpl.

z G( 6 x 330 ml

 (+'/+,

1

69 op.

 0,40

Woda ( #"%

 & '& (0'0$,


14

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMĂ&#x201C;W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAĹť ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTÄ&#x2DC;PSTWEM

99

3

op.

 ' U( A %<<

 C /'+D' (4'%1,

 0,50

99

3

op.

3

49 op.

 C *D' ()'%1,

3

399

49

49

3

op.

3

49 op.

 0,50

 0,50

 0,50

 0,50

Piwo Rebel Lager Dunkel 500 ml

Piwo Rebel Vienna Lager 500 ml

Piwo Rebel Lager miodowy 500 ml

 C *D' (*'%1,

 C *D' (*'%1,

 0,50

299

499 49

op.

399

 C *D' (*'%1,

C)'%D' (4'%1,

 ' ' %<<

2

op.

Piwo Grand Imperial Porter 500 ml

 C 1D' (4'%1,

 ' U( A%<<

 ' [(I' 

399

 C *D' (*'%1,

399

 C /')D' (4'%1,

 0,50

 ' J z(@  500 ml

449

 ' U( G %<<

 C /'+D'' (1'%1,

4

49 op.

449

3

99 op.

 0,50

 '  Â&#x160; 500 ml

 C *'/D' (4'%1,


15

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÃ&#x201C;W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAÅ» ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTÄ&#x2DC;PSTWEM

419 49

3

op.

Piwo Fortuna 500 ml

 . C/'+D EC/'0D . .C/'*D EC/'0D  (*'%1,

 

0,70  0,50

499 49

4

op.

 '   ( ( 500 ml

 C /'+D' (1'%1,

289 00

10

kpl.

Piwo Cornelius &QcQ%<< 

C$D'& ;$D  /D' (*'*4,

39

2

op.

 0,50

 '  = \Q%<<

 .'.' ' C)'/D' ()'41,

79

4

op.

 ' Â&#x2020;  500 ml

 C /'*D' (%'/1,

99

14

kpl.

Piwo Somersby ( ;QcQ%<<

tylko w

C)'/D' ' (4'/2,


459 1

 / (  Graal 170 g

  ' . . (+0'0+,&

3

59

op.

599 395 89

2

op.

4

 1,06

Sardynki Graal 110 g

19 op.

 1,80

 / ( Graal 170 g

   . .'  (+)'*/,&

   (+*'+4,&

679 1,80

 - `( Graal 170 g

    .'  ()0'/1,&

679 49

5

op.

4

99 op.

 1,30

 X  Graal 150 g

  '  (*0,&

PEWNIAK ' )( =` Super Fish 330 g

PEWNIAK

4

 (*'2*,&

2

PEWNIAK

zĹ&#x201A;

3

zĹ&#x201A;

zĹ&#x201A;

 Â&#x2C6; Â&#x160; Super Fish 300 g

   . .'  (0$'$$,&

 = ) =)/ &<<   . .'  (0$'$$,&

 = )  Super Fish 300 g

PEWNIAK

PEWNIAK

5

4

zĹ&#x201A;

 (02,&

50 zĹ&#x201A;

 - `( Super Fish 170 g

   .' 7  ()*'++,&

JeĹ&#x203A;li produkt marki nie speĹ&#x201A;ni wszystkich Twoich oczekiwaĹ&#x201E;, moĹźesz go nam oddaÄ&#x2021; bez wzglÄ&#x2122;du na powĂłd, a my zwrĂłcimy Ci pieniÄ&#x2026;dze. Wystarczy, Ĺźe masz paragon. SzczegĂłĹ&#x201A;y na Â&#x192;-Â&#x192;{] @ )( ) 

:

AÂ&#x20AC;XJÂ&#x192;-Â&#x152;z: ul. Kolejowa 6; AÂ?Â&#x20AC;{=Â&#x201A;AÂ?Â&#x192;XÂ&#x192;: ul. Warszawska 180; BYDGOSZCZ   BYTOM: ul. Chorzowska 86; JÂ&#x2030;Â?=-JzÂ&#x192;   ]Â&#x192;Â?=   GDYNIA  !"# $% & GLIWICE ' ()*% !+# , %% & ]X]Â&#x152;z:  ,- * ! ]?Â&#x2030;Â&#x152;z WIELKOPOLSKI / % 2#  3- " Â?[z?JXÂ&#x192;z 45 , + Â&#x2020;Â&#x20AC;{Â&#x20AC;[Â?Â&#x192; ]Â&#x152;?Â&#x192;:  7  , - 99 " KALISZ:  < 5  !=# 45 , !KATOWICE: > % " KIELCE?) % !KOSZALIN>97, * ?Â&#x192;Â&#x152;z: @ &#4 !&2LESZNO: ,%  LUBIN:  9 , *  LUBLIN:  4 A  XGUÂ&#x192; B *% = XÂ&#x152;Â&#x201C; ,- * &D!# ,5% 2# 4*% !! MIELEC E F & [zÂ&#x2026; =Â&#x201D;JÂ&#x2030; , GF  OLSZTYN ,  + OPOLE A%F "! =-?zÂ?Â&#x20AC;J Â&#x2C6;zÂ?Â?-?Â&#x2030;Â&#x2026;=Â?> < %  =-?Â&#x152;z !'Â?XÂ&#x192;H* &'Â&#x2030;[Â&#x192;Â?< I #A@ #3 ( "'?Â&#x2030;Â&#x20AC;GÂ&#x2026;Â&#x2C6;{Â&#x2022;J +'Â&#x2013;XÂ&#x192;zÂ&#x2026;Â&#x2022; )( =*RUDA Â&#x2C6;{Â&#x201D;=Â&#x192;:  < 5 " RYBNIK E ! ?Â&#x2030;Â&#x20AC;=Â&#x2030;Â&#x152;z ,  4 %  SKIERNIEWICE  J  =JÂ&#x192;JÂ&#x2030;Â&#x20AC;z> 45 !* STALOWA WOLA> , %F - !(STARGARD SZCZECÂ?Â?SKI3%% ==-Â&#x192;?]Â&#x192;?]Â&#x192;Â?=Â?B( &=Â&#x2013;zÂ&#x192;XÂ?L % =Â&#x2030;JÂ&#x2030;Â&#x192;z[Â&#x201A;Â&#x2030;?Â&#x152;Â&#x2020;: 'I% SZCZECIN: <% MÂ&#x2C6;zÂ?[Â?JÂ&#x192;: 3 %F !-Â&#x192;?[z=Â?Â&#x20AC;]Â&#x152;?Â&#x2026;B !! TÂ&#x192;?[Â&#x152;z$*I( !"-Â&#x2026;JÂ&#x2026;:  !WARSZAWA: N$#O* M #/ % !!D!!+#,-% !# 3 +D+zÂ&#x192;?=Â&#x2030;Â&#x192;zÂ&#x192;Â&#x201A;'Â?Â&#x192;=-Â&#x152;z I "zXJXÂ&#x192;zÂ&#x20AC; % "D!"z?JXÂ&#x192;z: % * #- "D"#J &=#, @ "z?Â&#x2030;Â&#x20AC;Â&#x2C6;[Â?Â&#x192;Â&#x2022; "Â&#x2030;Â?Â&#x20AC;{[Â&#x192;]Â&#x152;?Â&#x192;: N ! UÂ&#x192;?Â&#x2026;H , 5& J; 2*2$(+*2$+20)  .' .. .    &  &K.;  8 &122 8 . K 8 . &.& &L & 8  F   :?==  F    

801 650 650*

*koszt poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia wg cennika operatora Twojej sieci

6 .>F 'A007F '<& /17 # 'G8 +27HI' &0/,+$7B '  " $0/


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescokatalogdo260314  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you