Page 1

Pięknej Wielkanocy

:VRERWÚU KLSHUPDUNHW\EÚGÈF]\QQH GRJRG] 3DPLÚWDMRZF]HĂQLHMV]\P ]DSODQRZDQLX]DNXSöZ

JEDNODNIOWE okazje cenowe WTOREK 15.04.2014 r. 2V]F]ÚG]DV] 4]ï

 %DENDZDQLOLRZDF\WU\QRZD

7

99

3

99

PDUPXUNRZDJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

180

1

29

6

99

2V]F]ÚG]DV]0,51]ï

100 g

 3ROÚGZLFDVRSRFND

0,23 zł za 1 szt.

op.

lX]SDF]NDFHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQDUöZQLHĝ6RSRFNDGURELRZDOX] &HQDSR]DRIHUWÈMHGQRGQLRZÈļ]ïNJ

 -DMDNO0V]W

Więcej okazji znajdziesz w środku katalogu! REKLAMA

REKLAMA

TV

TV

639

4

99

2V]F]ÚG]DV]1,40b]ï2OHM.XMDZVNLO

5

49

op.  0DVDPDNRZD%DNDOODQGJ  F HQDMHGQļ]ïNJ

op.

2IHUWDKDQGORZDZDĝQDRGGRU RLOHZNDWDORJXQLHRNUHĂORQRLQDF]HM


JEDNODNIOWE okazje cenowe ŚRODA 16.04.2014 r.

2299

1099

8

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

. DF]NDWXV]D

 S DF]NDGRVWÚSQDUöZQLHĝ .DF]NDPURĝRQD

13

99 kg

2V]F]ÚG]DV]9]ï

 6HUQLNNUDNRZVNL OX]SDF]ND

5

1749

9

99 op.

99 kg

2V]F]ÚG]DV]7,50]ï

 .DEDQRV\J

 U öĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ.DEDQRV\UöĝQHURG]DMHOX]ļ]ïNJ

 :LQRJURQDUöĝRZH luz

CZWARTEK 17.04.2014 r. 1199

8

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¥ OHGěGDOHNRPRUVNL luz

10

99 kg

 6 ]\QNDZLHSU]RZDEH]NRĂFL OX]GXĝDSDF]NDYDFXXP &HQDSR]DRIHUWÈMHGQRGQLRZÈ SDF]NDļ]ïNJOX]ļ]ïNJ

799

29

4

99 kg

 'RUV]ğOHWEH]VNöU\ luz

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 DNRZLHFJ

]DZDUWRĂÊPDV\PDNRZHM F HQDMHGQļ]ïNJ

PIĄTEK 18.04.2014 r.

899

1499

4

9

49

99

op.

2V]F]ÚG]DV]4,50]ï

 5 RODGDORGRZD% *O ĂPLHWDQNRZD]bJDODUHWNÈF\WU\QRZÈ

kg

2V]F]ÚG]DV]5]ï

 0DNUHODZÚG]RQD6 luz


3

 3RPDUDĂąF]H2OHNJ

*UHMSIUXWF]HUZRQ\

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4

1

99

1

99 op.

3

REKLAMA

TV

szt.

99 kg

75

op.

Truskawki 5000 g

 $ZRNDGR

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

 V]WXND

6DĂŻDWD JĂŻRZLDVWD

luz

1

99 szt.

Kapusta PĂŻRGD

V]WXND

2

99 szt.

3RPLGRU\ PDOLQRZHV]W W

V]WXND

7

99 op.

WDFND

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV]1]ĂŻ

 3 HODUJRQLD NDVNDGRZD 6-pak

 % XNV]SDQ GRbNRV]\F]ND

299

999

7

99 kpl.

1

99 szt.

1999

6

99 bukiet

: LĂˆ]DQND WXOLSDQĂśZ V]W

14

99 szt.

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ

1 DUF\];;/ w jajku

Jeśli produkt marki nie spełni Twoich oczekiwań, moşesz go nam oddać, a my zwrócimy Ci pieniądze. Ta zasada dotyczy równieş świeşych owoców na kilogramy lub sztuki. Wystarczy, şe masz paragon. Szczegóły na


Tradycyjnie wyśmienite

4

REKLAMA

REKLAMA

TV

TV

PACZKA

1099

9

99

 ’RSDWND ZLHSU]RZDEH]NRĂFL

kg

 G XĝDSDF]NDYDFXXP GRVWÚSQDUöZQLHĝ’RSDWNDZLHSU]RZDEH]NRĂFLOX]ļ]ïNJ

8

 .LHïEDVD ELDïDVXURZD  OX]SDF]ND

2V]F]ÚG]DV]]ï

99 kg

PACZKA

1499

13

99

 6 FKDE ZLHSU]RZ\EH]NRĂFL

kg

G XĝDSDF]NDYDFXXPGRVWÚSQ\UöZQLHĝ 6FKDEZLHSU]RZ\EH]NRĂFLOX]ļ]ïNJ

12

2V]F]ÚG]DV]]ï

 %RF]HNïXVNDQ\

kg

luz

9

99

99 ¿ HEHUNDZLHSU]RZH HNVWUDPLÚVQH luz

kg

3999

 )LOHW]NXUF]DND

13

99 kg

luz

 ]ï ]ïSRUFMD

2V]F]ÚG]DV]0,50]ï

 ¿ XUHNSRUFMD PO

17

99

 )LOHW]LQG\ND

kg

luz

 ]ï ]ïV]W

2V]F]ÚG]DV]]ï

. LHïEDVD ELDïDSLHF]RQD V]WXND

. UöOLNĂZLHĝ\ WXV]D

 S DF]NDGRVWÚSQ\UöZQLHĝ .UöOLNPURĝRQ\ļ]ïNJ

 ]ï ]ïJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 FKDESLHF]RQ\OXE6]\QNDSLHF]RQD OX]FHQDMHGQļ]ïNJ

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSöZ,QRZURFïDZXO:RMVND3ROVNLHJR6RFKDF]HZXO:öMWöZND'

19

99 kg

2V]F]ÚG]DV]7]ï

 6WHNZRïRZ\

32

99

19

99

kg

 SDF]ND

 6 FKDE]HĂOLZNÈ

 G RVWÚSQHUöZQLHĝ .DUF]HNZSU]\SUDZDFKļ]ïNJ 6]\QNDZbSïDWNDFKF]RVQNXļ]ïNJ %RF]HNZNRORURZ\PSLHSU]Xļ]ïNJ

kg


5

M

A

Wytworna szynka wieprzowa z dolnej zrazowej, tradycyjnie wędzona, o zwartej konsystencji, wytworzona wedle historycznej, ubiegłowiecznej receptury. Produkt regionalny Wielkopolski.

E

Wędzonka z karczku wieprzowego wędzona dębowym drewnem, doprawiona naturalnymi przyprawami. Produkt regionalny dawnej Galicji.

ZOWSZ

 ]ĂŻJ ]ĂŻJ

Skarby Regionów to odkryte na nowo regionalne wędliny w tradycyjnym wydaniu. Ich udokumentowane pochodzenie wpisane jest w historię polskiego wędliniarstwa. Cechą wyróşniającą oprócz tradycyjnej receptury i regionalnego pochodzenia jest równieş ich naturalność oraz wyborny smak przywołujący wspomnienia.

2V]F]ĂšG]DV] 0,70b ]ĂŻ

 6 ]\QND]PĂŻRGHJRZLHSU]D

 ]ĂŻJ ]ĂŻJ

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2V]F]ĂšG]DV] 0,70b ]ĂŻ

 . UDNRZVNDZĂšG]RQND]ZLMDQD FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Wielkopolski pasztet wieprzowy z dodatkiem cielęciny i warzyw o smarownej konsystencji, niegdyś tradycyjnie wyrabiany w okolicach Krajna. Produkt regionalny Wielkopolski.

Polecam!

 ]ĂŻJ ]ĂŻJ

 ]ĂŻJ ]ĂŻJ

2V]F]ĂšG]DV] 0,60b ]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV] 0,70b ]ĂŻ

 . UDMHĂąVNLSDV]WHW ]FLHOĂšFLQĂˆ 

SPRĂ“BUJ WSZYSTKICH SKARBĂ“W REGIONĂ“W

Tradycyjna kiełbasa z dodatkiem gęsiny, wyraźnie doprawiona pieprzem i czosnkiem, mocno wędzona, o charakterystycznych czerwonych oczkach z gęsiego mięsa. Produkt regionalny Wielkopolski.

 . LHĂŻEDVDJRVSRGDU]D]JĂšVLQĂˆ

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

3

1

1 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 6]\QNDFLHFKDQRZVND

]bWĂŻXV]F]HP

 OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]0,50]ĂŻ

 6DOFHVRQ/DFKĂśZ6ĂˆGHFNLFK

2

5

 OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

3 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 3LHF]RQDV]\QND]MDEĂŻNLHP OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]0,50]ĂŻ

 .LHĂŻEDVDGDZQLHMVĂŻRĂąFHP

SRGVXV]DQD

6

OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

5 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]0,60]ĂŻ

 .UDNRZVNDNLHĂŻEDVD

SROĂšGZLFRZD

OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

6 ]ĂŻJ]ĂŻJ 2V]F]ĂšG]DV]0,60]ĂŻ

 .RU]HQQDNLHĂŻEDVDZLOHĂąVND OX]FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4


ZachwycajÄ… wyjÄ…tkowym smakiem

6

4699

1539

29

99

 +DOLEXWZĂšG]RQ\ G]ZRQNR

 )LOHW\ĂOHG]LRZH ZbĂPLHWDQLHJ

kg

luz

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2V]F]ĂšG]DV]

P

T

. UHZHWNLJRWRZDQH 6999 SW 30/40

Y

M

ĹťON

luz

13

99

Y

M

ĹťON

ĹťON

99 kg

Y

P

T

M

RO

49

kg

T

RODUK

P

3,40 ]ĂŻ

1799 RODUK

RO

op.

2V]F]ĂšG]DV] 20b ]ĂŻ

RODUK

RO

11

99

2V]F]ĂšG]DV]4]ĂŻ

 %URWRODVWHN OX]JOD]XU\

9

99

7

8

2V]F]ĂšG]DV]2]ĂŻ

 )LOHW0LQWDM

99 kg

0 LQWDM Ä&#x;OHW

 OX]JOD]XU\

49 op.

3599 J

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJGRVWĂšSQHUĂśZQLHÄ? )LOHW7LODSLDEH]VNĂśU\Äź]ĂŻRS)LOHW'RUV]EDĂŻW\FNL ]HVNĂśUĂˆÄź]ĂŻRS)LOHW0RUV]F]XNEH]VNĂśU\Äź]ĂŻRS )LOHW3DQJDEH]VNĂśU\Äź]ĂŻRS

2V]F]ĂšG]DV]6]ĂŻ

 %DUUDPXQGLSDWURV]RQD

RS]D]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV]3,50]ĂŻ

11

99

kg

luz

.DZLRU$EEDJ

 ÂĽ OHG]LH.DSLWDQ 1DYLJ

1549

29

99

F]HUZRQ\F]DUQ\ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRS Äź]ĂŻNJ

 S RNRĂŻREU]HVNXSRNDV]XEVNX NX FHQDMHGQZVDGXÄź]ĂŻNJ

op.

7,30 zł/op. kupując 2 op.

NOWOŚĆ

14,59 zł/op. kupując 1 op.

2 1

w cenie

1499

9

99 op.

 ) LOHW\Ä‚OHG]LRZH 0RUVJ . XFKQLD:ĂŻRVND)UDQFXVND FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

12

99

2V]F]ĂšG]DV]2]ĂŻ

op. Â’ RVRÄ‚QRUZHVNL /LVQHUJ

 SODVWU\FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Jeśli produkt marki nie spełni Twoich oczekiwań, moşesz go nam oddać, am my zwrócimy Ci pieniądze. Ta zasada dotyczy równieş świeşych i mroşonych ryb na kilogramy. Wystarczy, şe masz paragon. Szczegóły na


7

329

2

99 op.

599

 ¿XUHNL%DUV]F]ELDï\ PO

3

99 op.

 F HQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV] ]ï

&LDVWRIUDQFXVNLH J FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

3,49 zł/op. kupując 1 op.

2V]F]ÚG]DV]0,70]ï

P

M

1099

RO

ŻON

RO

M

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ FHQD MHGQ HGQQ ļ ] HG HGQ

RODUK

T

RODUK

: DU]\ZDQDSDWHOQLÚ+RUWH[J

T

. URNLHW\]NDSXVWÈ LbJU]\EDPLķ8-ÚGUXVLDĵ bNJ

Y

3 zł/op. kupując 2 op.

2za 6 zł ŻON

Y

. DSXVWDNLV]RQD b1NJ

P

2V]F]ÚG]DV]]ï

499

7

4

99

29

op.

op.

ŻON

Y

P

M

RO

T

RODUK

069

0

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3 LHURJLL.QHGOH bJ

100 g

 OX]UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

3

49

49

 6 XUöZND*U]HĂNRZLDN

2

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

7

1549

99

2V]F]ÚG]DV]1]ï

2V]F]ÚG]DV]1,50]ï

 / RG\NRNWDMORZH .RUDOPO

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïO

3

 / RG\*U\FDQPO

99 op.

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïO

op.

 6 ]SLQDNEU\NLHW %URNXï\PURĝRQH J

op.

899 549

89

op.

2V]F]ÚG]DV]1,50]ï

 / RG\&DUWH'ij2UbPO UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïO

13

99 op.


Dodają smaku świętom

9

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

 &LDVWRF]HVNLHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]7]ï

 &LDVWRNUöZND OX]SDF]ND FLDVWRNDUPHORZH SU]HïRĝRQHNUHPHP EXG\QLRZ\P Z\NRñF]RQHSROHZÈ NUöZND

22

99

15

op.

10

99

8

99 kg

8

1299

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

& LDVWRIDQWD]MDJ

FHQDMHGQļ]ïNJ FLDVWRELV]NRSWRZHSU]HNïDGDQHPDVÈPDOLQRZÈ

op.

13

99 kg

22

99

15

99 kg

& LDVWRPDUFKHZNRZHOXEV]DUORWND

luz 2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSöZ .DOLV]DO:RMVND3ROVNLHJR’öGěDOb3LïVXGVNLHJR :DUV]DZDXO7\VLÈFOHFLD:U]HĂQLDXO.DOLVND¿DU\ XO%URQL3DQFHUQHM,QRZURFïDZXO:RMVND3ROVNLHJR

2V]F]ÚG]DV]7]ï

 5RODGDPDNRZD

 OX]SDF]ND FLDVWRELV]NRSWRZH]PDVÈPDNRZÈ]EDNDOLDPL

 &LDVWRPD]XUHNJ FHQDMHGQļ]ïNJ

8

99 op.

799

5

99

0

99

op.

szt.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 %DEHF]NDGRbNRV]\F]ND

. HNVDQJLHOVNL 2VNUREDJ

 V ]WXND GRVWÚSQHUöZQLHĝLQQHURG]DMH ļRGļ]ïV]W

 FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV] 19b ]ï

 7 RUW0RKLNDQLQ 6KLPRODbPXQJX J

4899

 7 RUW0RKLNDQLQFLDVWRF]HNRODGRZH]NUHPHP F]HNRODGRZ\PQDED]LHQDWXUDOQHMEHOJLMVNLHMF]HNRODG\ 7RUW6KLPRODPXQJXFLDVWRRVPDNXGHOLNDWQHMPOHF]QHMF]HNRODG\]HJ]RW\F]Q\P VPDNLHPPXVXPDQJRRUD]VRNX]PDUDNXL]DPNQLÚWHJRZRVïRQFH]DOJPRUVNLFK FHQDMHGQļ]ïNJ

29

99 op.

 &KOHE\QDZDJÚ OX]UöĝQHURG]DMH

6

99 kg

2V]F]ÚG]DV]0,60]ï

& KOHE.UöOHZVNLJ OXE:LHMVNLJ F HQDMHGQQS&KOHE:LHMVNLJ ļ]ïNJ

319

2

59 op.

Jeśli produkt marki nie spełni Twoich oczekiwań, możesz go nam oddać, a my zwrócimy Ci pieniądze. Ta zasada dotyczy również pieczywa z naszej piekarni. Wystarczy, że masz paragon. Szczegóły na


9

REKLAMA

TV

82% tłuszczu

1599 2V]F]ÚG]DV]]ï

13

0 DVïR NODURZDQHJ

op.

 FHQDMHGQļ]ïNJ

4

29

99 0 DVïRHNVWUD ’DFLDWHJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

1199

HIT 7ZDUöJQDVHUQLN NJ 2V]F]ÚG]DV] 5,50 ]ï

6

49 op. HIT

0,40 zł za 1 szt.

289 2V]F]ÚG]DV]0,90]ï

 6HU:ïRV]F]RZVNL

1

239 99 2V]F]ÚG]DV]0,60]ï

100 g

 6 HU0RUVNL

 OX]FHQDMHGQļ]ïNJ

1

79

100 g

1199 2V]F]ÚG]DV]6]ï

 OX]FHQDMHGQļ]ïNJ

 - DMD&]WHU\b=ERĝDNO0bV]W

5

99 op.

929 2V]F]ÚG]DV]]ï

drugi za

RS ]D]ï

-RJXUWSLWQ\ $FWLYLDJ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLH RSļ]ïNJ

FHQDMHGQļ]ïV]W

drugi za

1⁄ 2

RS ]D]ï

ceny

pierwszy

 - DMD]ZROQHJRZ\ELHJX bNO/V]W

drugi

2 1 99

49

op.

op.

-RJXUWDOH 2ZRFJ

1⁄ 2

7

99 op.

ceny

pierwszy UöĝQHVPDNL FHQDMHGQSU]\]DNXSLH 29 RSFHQDMHGQ op. ļ]ïNJ

drugi

1 0

65 op.

259

799

2

29 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¥ PLHWDQNDOXNVXVRZD =RWWPO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

 - DMDQDZLHONDQRFQH SLVDQNL b NO0V]W FHQDMHGQļ]ïV]W

4

99 op.


10  ]ĂŻ ]ĂŻ

 ]ĂŻ ]ĂŻ

 0 DMRQH] 3RPRUVNLbJ

 0 DMRQH] .ĂšWU]\ĂąVNLbJ

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Wyjątkowe przysmaki z Twojego regionu regionalne Specjalnie dla Ciebie ulubione ach. majonezy w nasz ych sklep Więcej informacji na:

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

 ]ĂŻ ]ĂŻ

 ]ĂŻ ]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 0 DMRQH] 1DSROHRĂąVNL bPO

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 0 DMRQH] .LHOHFNLbPO

 ]ĂŻ ]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 0 DMRQH] ÂĽZLGQLFNLbPO

20 % taniej

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLÄ?NĂš

500 ml

2 1

w cenie

4

99

4

49

 Âż XUHN .UDNXVO POJUDWLV FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2V]F]ĂšG]DV]1]ĂŻ

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

=XS\LVRV\$PLQR

ÂżXUHNGRPRZ\ .RZDOHZVNLPO

2V]F]ĂšG]DV]b]ĂŻ

 5 RG]\QNL .UHVWRJ

RS ]D]ĂŻ

RS ]D]ĂŻ

op.

NRQFHQWUDW FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

UĂśÄ?QHURG]DMHLJUDPDWXU\ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSQS =XSDÄ?XUHN$PLQRJÄź]ĂŻNJ 6RVbSLHF]HQLRZ\FLHPQ\$PLQRJÄźb]ĂŻNJ

1,15 zł/op. kupując 2 op.

0,90 zł/op. kupując 2 op.

2,29 zł/op. kupując 1 op.

2V]F]ĂšG]DV]b]ĂŻ

: LĂśUNLNRNRVRZH .UHVWRJ FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

449

389

3

3

49

39

op.

2 1

w cenie

349 2V]F]ĂšG]DV]b]ĂŻ

 & KU]DQ 3URYLWXVJ

2

99 op.

 Ä? XUDZLQDZDVDELFHQDMHGQ QS&KU]DQZDVDELÄź]ĂŻNJ

1,79 zł/op. kupując 1 op.

2V]F]ĂšG]DV]b]ĂŻ

& LDVWR%DEND F\WU\QRZD*HOOZHJ

399

3

19

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

op.

op. drugi za

2 w cenie 1 549 2V]F]ĂšG]DV]b]ĂŻ

 Âż XUDZLQD OXE%RUĂśZND Â’RZLF]J

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4

69 op.

ceny

pierwszy

549

3

49 op.

RS ]D]ĂŻ

0RUHOHVXV]RQHJ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻNJ

2,50 zł/op. kupując 2 op.

1â „ 2

4,99 zł/op. kupując 1 op.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

$ QDQDVZV\URSLHOHNNR VĂŻRG]RQ\P*LDQDPO NRVWNDFHQDMHGQZVDGXÄź]ĂŻNJ

drugi

5 3 99

00

op.

op.

RS ]D]ĂŻ

&LDVWR'XÄ?D %ODFKD'HOHFWD

UĂśÄ?QHURG]DMHLJUDPDWXU\ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHbRS QS&LDVWRF]HNRODGRZH JÄź]ĂŻNJ


11 Delicje Szampańskie

147 g

2599 2V]F]ÚG]DV] b ]ï

: DIHONL 3ULQFH3ROR ER[[J

999

12

99

7

op.

 FHQDMHGQļ]ïNJ

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

& LDVWHF]ND ]bPDUPRODGÈNJ

+

1339

9

99 op.

2V]F]ÚG]DV]b]ï

& KDïZD'HQL]NJ

6

99

2V]F]ÚG]DV]b]ï

 XSXMÈF . kpl. 'HOLFMH6]DPSDñVNLHJ UöĝQHURG]DMHFHQDVWDQGļ]ïRSFHQDMHGQļ]ïNJ Z Hě'HOLFMH6]DPSDñVNLHJJUDWLV 

 UöĝQHURG]DMHFHQDVWDQGļ]ïRSFHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]6]ï

2V]F]ÚG]DV]b]ï

 3 UDOLQ\/LQGRUJ

 3 UDOLQ\0LQLDWXUHV 0DUVJ

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

19

99

1349

13

99

9

99

op.

op.

1 szt. 476

3

99

399

op.

3

39

2V]F]ÚG]DV]0,77b]ï

 % DWRQ/LRQV]W[bJ V]W[JJUDWLV FHQDMHGQļ]ïNJ

2za 6 zł

op.

2 2V]F]ÚG]DV] G 00,60 60b]ïï 60

& ]HNRODGD1XVVEHLVVHUJ UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

& ]HNRODGD:HGHO [J

6

99

2V]F]ÚG]DV]b]ï

kpl.

UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

drugi za

1⁄ 2

¥PLHMĝHONL1LPPJ

Z\EUDQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

3 zł/op. kupując 2 op.

897

3,69 zł/op. kupując 1 op.

2499

ceny

pierwszy

drugi

8 4 99

50

op.

op.

RS ]D]ï

0DJLF]QH*ZLD]GNL 0LON\:D\J cena jedn. SU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]9]ï

0 LHV]DQND .UDNRZVNDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

15

99 op.


pielฤ™gnacja twarzy, ciaล‚a, rฤ…k

30 % taniej 2IHUWDQLHGRW\F]\3HZQLDNรถZ]HVWDZรถZSURPRF\MQ\FKLFKXVWHF]HNQLHPRZOรšF\FK 2IHUWDQLHรฏรˆF]\VLรš]LQQ\PLSURPRFMDPL5DEDWQDOLF]DQ\MHVWSU]\NDVLH

UHJHรฉ`HZVY[`TLU[VKaPLว`- -WYa`aHR\WPL [LNVHZVY[`TLU[\aHTPUaรฉ 9HIH[UHSPJaHU`QLZ[WYa`RHZPL

6MLY[H^HวUHVKKV Y 7YaLaVKaPLวYVa\TPLZPว‡Y}^UPLว!VI\^PLHRJLZVYPHIPว\[LYPว‡RVZTL[`RP- -4HKL<W IPLSPaUว‡PHY[`R\รฉ`WVว‰JaVZaUPJaL

Pistolety na wodฤ™, ล›migusรณwki

do

50 % taniej

&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLฤNรš

GODZINY OTWARCIA HIPERMARKETร“W W OKRESIE ลšWIฤ„T WIELKANOCNYCH

โ€ข NIEDZIELA 20.04โ€“ PONIEDZIAลEK 21.04 (ลšWIฤ˜TA WIELKANOCNE)

โ€ข SOBOTA 19.04

โ€ข WTOREK 22.04 โ€“ hipermarkety czynne 24 h otwarte od godziny 6.00

hipermarkety bฤ™dฤ… zamkniฤ™te

hipermarkety czynne do godziny 18.00*

pozostaล‚e hipermarkety otwarte w standardowych godzinach*

*ลรณdลบ, ul. Piล‚sudskiego 15/23 โ€“ czynny do godz. 15.30

*Wrocล‚aw, ul. Paprotna 7 โ€“ czynny od godz. 9.00

.$7$/2*RERZLรˆ]XMHZQDVWรšSXMรˆF\FKKLSHUPDUNHWDFK

:

%<720: ul. Chorzowska 86; *'<1,$XOb.F\รฑVND*25=ย™::,(/.232/6.,: bXOb6รฏRZLDรฑVNDb,12:52&ย’$:XO:RMVND3ROVNLHJR-(/(1,$*ย™5$: DO-DQDb3DZรฏDb,,b .$/,6=DO:RMVND3ROVNLHJRb.26=$/,1XOb,b-b3DGHUHZVNLHJRb.5$.ย™:: XO.DSHODQNDXOb:LHOLFNDbย’ย™'ยฝXOb3LรฏVXGVNLHJRXO:LG]HZVNDb32=1$ย”: XOb0UรˆJRZVNDbXO2SLHรฑVNLHJR b38ย’$:<XO'รšEOLรฑVNDG58'$ยฅ/k6.$: bXObb0DMDD5<%1,.XOยฟRUVNDb62&+$&=(:XOb:รถMWรถZNDG67$5*$5'6=&=(&,ย”6.,: XOb 6]F]HFLรฑVNDb 6=&=$:12='5ย™-: b XOb ย’รˆF]\รฑVNLHJRb 6=&=(&,1: XOb 0LOF]DรฑVNDb I 7$51ย™: XOb 1RZRGรˆEURZVNDb 7<&+<: XOb 7RZDURZDb :$56=$:$: DOb.(1bXOb3RรฏF]\รฑVND bXOb6WDORZD:$56=$:$3,$67ย™:XO7\VLรˆFOHFLDb:52&ย’$:XO3DSURWQDXO'รฏXJD

2IHUWDKDQGORZDZDฤQDZGQLDFKฤผUOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWX]]DVWU]HฤHQLHPRGPLHQQ\FKWHUPLQรถZ RERZLรˆ]\ZDQLDZVND]DQ\FKQDSRV]F]HJรถOQ\FKVWURQDFKNDWDORJX=PLDQDRIHUW\KDQGORZHMQDVWรšSXMHRJRG]ZGQLXUR]SRF]รšFLD SURPRFML=GMรšFLDXPLHV]F]RQHZNDWDORJXPRJรˆRGELHJDรŠRGZL]HUXQNXSURGXNWX]QDMGXMรˆFHJRVLรšZVSU]HGDฤ\ :V]\VWNLHFHQ\]DZLHUDMรˆ9$77HVFRQLHSURZDG]LVSU]HGDฤ\SRSU]H]DNZL]\WRUรถZ:V]\VWNLHFHQ\Z\UDฤRQHVรˆZ]รฏRW\FK

801 650 650*

*koszt poล‚ฤ…czenia wg cennika operatora Twojej sieci

QLHGRW\F]\KLSHUPDUNHWXย’รถGฤ›XO3LรฏVXGVNLHJR


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescokatalog2do190414  
Tescokatalog2do190414