Page 1

2IHUWD KDQGORZD RG 200 GR 20201 U,

R LOH Z JD]HWFH QLH RNUHĂORQR LQDF]HM

ALE

A B M O B

A! W O N IEŃ Z D Y T CO .LHïEDVD EDVD ĂOÈVND

3RGXG]LH ] NXUF]DND luz, GRVWÚpQH UöZQLHĝ 8GR z kuUczaka luz ļ , zïkJ

luz, paczka

879

999

6

99 kg

5

7

99

punktów

regulamin na

2V]F]ÚG]DV] 1,80 ]ï

3URV]HN GR SUDQLD $ULHO bNJ

6,80 zł

GRVWÚpQH UöZQLHĝ .apVuïkL GR pUaQLa $ULHl VzW, cHQa MHGQ ļ , zïVzW

za 1 kg

kg

2V]F]ÚG]DV] 2 ]ï

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

3LZR 2NRFLP [ 00 PO b2b[ 00 PO JUDWLV YRl ,, puVzka, cHQa MHGQ ļ , zïl

2,12 zł za 1 puszkę

5999 99

99

33

16

kpl.

op. 2V]F]ÚG]DV] 2 ]ï

ROZPOCZYNAMY WYPRZEDA Ż ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

75%

GR

WDQLHM


1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

Oferta na noc świętojańską Tylko w dniach 23–24 czerwca

499

2

79 op.

Oszczędzasz 2,20 zł Piwo świętojańskie 500 ml

v ol. 5%, butelka cena jedn. – 5,58 zł/l

Cena w pozostałych dniach – 2,99 zł/op.


2

ALE

A B M BO

A! W O N IEŃ Z D Y T CO

.DZD -DFREV 9HOYHW 200 J cHQa MHGQ ļ , zïkJ

 J JUDWLV

:RGD $TXDUHO 1, O

JazRZaQa, QLHJazRZaQa, GHlLkaWQLH JazRZaQa cHQa MHGQ ļ , zïl

%DWRQ\ 8 V]W [ 0 J REKLAMA

TV

139

2299 99

16

kpl.

2V]F]ÚG]DV] ]ï

6]DPSRQ GRbZïRVöZ *OLVV .XU 400 PO

0aUV, 6QLckHUV cHQa MHGQ ļ , zïkJ

 2 [ 0 J JUDWLV

0,70 zł za 1 szt.

899

0

89 op.

6

99 op.

2V]F]ÚG]DV] 0,0 ]ï

.DUPD GOD SVD 3HGLJUHH 1200 J cHQa MHGQ ļ , zïkJ

cHQa MHGQ ļ , zïl

2V]F]ÚG]DV] 2 ]ï

3RGSDVNL %HOOD 3HUIHFWD 40 V]W cHQa MHGQ ļ , zïVzW

duża paczka

1499

1399

9

99 op. 2V]F]ÚG]DV] ]ï

7

99 op.

9

29 op.

2V]F]ÚG]DV] 4,70 ]ï


punktĂłw

5

do

30.06

na warzywa i owoce

REKLAMA

TV

BOMBA ALE

WA! IEĹƒ NO CO TYDZ

1

.DSXVWD PĂŻRGD sztuka

2

0RUHOH 00 J

koszyk cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

1

99 szt.

$UEX] luz

KG

1

99 op.

79

$ZRNDGR sztuka

99 szt.

wszystkie sałatki pakowane sałatki pakowane

2,49 2V]F]ĂšG]DV] 0,7 ]ĂŻ

6DOVD PL[ VDĂŻDW 0 J, 6DĂŻDWD EDWDZVND ]LHORQD 0 J

1

sałatki cięte

sałatki lunchowe

74 op.

paczka, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

4,39

3

07

7,99

op.

2V]F]ĂšG]DV] 1,2 ]ĂŻ

6DĂŻDWND )UHVK PL[ 20 J

paczka, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? 6aĂŻatka )UHsco J, 5osso J, 5oyal J Äź , zĂŻop

2V]F]ĂšG]DV] 2,40 ]ĂŻĂŻ

6DĂŻDWND 220 J

paczka, *UHcka, .HEaE, :ĂŻRVka cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

5

59

op.

teraz kaşde 2 zł = 5 pkt CLUBCARD

Regulamin dostępny na stronie www.tesco.pl
4

punktów

5

do

30.06

na mięso i drób PACZKA

paczka YacuuP, GostÚpQa UöZQLHĝ ’opatka ZLHpUzoZa EHz koĂcL, luz ļ , zïkJ

9

99 ¿HEHUND HNVWUDPLÚVQH

kg

luz

999

8

op.

%HNRQ URORZDQ\ 0 J cHQa MHGQ ļ , zïkJ

9

2V]F]ÚG]DV] 1 ]ï

=HVWDZ JULOORZ\ ] NXUF]DND

tacka, poGuGzLH, uGo, skUzyGïo

PACZKA

6]\QND ZLHSU]RZD EH]bNRĂFL

paczka YacuuP, GostÚpQa UöZQLHĝ 6zyQka ZLHpUzoZa EHz koĂcL, luz ļ , zïkJ

11

PACZKA

13

99

99 kg

kg

1099

49

2V]F]ÚG]DV] 1,0 ]ï

99

6FKDE ZLHSU]RZ\ EH]bNRĂFL

kg

paczka YacuuP, GostÚpQy UöZQLHĝ 6cKaE ZLHpUzoZy EHz koĂcL, luz ļ , zïkJ

99 kg

PACZKA

.DUNöZND ZLHSU]RZD EH]bNRĂFL paczka YacuuP, GostÚpQa UöZQLHĝ .aUköZka ZLHpUzoZa EHz koĂcL, luz ļ , zïkJ

13

99 kg

Regulamin dostępny na stronie www.tesco.pl

9

’RSDWND ZLHSU]RZD EH]bNRĂFL

teraz każde 2 zł = 5 pkt CLUBCARD punktów

30.06

na ryby świeże i wędzone

PEWNIAK

%U]XV]NL ] ïRVRVLD ZÚG]RQH luz

15 kg

’RVRĂ QRUZHVNL ğOHW

luz GostÚpQH UöZQLHĝ ’osoĂ QoUZHskL GzZoQko, luz ļ , zïkJ, ’osoĂ QoUZHskL patUoszoQy, luz ļ , zïkJ

teraz każde 2 zł = 5 pkt CLUBCARD

37

99 kg

Regulamin Regulamin dostępny dostępny na na stronie stronie www.tesco.pl www.tesco.pl

5

do
Wędliny plastrowane paczka

2099

30 % taniej &HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

699 .DV]DQND 0RUOLQ\ 00bJ

5

paczka, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? .aszaQka, luz Äź , zĂŻkJ

luz, paczka

13

kg

2JRQĂśZND 2V]F]ĂšG]DV] 7 ]ĂŻ

2399

99

2V]F]ĂšG]DV] 1 ]ĂŻ

99

op.

2799

15

99

2V]F]ĂšG]DV] 8 ]ĂŻ

6]\QND ZLHMVND

kg

luz, paczka

6]\QND OLWHZVND

1699

4

49

2V]F]ĂšG]DV] 0,0 ]ĂŻ

paczka, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? 3aUĂśZkL GUoELoZH, luz Äź , zĂŻkJ

op.

1

2V]F]ĂšG]DV] 0,0 ]ĂŻ

6DĂŻDWND ]LHPQLDF]DQD

0

luz cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? 6aĂŻatka oJĂśUkoZa, luz Äź , zĂŻkJ 2IHUta GostĂšpQa Qa stoLsku JULll 1LH Gotyczy %LstUo

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

.DEDQRV\ 40 J

paczka, UĂśÄ?QH UoGzaMH L sPakL, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? .aEaQosy, luz, UĂśÄ?QH UoGzaMH L sPakL Äź , zĂŻkJ

op.

2199

99

100 g

10

99

59

100 g

kg

luz, GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? 6zyQka lLtHZska z LQGyka, luz Äź , zĂŻkJ

499 3DUĂśZNL GURELRZH 00 J

24

99

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

14

99

2V]F]ĂšG]DV] 7 ]ĂŻ

%RF]HN ZĂšJLHUVNL luz, paczka

kg


drugi za

drugi za

1⁄ 2

1⁄ 2

ceny

2 op za 10,48 zï

Szynka Babuni 140 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

pierwszy

ceny

drugi

6 3 99

49

op.

op.

2 oS zD 11,8 zï Szynka wieprzowa zïoFisWa 148 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

Szynka wiejska 148 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

3olÚdwiFa sopoFka 100 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

Szynka wyĂPieniWa 10 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

Szynka goWowana nabkanapkÚ 120 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

op.

1⁄ 2

pierwszy

ceny

drugi

7 3 99

99

op.

op.

2 op za 11,8 zï Szynka wieprzowa biaïa 148 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

pierwszy

drugi

7 3 99

99

op.

op.

drugi za

drugi za

1⁄ 2

1⁄ 2

pierwszy

ceny

drugi

99

99

2 op za 7,48 zï

op.

op.

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

5 2

Szynka konserwowa 120 g

pierwszy

drugi

4 2 99

49

op.

op.

drugi za

drugi za

1⁄ 2

1⁄ 2

pierwszy

ceny

drugi

5 2 99

99

op.

op.

2 RS ]D 11,8 ]ï Blok drobiowy szynkowy 240 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

pierwszy

drugi

7 3 99

99

op.

op.

drugi za

drugi za

1⁄ 2

1⁄ 2

ceny

2 op za 7,48 zï

op.

1⁄ 2

ceny

2 op za 8,8 zï

7 3

99

drugi za

ceny

2 op za 8,8 zï

drugi

99

drugi za

ceny

2 op za 11,8 zï

pierwszy

pierwszy

ceny

drugi

4 2 99 op.

49 op.

2 op za 2,8 zï 3aszWeW 120 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op ļ , zïkJ

pierwszy

drugi

1 0 99

99

op.

op.
A B BOM ALE

WA! IEĹƒ NO Z D Y T CO

2

0argaryna 'elPa ([Wra 40 g UĂśÄ?QH sPakL, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? 0aUJaUyQa 'HlPa ([tUa z PasĂŻHP J Äź , zĂŻop, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

0argaryna .asia 20 g cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

19 op.

349

2

79

799

op.

2szFzĂšdzasz 0,70 zĂŻ

2szFzĂšdzasz 0,40 zĂŻ

1

39

2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

cHQa MHGQ Äź , zĂŻszt

269

169 ÂĽPieWana 18 3iĂˆWniFa 200 Pl

4

2szFzĂšdzasz zĂŻ

-aja wielozboÄ?owe kl / 10 szW

0leko Ä‚wieÄ?e 2 Â’aFiaWe 1 l 3(7 GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? 0lHko Ä‚ZLHÄ?H , Â’acLatH l

op.

99 op.

569

2

29 op.

4

2szFzĂšdzasz 1,10 zĂŻ

7warÜg pÜïWïusWy 40 g

cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQy UĂśZQLHÄ? 7ZaUĂśJ tĂŻusty, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

59 op.

drugi za

1â „ 2

459

ceny

2 op za ,24 zĂŻ Ser $lPeWWe 10 g

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

pierwszy

2szFzĂšdzasz 0,70 zĂŻ

drugi

3 1 49 op.

Ser Ä?ÜïWy +oFKland 10 g

75

plastUy, UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

op.

1999

3

89 op.

15

99 kg

2szFzĂšdzasz 4 zĂŻ

Ser 0orski luz

299

2

29 op.

7osW pszenny

2

49 op.

7osW 00 g

cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

00 g

PaĂlaQy, pHïQozLaUQLsty, zLaUQa cHQa MHGQ ğ , zïkJ

2za 4zł Buïka WarWa 400 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź zĂŻkJ

2 zł/op. kupując 2 op.

2,79 zł/op. kupując 1 op.

1

99 szt.

2szFzĂšdzasz 1 zĂŻ

BuĂŻka paryÄ?anka 00 g

cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ 2IHUta QLH Gotyczy sklHpĂśZ ,QoZUocĂŻaZ, ul :oMska 3olskLHJo .alLsz, al :oMska 3olskLHJo Â’ĂśGÄ›, al 3LĂŻsuGskLHJo :aUszaZa, ul 7ysLĂˆclHcLa :UzHÄ‚QLa, ul .alLska ÂżaUy, ul %UoQL 3aQcHUQHM 


7

drugi 50

pierwszy 99

2 1 op.

pierwszy 09

op.

drugi 55

3 1

2 op za 4,4 zĂŻ

1apĂśj )ruFWiY 400 Pl

op.

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻl

op.

2 op za 4,4 zĂŻ pierwszy 09

drugi 55

3 1 op.

0leko 0Ä‘ller 400 Pl

drugi za

1â „ 2

op.

2 op za 4,4 zĂŻ

ceny

-ogurW piWny $FWiYia 00 g cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻl

2 kpl za 7,4 zĂŻ

Serek 'anio 4 [ 10 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH kpl Äź , zĂŻkJ

Serek 'anio 4 [ 140 g cHQa MHGQ pUzy zakupLH kpl Äź , zĂŻkJ

pierwszy 69 pierwszy 89

drugi 95

1 0 op.

op.

pierwszy 19 op.

2 op za ,28 zĂŻ

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

cHQa HQa MHGQ MHGQ pUzy p zaku zakupLH pLH op op p Äź ,  zĂŻkJ zĂŻk kJJ

4 2 kpl.

kpl.

op.

2 op za 4,04 zĂŻ

op.

2 op za 2,84 zĂŻ

1apĂśj WureFki $yran 20 g

op.

2 1

drugi 49

drugi 35

2 1

drugi 09

pierwszy 99

.awa &aIIreze &appuFFino 200 g

-ogurW piWny naWuralny 400 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? .aZa &aIIUHzH (spUHsso, .aZa &aIIUHzH 0accKLato

WYBIERZ SMAK ZDROWIA 349

329

2

59

2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

-ogurW -ogobella 00 g UĂśÄ?QH sPakL, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

op.

2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

0aÄ‚lanka PrĂˆgowska 1 l UĂśÄ?QH sPakL

2

99 op.


8

RODUK

P

T

M

8

WA! IEĹƒ NO Z D Y T CO

3anga IileW bez skĂśry

ĹťO

6

99

NY

P

M

RO

T

RODUK

luz, JlazuUy

RO

49

NY

A B BOM ALE

ĹťO

op.

2szFzĂšdzasz 1,0 zĂŻ

3aluszki rybne zĂŻoWe 00 g cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

1099

1199

99

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

2szFzĂšdzasz zĂŻ

’osoĂ norweski (pigon 100 g cHQa MHGQ ğ , zïkJ

2za 4zł

1169

8

99 op.

2szFzĂšdzasz 2,70 zĂŻ

/ody $lgida 7rio 1,2 l UĂśÄ?QH sPakL, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

SaĂŻaWka warzywna /isner 10 g

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

2 zł/op. kupując 2 op.

2,39 zł/op. kupując 1 op.

6

9

99 op.

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

/ody kokWajlowe .oral 1 l UĂśÄ?QH sPakL

RO

M

1199

11

99 op.

2szFzĂšdzasz ,70 zĂŻ

/ody 0ulWipaFk 0agnuP Pini $lgida [ 0 Pl

cHQa MHGQ Äź , zĂŻl, GostĂšpQy UĂśZQLHÄ? 0ultLpack %LJ 0Llk $lJLGa Pl Äź , zĂŻop, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

ĹťO

4

99 op.

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

:arzywa na paWelniĂš zbsoseP )rosWa 400 g

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? LQQH UoGzaMH :aUzyZ Qa patHlQLĂš )Uosta J

1229

1569

T

RODUK

99

NY

kg

op.

P

8

8

99

9

99 op.

2szFzĂšdzasz 2,0 zĂŻ

3ierogi 3udliszki 800 g

z sHUHP, z PLĂšsHP, z kapustĂˆ L JUzyEaPL, UuskLH cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ
wybieraj dowolnie

578 &zekolada :awel 2 [ 100 g

0alaJa, 7LkL 7akL, .asztaQkL, *oUzka .UakoZska cHQa MHGQ Äź zĂŻkJ

2szFzĂšdzasz 1,78 zĂŻ

2 w cenie 1 2 op za , zĂŻ

&ukierki .rĂśwka 400bg

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

3,49 zł/op. kupując 2 op.

6,99 zł/op. kupując 1 op.

4

00 kpl.

1apĂśj 1bl

3HpsL, up, 0LULQGa, 0ouQtaLQ 'HZ, UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻl

2,50 zł/op. kupując 4 op.

3,59 zł/op. kupując 1 op.

549

3

49 op.

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

$nanas w kosWkaFK 80 Pl Z syUopLH lHkko sĂŻoGzoQyP cHQa MHGQ ZsaGu Äź , zĂŻkJ

99

3 2

op.

 op za 1,8 zĂŻ

459

4 za 10 zł

w cenie

2

2szFzĂšdzasz 1,0 zĂŻ

:aÄ e 2aWland 400 g cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

&Kipsy 3rosWo z 3ieFa /ayÄłs 200 g

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

4,66 zł/op. kupując 3 op.

6,99 zł/op. kupując 1 op.

mieszaj dowolnie

949

7

99

2

2szFzĂšdzasz 1,0 zĂŻ

cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

1

100 g

kpl.

1apĂśj 2woFe ÂĽwiaWa 7yPbark [ 1 l

39

2szFzĂšdzasz 0,40 zĂŻ

&ukierki ibpraliny luz, UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

99

100 g


10

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMĂ“W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

4,66 zł za 1 l

SPRZEDAĹť ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

2 zł

2 x 330 ml

za 1 puszkÄ™

1459 3iwo &arlsberg 4b[b0bPl Yol , puszka cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

b2 [ 0 Pl graWis 2 x 500 ml

9

99

99 2lej =ĂŻoWa .raina bl 2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

kpl. 2,08 zł za 1 puszkę

13

399

2

99 op.

24

99

3iwo +arnaĂ 10 [ 00 Pl Yol , puszka, cHQa MHGQ ğ , zïl

 2b[b00bPl graWis

kpl.

2szFzĂšdzasz 1 zĂŻ

'anie wbkubku .norr

0akaUoQ z sosHP PyÄ‚lLZskLP J, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ, 0akaUoQ z sosHP EoloĂąskLP J, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? LQQH sPakL L JUaPatuUy

699

4

99 op.

2gĂśrki konserwowe .rakus 00bg cHQa MHGQ ZsaGu Äź , zĂŻkJ

4

99 op.

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

Sos Fzosnkowy, dobKaPburgerĂśw, WaWarski +einz 80bg cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

tylko w

NOWOŚĆ

3

29

2

39 op.

2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

)i[ .norr 2 g

cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? LQQH sPakL L JUaPatuUy

1

99 op.

5yÄ? biaĂŻy .upieF b[b120bg cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

op.


11

Kosmetyki po goleniu i do pielęgnacji twarzy dla męşczyzn

30 % taniej &HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

Produkty do prania Jelp

20 % taniej &HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

1099

'ezodoranW daPski lub PĂšski $didas 10 Pl, Pl lub 0 Pl

7

99

UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Pl Äź , zĂŻl 2IHUta QLH Gotyczy GHzoGoUaQtu $GLGas %oGy $ctLYH Pl

op.

2szFzĂšdzasz zĂŻ

1858

9

99

5

79 op.

2szFzĂšdzasz 4,20 zĂŻ

Âżel pod pryszniF $didas 20 Pl UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

99

1999

kpl.

15

9

2szFzĂšdzasz 8, zĂŻ

=asWaw do wĂŻosĂśw 7iPoWei szaPpon 400 Pl ibodÄ?ywka 200 Pl UĂśÄ?QH UoGzaMH

749

5299

45

99 op.

2szFzĂšdzasz 7 zĂŻ

0leko (nIaPil 800 g

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ 3UoPocMa QLH Gotyczy PlHka (QIaPLl 

6

99 op.

2szFzĂšdzasz 0,0 zĂŻ

:kĂŻadki 'isFreeW 0 szW UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ Äź , zĂŻszt

99 op.

2szFzĂšdzasz 4 zĂŻ

SzaPpon do wĂŻosĂśw +ead SKoulders 00 Pl UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

2za 26 zł .arPa dla koWa .iWekaW 'ry 1,8 kg

UĂśÄ?QH UoGzaMH cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

13 zł/op. kupując 2 op.

14,49 zł/op. kupując 1 op.


12

wszystkie produkty

20 % taniej 1599 .onFenWraW do pĂŻukania Wkanin Silan 2 l

99

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź zĂŻl, GostĂšpQy UĂśZQLHÄ? .oQcHQtUat GobpĂŻukaQLa tkaQLQ 6LlaQ , l, UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

2szFzĂšdzasz 4 zĂŻ

11

op. &HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

4 zł za 1 kg

3999

869

28

79

7

49

op.

kpl.

2szFzĂšdzasz 11,20 zĂŻ

2szFzĂšdzasz 1,20 zĂŻ

3roszek do prania ( 7,2 kg

.osWka do :& BreI 2 [ 0 g UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

Go ELaĂŻHJo, Go koloUu

6499

9

99

39

99

7

99

op.

op.

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

2szFzĂšdzasz 2 zĂŻ

*ranulki do udroÄ?niania rur

1 kg

2za 8zł 3ïyn do PyFia naFzyù 3ur 00 Pl

7ableWki do zPywarek SoPaW 0 szW cHQa MHGQ Äź , zĂŻszt

2za 6 zĹ‚ :orki na Ä‚PieFi z WaÄ‚PĂˆ

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻl

cHQa MHGQ pUzy zakupLH op [ l Äź , zĂŻszt, cHQa MHGQ pUzy zakupLH op [ l Äź , zĂŻszt

4 zł/op. kupując 2 op.

3 zł/op. kupując 2 op.

4,99 zł/op. kupując 1 op.

3,99 zł/op. kupując 1 op.


Okulary przeciwsłoneczne

22 zł para

1.

6.

2. 7.

T-shirt

22szt.zł T-shirt

27szt.zł

Chodaki

22parazł

4.

3.

8.

5.

9.

10.

Wakacje

Kapelusz

11.

24szt.zł

17.

Kapelusz

22szt.zł

12.

19.

13.

18.

T-shirt

T-shirt

17szt.zł

17szt.zł 14.

16.

15.

20.

21.

22.

1. T-shirt dziewczęcy, rozmiary: 6–15 lat, 22 zł/szt.; 2. Okulary przeciwsłoneczne dziewczęce, 22 zł/para; 3. Chodaki dziewczęce, rozmiary: 21–34, 22 zł/para; 4. Skarpety dziewczęce – 3 pary, rozmiary: 31–38, 17 zł/kpl.; 5. Obuwie sportowe dziewczęce, rozmiary: 27–39, 35 zł/para; 6. Okulary przeciwsłoneczne chłopięce, 22 zł/para; 7. T-shirt chłopięcy, rozmiary: 6–15 lat, 27 zł/szt.; 8. Chodaki chłopięce, rozmiary: 21–34, 27 zł/para; 9. Skarpety chłopięce – 3 pary, rozmiary: 31–40, 17 zł/kpl.; 10. Obuwie sportowe chłopięce, rozmiary: 27–39, 35 zł/para; 11. Kapelusz chłopięcy, 24 zł/szt.; 12. Okulary przeciwsłoneczne chłopięce, 22 zł/para; 13. T-shirt chłopięcy, rozmiary: 1,5–7 lat, 17 zł/szt.; 14. Chodaki chłopięce, rozmiary: 21–34, 22 zł/para; 15. Skarpety chłopięce – 3 pary, rozmiary: 23–30, 17 zł/kpl.; 16. Obuwie sportowe chłopięce, rozmiary: 21–26, 32 zł/para; 17. Kapelusz dziewczęcy, 22 zł/szt.; 18. T-shirt dziewczęcy, rozmiary: 1,5–7 lat, 17 zł/szt.; 19. Okulary przeciwsłoneczne dziewczęce, 22 zł/para; 20. Chodaki dziewczęce, rozmiary: 21–34, 22 zł/para; 21. Skarpety dziewczęce – 3 pary, rozmiary: 23–30, 17 zł/kpl.; 22. Obuwie sportowe dziewczęce, rozmiary: 21–26, 32 zł/para.

www.ffmoda.com


Wszystkie rowery gĂłrskie 26" oraz rowery miejskie 26" i 28"

20% taniej

&HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

500

4

15,6’’ LCD

GB

GB

Dysk twardy

3DPLÚÊ

8999 2szFzĂšdzasz 40 zĂŻ

3rosWownik $ 12 9

49

99 szt.

torba drugi za

2szFzĂšdzasz 00 zĂŻ

1oWebook +3 

179900

2 op za 17, zĂŻ

Äž pUocHsoU $0' ( Äž 0LcUosoIt 2IILcH 6taUtHU

1499

00 szt.

 Worba +3 graWis

BaWerie 'uraFell $$$$$ 4 szW

10 rat 0%

cHQa MHGQ Äź , zĂŻszt GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? ZszystkLH EatHULH 'uUacHll Lb(QHUJLzHU Z oIHUcLH GUuJLH opakoZaQLH za pÜï cHQy

po 149,90 zł

aktualne

29

w dniu premiery

24,99 zł

: toPLH JUa toczy sLĂš o MHszczH ZLĂškszĂˆ staZkĂš QLÄ? kLHGykolZLHk pUzHGtHP : tHM oEILtuMĂˆcHM Z akcMĂš, LQtUyJL L HkscytuMĂˆcH KLstoULH PLĂŻosQH poZLHÄ‚cL =oHy poQoZQLH PusL ZalczyĂŠ z sLĂŻaPL cLHPQoÄ‚cLÄŽ

w dniu premiery

szt.

2szFzĂšdzasz 8 zĂŻ

'9' 3oradnik pozyWywnego PyĂlenia

11 6

00

op.

op.

19.06.2013

34

99

w dniu premiery

29,99 zł

.UĂśtkLH opoZLHÄ‚cL zaZLHUaMĂˆcH Zszystko to, co QaMZaÄ?QLHMszH, GotyczĂˆcH skoPplLkoZaQycK UHlacML, Ä?ycLoZycK UoztHUHk L tUuGQycK ZyEoUĂśZ, pozoUQLH zZyczaMQHM coGzLHQQoÄ‚cL

20.06.2013

26

drugi

99

.siĂˆÄ?ka . *roFKoli ġ7roFKĂš wiĂškszy poniedziaĂŻekÄľ

ġ8kryWaľ

99

pierwszy

szt.

szt.

3499

ceny

PREMIERY 19.06.2013

90

1â „ 2

24,99 zł

25.06.2013

16999

w dniu premiery

139 2szFzĂšdzasz

99 szt.

0b zĂŻ

*ra 3& &oPpany oI +eroes 2

129,99 zł


W dniach 20–23.06.2013 r. 3999 2szFzÚdzasz 12 zï

27

2szFzĂšdzasz 27 zĂŻ

8999

99

3oduszka anWyalergiFzna 70 [ 80 FP

.oĂŻdra anWyalergiFzna 1 [ 200 FP

GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? .oĂŻGUa aQtyalHUJLczQa [ cP Äź , zĂŻszt

szt.

Zabawki zewnętrzne do gier zespołowych, baseny, zabawki nadmuchiwane

20%

62

taniej

99 szt. &HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

Wybrane walizki

3 wkłady 7799

2szFzĂšdzasz 8 zĂŻ

'zbanek Ä&#x;lWrujĂˆFy BriWa 0a[Wra  wkĂŻady graWis

GostĂšpQy UĂśZQLHÄ? )LltU Go ZoGy %ULta 0a[tUa szt Äź , zĂŻkpl

69

99 kpl.

1899

12

99 szt.

2szFzĂšdzasz zĂŻ

3odĂŻuÄ?na blaFKa 0, FP

Äž QLHELHska, zLHloQa Äž poZĂŻoka cHUaPLczQa GostĂšpQH UĂśZQLHÄ? 2kUĂˆJĂŻa ElacKa Go pLHczHQLa taUty , cP Äź , zĂŻszt , zĂŻszt, 2kUĂˆJĂŻa IoUPa Go pLHczHQLa Äź , zĂŻszt , zĂŻszt, %lacKa Go PuIILQĂśZ szt Äź , zĂŻszt , zĂŻszt, $soUtyPHQt PoÄ?H UĂśÄ?QLĂŠ sLĂš Z poszczHJĂślQycK sklHpacK

3rzykĂŻadowy produkW z FenĂˆ po obniÄ?Fe :alizka WeksWylna )lorenFja S 8, zĂŻszW 2, zĂŻszW

30% taniej

GostĂšpQa UĂśZQLHÄ? Z UozPLaUacK 0 L /

&HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

Rozpoczynamy WYPRZEDAŝ ARTYKUŠÓW PRZEMYSŠOWYCH /LF]EDSURGXNWyZRJUDQLF]RQD:LĕFHMRIHUW V]XNDMZVNOHSDFK2IHUWDPRŧHUyŧQLÞVLĕ ZZ\EUDQ\FKVNOHSDFK

do

75 % taniej


23 czerwca Dzień Ojca

2999 5oÄ‚liny kwiWnĂˆFe w FeraPiFznej osĂŻonFe sztuka, UĂśÄ?QH UoGzaMH

9

99

SWorFzyk 2pĂšdowy

szt.

2 op za 1, zĂŻ

1999

16

2szFzĂšdzasz 2,80 zĂŻ

.awa 7FKibo ([FlusiYe 00bg

15

2szFzĂšdzasz 4 zĂŻ

PLHloQa, cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

2 1

&ukierki :awel 00bg

99

BoPbonierka 7oIÄ&#x;Iee 400 g

op.

szt.

UĂśÄ?QH koloUy

1979 99

19

99

2szFzĂšdzasz 10 zĂŻ

w cenie

7UuIlH %LaĂŻH, 7UuIlH, 0LHszaQka .UakoZska, 0L[ :LosHQQy, &Koco 0Llk, 1uts 0Llk cHQa MHGQ pUzy zakupLH op Äź , zĂŻkJ

op.

10 zł/op. kupując 2 op.

cHQa MHGQ Äź , zĂŻkJ

19,99 zł/op. kupując 1 op.

1299

9

2szFzĂšdzasz 4,0 zĂŻ

*olarka 3Kilips $770

1999 2szFzĂšdzasz zĂŻ

=esWaw narzĂšdzi 4 elePenWy

GostĂšpQy UĂśZQLHÄ? .oPplHt kluczy HlHPHQty Äź , zĂŻkpl

29549

14

99 kpl.

2szFzĂšdzasz 11bzĂŻ

99 szt.

5 rat 0% po 50 zł

2599 :oda WoaleWowa S758 0 Pl

249

Äž GopasoZuMH sLĂš Go ksztaĂŻtu tZaUzy Äž zoptyPalLzoZaQa Go JolHQLa z uÄ?ycLHP Ä?Hlu luE pLaQkL Äž PoÄ?lLZoÄ‚ĂŠ PycLa Z ZoGzLH Äž PLQ GzLaĂŻaQLa akuPulatoUoZHJo

2szFzĂšdzasz

14

99 op.

cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

Podwajamy liczbę znaczków Szczegóły na stronie

*$=(7.$ obowiĂˆzuje w nasWĂšpujĂˆFyFK KiperParkeWaFK

10b zĂŻ

'ezodoranW dla PĂšÄ?Fzyzn wbaWoPizerze 3layboy 7 Pl

14

Kaşde wydane 20 zł = 2 znaczki

szt.

Oferta waĹźna tylko w dniach 22-23.06.2013 r.

Wody toaletowe męskie Mexx, Puma, Bruno Banani

2499

UĂśÄ?QH UoGzaMH, cHQa MHGQ Äź , zĂŻl

2szFzĂšdzasz 3 zĂŻ

/aWarka /('

99

99 op.

1â „ 2 ceny

&HQa Qa HtykLHcLH zaZLHUa oEQLÄ?kĂš

70% RABATU

na profesjonalne torby i walizki

:

B(Â&#x2019;&+$7Â&#x2122;:: ul. Kolejowa 6; B,(/S.2B,$Â&#x2019;$: ul. Warszawska 180; B<'*2S=&=: ul. 7oruĂąska 101; B<720: ul. &Korzowskab 86; &=}S72&+2:$: ul.b 'roJowFĂśwb ; *'$Â&#x201D;S.: ul.b &LeQLsWab 0; *'<1,$: ul. KF\Ăąska ul. 1owowLFzlLĂąska ; */,:,&(: ul. Â&#x2019;aEĂ&#x161;Gzka 6 ul. 3szFz\Ăąska 1; *Â&#x2019;2*Â&#x2122;:: bul.b3LĂŻsuGskLeJob1; *25=Â&#x2122;: :,(/.232/S.,:bul.b*ĂśrFz\Ăąskab1 ul.b6ĂŻowLaĂąskab0; ,12:52&Â&#x2019;$:: ul.bWojska 3olskLeJo 16; -(/(1,$ *Â&#x2122;5$: bal.b-aQa 3awĂŻab,, 1; .$/,S=: ul. 0ajkowskab8 al.bWojskab3olskLeJob; .$72:,&(: ul. &Korzowska 10; .,(/&(: ul. ÂĽwLĂ&#x161;Wokrz\ska 0; .2S=$/,1 ul. ,. -. 3aGerewskLeJo 1; .5$.Â&#x2122;:: ul.bKaSelaQkab ul.bWLelLFkab; /(S=12: ul. 3ozQaĂąska ; /8B,1: ul. ,. 3aGerewskLeJob101; Â&#x2019;20Âż$: ul. =awaGzka 8; Â&#x2019;Â&#x2122;'½: ul. 3LĂŻsuGskLeJo 1 ul. 3ojezLerska ul.b WLGzewskab ; 0,(/(&: ul.b ÂżeroPskLeJo 1; 12:< Sk&=: ul.b 3raÄ?PowskLeJo 11; 2/S=7<1: ul. 3sWrowskLeJo 16; 232/(: ul. 2zLPskab ; 2S752:,(& ÂĽ:,}72.5=<S., ul.b0LFkLewLFzab0; 2S75Â&#x2122;:: ul. KalLskab10; 3,Â&#x2019;$: ul.b%\GJoskab1; 32=1$Â&#x201D;: ul. 0rĂ&#x2C6;Jowska ul. 2SLeĂąskLeJo 1 ul. 6erEska ; 35=(0<ÂĽ/: ul. /wowskab6; 38Â&#x2019;$:<: ul. 'Ă&#x161;ElLĂąska 18G; 58'$ ÂĽ/kS.$: ul. 1b0aja 0a; 5<B1,.: ul.bÂżorskab; 5=(S=Â&#x2122;:: al.b3owsWaĂąFĂśw Warszaw\b1; S.,(51,(:,&(: ul. &.b/Lskab1; S7$/2:$ :2/$ ul.b3rzeP\sĂŻowabE; S7$5*$5' S=&=(&,Â&#x201D;S.,: ul.b6zFzeFLĂąskab81; S7$52*$5' *'$Â&#x201D;S.,: ul.b=Elewskab; S8:$Â&#x2019;.,: ul. KoÄ&#x201A;FLuszkLb10; S=&=$:12='5Â&#x2122;-: ul.bÂ&#x2019;Ă&#x2C6;Fz\ĂąskLeJob; S=&=(&,1: ul. 0LlFzaĂąskab1I; ÂĽ:,'1,&$: ul. 6WrzeJoPskab; T$512:S.,( *Â&#x2122;5<: ul.b=aJĂśrska 0; T$51Â&#x2122;:: ul.b1owoGĂ&#x2C6;Erowskab1; T<&+<: bul.b7owarowab; :$5S=$:$: al. K(1 1 ul. )LelGorIa 1 ul. 3oĂŻFz\Ăąska 111 ul. 6Walowa 606 ul. 7\sLĂ&#x2C6;FleFLa ; :Â&#x2019;2&Â&#x2019;$:(.: ul. Krusz\Ăąskab1; :52&Â&#x2019;$:: ul. &zekolaGowa 11 ul.b'ĂŻuJab ul. /eJQLFka 8 ul. 3aSroWQa ; :5=(ÂĽ1,$: ul.bKalLskab1; =,(/21$ *Â&#x2122;5$: ul. (QerJeW\kĂśwba; Âż$5<: ul. %roQL 3aQFerQej 1. 2IHUta KaQGloZa ZaÄ?Qa Z GQLacK Äź U luE Go ZyczHUpaQLa asoUtyPHQtu, z zastUzHÄ?HQLHP oGPLHQQycK tHUPLQĂśZ oEoZLĂ&#x2C6;zyZaQLa ZskazaQycK Qa poszczHJĂślQycK stUoQacK JazHtkL =PLaQa oIHUty KaQGloZHM QastĂ&#x161;puMH o JoGz Z GQLu UozpoczĂ&#x161;cLa pUoPocML =GMĂ&#x161;cLa uPLHszczoQH Z JazHtcH PoJĂ&#x2C6; oGELHJaĂ&#x160; oG ZLzHUuQku pUoGuktu zQaMGuMĂ&#x2C6;cHJo sLĂ&#x161; Z spUzHGaÄ?y :szystkLH cHQy zaZLHUaMĂ&#x2C6; 9$7 7Hsco QLH pUoZaGzL spUzHGaÄ?y popUzHz akZLzytoUĂśZ :szystkLH cHQy ZyUaÄ?oQH sĂ&#x2C6; Z zĂŻotycK

801 650 650*

*koszt poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia wg cennika operatora Twojej sieci

QLH Gotyczy KLpHUPaUkHtĂśZ :UocĂŻaZ, ul &zHkolaGoZa :UocĂŻaZ, ul /HJQLcka .LHlcH, ul ÂĽZLĂ&#x161;tokUzyska Â&#x2019;ĂśGÄ&#x203A;, ul 3LĂŻsuGskLHJo 


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescodo260613  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you