Page 1

2IHUWDKDQGORZD RGGRU RLOHZJD]HWFH QLHRNUHÄ‚ORQRLQDF]HM

Idealnie orzeĹşwiajÄ…cy

1â „ 2

140-160 cm

ceny

3999

1

99

19

szt.

 3DOPDNRNRVRZD

99 kg

 $UEX]

 V]WXNDZ\VRNRÄ‚ĂŠURÄ‚OLQFP

luz

2V]F]ĂšG]DV] 20 ]ĂŻ 1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMĂ“W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

REKLAMA

TV

SPRZEDAĹť ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

2,25 zł za 1 puszkę

8999

1399

8

99 kpl.

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ 3 LZR&DUOVEHUJ [PO

 YROSXV]NDFHQDMHGQÄź]ĂŻO

54

szt.

2V]F]ĂšG]DV]35]ĂŻ  *ULOOZĂś]HN

 ĞbJULOORJURGRZ\QDNÜïNDFK ĞbZ\PLDU\[[FP

W NIEDZIELĘ 8.06 ZIELONE ĹšWIÄ„TKI – sklepy bÄ™dÄ… zamkniÄ™te • SOBOTA 7.06 sklepy otwarte 24 h – czynne do godz. 5.00 rano 8.06, pozostaĹ‚e sklepy bÄ™dÄ… czynne w standardowych godzinach

99

• NIEDZIELA 8.06 sklepy będą zamknięte • PONIEDZIAŠEK 9.06 sklepy otwarte 24 h – czynne od godz. 6.00 rano, pozostałe sklepy będą czynne w standardowych godzinach


2

REKLAMA

TV

2599

7

99

99

17

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïNJ

UöĝQHVPDNLLJUDPDWXU\ FHQDMHGQQS&]HNRODGD0LONDJļ]ïNJ

 .DZD1HVFDIÓ *ROGJ  UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ$OSHMVNLH 0OHF]NRJ &]HNRODGD0LOND J

A B M BO ALE

&]HNRODGD0LOND %XEEO\&DUDPHOJ FHQDMHGQļ]ïNJ

REKLAMA

TV 1799

1599 79

11

op.

 3ï\QGRSïXNDQLD WNDQLQ6LODQO  U öĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ6LODQOUöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

z kartą Clubcard

79

10

op.

 5ÚF]QLN SDSLHURZ\ 9HOYHW-XPER UROND 2V]F]ÚG]DV]]ï

99

29

bez Clubcard

5499

3299

 3URV]HNGRSUDQLD NG 3HUVLONJ

  UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ]NDUWÈ]ïNJEH]NDUW\  GRVWÚSQ\UöZQLHĝ3URV]HNGRSUDQLD3HUVLONJ

2V]F]ÚG]DV]EH]NDUW\]ï 2V]F]ÚG]DV]]NDUWÈ25]ï


TakGwarancją świeşe, şe dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeşe produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

$UEX] EH]SHVWNRZ\ F]HUZRQ\

luz EH]SHVWNRZ\VĂŻRGNLLVRF]\VW\

2

HIT $UEX]PLQL

$UEX]Ä?ÜïW\

99 kg

luz 6ĂŻRGNL]PDĂŻĂˆLORÄ‚FLĂˆSHVWHN

luz :\MĂˆWNRZRVĂŻRGNL

0HORQ]LHORQ\

0HORQÄ?ÜïW\

luz 3RSXODUQ\Z+LV]SDQLLVHUZRZDQ\ ]bZĂšG]RQ\PLU\EDPLZĂšGOLQDPLRUD]VHUHP

luz :\ERUQ\GRGDWHNGRVDĂŻDWHN

Melon najlepiej smakuje mocno schłodzony. Świeşo wyciśnięty sok z cytryny ytryny pozwoli zachować jego kolor i podkreślić smak. Pokrojony w finezyjne formy będzie idealnym uzupełnieniem deseru.

0HORQ*DOLD SUHPLXP luz

0HORQ*DOLD

luz :\Ä‚PLHQLFLHNRPSRQXMHVLĂš ZbVPRRWKLH]SRPDUDĂąF]DPL LbÄ‚ZLHÄ?ĂˆPLĂšWĂˆ

0HORQÄ?ÜïW\ SUHPLXP luz

specjalne opakowanie chroni owoce przed uszkodzeniami

%U]RVNZLQLHOXE 1HNWDU\QNLNJ VNU]\QND FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

9

99 op.

0HORQ&DQWDORXSH luz 3\V]Q\ZMRJXUWDFKLVDĂŻDWNDFK RZRFRZ\FK

2

99 kg


TakGwarancją świeże, że dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeże produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

]ïRS

3RPLGRU\ QDJURQLHJ cena jedn. ļ]ïNJ LQWHQV\ZQ\VPDN

]ïRS

3RPLGRU\ $PDUR]RJ

cena jedn. ļ]ïNJ VïRGNLHLEDUG]RDURPDW\F]QH

 3RPLGRU\ luz

REKLAMA

TV

2

99

]ïNJ

3RPLGRU\PDOLQRZH

kg

luz WUDG\F\MQ\SROVNLVPDN

]ïRS

]ïRS

FHQDMHGQļ]ïNJ GREUHGODG]LHFLEDUG]RVïRGNLH

cena jedn. ļ]ïNJ VRF]\VWHLVïRGNLH

3RPLGRU\ PLQLĂOLZNRZHJ

3RPLGRU\ &KHUU\J

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSöZ.DOLV]DO:RMVND3ROVNLHJR’öGěDO3LïVXGVNLHJR :DUV]DZDXOb7\VLÈFOHFLD:U]HĂQLDXOb.DOLVNDb¿DU\XOb%URQL3DQFHUQHMb ,QRZURFïDZXOb:RMVND3ROVNLHJR6RFKDF]HZXOb:öMWöZND'

 ]ïV]W]ïV]W 2V]F]ÚG]DV]]ï

 % XïNDSDU\ĝDQNDbJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïRS]ïRS 2V]F]ÚG]DV]]ï

: UDSV

 FHQDMHGQļ]ïNJ

J

 ]ïRS]ïRS 2V]F]ÚG]DV]]ï

 7RVW6FKXOVWDGJ FHQDMHGQļ]ïNJ

14

99 kg

HIT ]ïV]W &KOHEZLHMVNLJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ 2IHUWDGRW\F]\VNOHSöZ]RGSLHNLHP

 7 RUFLNRZRFRZ\GHVHUVHURZ\ OXEbV]DUORWND ]ïRS]ïRS 2V]F]ÚG]DV]]ï

 % XïHF]NLPOHF]QH'DQb&DNHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

luz 2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSöZ.DOLV]DO:RMVND3ROVNLHJR ’öGěDO3LïVXGVNLHJR:DUV]DZDXOb7\VLÈFOHFLD :U]HĂQLDXOb.DOLVNDb¿DU\XOb%URQL3DQFHUQHMb ,QRZURFïDZXOb:RMVND3ROVNLHJR6RFKDF]HZXOb:öMWöZND'


5

2,33 zł za 1 l

drugi za

RS]D]ï 1DSöMMRJXUWRZ\ DOH3LWQ\J

UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

1⁄ 2 ceny

drugi

pierwszy

2 1 19

10

op.

op.

drugi za

1⁄ 2 ceny

NSO]D]ï

pierwszy

cena jedn. SU]\]DNXSLHNSOļ]ïNJ

5 3

0RQWHF]HNRODGRZH b[bbJ

99

00

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO

kpl.

kpl.

2,33 zł/op. kupując 12 op.

239 2V]F]ÚG]DV]]ï

 6HU*RXGD

 OX]FHQDMHGQļ]ïNJ

drugi

1

69

100 g

12 za 28 zł

0OHNR 8+7’DFLDWH 0OHNSRObO

2,99 zł/op. kupując 1 op.

339

2V]F]ÚG]DV]]ï

. HğU]RJöUNLHP LbNRSHUNLHP0OHNSRObJ FHQDMHGQļ]ïNJ

1

2

99

 6 HUWRSLRQ\SODVWU\bJ

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ3ODVWU\WZDURJRZHJ UöĝQHURG]DMH

169 2V]F]ÚG]DV]]ï

1129 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 HU0DVFDUSRQH 3LÈWQLFDbJ FHQDMHGQļ]ïNJ

449 49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3 LHURJL VHURZRMDJRGRZH LVHURZRWUXVNDZNRZHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

5

99 op.

op.

699

2

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

699

9

59

2V]F]ÚG]DV]1]ï

0 DUJDU\QD )ORUDJ 2ULJLQDO/LJKW FHQDMHGQļ]ïNJ

 - DMDĂZLHĝH )DUPLRNO/V]W FHQDMHGQļ]ïV]W

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 - DMD]ZROQHJR Z\ELHJX)DUPLR NO/V]W FHQDMHGQļ]ïV]W

5

99 op.

999

8

99 op.


6

1799 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ.DEDQRV\UöĝQHURG]DMHOX]ļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]6]ï

11

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 % RF]HNNRSFRQ\ luz, paczka FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]3]ï

 F HQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQDUöZQLHĝ.LHïEDVDĝ\ZLHFND OX]ļ]ïNJ

1699

13

op.

weź drugi taki sam za ½ ceny drugi za

1⁄ 2 ceny

6]\QND%DEXQLJ 6]\QNDZ\ĂPLHQLWDJ 6]\QNDZLHSU]RZDOXEZLHMVNDJ 6]\QNDNRQVHUZRZDJ 3ROÚGZLFDVRSRFNDJ

QS6]\QND%DEXQLJRS]D]ï cena jedn. SU]\]DNXSLHRSļ]ïNJSLHUZV]\]ïRSGUXJL]ïRS

2V]F]ÚG]DV]]ï

. LHïEDVDZLHMVND luz, paczka FHQDMHGQļ]ïNJ

1

49

100 g

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

29

100 g

 3 DUöZNL]V]\QNL J

160

. LHïEDVDĝ\ZLHFND bJ

1

4

49

99

.DEDQRV\J

179

549

 6 PDF]HN NRQVHUZRZ\J F HQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQ\UöZQLHĝ6PDF]HN NRQVHUZRZ\OX]ļ]ïNJ

229

699

5

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

: ÚG]RQNDZLHMVND luz, paczka FHQDMHGQļ]ïNJ

1

59

100 g


7

REKLAMA

TV

PACZKA

14

99

 ) LOHW]SLHUVLNXUF]DND

kg

99

6]\QNDZLHSU]RZD EH]NRĂFL GXĝDSDF]NDYDFXXP GRVWÚSQDUöZQLHĝ6]\QNDZLHSU]RZDEH]NRĂFL OX]ļ]ïNJ

luz GRVWÚSQ\UöZQLHĝ)LOHW]SLHUVLNXUF]DNDSDF]NDļ]ïNJ

11

kg

PACZKA

10

kg

 G XĝDSDF]NDYDFXXP GRVWÚSQDUöZQLHĝ’RSDWNDZLHSU]RZD EH]NRĂFLOX]ļ]ïNJ

NY

P

P

NY

M

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

kg

T

T

M

RO

ŻO

499 2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 FKDEZLHSU]RZ\ ]bNRĂFLÈ

RODUK

ŻO

: DU]\ZDQDSDWHOQLÚ +RUWH[bJ

99

luz

RODUK

RO

11

99

 ’ RSDWNDZLHSU]RZD EH]NRĂFL

1699

789

4

29

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3 L]]D5LVWRUDQWH

 U öĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\ FHQDMHGQQS3L]]D5LVWRUDQWH 6SHFLDOHJļ]ïNJ

op.

5

99 2V]F]ÚG]DV]2]ï

op.

 % HORQDSDWURV]RQD luz

22

99 kg )LOHW]NXUF]DND tacka

9

99

 .XUF]DN WXV]ND tacka

kg

14

99 kg
Dla lodowyczhy smakos

tylko w

3

99 op.

0 LHV]DQNDRZRFöZ GRbSU]\JRWRZDQLD NRNWDMOL6PRRWKLHJ 7 UXVNDZNRZD5R]NRV](J]RW\F]Q\ FHQDMHGQļ]ïNJ

9

99

199

6

49

5

99 kpl.

399

4

99

 /RG\)UXLWV1IJ5ROO [PO  FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV] 4 ]ï

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 / RG\GHVHURZH PO U öĝQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïO

1199

2

8

2V]F]ÚG]DV]1]ï

2V]F]ÚG]DV]3]ï

99 szt.

 5 RĝHN0LONDbPO FHQDMHGQļ]ïO

99 op.

 / RG\$OJLGD7ULRO U öĝQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïO

889

1099

8

99 op.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 / RG\=LHORQD %XGNDO UöĝQHVPDNL

1

59 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 5 XUNLZDĠRZH VXFKH J FHQDMHGQļ]ïNJ

2

59 op.

 3 RV\SNLGRORGöZJ

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ3HUHïNLGHNRUDF\MQH UöĝQHURG]DMHļ]ïRS

469

6

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 RUEHW=LHORQD%XGNDPO U öĝQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïO

3

69 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 6 RVGRORGöZJ

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïNJ

smak zabajone tylko w Tesco

499

1399

9

99 op.

2V]F]ÚG]DV]4]ï

 / RG\MDNGDZQLHM .RUDOPO FHQDMHGQļ]ïO

1729

3

99

13

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 / RG\*U\FDQO

 ]DEDMRQHFHQDMHGQļ]ïO

op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

' HNRUDFMHGRORGöZ

 D ĝXUNL]F]HNRODG\GHNRUDF\MQHVWRNURWNL FHQDMHGQQS$ĝXUNL ]F]HNRODG\Jļ]ïNJ


TakGwarancją świeşe, şe dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeşe produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

1

1

 ]ĂŻNJ]ĂŻNJ 2V]F]ĂšG]DV]2]ĂŻ

 3 VWUĂˆJSDWURV]RQ\ZbSU]\SUDZDFK tacka

2

2 ]ĂŻNJ ]ĂŻNJ 2V]F]ĂšG]DV]3]ĂŻ

 Â’ RVRÄ‚Ä&#x;OHW ZbPDU\QDFLH%%4 tacka

3

 ]ĂŻRS ]ĂŻRS 2V]F]ĂšG]DV]1]ĂŻ

 3 LHURJLUXVNLH OXEb]EĂśMQLFNLHJULOO J FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4 ]ĂŻRS ]ĂŻRS

4

3

2V]F]ĂšG]DV]2]ĂŻ

 - DQRVLNRZHGXNDW\bJ FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

5 ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

5

 3 DOXFKVHUERF]HN sztuka

6 ]ĂŻRS ]ĂŻRS 2V]F]ĂšG]DV]2]ĂŻ

 Â’ RVRÄ‚ZĂšG]RQ\ J

7

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

7 ]ĂŻRS ]ĂŻRS

6

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 % XĂŻNDKDPEXUJHU J FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Przysmaki z grilla

2

89

100 g

6]DV]ï\NGURELRZ\ Oferta nie dotyczy sklepów: Inowrocław, ul. Wojska Polskiego 16 i Sochaczew, ul. Wójtówka 2d.

Polecam wyśmienite szaszłyki

+

Nałóş raz a dobrze dowolne dodatki ciepłe i zimne w cenie

6

00

porcja


TakGwarancją świeże, że dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeże produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

 ]ïRS ]ïRS

 ]ïRS

. DV]DQNDJULOOJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïRS ]ïRS

. LHïEDVDJULOORZD J\URVbJ

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 F HQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQDUöZQLHĝ.DV]DQNDJULOOOX]ļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]5]ï

. LHïEDVDJULOORZD RGbV]HIDbJ

OXE3DOXFKJULOORZ\bJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

HIT ]ïRS ]ïRS 2V]F]ÚG]DV]3]ï

. LHïEDVD SRGZDZHOVND bJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïRS ]ïRS 2V]F]ÚG]DV]1]ï

 % UDWZXUVWJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïNSO ]ïNSO

 ]ïRS ]ïRS

. LHïEDVNLZÚG]RQH OXEb]bVHUHPJ VRVJUDWLV

 = HVWDZ JULOORZ\ PL[bJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïRS ]ïRS

 .LHïEDVDĂOÈVND

. LHïEDVD ELDïDJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

luz, paczka FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïRS ]ïRS

sos 2V]F]ÚG]DV]2]ï

 ]ïJ ]ïJ

2V]F]ÚG]DV]2]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]1]ï

. LHïEDVD 6ND]DQDQD *ULOODbJ

 F KU]DQRZDZïRVND SL]]DSDSU\F]ND MDODSHóR]PDMHUDQNLHP FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ïNJ]ïNJ 2V]F]ÚG]DV]5]ï

 ¥OÈVNDPHJDSDND


TakGwarancją świeşe, şe dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeşe produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

tacka

tacka

 WDFNDFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

 WDFNDFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

 6 NU]\GHĂŻND ]NXUF]DNDJULOO

 Â’ RSDWND PDU\QRZDQD SODVWU\

. DUNĂśZND PDU\QRZDQD JULOOJ

 % XUJHUZRĂŻRZ\ J

 ]ĂŻNJ

 ]ĂŻNJ

 ]ĂŻRS

 ]ĂŻRS

 ]ĂŻNJ

 = HVWDZ ]NXUF]DNDJULOO tacka

 ]ĂŻNJ

 ]ĂŻNJ

 3 RGXG]LH ]NXUF]DNDJULOO

8 GRNXUF]ĂšFHJULOO tacka

tacka

1799

11

99 szt.

 ]ĂŻRS

 6 ]DV]ĂŻ\N ]LQG\NDJULOOJ WDFNDFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

 ]ĂŻRS

 % HNRQURORZDQ\J WDFNDFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2V]F]ĂšG]DV]6]ĂŻ

* ULOO6P\N ø 30 cm


12

30 % TANIEJ 299

1

99

2V]F]ÚG]DV]1]ï

0 XV]WDUGD3U\PDWJ FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

359

2

.HWFKXS 7RUWH[J FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

49 op.

499 2V]F]ÚG]DV]]ï

2 JöUNLNRQVHUZRZH 0RW\OPO FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

3

49 op.

33%

449 2V]F]ÚG]DV]]ï

 7 XñF]\NUR]GUREQLRQ\ *UDDOJ Z VRVLHZïDVQ\PZbROHMX FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

549

2

69 op.

549

3

29

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]\QND*UDWNDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

259

1

49

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 DNDURQ$QLPDNbJ FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

5

99

2 OHM2OLZLHUO 2OHMVïRQHF]QLNRZ\%DUWHNO

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ) DVROND*RïÈENL 3XOSHW\3DPDSROJ JUDWLV FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]1]ï

: ïRVNLHSDOXV]NL FKOHERZH JOXEJ

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQQS3DOXV]NLJļ]ïNJ

3

79 op.

399

2

99 op.


13

1199 2V]F]ÚG]DV]1]ï

+ HUEDWD9LWD[)DPLO\ WE[J FHQDMHGQļ]ïNJ

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

. UöZNDJ U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

8

39

349

2

49 op.

+HUEDWD7HWOH\WE[J FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

599

1⁄ 2 ceny

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 DUNL]\

 Z DQLOLRZHF]HNRODGRZH FHQDMHGQļ]ïNJ

699

2V]F]ÚG]DV]]ï

4

19

J

op.

op.

 % DWRQ\0DUV 6QLFNHUV7ZL[ V]WV]W

5

19

 U öĝQHJUDPDWXU\ FHQDMHGQQS6QLFNHUVV]WV]W[J ļ]ïNJ

op.

099 2V]F]ÚG]DV]]ï

+ HUEDWQLNL 3HWLW%HXUUHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

0

59 op.

. DZD /DYD]]DJ

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

18

99 op.


14

179 2V]F]ÚG]DV]]ï

: RGD0XV]\QDO J D]RZDQDQLHJD]RZDQD FHQDMHGQļ]ïO

0

90 op.

329

2

29

1DSöM*DUGHQO SRPDUDñF]DMDEïNRPXOWLZLWDPLQD FHQDMHGQļ]ïO

op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

189 2V]F]ÚG]DV]]ï

1

 FHQDMHGQļ]ïO

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

: RGD6DQ3HOOHJULQRbO JD]RZDQD

2V]F]ÚG]DV]]ï

 FHQDMHGQļ]ïO

op.

569

2

09

1 DSöM/LPRQHWO

3

28

299 32

1 DSöM&OHDUYLHZO

469

op.

3

41

2V]F]ÚG]DV]]ï

1 DSöMHQHUJHW\F]Q\ %ODFNO

op.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

399

2,75 zł

1299

2

99 op.

2V]F]ÚG]DV]1]ï

 3LZR.VLÈĝÚFH PO

 3 V]HQLF]QHYRO &LHPQHYRO &]HUZRQHYRO EXWHONDFHQDMHGQļ]ïO

za 1 puszkę

10

99 kpl.

2V]F]ÚG]DV]2]ï

Piwo 6WURQJ b[bbPO

 Y RO puszka FHQDMHGQļ]ïO

2za 7 zł 3LZR6RPHUVE\ PO

YROEXWHOND FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO 2IHUWDQLHGRW\F]\KLSHUPDUNHWX :URFïDZXO'ïXJD

3,50 zł/op. kupując 2 op.

3,99 zł/op. kupując 1 op.


TakGwarancją dobre, şe dajemy Ci gwarancję objęte są produkty marki Tesco oraz świeşe produkty sprzedawane na kilogramy lub sztuki. Szczegóły na

1

89

2 UDQÄ?DGD O U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

op.

 1DSĂśM

2

49

 U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

O

1 DSĂśM,FH7HD O

3

99

op.

 U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

op.

459

3

99

149

op.

0

99

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 6 \URS

op.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

1 DSĂśM9LWHOOLD bPO

 U ĂśÄ?QHVPDNL FHQDMHGQÄź]ĂŻO GRVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?1HNWDUL6RN 9LWHOOLD7HVFRPOUĂśÄ?QHVPDNL Äź]ĂŻRS]ĂŻRS

0

99 op.

 1DSĂśM

 U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

PO

299

0

99 op.

:RGD0XV]\QD PO FHQDMHGQÄź]ĂŻO

PO

 S RPDUDĂąF]RZ\PDOLQRZ\PLNV FHQDMHGQÄź]ĂŻO

0

99 op.

: RGD3RODQLFND bO J D]RZDQDQLHJD]RZDQD FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2

79 op.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 6 RN

O

 S RPDUDĂąF]RZ\MDEĂŻNRZ\ JUDSHIUXLWRZ\ZDU]\ZQ\


16

999

879

6

89

3DSLHUWRDOHWRZ\ &ODVVLFUROHN

op.

FHQDMHGQÄź]ĂŻUROND

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

629

789

4

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

op.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 3 ĂŻ\QGRP\FLD QDF]\Ăą3XUO

 UĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

 U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻUROND

99

op.

 Âż HOGR:& %UHIPO

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 5 ĂšF]QLNSDSLHURZ\ 1DMGĂŻXÄ?V]\5HJLQDURONL

9

39

op.

op.

1499

4

39

5

49

 UĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

Niezwykle skuteczny nawet w temperaturze 30Â stopni

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ

2 GÄ‚ZLHÄ?DF]SRZLHWU]D $PEL3XUPO U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

1499 1499

9

99

10

49 op.

op. 2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 3 ĂŻ\QGRSĂŻXNDQLD WNDQLQ(O

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ

 3 ĂŻ\Q GRSUDQLD O

 UĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

 FHQDMHGQÄź]ĂŻO

3399 39

99

2499

23

79 op.

19

99 op.

2V]F]ĂšG]DV] 20b ]ĂŻ

 3 URV]HNGRSUDQLD FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

NJ

 Âż HO GRSUDQLD O FHQDMHGQÄź]ĂŻO

14

99 op.

2V]F]ĂšG]DV]10]ĂŻ

 3 URV]HN GRSUDQLD(NJ NJ FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ NJ

Tak dobre, şe dajemy Ci gwarancję Gwarancją objęte są produkty marki Tesco. Szczegóły na


17

CZYSTA MOC WYGRYWANIA! W DNIACH: 5–18.06.2014

KUP DOWOLNY PRODUKT MARKI

I WYGRAJ 1 z 70 ENERGOOSZCZĘDNYCH ZMYWAREK

4299 2V]F]ĂšG]DV] b ]ĂŻ

 3 ĂŻ\QGRSUDQLD :RROLWHO U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

1799

23

99 op.

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ

 &LOOLW%DQJPO U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

12

99 op.

2V]F]ĂšG]DV] 16b ]ĂŻ

 3 URV]HN GRSUDQLD%U\]DNJ F HQDMHGQÄź]ĂŻNJ GRVWĂšSQ\UĂśZQLHÄ?3URV]HNGRSUDQLD %U\]D]9DQLVKHPNJ FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

4299

26

99 op.

2V]F]ĂšG]DV] 22b ]ĂŻ

 7 DEOHWNLGR]P\ZDUNL )LQLVK3RZHUDQG3XUH V]W

 F HQDMHGQÄź]ĂŻV]W GRVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?7DEOHWNLGR]P\ZDUNL )LQLVK3RZHUDQG3XUHV]W )LQLVK&ODVVLFV]W )LQLVK$OO,Q2QHV]W )LQLVK4XDQWXPV]W

4999 4

27

99 op.

2V]F]ĂšG]DV]5]ĂŻ

2 GÄ‚ZLHÄ?DF]SRZLHWU]D $LU:LFN)UHVKPDWLF .RPSPO U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQÄź]ĂŻO

2399

18

5499 99 op.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 3 URV]HNGRSUDQLD /RYHODNJ

38

49 op.

 FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

Dokończ hasło konkursowe „Czysta moc...�. Zachowaj paragon. Wyślij zgłoszenie przez SMS na numer: 7043 (koszt wysłania SMS: 0,62 zł z VAT) o treści: „FINISH.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŚ� lub zarejestruj zgłoszenie na stronie www.kupujemywygrywamy.pl Organizatorem konkursu jest: Columbit Sp. z o.o., ul. Bronowska 52 lok. 7, 03-995 Warszawa Regulamin dostępny w siedzibie organizatora, na stronie www.kupujemywygrywamy.pl oraz na stronie www.tesco.pl
NOWOŚĆ

9

99

3DVWDGR]ÚEöZ 3UR6]NOLZR 6HQVRG\QHPO

1599

8

op.

 U öĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

 D FWLYHVHQVLWLYH FHQDMHGQļ]ïV]W GRVWÚSQHUöZQLHĝ0DV]\QNL GRJROHQLD([WUDL4XDWWURV]W

1049

99

 ¿ HOGRJROHQLD *LOOHWWH 6HULHVPO

0 DV]\QNLGRJROHQLD :LONLQVRQ([WUDV]W

op.

UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]7]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

7

34

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]DPSRQGRZïRVöZ 6FKDXPDPO

 6 ]DPSRQ OXE2Gĝ\ZND GRZïRVöZ 6\RVVPO

op.

 FHQDMHGQļ]ïO

1199

8

39 op.

1499

10

49 op.

 FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

' H]RGRUDQW\ GDPVNLH LPÚVNLH 'RYHPO

1199

 Z\EUDQHURG]DMH FHQDMHGQRSPOļ]ïO

8

39 op

 / DNLHU GRZïRVöZ 7DIWPO

399

2V]F]ÚG]DV]1 ]ï

 FHQDMHGQļ]ïO

 3 LDQND GRZïRVöZ 7DIWPO

2

99

' H]RGRUDQW\ PÚVNLH ZVSUD\X6WULNH $FWLRQbPO

 FHQDMHGQļ]ïO

op.

 FHQDMHGQļ]ïO

2299

¿HOGRZïRVöZ7DIWPO FHQDMHGQļ]ïO

7399

15

99

51

op.

2V]F]ÚG]DV]7b]ï

& KXVWHF]NLQLHPRZOÚFH /RYHV%DE\ [V]W

 FHQDMHGQļ]ïV]W GRVWÚSQHUöZQLHĝ&KXVWHF]NLQLHPRZOÚFH7HVFR /RYHV%DE\[V]WFHQDMHGQļ]ïV]W

99 op.

2V]F]ÚG]DV] 22b ]ï

 3 LHOXFK\3DPSHUV3ULPD   

FHQDMHGQUR]PPLGLV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PPD[LV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PPD[LV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PMXQLRUV]Wļ]ïV]W FHQDMHGQUR]PMXQLRUV]Wļ]ïV]W

1349

9

44 op.


1.

4. Miksuj i zestawiaj

8.

30% 50 17 25 szt.

5.

30%

30%

50 17 25

50 52 75

szt.

szt.

2.

6.

30% szt.

30 34 49

30 34 49

szt.

szt.

3.

50 52 75

30%

30% 7.

30%

30%

80 23 34

80 23 34

szt.

szt.

STROJE KĄPIELOWE DAMSKIE I MĘSKIE 10.

*

12.

30%

30%

50 45 65

50 45 65

para

para

11.

13.

30%

9.

50 45 65 para

30%

41 59

30 para

30% 30 20 29 para

:[Y}QRǃWPLSV^`KHTZRPYVaTPHY`!")PRPUPKHTZRPL¶N}YHYVaTPHY`!")PRPUPKHTZRPL ¶K}éYVaTPHY`!")PRPUPKHTZRPL¶N}YHYVaTPHY`!")PRPUPKHTZRPL¶K}éYVaTPHY`!" )PRPUPKHTZRPL¶N}YHYVaTPHY`!")PRPUPKHTZRPL¶K}éYVaTPHY`!":[Y}QRǃWPLSV^` KHTZRPYVaTPHY`!" :aVY[`RǃWPLSV^LTLJZRPLYVaTPHY`!?:?3 6MLY[HUPLKV[`Ja`WYVK\R[}^VIQLJ[`JOPUU`TPWYVTVJQHTPVIUPǏRHTP


'28¿<&,$ W PIEKARNIKU

KUCHENKA ELEKTRYCZNA

ZMYWANIE W ZMYWARCE

KUCHENKA INDUKCYJNA

KUCHENKA GAZOWA

KUCHENKA CERAMICZNA

37999

189

00 kpl.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 = HVWDZJDUQNöZ]Hb]ïRW\PLUÈF]NDPL

bHOHPHQWöZ

 ľ JDUQNLýFP]SRNU\ZDPLľSDWHOQLD]QLHSU]\ZLHUDMÈFÈSRZïRNÈýFPľVWDOQLHUG]HZQD ľbSRGZöMQHGQRľbZHZQÚWU]QHPLDUNLľURQGOH]SRNU\ZÈýFP

ZMYWANIE '28¿<&,$ '28¿<&,$ W MIKROFALI W PIEKARNIKU W ZMYWARCE

54900

ZMYWANIE '28¿<&,$ '28¿<&,$ W MIKROFALI W PIEKARNIKU W ZMYWARCE

399

00

1⁄ 2

szt.

ceny

2V]F]ÚG]DV]150b]ï

 ]ï]ï

 / RGöZND+$,(5+5=$$

 ľ FKïRG]LDUND]ZHZQÚWU]QÈ]DPUDĝDUNÈNODVD$ ľV]NODQHSöïNLľ]LQWHJURZDQ\XFKZ\WGU]ZLľSRMHPQRĂÊQHWWR FKïRG]LDUNLOľSRMHPQRĂÊQHWWR]DPUDĝDUNLO GRŝ&

ľEUDNEODWXľZ\PLDU\XU]ÈG]HQLD Z\V[V]HU[Jï [[FP 3URGXNWGRVWÚSQ\ZZ\EUDQ\FKVNOHSDFK /LVWDVNOHSöZQDVWURQLHZZZWHVFRSO

. RPSOHW VïRLNöZbPO ]bQDNUÚWNDPLbV]W

7

69

2V]F]ÚG]DV] 40b ]ï

 ]ï]ï 2V]F]ÚG]DV] 60b ]ï

 = HVWDZQDF]\ñĝDURRGSRUQ\FK HOHPHQWöZ

 = HVWDZQDF]\ñĝDURRGSRUQ\FKHOHPHQWöZ

 Z ]HVWDZLHQDF]\QLD]SRNU\ZÈ[O[O EH]SRNU\Z\[OGRXĝ\WNXZORGöZFH

. RPSOHW VïRLNöZPO ]bQDNUÚWNDPLV]W

 Z ]HVWDZLHQDF]\QLD]bSRNU\ZÈ[Ob[bbO[O[O EH]SRNU\Z\[OGRXĝ\WNXZORGöZFH

4

99

. RPSOHWVïRLNöZ bPObV]W

kpl.

kpl.

2

59

. RPSOHWQDNUÚWHNPDï\FK ýPPbV]W

*$=(7.$RERZLÈ]XMHZQDVWÚSXMÈF\FKKLSHUPDUNHWDFK

kpl.BYTOM: ul. Chorzowska 86; *'<1,$ XOb .F\ñVND *25=™: :,(/.232/6.,: XOb 6ïRZLDñVNDb ,12:52&’$:: XO:RMVND3ROVNLHJR-(/(1,$*™5$: DO-DQD3DZïDb,,.26=$/,1XO,-3DGHUHZVNLHJRb .5$.™:: XO .DSHODQND XOb :LHOLFNDb ’™'½ XO 3LïVXGVNLHJR  XOb 3RMH]LHUVND  XO :LG]HZVNDb  26752:,(& ¥:,}72.5=<6.,b XOb 0LFNLHZLF]Db 3,’$ XO %\GJRVND 32=1$”: XO 0UÈJRZVND XO 2SLHñVNLHJR  XO 6HUEVNDb 38’$:< XO 'ÚEOLñVNDG 58'$ ¥/k6.$: XO 0DMD D 5<%1,. XO ¿RUVND 62&+$&=(:: XO :öMWöZND G 67$5*$5' 6=&=(&,”6.,: XOb 6]F]HFLñVNDb 6=&=$:12='5™-: XO ’ÈF]\ñVNLHJRb 6=&=(&,1: b XOb 0LOF]DñVNDb I T$51™:: XO1RZRGÈEURZVNDTYCHY: XO7RZDURZDb:$56=$:$DOb.(1bXOb3RïF]\ñVND XO6WDORZDb :$56=$:$3,$67™: XO 7\VLÈFOHFLD :’2&’$:(. XO .UXV]\ñVNDb :52&’$:: XO 'ïXJD XO3DSURWQD

. RPSOHWQDNUÚWHNGXĝ\FK ýPPbV]W

9

99 kpl.

3

79 kpl.

-HĂOLPDV]GODQDVMDNLHĂUDG\ SURVLP\ļGDMQDP]QDÊSRSU]H] LQIROLQLÚSRGQU IRUPXODU]Z3XQNFLH2EVïXJL.OLHQWD ZZZWHVFRSO

7ZRMDRSLQLDMHVWGODQDVQDMZDĝQLHMV]D .RV]WZHGïXJVWDZNLRSHUDWRUD

2IHUWDKDQGORZDZDĝQDZGQLDFKļUOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWX]]DVWU]HĝHQLHPRGPLHQQ\FKWHUPLQöZRERZLÈ]\ZDQLDZVND]DQ\FKQDSRV]F]HJöOQ\FKVWURQDFKJD]HWNL =PLDQDRIHUW\KDQGORZHMQDVWÚSXMHRJRG]ZGQLXUR]SRF]ÚFLDSURPRFML=GMÚFLDXPLHV]F]RQHZJD]HWFHPRJÈRGELHJDÊRGZL]HUXQNXSURGXNWX]QDMGXMÈFHJRVLÚZVSU]HGDĝ\ :V]\VWNLHFHQ\]DZLHUDMÈ9$77HVFRQLHSURZDG]LVSU]HGDĝ\SRSU]H]DNZL]\WRUöZ:V]\VWNLHFHQ\Z\UDĝRQHVÈZ]ïRW\FK


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescodo110614  
Tescodo110614