Page 1

Konkretne dziaÅ‚ania, by jeść lepiej Cytryny bio JNJ kraj pochodzenia: +LV]SDQLD:Ä&#x;RFK\

500 g opak.

3

99

RSDN

Ä&#x17E;RVRÄ· -$.2Ķá=1$785< &$55()285 ILOHW]HVNÃ&#x17D;UÃ

4 49

1. Hodowany w czystych wodach norweskich fiordów. 2. Karmiony certyfikowanÄ&#x2026; paszÄ&#x2026; bez GMO. 3. Naturalnie bogaty w kwasy omega-3.

100 g

KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

KUP 2 V]W .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Sok &$33< 1l MDEÄ&#x;NRZ\ SRPDUDÄ¡F]RZ\ 3,55/cena poza zestawem

2

RIHUWDRERZLÃ ]XMH GR

KUP 2 SÃ&#x203A;F]NL .$ĸ'<=$

75

6

szt.

ZYSKAJ

23%

00

pÄ&#x2122;czek

Szparagi zielone 7,99/cena poza zestawem

2)(57$+$1'/2:$:$Å&#x201D;1$2''2

:V]\VF\]DVÄ&#x;XJXMHP\QDQDMOHSV]H

ZYSKAJ

25%

carrefour.pl


26.05 DzieÅ&#x201E; Matki

NA

SUP

ERCE

Kochamy nasze mamy

Tort CZARNY LAS

29

99 kg NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020;

Szarlotka ]{NUXV]RQNÃ

Kostka gruszkowa

17 99

19 99

kg

kg

PIECZYWO

Chleb witalny, carski, królewski, Å&#x2022;\WQL PUTKA J NJ

2 99 szt.

2

Pizza mini 155 g ]SLHF]DUNDPL ]V]\QNÃ z salami J

2 79 szt.

Ciabatta FINTES J J

0 99 szt.

1DV]\PLGRVWDZFDPLVà ),50$&8.,(51,&=$0:-$1&=(:6&<3,(.5$1,$5$6=&=<.%{5$6=&=<.387.$63=2263.0$;7230$/$6,(:,&= 0$/(7$63-,17(5(85232/6$0$5*23=6006=<0$Ä 6.$32/6.,(0Ä&#x17E;<1<6$$0%$6$'2563=2263.35=('6$932/63=2263. $:$63®Ä&#x17E;.$-$:1$35=('6,ó%,2567:26$932/63=22260:$570,/.0Ä&#x17E;<1=%2Å&#x201D;2:<-{/$6=.,(:,&=63-=$.Ä&#x17E;=%2Å&#x201D;'<675<%&(17580 63{=22(.20(*$0Ä&#x17E;<1<:2'1(63=22=$.Ä&#x17E;$'0/(&=$56.,),*$1'352'8.&-$:Ä&#x17E;$61$


Nowalijki DE\GÄ&#x;XĹ&#x2022;HMFLHV]\âVLĂ´ġZLHĹ&#x2022;RġFLĂ PRĹ&#x2022;QDXPLHġFLâVDÄ&#x;DWĂ´]{GRQLF]NĂ  w ziemi

NajĹ&#x203A;wieĹźszy wybĂłr prosto z Polski! Nowalijki kojarzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z wiosnÄ&#x2026;. KuszÄ&#x2026; Ĺ&#x203A;wieĹźoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i kolorami, sÄ&#x2026; peĹ&#x201A;ne witamin i mineraĹ&#x201A;Ăłw. Po prostu zdrowe i smaczne. OgĂłrek, botwinka, rzodkiewka i saĹ&#x201A;ata â&#x20AC;&#x201C; doskonaĹ&#x201A;e na surowo, jako dodatek do saĹ&#x201A;atek lub lekka chrupiÄ&#x2026;ca przekÄ&#x2026;ska.

6DÄ&#x;DWD Z{GRQLF]FH

2 99 szt.

ERCE

6DÄ&#x;DWD rzymska MINI

NA

SUP

RIHUWDRERZLĂ ]XMH od 14.05 do 18.05

2 99

OgĂłrki gruntowe

produkt krajowy

3

szt.

99 kg

produkt krajowy

produkt krajowy

Botwinka

5]RGNLHZNL

2 99

199

pÄ&#x2122;czek

pÄ&#x2122;czek

500 g opak.

RIHUWDRERZLĂ ]XMH od 14.05 do 19.05

skarbnica EHWDNDURWHQX

Winogrona bezpestkowe

Melon

500 g, 9,98/kg kraj pochodzenia Indie

CANTALOUPE NUDMSRFKRG]HQLD +LV]SDQLD:Ä&#x;RFK\

499

opak.

produkt krajowy

Pieczarki

699 kg

1DV]\PLGRVWDZFDPLVĂ 1$785(=$33+8.2/$6,Ä 6.,63ÂŽÄ&#x17E;'=352'*5=<%ÂŽ:-$'$/1<&+)+852%(575<08=$1(7352),7:$5=<:$ 2:2&( 63{=22)+12:$/,-.$3,275:<&+2:$Ä&#x17E;(.*583$352'*5((1*528363=221$9$65/$0$)587(/,=$)58,763=2232/6.$)5(6+ :25/',17(51$763=22)58,70+*5=<%2:6.,6-32/720$8+$*52.,1*'$5,86=675=</$.&83/(*528363=22$*52+857129,7$ *2632*53,275:<&+2:$Ä&#x17E;(.

599 kg

3


POBIERZ APLIK ACJÄ&#x2DC;

produkt krajowy

SUPEROFERTA I AKTY WUJ KUPONY

100 g produktu wyprodukowano ze 115 g schabu bez dodatku glutaminianu sodu L{IRVIRUDQÃ&#x17D;Z

NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020; produkt krajowy Schab z doliny, szynka ]{GROLQ\

2 79

100 g

produkt krajowy

Szynka pizza

ZYSKUJESZ

Ä&#x17E;8.26=

.LHÄ&#x;EDVD ]{NDUNÃ&#x17D;ZNL

149

100 g

100 g

129

BEZ KUPONU W APLIKACJI

produkt krajowy

.LHÄ&#x;EDVDÅ&#x2022;\ZLHFND NLHÄ&#x;EDVDSLZQD

020

149

produkt krajowy

áZLDUWND ]{NXUF]DND pieczona

69

1

100 g

8 99 kg

6(5< produkt krajowy

produkt krajowy

6HUÅ&#x2022;Ã&#x17D;Ä&#x;W\ ('$06.,

6HUÅ&#x2022;Ã&#x17D;Ä&#x;W\

RADAMER, %$%81, RADAMER :ó'=21<

4

2 49

100 g

169

100 g

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà ,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22683(5'52%=$.Ä&#x17E;'52%,$56.2=,(*Ä&#x17E;2:<63=22*22'9$//(<63=22 32/6.,(0,ó62,:ó'/,1</8.26=2606,(53&0$'(-:5®%(/63=22.$52/63=2263.3+852%(572*25=$Ä&#x17E;(.


POBIERZ APLIK ACJÄ&#x2DC;

produkt krajowy

SUPEROFERTA I AKTY WUJ KUPONY

produkt krajowy

)LOHW]{LQG\ND

18 99 kg

woÅ&#x201A;owina polska

ZYSKUJESZ 3UôJD ZRÄ&#x;RZD EH]NRÄ·FL

8GRSRGXG]LH ]{NXUF]DND

23 99 kg

NJ

499

BEZ KUPONU W APLIKACJI

100

599

woÅ&#x201A;owina polska

)ODNLZRÄ&#x;RZH NURMRQH

12

99 kg

0LQWDM ILOHWPURÅ&#x2022;RQ\ JOD]XUD

8 99 kg

NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020;

Ä&#x17E;RVRÄ· ZôG]RQ\ QD{JRUà FR

29 90 kg

.UHZHWNL ]{RJRQNLHP REUDQHJRWRZDQHPURÅ&#x2022;RQH

3 99

100 g

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà 02:,32/$1'6$/(663$.&<-1$+$//9$5'/(52<$60$5,1(+$59(6732/6.$6$33++(55,1*%5<*,'$67$&+1,8..5<0$5352'8&766& -$5),6+63-:63®/1,&<68(032/63=22=0Ä&#x17E;8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ä&#x17E;®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'2 6-0{'Ã&#x;%52:6.,.{=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ä&#x17E;$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%${75$&=<.=0=%<6=.20$5/(;32/$1'63=22 =$.Ä&#x17E;$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<),50$352'+$1'/.$1:,/63=22=$.Ä&#x17E;$''52%,$56.,:67$6,1,(/$6+8%(57$63=22,.2.203$1,$'52%,$56.$63=22 '526('6$683(5'52%'52%,0(;63=22=$.Ä&#x17E;'52%,$56.2=,(*Ä&#x17E;2:<63=22,1'<.32/6$'5236$=$.Ä&#x17E;$'<0,ó61(12:$.

5


KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

NUHPRZ\JÄ&#x;DGNLPLÃ Å&#x2022;V]

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

=LRÄ&#x;DZGRQLF]FH

SWEDEPONIC ED]\OLDRUHJDQR NROHQGUDW\PLDQHN FHQDSR]D]HVWDZHP

50

3

szt.

ZYSKAJ

30%

/HPRQLDGD 0RMLWR LIMENITA 1l URG]DMH FHQDSR]D ]HVWDZHP

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

$ZRNDGR

HASS FHQDSR]D]HVWDZHP NUDMSRFKRG]HQLD 53$3HUX,]UDHO

3

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

50

00

5

szt.

ZYSKAJ

szt.

ZYSKAJ

30%

37%

ERJDWHZZLWDPLQ\PLQHUDÄ&#x;\ LQLH]EôGQHQLHQDV\FRQH NZDV\WÄ&#x;XV]F]RZH

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

2U]HV]NL]LHPQH JVRORQHQLHVRORQH NRV]WNJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP NJ

8

00 opak.

ZYSKAJ

20%

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

3RSFRUQ J VRORQ\PDÄ·ODQ\VHURZ\ NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP J

500 g

J NRV]WNJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP NJ

6

5

opak.

ZYSKAJ

25%

opak.

ZYSKAJ

25%

opak.

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

00

1 500 g

opak.

3HVWNLVÄ&#x;RQHF]QLND

50

produkt krajowy

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

2U]HFK\QHUNRZFD J NRV]WNJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP NJ

20

00 opak.

ZYSKAJ

20%

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ %$.$//$1'6$6:('(321,&32/6.$63=220(',)22'663=223+37(172563--0/(9$5+7 =21(1%9 0$.$5%$.$/,(63=2263.


KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

0LôVR PLHORQHZRÄ&#x;RZH

400 g NRV]WNJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP NJ

7

00 opak.

ZYSKAJ

22%

woÅ&#x201A;owina polska

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

+DPEXUJHU\ZRÄ&#x;RZH 62.2Ä&#x17E;®: 4 x 100 g NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP J

7

00 opak.

ZYSKAJ

22%

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

6HUÅ&#x2022;Ã&#x17D;Ä&#x;W\ JSODVWU\ NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP J

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

.DUNÃ&#x17D;ZND URORZDQD J NRV]WNJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP NJ

7

99 opak.

ZYSKAJ

20%

OLEWNIK J NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN FHQDSR]D]HVWDZHP J

4

50 opak.

ZYSKAJ

25%

opak.

ZYSKAJ

28%

KUP 4 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

%XÄ&#x;NDSR]QDÄ¡VND J NRV]WJ SU]\]DNXSLHV]W FHQDSR]D]HVWDZHP J

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

.DEDQRV\

5

00

0

44 szt.

ZYSKAJ

25%

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

%DJLHWNDF]RVQNRZD EDJLHWND]{PDVÄ&#x;HP ]LRÄ&#x;RZ\P J NRV]WJ SU]\]DNXSLHV]W FHQDSR]D]HVWDZHP J

2

20 szt.

ZYSKAJ

21%

1DV]\PLGRVWDZFDPLVà (8526(5'$,5<*528363=2263=$.Ä&#x17E;0,ó61(2/(:1,.%,663=229$1'(02257(/(32/6.$63=22$5<=7$ 32/6.$63=22=0Ä&#x17E;8.®:=02/(:1,.=0*=(//$=0*583<62.2Ä&#x17E;®:3,1,32/21,$63=22752663-$:1$-$675=ó%6&<0$5'26- 0{'Ã&#x;%52:6.,.{=$/(:6.,:ó'/,1.$63=2263..5$.0,ó6-$526Ä&#x17E;$:1$586=(:,&=)/$.32/$%63-%${75$&=<.=0=%<6=.2 0$5/(;32/$1'63=22=$.Ä&#x17E;$'<0,ó61(02Ķ&,%52'<352'8.&-$:Ä&#x17E;$61$

7


KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Ser ZOTTARELLA 125 g, 3 rodzaje 2,63/koszt 100 g przy zakupie 3 szt. 4,29/cena poza zestawem, 3,43/100 g

3

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Pizza

29

DR. OETKER RISTORANTE 320 - 340 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 23,50 - 24,97/koszt kg przy zakupie 2 szt. 9,99/cena poza zestawem 29,38 - 31,22/kg

szt.

ZYSKAJ

23%

99

7

szt.

ZYSKAJ

20%

M

wolny wybieg

rozmiar

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Jogurt LANDLIEBE 150 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,59/koszt 100 g przy zakupie 3 szt. 2,99/cena poza zestawem 1,99/100 g

2

39 szt.

ZYSKAJ

20%

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

6HUHNÄ·PLHWDQNRZ\ Ä&#x17E;$&,$7< JUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,59/koszt 100 g przy zakupie 3 szt. 2,69/cena poza zestawem 1,99/100 g

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Ketchup PUDLISZKI 480 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 7,19/koszt kg przy zakupie 2 szt. 4,35/cena poza zestawem 9,06/kg

3

45 szt.

ZYSKAJ

20%

&]HNRODGD /,1'7(;&(//(1&( 100 g Z\EUDQHURG]DMH 8,49/cena poza zestawem

8

6

szt.

ZYSKAJ

29%

szt.

ZYSKAJ

20%

Jaja MIZGIER 10 szt. 0,60/koszt szt. przy zakupie 2 opak. 7,49/cena poza zestawem 0,75/szt.

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Sos Ä&#x17E;2:,&= 350 - 500 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 8,00 - 11,43/koszt kg przy zakupie 2 szt. 5,19/cena poza zestawem 10,38 - 14,83/kg

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

00

2

15

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

4

00 szt.

ZYSKAJ

22%

BELVITA 300 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 15,00/koszt kg przy zakupie 2 opak. 5,85/cena poza zestawem 19,50/kg

4

50 opak.

ZYSKAJ

23%

5

opak.

ZYSKAJ

20%

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

Herbata owocowa TEEKANNE {J[WRUHEHN UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 7,78/koszt 100 g przy zakupie 2 opak. 4,89/cena poza zestawem 10,87/100 g

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

&LDVWND

99

50

3

opak.

ZYSKAJ

28%

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Baton orzechowy &580%,(6 25 - 30 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 3,33 - 4,00/koszt 100 g przy zakupie 3 szt. 1,49/cena poza zestawem 4,97 - 5,96/100 g

00

1

szt.

ZYSKAJ

33%


KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÃ&#x201C;W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAË&#x161; ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZEST¢PSTWEM

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Piwo &$37$,1-$&. 0,4 l butelka bezzwrotna 7,50/koszt l przy zakupie 2 szt. 3,99/cena poza zestawem 9,98/l

2

-pak

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

Piwo Å&#x201D;<:,(& $0(5<.$Ä 6.,( 36=(1,&=1(3257(5 $3$,3$ 0,5 l butelka zwrotna 6,66/koszt l przy zakupie 2 szt. 4,59/cena poza zestawem 9,18/l

3 00 szt.

ZYSKAJ

25%

333 szt.

ZYSKAJ

27%

1DSÃ&#x17D;MJD]RZDQ\

1DSÃ&#x17D;MJD]RZDQ\

1DSÃ&#x17D;MIXQNF\MQ\

3(36,0,5,1'$83 02817$,1'(: 2 x 2 l, 1,38/koszt l przy ]DNXSLHGZÃ&#x17D;FKSDNÃ&#x17D;Z 9,19/cena poza zestawem 2,30/l

+223&2/$ OUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,38/koszt l przy zakupie 2 szt. 3,29/cena poza zestawem 1,65/l

$5&7,& OUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,67/koszt l przy zakupie 3 szt. 3,05/cena poza zestawem 4,07/l

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

KUP dwa 2-paki .$ĸ'<=$

5

50 2-pak

ZYSKAJ

40%

1DSÃ&#x17D;MDORHVRZ\ 2.) OUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 5,00/koszt l przy zakupie 2 szt. 10,99/cena poza zestawem 7,33/l

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

7

50 szt.

ZYSKAJ

31%

2

75

00

2

szt.

ZYSKAJ

szt.

ZYSKAJ

16%

12%

0DVHF]ND GR{WZDU]\

6]F]RWHF]ND GR{]ôEÃ&#x17D;Z

/,5(1( peel off Z\EUDQHURG]DMH 9,99/cena poza zestawem

&2/*$7(° Z\EUDQHURG]DMH 14,39/cena poza zestawem

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

7

00

10

szt.

ZYSKAJ

50 szt.

ZYSKAJ

30%

27%

3Ä&#x;\QGRP\FLDQDF]\Ä¡ /8':,. JUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 3,48/koszt kg przy zakupie 2 szt. 5,49/cena poza zestawem 4,77/kg

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

&KXVWHF]NL QDZLOÅ&#x2022;DQHGOD{G]LHFL %2%,1,%$%< 70 szt. UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 5,49/cena poza zestawem

4

00 opak.

ZYSKAJ

27%

KUP 2 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

4

00 szt.

ZYSKAJ

27%

KUP 2 opak. .$ĸ'(=$

=P\ZDNL NXFKHQQH 056321*(5 10 szt. 1,89/cena poza zestawem

39

1

opak.

ZYSKAJ

26%

9


KUPUJESZ

:,Ã&#x161;&(-

ZYSKUJESZ

KUP 3 opak. .$ĸ'(=$

Talerze plastikowe ELDÄ&#x;H

VIGO! V]W FHQDSR]D]HVWDZHP

3

ZYSKAJ

V]W Z\P[FP UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQDSR]D]HVWDZHP

33%

GÄ&#x;P

PHJDRSDN{V]W]Ä&#x;

WRUHENLÄ·QLDGDQLRZH

V]W]Ä&#x;

8

folia aluminiowa

10

opak.

1

Szklanka GR]LPQ\FK QDSRMÃ&#x17D;Z

opak.

ZYSKAJ

43%

SU]H]URF]\VWD FHQDSR]D]HVWDZHP

Zmywaki kuchenne -$11,(=%ó'1< V]W+ 1 szt. GRATIS! 9,/('$67</( V]W+ 2 szt. GRATIS!

99

opak.

5ôNDZLF]NL foliowe

99

KUP 3 szt. .$ĸ'Ã&#x2020;=$

99

Serwetki wiosenne

tacki aluminiowe

'5<)/$6+ UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

99 opak.

Folia aluminiowa XXL

ĶFLHUHF]NL na rolce XXL

KUP 3 opak. .$ĸ'(=$

mocne V]W

KUP JEDEN WEŹ DRUGI

+ 1 opak. 100Â szt. GRATIS!

6

99

opak.

99

1

szt.

ZYSKAJ

33%

Zmywaki kuchenne

2

9,/('$67</( V]W+ 1 szt. GRATIS! TOPMAX V]W+ 2 szt. GRATIS!

99

opak.

:RUNLQDÄ·PLHFL poj. 35 l/100 szt. -$11,(=%ó'1< ($6<3$&. poj. 60 l/70 szt. ]Ä&#x;

14

99

opak.

3 99

opak.

:RUNLQD{Ä·PLHFL

MULTITOP SRMOV]W SRMOV]W

12 99

opak.

DRUGI POJEMNIK 50% TANIEJ**

+ 9 10

98 kpl.

.RPSOHWVÄ&#x;RLNÃ&#x17D;Z ]H]Ä&#x;RW\PLQDNUôWNDPL {V]WSRMPO

3RMHPQLNGRÅ&#x2022;\ZQRÄ·FL

SISTEMA Z\EUDQHURG]DMH

=QLÅ&#x2022;NDGRW\F]\GUXJLHJRWDÄ¡V]HJRSURGXNWX2IHUWDREHMPXMHZ\EUDQHSURGXNW\ 1DV]\PLGRVWDZFDPLVà )/25(17<1$0$.$0$.$48,&.3$&.3$:&('26$5$17,69,/('$0$3$63217(;=$.Ä&#x17E;$'352'8.&-,:$7< 5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVÄ&#x;XJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl


SUPERCENA komplet

44

99 kpl.

komplet

.RPSOHW obiadowy ARCOPAL EVIE HOHPHQWÃ&#x17D;Z

zestaw

=HVWDZƬOWUÃ&#x17D;Z

39

99

zestaw

DAFI ILOWU\UNIMAX ILOWU0J OXE0J

komplet

.RPSOHWSDWHOQL GERLACH ø 24 cm, ø 28 cm

99

99

15900

99

99 kpl.

.RPSOHWJDUQNÃ&#x17D;Z

YORK HOHPHQWÃ&#x17D;Z SU]\ERU\NXFKHQQH*5$7,6

zestaw

Mop

)RWHO JDPLQJRZ\

SALSA ]NLMHPWHOHVNRSRZ\P + zapas GRATIS! lub ]P\ZDNLV]W V]W*5$7,6

19

DRAGON ]Z\VXZDQ\P SRGQÃ&#x17D;Å&#x2022;NLHP

90

39

99 szt.

X 10 RAT

0

00

399

mop z wiadrem

%

0RSREURWRZ\

99

99

zestaw

VILEDA TURBO zapas do mopa - ]Ä&#x;

KONKURS

6XV]DUND

SUSSI GÄ&#x;OLQHNP

49 99 szt.

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ FORMASTER, TADAR, YORK, RÃ&#x2013;RETS, KETER, JUMI, VILEDA, DAJAR. 6]F]HJÃ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl

11


artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

NA

SUP

ERCE

Biszkopty 6$13$-'$ 140 - 150 g URG]DMH FHQD]DRSDN ]DSOLNDFMÃ {J EH]DSOLNDFML 3,99 - 4,28/100 g

Kawa mielona WOSEBA MOCCA ),;{*2/' 500 g 27,98/kg

13 99

opak.

Cukierki 62/,'$512Ķá 0,(6=.2526+(1 :$:(/:('(/

Poduszeczki Ä·QLDGDQLRZH

NESTLÃ&#x2030; 350 g Z\EUDQHURG]DMH 22,83/kg

7 99

opak.

OFERTA SPECJALNA

59 100 g

1

499

BEZ KUPONU W APLIKACJI

3 29

opak.

PUCHATEK 300 g 18,30/kg

Ciastka XXL '5*(5$5' 750 - 1000 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 14,99 - 19,99/kg

1499

opak.

OFERTA SPECJALNA

100

599

Kakao rozpuszczalne ]{ZLWDPLQDPL

+HUEDWD]LRÄ&#x;RZD

HERBAPOL J[WRUHEHN Z\EUDQHURG]DMH 8,23 - 13,71/100 g

ZYSKUJESZ

*DODUHWND :,1,$5< 50 - 75 g Z\EUDQHURG]DMH ]Ä&#x;FHQD]DRSDN NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN

3

5 49

opak.

W CENIE

2

169 113

KUPUJÄ&#x201E;C 1 opak.

KUPUJÄ&#x201E;C 3 opak.

*$0< 1${:<Ä&#x17E;Ã&#x;&=12Ķá W CARREFOUR

'Å&#x2022;HP

STOVIT 410 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 12,17/kg

499 szt.

Ciastka HIT 220 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,50/100 g

3 29

opak.

12

Ciastka ]{NUHPHP

COOKIE PLACE 160 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,06/100 g

3 29

opak.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl


POBIERZ APLIK ACJÄ&#x2DC;

SUPEROFERTA I AKTY WUJ KUPONY

:DÆ®HU\Å&#x2022;RZH

KUPIEC 84 - 120 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,91 - 2,73/100 g

2 29

opak.

ZYSKUJESZ

&KLSV\

3DVWDRU]HFKRZD

5\Å&#x2022;ELDÄ&#x;\

RISANA 4 x 100 g 0,56/100 g

LAYâ&#x20AC;&#x2122;S 130 - 140 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DRSDN ]DSOLNDFMÃ J EH]DSOLNDFML 2,85 - 3,07/100 g

2 25

opak.

PRIMAVIKA ACTIVE 470 g 2 rodzaje 23,38/kg

10 99 szt.

produkt Carrefour

2 99

BEZ KUPONU W APLIKACJI

100

399

'2%5$-$.2Ķá W ATRAKCYJNEJ CENIE

2OLZD ]ROLZHN

0DNDURQ

POLMAK 250 g wybrane rodzaje 7,60/kg

KUJAWSKI 3l 5,56/l

190

16 69

2OHM

opak.

szt.

Carrefour

extra virgin 750 ml 22,25/l

16 69 szt.

6PDNRÄ&#x;\NLGODSXSLOD .DUPD GODNRWD

SHEBA 4 x 85 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH ]Ä&#x;/cena ]DRSDN 1,76/koszt 100 g SU]\]DNXSLH RSDN

50% PIERWSZY PRODUKT

.XNXU\G]D NRQVHUZRZD DAWTONA 340 g/285 g 9,44/kg

2

69

opak.

DRUGI TANIEJ DRUGI PRODUKT

7 99 4 00

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

.DUPD GODSVD BEYOND 3 kg 10,00/kg

29 99

opak.

13


zaw. tÅ&#x201A;uszczu

NA

S8P

83%

ERCE

0OHNR Ä·ZLHÅ&#x2022;H Ä&#x17E;2:,&.,( 1l ]DZWÄ&#x; 

0DVÄ&#x;RHNVWUD

2

0OHNR8+7 Ä&#x17E;$&,$7( 1l ]DZWÄ&#x; cena za szt.

2

152

49 szt.

3,Ã&#x;71,&$ 400 g ]DZWÄ&#x; NJ

4 49 szt.

ĶPLHWDQND WRUWRZD8+7

ĶPLHWDQD

39

Ä&#x17E;$&,$7( 200 g 2,25/100 g

2

89 szt.

Ä&#x17E;2:,&.$ 500 g ]DZWÄ&#x; NJ

NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020;

679 szt.

NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020;

-RJXUW QDWXUDOQ\

-RJXUW

-RJXUW

JOGOBELLA 150 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH J

3,Ã&#x;71,&$ J NJ

189

$&7,9,$ 140 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH J

109

szt.

2 49

szt.

szt.

OFERTA SPECJALNA

6HUHN KRPRJHQL]RZDQ\ '$1,2 J wybrane rodzaje J

14

7ZDUÃ&#x17D;J

1

49 szt.

0/(.32/ 0$=856.,60$. JUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH NJ

0DUJDU\QD

3

99 szt.

.$6,$ 250 g wybrane rodzaje NJ

2 09 szt.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl


GAMY 1${:<Ä&#x17E;Ã&#x;&=12Ķá :&$55()285

0DVÄ&#x;RHNVWUD 0/(&=1< 35=<67$1(. RVHÄ&#x;ND 300 g 26,63/kg

POBIERZ APLIK ACJÄ&#x2DC;

SUPEROFERTA I AKTY WUJ KUPONY

0DUJDU\QD

7

99 szt.

BENECOL 400 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH NJ

12 99 szt.

OFERTA SPECJALNA

ZYSKUJESZ

6HUSOHÄ·QLRZ\

NA TUREK 120 - 125 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DV]W ]DSOLNDFMÃ J EH]DSOLNDFMLJ

0LNVGR{VPDURZDQLD

FINUU 200 g 2,75/100 g

5 49 szt.

3 49

BEZ KUPONU W APLIKACJI

6HUHN WZDURJRZ\ 6HUÅ&#x2022;Ã&#x17D;Ä&#x;W\

MLEKOVITA SODVWU\ 150 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,17/100 g

3 25

opak.

HOCHLAND EORF]HN J UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,21/100 g

199

LA BOULANGÃ&#x2C6;RE J NJ

3 79

szt.

379

%XÄ&#x;HF]NL POHF]QH

ALMETTE 150 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,53/100 g

6HUWRSLRQ\

030

5 39

szt.

opak.

OFERTA SPECJALNA

6HUHNZLHMVNL 3,Ã&#x;71,&$ 200 g 1,35/100 g

2

69 szt.

7ZDUÃ&#x17D;J ZLHMVNL 3,Ã&#x;71,&$ SÃ&#x17D;Ä&#x;WÄ&#x;XVW\ 250 g 17,56/kg

4

39 szt.

0OHNR HNRORJLF]QH 3,Ã&#x;71,&$ 1l ]DZWÄ&#x;

4 49 szt.

ĶPLHWDQD 3,Ã&#x;71,&$ 200 g ]DZWÄ&#x; 1,15/100 g

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

2 29 szt.

15


1A

6UP

ERCE .LHÄ&#x;EDVD SRGZDZHOVND ]{V]\QNL 2/(:1,. 500 g ]DSOLNDFMÃ NJ EH]DSOLNDFML 23,98/kg

100

ZYSKUJESZ

10 99

3DUÃ&#x17D;ZNL]{V]\QNL 62.2Ä&#x17E;®: 250 g URG]DMH 19,16/kg

479

BEZ KUPONU W APLIKACJI

opak.

1199

Kabanosy 7$5&=<Ä 6., (;&/86,9( 90 - 120 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 3,74 - 4,99/100 g

4

49 opak.

.LHÄ&#x;EDVD krakowska sucha

6]\QNDHNVSRUWRZD .5$.86

szynka

025/,1< SODVWU\J 2,70 - 3,49/100 g

419

opak.

ZYSKUJESZ

300

10 99

2/(:1,. 320 g ]DSOLNDFMÃ 34,34/kg EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 43,72/kg W APLIKACJI

1399

3RPLGRU\ ZSXV]FH '$:721$ 400 g URG]DMH FHQD]DRSDN ]DSOLNDFMÃ 4,98/kg EH]DSOLNDFML 6,48/kg

Przyprawa 60

99

1

BEZ KUPONU W APLIKACJI

.$0,6 5 - 30 g Z\EUDQHURG]DMH 4,63 - 27,80/100 g

0

ZYSKUJESZ

259

0XV]WDUGD

cena od

.$0,6 185 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 1,02/100 g

189

139

szt.

opak.

produkt Carrefour

'2%5$-$.2Ķá :$75$.&<-1(&(1,(

)LOHW\ Ä·OHG]LRZH /,61(5 280 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 22,46/kg

0LQWDMSDQLHURZDQ\ )5267$ 700 g 24,27/kg

16

16

99

opak.

6

29

opak.

7RVW\PDÄ·ODQH

Carrefour

JUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMHNJ

2 59

opak.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO


KUP JEDEN WEŹ DRUGI Napój gazowany 25$1Å&#x201D;$'$ HELLENA 1,25 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH od 1,59/l

Napój na bazie herbaty

cena od

FUZE TEA 1,5 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 2,53/l

99

1

szt.

Napój

ZYSKUJESZ GARDEN 2l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DV]W ]DSOLNDFMÃ 1,50/l EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 1,80/l W APLIKACJI

2

3 79 szt.

060

99

cena od

Napój TYMBARK 1l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

359

189 szt.

2

99 szt.

Napój ORANGINA 0,5 l URG]DMH NRV]WOSU]\]DNXSLHV]W

produkty dostÄ&#x2122;pne w wybranych sklepach

NOWOÅ&#x161;Ä&#x2020;

Napój

Syrop VICTORIAâ&#x20AC;&#x2122;S 0,49 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 25,69/l

12

59 szt.

.8%8Ķ ZYSKUJESZ PLAY! 0,4 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DV]W ]DSOLNDFMà 3,48/l EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 4,48/l W APLIKACJI

040 Napój funkcjonalny

39

1

179

OSHEE 0,25 l Z\EUDQHURG]DMH 7,96/l

6-pak

cena od

99

1

szt.

produkt Carrefour

Napój energetyczny MONSTER 0,5 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 7,58/l

3 79 szt.

'2%5$-$.2Ķá W ATRAKCYJNEJ CENIE

6-pak

Sok, nektar FORTUNA 1l Z\EUDQHURG]DMH

cena od

Woda mineralna

59

KROPLA BESKIDU 6 x 1,5 l UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 0,67/l

3

szt.

Woda mineralna

Carrefour

6

00

6-pak

[{O UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 0,62/l

5HJXODPLQGRVWôSQ\Z3XQNFLH2EVÄ&#x;XJL.OLHQWDRUD]QDVWURQLHcarrefour.pl/regulamin-akcji-promocyjnych

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

5 59

6-pak

17


1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMĂ&#x201C;W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO NAWET TAKA ILOĂ&#x201A;ĂĽ SZKODZI ZDROWIU KOBIET Piwo niepasteryzowane

ERCE

KASZTELAN 8 x 0,5 l puszka cena za 8-pak 4,00/l

NA

S8P

W CIĂ&#x2018;Ë&#x161;Y I JEST NIEBEZPIECZNA DLA KIEROWCĂ&#x201C;W

w tym 0,5 l GRATIS!

8-pak

12-pak Piwo Ĺ&#x201D;<:,(&35(0,80 12 x 0,5 l, puszka cena za 12-pak 4,50/l

w tym 1 l GRATIS!

26

Piwo +$51$Äś 4 x 0,5 l, puszka cena za 4-pak 4,50/l

99 31 99

8

1599

8-pak

4-pak 4-pak Piwo

99

4-pak

1$0<6Ä&#x17E;ÂŽ: ZYSKUJESZ PILS 4 x 0,568 l puszka cena za 4-pak ]DSOLNDFMĂ 3,96/l EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 4,40/l W APLIKACJI

8 99

ZYSKUJESZ

7<6.,( GRONIE 8 x 0,5 l puszka cena za 8-pak ]DSOLNDFMĂ O BEZ KUPONU EH]DSOLNDFMLO W APLIKACJI

17

4-pak

100 Piwo

99

OKOCIM MOCNE, JASNE 4 x 0,5 l, puszka cena za 4-pak RGO

1899

Z APLIKACJÄ&#x201E; MOBILNÄ&#x201E; DWA 4-PAKI WARKI CLASSIC KUPISZ ZA 17,50 ZĹ

999

6-pak

8-pak Piwo

100

cena od

9 59

4-pak

Piwo DONNER ZYSKUJESZ 35(0,80 6 x 0,5 l puszka cena za 6-pak ]DSOLNDFMĂ 3,00/l EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 3,33/l W APLIKACJI

8 99

100

999

.,%,&8-(0<%,$Ä&#x20AC;2&=(5:21<0 Piwo Piwo

Piwo WARKA 4 x 0,5 l, puszka RADLER - ]Ä&#x; UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH cena za 4-pak 5,00 - 5,50/l

18

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020; cena od

9 99

4-pak

4-pak

REDDâ&#x20AC;&#x2122;S 0,4 l butelka bezzwrotna UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QH URG]DMH 7,23/l

2 89 szt.

Ä&#x17E;20Ĺ&#x201D;$ JASNE, BEZALKOHOLOWE 0,5 l butelka bezzwrotna RGO

cena od

2 39 szt.

Piwo DESPERADOS 0,58 l butelka bezzwrotna 8,07/l

4 69 szt.

5HJXODPLQDSOLNDFML0Ă&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWĂ´SQ\QDcarrefour.pl


1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÃ&#x201C;W CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAË&#x161; ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18

â&#x20AC;¢ PI

WO

C Z E SK IE

ER&E 1$

SUP

JEST PRZEST¢PSTWEM

â&#x20AC;¢ Piwo +2/%$35(0,80 0,5 l butelka bezzwrotna 7,98/l

Piwo

Piwo

3 99 szt.

6=3817 0,5 l butelka bezzwrotna wybrane rodzaje 15,98/l

.25025$1 1$ 0,5 l butelka bezzwrotna 2 rodzaje 8,78/l

7 99 szt.

4 39 szt.

S

Eâ&#x20AC;¢ KI

HOL END

ER

.,%,&8-(0<%,$Ä&#x20AC;2&=(5:21<0 Piwo

Piwo

=Ä&#x17E;27<Ä&#x17E;$1 0,5 l, butelka bezzwrotna UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMHcena za szt. ]DSOLNDFMÃ O - bez aplikacji 6,98/l

*/2*(5 0,5 l, butelka bezzwrotna UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMHcena za szt. ]DSOLNDFMÃ O - bez aplikacji 13,98/l

050

PI

WO

ZYSKUJESZ Piwo *52/6&+ 0,45 l butelka bezzwrotna 10,87/l

4

89 szt.

2 99

BEZ KUPONU W APLIKACJI

3

100

ZYSKUJESZ

599

BEZ KUPONU W APLIKACJI

49

99

6

Piwo $0%(5$3$ 36=(1,&=1,$. .2Å&#x2019;/$. 0,5 l butelka bezzwrotna cena za szt., 7,98/l

3

99 4 49

â&#x20AC;¢

Piwo

Piwo

Piwo

Piwo KOMES 0,5 l butelka zwrotna wybrane rodzaje 9,98/l

499

szt.

3$6-$16 0,5 l butelka bezzwrotna $0(5,&$1,3$ $3$- ]Ä&#x; 7,98 - 8,98/l

.6,Ã&#x;Å&#x201D;ó&( &,(01( Ä&#x17E;$*2'1( &=(5:21< /$*(5=Ä&#x17E;27( 36=(1,&=1( 0,5 l butelka zwrotna 6,58/l

LAGER, PILSNER

3 99 szt.

5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

3(5Ä&#x17E;$ EXPORT 0,5 l butelka bezzwrotna 4,78/l

2 39 szt.

3 29 szt.

19


NA

SUP

ERCE 3DVWD GR{]Ă´EĂ&#x17D;Z

LACALUT 75 ml + 33% GRATIS cena za szt. ]DSOLNDFMĂ PO - bez aplikacji 13,32/100 ml

ZYSKUJESZ Szampon GR{ZÄ&#x;RVĂ&#x17D;Z HIMALAYA 400 ml UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH 32,48/l

8 99

12 99

BEZ KUPONU W APLIKACJI

szt.

3RGSDVNL KLJLHQLF]QH Ĺ&#x201D;HOSRGSU\V]QLF

PALMOLIVE 500 ml UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH 15,98/l

20%

CAĹ A GAMA PAMPERS DO PANTS

7

99 szt.

ALWAYS ULTRA DUO 14 - 20 szt. UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH

100

999

Dezodorant REXONA MEN 50 - 150 ml wybrane rodzaje 5,33 - 15,98/100 ml

7 99

7 99

opak.

szt.

OFERTA SPECJALNA produkt Carrefour

'2%5$-$.2Ĝå W ATRAKCYJNEJ CENIE

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIĹťKÄ&#x2DC;.

3DSLHUWRDOHWRZ\

Carrefour

8 rolek, 3-warstwowy rumiankowy, lawendowy

699

opak.

KONKURS

20

:V]\VWNRFR&LĂ´LQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ă&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWĂ´SQ\QDcarrefour.pl


POBIERZ APLIK ACJĘ

SUPEROFERTA I AKTY WUJ KUPONY

3ğ\QGR{SUDQLD :22/,7( OUÎŕQHURG]DMH 5,00/l

3ğ\Q GR{F]\V]F]HQLD SUDONL BRYZA 250 ml 39,96/l

9 99 szt.

9 99 szt.

5ôF]QLNL SDSLHURZH

MOLA (;75$67521* .8&+(11( ,112:$&-( URONL

3URV]HNŕHO NDSVXğNLGRSUDQLD

699

opak.

3ğ\Q GRP\FLD QDF]\ġ

FAIRY 1350 ml UÎŕQHURG]DMH 5,92/l

380

22 99

3ğ\QGR{SğXNDQLD WNDQLQ 62),1 3,3 l UÎŕQHURG]DMH 3,03/l

ZYSKUJESZ

SURF NJOV]W UÎŕQHURG]DMHFHQD]DRSDN ]DSOLNDFMàNJO V]W EH]DSOLNDFMLNJO BEZ KUPONU V]W W APLIKACJI

9 99 szt.

3ğ\Q GR:&

7DEOHWNL GR]P\ZDUHN

$&(8/75$ 750 ml UÎŕQHURG]DMH 7,99/l

SOMAT V]W UÎŕQHURG]DMH

7 99

19 99

szt.

599

opak.

20%

CAŁA MARKA DO BRISE

2679

szt.

produkt Carrefour

'2%5$-$.2Ķá :$75$.&<-1(-&(1,(

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIŻKĘ.

NOWOŚĆ

3ğ\Q GR{F]\V]F]HQLD .RVWNLGR:& DOMESTOS 2 x 53 - 3 x 55 g UÎŕQHURG]DMH 6,05 - 9,42/100 g

9 99

opak.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDFDUUHIRXUSO5HJXODPLQDSOLNDFML0ÎM&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDFDUUHIRXUSO

Carrefour

700 ml UÎŕQHURG]DMH 7,56/l

529 szt.

21


39 99

4999

Sukienka damska Z{NZLDW\ UR]P6;/

cena od

59

4499 szt.

99

Tunika damska

6999

Sukienka damska

]{NUÃ&#x17D;WNLP UôNDZHP w paski UR]P6;/

Z{NZLDW\ UR]P6;/

Buty damskie 7(; UR]P

Spodnie damskie

Bermudy damskie

29 99

0$0$6,=( UR]P/;/ FHQD]DSDUô

3999

2499

2999

cena od

DODG\QNLEDZHÄ&#x;QLDQH ]H{Ä·FLÃ JDF]HP OXE{SURVWH UR]P6;/

19 99

1 para

Z OKAZJI DNIA MATKI -30% NA WSZYSTKIE DAMSKIE T-SHIRTY I BLUZKI

19 99

2499

Torebka damska FHQD]DV]W

2499

2999

3499

3999

Buty damskie W\SXHVSDGU\OH UR]P FHQD]DSDUô

22

Buty damskie UR]P FHQD]DSDUô

12 99

1499

19 99

1 para

Kapcie damskie UR]P

Koszula nocna damska, SLÅ&#x2022;DPD damska UR]P6;/

Figi damskie UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHUR]PLDU\ i kolory FHQD]DSDUô

499 799

2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXÄ&#x17E;Ã&#x17D;GÅ&#x201C;:,'=(: 2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÃ&#x17D;Z%\GJRV]F])25'21*GDÄ¡VN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÃ&#x17D;M*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RÅ&#x201C;OH .XWQR0LÄ¡VN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ä&#x17E;12&1$


49 99

100% baweÅ&#x201A;ny

100% baweÅ&#x201A;ny

5999

19

Bluza PôVND

99 szt.

7(; UR]P6;/

T-shirt PôVNL 7(; UR]P6;/

1499

szt.

T-shirt PôVNL 7(; ]QDGUXNLHP UR]P6;/

Bermudy PôVNLH 7(; UR]P

49

Spodnie jeans PôVNLH

99

7(; UR]P

1 para

79 99

9999

59

99

6999

Buty PôVNLH KAPPA UR]P

0Ã&#x161;6.,67</

%RNVHUNLPôVNLH UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHNRORU\LUR]PLDU\ FHQD]DSDUô

599 799

3499 kpl.

3LÅ&#x2022;DPD PôVND 7(; ]{NUÃ&#x17D;WNLP UôNDZHP UR]P6;/

Czapka z daszkiem

Klapki basenowe damskie, PôVNLH UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH UR]P FHQD]DSDUô

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHPRGHOH

cena od

1499

1499

1699

szt.

Pasek damski, PôVNL

19

99

1 para

syntetyczny UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH L{NRORU\

Kapcie PôVNLH 7(; UR]P

2IHUWD]WHMVWURQ\QLHGRW\F]\VNOHSXÄ&#x17E;Ã&#x17D;GÅ&#x201C;:,'=(: 2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÃ&#x17D;Z%\GJRV]F])25'21*GDÄ¡VN&+0256.,3$5.+$1'/2:<-DVWU]ôELH=GUÃ&#x17D;M*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RÅ&#x201C;OH .XWQR0LÄ¡VN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$:DUV]DZD*$/(5,$3®Ä&#x17E;12&1$

cena od

9 99 szt.

23


artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

NA

SUP

6Ä&#x;RLNL szklane

ERCE

0 99

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

100 g

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

Pojemniki plastikowe FRESH UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

3 29

Czajniki

100 g

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

100 g

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

3 99

Garnki nierdzewne niskie wysokie]Ä&#x;J

89 100 g

1

Garnki emaliowane

2 49

100 g

26=&=Ã&#x161;'12Ä&#x2014;&,1$:$*Ã&#x161; artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

Formy GR{SLHF]HQLD Patelnie QRQVWLFN UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHZLHONRÄ·FL

2

99

100 g

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

6]WXâFH]HVWDOL nierdzewnej UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

4 59

100 g

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH QDF]\QLD Å&#x2022;DURRGSRUQH {]Ä&#x;J

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

formy

2 29

100 g

artykuÅ&#x201A;y na wagÄ&#x2122;

Talerze, salaterki naczynia

BORMIOLI ELDÄ&#x;H NRORURZH

1DF]\QLDV]NODQH UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH kubki szklane LUMINARC {{]Ä&#x;J

24

0

99

100 g

0

99

100 g

3Ã&#x17D;Ä&#x;PLVNL na przystawki UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

179

100 g

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ DAJAR, FLORENTYNA, TADAR.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl


120 barów ciÅ&#x203A;nienie pary

Myjka FLÄ·QLHQLRZD

KÃ&#x201E;RCHER . raty bez aplikacji ]Ä&#x; x 10 RAT 0%

1800 W moc

ZYSKUJESZ

ERCE NA

420 l/h

wydajnoÅ&#x203A;Ä&#x2021; tÅ&#x201A;oczenia

SUP

130 barów ciÅ&#x203A;nienie pary

380 l/h

wydajnoÅ&#x203A;Ä&#x2021; tÅ&#x201A;oczenia

8000

1600 W moc

]Ä&#x;[5$7

599 00

BEZ KUPONU W APLIKACJI

67900

1500 W moc

3,2 barów ciÅ&#x203A;nienie pary 0\MNDFLÄ·QLHQLRZD

KÃ&#x201E;RCHER . KHP2]Ä&#x; FHQD]DV]W

czas podgrzewania 6,5 min

90

3DURZQLFD

KÃ&#x201E;RCHER .67

36 00

369

X 10 RAT

0

4390 0 X 10 RAT

%

43900

44900

%

55900

20

min czas pracy na jednym Å&#x201A;adowaniu akumulatora

1000 W

akumulator litowo-jonowy

dÅ&#x201A;. wÄ&#x2122;ża ssÄ&#x2026;cego

moc

1,9 m

Odkurzacz KÃ&#x201E;RCHER :'

0\MNDGR{RNLHQ

KÃ&#x201E;RCHER:9 3/86 FHQD]DV]W

80

43

X 5 RAT

00

219

0

80

39

%

00

00

289

199

X 5 RAT

0

Kosmetyki samochodowe i akcesoria

%

00

KÃ&#x201E;RCHER

269

cena od

23 99 szt.

ZADBAJ O SAMOCHÃ&#x201C;D

5l

3Ä&#x;\Q GR{FKÄ&#x;RGQLF NAXOL O O

19 99 szt.

5l

*DÄ·QLFD samochodowa BC NJ ]ZLHV]DNLHP

3Ä&#x;\QOHWQL GR{VSU\VNLZDF]\

19 99 szt.

COM40 O O

3 99 szt.

Å&#x201D;DUÃ&#x17D;ZND samochodowa OSRAM UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

6]F]HJÃ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl 1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ 265$0+,3(51(7&+(0,3$&.2*1,2&+521.Â&#x;5&+(5

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

cena od

7 99 szt.

25


ERCE NA

6UP

32â&#x20AC;? HDMI x 3 zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

USB

zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

A

7HOHZL]RUq

klasa energetyczna

MANTA/+1/

4990 0 X 10 RAT

%

49900 19â&#x20AC;?

49â&#x20AC;?

t ar m S

HDMI x 3

HDMI x 3

TV

zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

USB x 2

USB x 1

zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

A klasa energetyczna

7HOHZL]RUq

59

KIANO

Dual SIM funkcja

A+

80

2050 mAh poj. baterii

X 5 RAT

funkcja

1 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; RAM

2 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; RAM

8 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; ROM

32 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; ROM 6PDUWIRQq ALCATEL&

5 Mpix

aparat foto

1LH]DSRPQLM R{powerbankuHAMA SRMP$K{]Ä&#x;

4580 0 X 5 RAT

%

%

7HOHZL]RUq

29900 Dual SIM

5â&#x20AC;?

0

klasa energetyczna

4663 0 X 30 RAT

139900

7+206218'

13/5 Mpix aparat foto

5,4â&#x20AC;?

iPhone

2 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; RAM

4,7â&#x20AC;?

3000 mAh poj. baterii

00

229

XIAOMI REDMI $*% FHQD]DV]W

2 lata gwarancji dystrybutora

16 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; ROM

DostÄ&#x2122;pne kolory

12 Mpix aparat foto

szary srebrny zĹ&#x201A;oty róşowe zĹ&#x201A;oto

6PDUWIRQq

6PDUWIRQq

1LH]DSRPQLMRkarcie SDPLĂ´FL]{DGDSWHUHP PLATINET 16 GB{]Ä&#x; 32 GB{]Ä&#x; 64 GB{]Ä&#x;

%

IPHONE 6*% UHIXUELVKHG

1715 mAh poj. baterii

4990 0 X 10 RAT

499

%

569

00

00

SU]\JRWRZDQ\ SRZWĂ&#x17D;UQLH GRVSU]HGDĹ&#x2022;\

8990 0 X 10 RAT

899

00

%

1099

00

1 TB pojemnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;

15,6â&#x20AC;?

USB 3.0 zĹ&#x201A;Ä&#x2026;cze

4 GB pamiÄ&#x2122;Ä&#x2021; RAM

500 MB dysk twardy Drukarka CANON$,2 3,;0$76 SRGZĂ&#x17D;MQ\SRGDMQLN SDSLHUXDXWRPDW\F]Q\ GUXNGZXVWURQQ\

26

80

45

X 5 RAT

229

00

0

%

1RWHERRNq

HP1 SURFHVRU&HOHURQ1

30

43

X 30 RAT

1299

00

0

%

Dysk ]HZQĂ´WU]Q\q 726+,%$ 7% 2 TB{{]Ä&#x;

3780 0 X 5 RAT

189

00

%

219

00

Oferta z tej strony nie dotyczy sklepĂłw: Bydgoszcz FORDON*OLZLFH&+)2580-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$.Ă´G]LHU]\Q.RĹ&#x201C;OH .RQLQ&+*$/(5,$1$'-(=,25(0.XWQR0LÄĄVN0D]2ONXV]&+(&+22SROH&H TURAWA PARK, :DUV]DZD*$/(5,$3ÂŽÄ&#x17E;12&1$ :DUV]DZD*$/(5,$:,/(Ä 6.$Ä&#x17E;Ă&#x17D;GĹ&#x201C;&+Ä&#x17E;ÂŽ'Ĺ&#x2019;%$Ä&#x17E;87<Ä&#x17E;Ă&#x17D;GĹ&#x201C;35=<%<6=(:6.,(*2 6]F]HJĂ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl


700 W Odkurzacz bezworkowy

pojemnoÅ&#x203A;Ä&#x2021; zbiornika

ERCE NA

1,2 l

SUP

moc

HOOVER LANDER /$ V]F]RWNDXQLZHUVDOQD NRÄ¡FÃ&#x17D;ZNDZ

3380 0 X 5 RAT

169

%

199

00

00

B

Myjka do szyb

klasa energetyczna

850 W

LEIFHEIT AQUANTA CLICK VVDZNDV]HUFP GRVWôSQ\UÃ&#x17D;ZQLHÅ&#x2022;PRGHO dry&clean]Ä&#x;

Odkurzacz workowy

moc

ZELMER ZVC301SP poj. worka 3 l

80

59

X 5 RAT

29900

0

119

%

34900

W OFERCIE PONAD 400

00 179

00

000 PRODUKTÃ&#x201C;W

KUPUJ ONLINE NA carrefour.pl 120 W moc

Odkurzacz pionowy

2000 W moc

KLINDO .9&03Ç&#x2022; EH]ZRUNRZ\EDWHULDP$K PHWDORZDUXUDHOHPHQW GRPRQWRZDQLDQDÄ·FLDQô ]Ä&#x;[5$7 GRVWôSQ\UÃ&#x17D;ZQLHÅ&#x2022; KLINDO .69Ç&#x2022;Ç&#x2022;299,00 ]Ä&#x;

ZYSKUJESZ

7000

]Ä&#x;[5$7

199 00

BEZ KUPONU W APLIKACJI

26900

Maszynka GR{VWU]\Å&#x2022;HQLD ZÄ&#x;RVÃ&#x17D;Z

Å&#x201D;HOD]NR

TEFAL )9$&&(66($6< FLà JÄ&#x;\Z\U]XWSDU\{JPLQ GRGDWNRZHXGHU]HQLHSDU\{JPLQ VWRSDFHUDPLF]QD(DV\*OLGLQJ GRVWôSQHUÃ&#x17D;ZQLHÅ&#x2022; parownica'7]Ä&#x; stacja pary *9]Ä&#x;

PHILIPS+& XVWDZLHÄ¡GÄ&#x;XJRÄ·FL RVWU]D]HVWDOLQLHUG]HZQHM

89 99

79 99

10900

8999

A+++ 400 W

klasa energetyczna

Pralka 6 kg

zaÅ&#x201A;adunek

1000/min obroty

15

1800 W

moc

BEKO :&& Z\VFP V]HU{{FP JÄ&#x;{{FP IXQNFMD$TXD)XVLRQ ]DSRELHJDVWUDWRP SURV]NXEORNDGD SU]HGG]LHâPL UHJXODFMDSUôGNRÄ·FL ZLURZDQLD

programów

7990 0 X 10 RAT

79900

99900

%

moc

1,8 l pojemnoÅ&#x203A;Ä&#x2021;

4 poziomy prÄ&#x2122;dkoÅ&#x203A;ci

1,5 l pojemnoÅ&#x203A;Ä&#x2021;

Blender MANTA 6%/ GRGDWNRZHDNFHVRULD GR{PLHOHQLDNDZ\ RU]HFKÃ&#x17D;ZL]LÃ&#x17D;Ä&#x;

119 00

13900

Czajnik Ä&#x17E;8&=1,.:.0,; ]DNU\WDJU]DÄ&#x;NDUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHNRORU\ FHQD]DV]W

2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSÃ&#x17D;Z%\GJRV]F])25'21-DVWU]ôELH=GUÃ&#x17D;M*$/(5,$='5®-.ôG]LHU]\Q.RÅ&#x201C;OH.XWQR0LÄ¡VN0D]2ONXV]&+(&+2 2SROH&+785$:$3$5.-DZRU]QR*$/(5,$*$/(1$ 6]F]HJÃ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

39 99

5999

27


zestaw

zestaw

NA

SUP

ERCE

=HVWDZPHEOLEDONRQRZ\FK

KAJA VNÄ&#x;DGDQ\VWROLNÃ&#x201C;FPVNÄ&#x;DGDQHNU]HVÄ&#x;D

5180 0 ;5$7

%

00

259

zestaw

63

56

=HVWDZ PHEOLRJURGRZ\FK &$6$/20$ VWÃ&#x17D;Ä&#x;IRWHOH]SRGXV]NDPL

;5$7

0

=HVWDZPHEOL EDONRQRZ\FK ]HVNÄ&#x;DGDQ\PVWRÄ&#x;HP

%

GUHZQRDNDFMRZH VWROLNVNÄ&#x;DGDQ\Z\P[FP NU]HVÄ&#x;DVNÄ&#x;DGDQH

169900

5980 0 ;5$7

%

29900

=HVWDZPHEOL GUHZQLDQ\FK

+XÄ·WDZND RJURGRZD VIP

3980 0 ;5$7

%

00

199

3DZLORQ VNÄ&#x;DGDQ\ Z\P[P

6990 0 ;5$7

699

799

00

00

zestaw

=HVWDZPHEOL ]SRGXV]NDPL GUHZQRDNDFMRZH VRIDIRWHOHVWROLN

28

8490 0 ;5$7 00

849

8490 0 ;5$7

%

00

849

zestaw

=HVWDZPHEOL EDONRQRZ\FK

%

%

VRVQDLPSUHJQRZDQD VWÃ&#x17D;Ä&#x;Ä&#x;DZNDNU]HVÄ&#x;D NU]HVÄ&#x;RGUHZQLDQH {]Ä&#x; Ä&#x;DZNDGUHZQLDQD GÄ&#x;FP{]Ä&#x; VWÃ&#x17D;Ä&#x;GUHZQLDQ\ Z\P[FP{]Ä&#x;

MILOS VWROLNÃ&#x201C;FP ]NDPLRQNRZ\PEODWHP VNÄ&#x;DGDQHNU]HVÄ&#x;D

3990 0 ;5$7 00

399

%

6NÄ&#x;DGDQ\VWÃ&#x17D;Ä&#x;RJURGRZ\ GÄ&#x;{FP VNÄ&#x;DGDQDÄ&#x;DZNDRJURGRZD GÄ&#x;{FP{]Ä&#x;

149 00

17900

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ (85O+,7-06632576+20(,19(67&203/(;-80,. 6]F]HJÃ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl


.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

20â&#x20AC;?

stalowa

1

ROWER TO STYL

.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

26â&#x20AC;?, 28â&#x20AC;?

stalowa

3, 6

ĹťYCIA

3490 0 X 10 RAT

5RZHUG]LHFLĂ´F\q cena za szt.

%

00

349

.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

20â&#x20AC;?

aluminiowa

6

koszyk wiklinowy ]ZNÄ&#x;DGHP PDWHULDÄ&#x;RZ\P

amortyzator przedni

5RZHUq KDPXOFH9EUDNH

90

57

X 10 RAT

0

5RZHUPLHMVNLqq ELHJĂ&#x17D;Z6KLPDQR OXEELHJL6KLPDQR1H[XV KDPXOFH9EUDNH cena za szt.

%

57900

7490 0 X 10 RAT

%

74900

.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

.2Ä&#x17E;2

RAMA

BIEGI

26â&#x20AC;?

aluminiowa

21

27,5â&#x20AC;?

stalowa

21

28â&#x20AC;?

aluminiowa

21

hamulec przedni tarczowy

5RZHU07%q KDPXOHFW\OQ\9EUDNH DPRUW\]DWRUSU]HGQL GRVWĂ´SQDZHUVMDPĂ´VND

90

67

X 10 RAT

0

%

00

679

hamulec przedni tarczowy

5RZHU07%q KDPXOHFW\OQ\9EUDNH DPRUW\]DWRUSU]HGQL

90

69

X 10 RAT

0

%

00

699

amortyzator przedni

Rower FURVVRZ\q KDPXOHFW\OQ\ 9EUDNHKDPXOHF SU]HGQLWDUF]RZ\

7990 0 X 10 RAT

%

00

799

EKOLOGICZNIE I AKTYWNIE

Hulajnoga G]LHFLĂ´FDVWDORZD wym. 62,5 x 27 x 86 cm, NRÄ&#x;DĂ&#x201C;PP aluminiowa]Ä&#x; NRÄ&#x;DĂ&#x201C;PP

39

99 szt.

'HVNRUROND HOHNWU\F]QD{q VLOQLN9: EDWHULH$K F]DVÄ&#x;DGRZDQLDK PDNVSUĂ´GNRġâNPK ]DVLĂ´JRNNP UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHZ]RU\ GHVNRUROND]Ä&#x; NRÄ&#x;DĂ&#x201C;q cena za szt.

4990 0 X 10 RAT 00

499

6]F]HJĂ&#x17D;Ä&#x;RZHLQIRUPDFMHQDWHPDWUDW]QDMG]LHV]QDRVWDWQLHMVWURQLHNDWDORJXOXEQDVWURQLHcarrefour.pl 1DV]\PLGRVWDZFDPLVĂ DECCAN, GREEN BIKE, KIMET, EUROHIT, SPOKEY, ZIPP, JMS SPORTS.

:V]\VWNRFR&LĂ´LQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl

%

Rolki regulowane UR]P NĂ&#x17D;Ä&#x;ND38Ä&#x;RĹ&#x2022;\VND $%(&&DUERQ

79 99

1 para

29


PomysÅ&#x201A;

NA

SUP

Premiera 15.05

ERCE

na prezent

Ä&#x17E;RZFD W\JU\VÃ&#x17D;Z

PAULINA SIMONS SR]RVWDÄ&#x;H QRZRÄ·FLFHQD od - ]Ä&#x;

34

Bajki, EDÄ·QLH dla dzieci

90 szt.

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHW\WXÄ&#x;\

1499

szt.

Literatura kobieca UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHW\WXÄ&#x;\

9

.VLà Å&#x2022;ND GÅ&#x201C;ZLôNRZD

99 szt.

UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHW\WXÄ&#x;\

cena od

1499

szt.

cena od

cena od

Kreda UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

149

opak.

3DPLôWQLN UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

8 99

szt.

.VLà Å&#x2022;HF]ND GRNàSLHOL

7RUHENDSUH]HQWRZD SDSLHUGRSDNRZDQLD SUH]HQWÃ&#x17D;Z UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

2 99 szt.

cena od

129

szt.

OFERTA F A SPECJALNA C N

Akcesoria do slime cena od

8 99 szt.

30

BAMBINO

'Ä&#x;XJRSLV JXPRZ\ Ä·PLHV]QHZ]RU\

599 szt.

.UHGNLRÄ&#x;Ã&#x17D;ZNRZH

BAMBINO NUHGNLOLFHQF\MQH{{]Ä&#x;

12 99

opak.

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ CANPOL, ST. MAJEWSKI, CRUX, WIKAM, BESTSERVICE, F.K. OLESIEJUK, ZIELONA SOWA.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl


SUP

/(*2 1,1-$*2&,7< '83/2)5,(1'6 67$5:$56     

NA

.ORFNL

ERCE

3599

opak.

Lalka LOL UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH

cena od

39

&KRG]Ã F\ piesek

99

FKRG]LV]F]HND UXV]DJÄ&#x;RZÃ

szt.

29

99 49 99

Przy zakupie biwakowego kampera lalka z akcesoriami za

1gr

*

*rabat naliczany przy kasie

.DVDVNOHSRZD PDÄ&#x;D BARBIE JÄ&#x;RZDGRVW\OL]DFML - ]Ä&#x;

59

99

opak.

=HVWDZ

CUPCAKE UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHZ]RU\

29 99

zestaw

.DPSHUELZDNRZ\

ODOND]DNFHVRULDPL - ]Ä&#x;

99 99

opak.

Gra 021232/< -81,25 BANKING, PAYDAY

=DNUôFRQDORG]LDUQLD 3/$<Ç&#x2022;'2+ ]DNFHVRULDPL

29 99

opak.

1DV]\PLGRVWDZFDPLVÃ /(*2.,'6$57<.&2%,7072<6+$6%52

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl

Gra *5,//2:$1,( .Ä&#x17E;$0&=8&+

1699

opak.

69 99

opak.

31


2)(57$:$Å&#x201D;1$'2

1.06 DzieÅ&#x201E; Dziecka

Cukierki KRÃ&#x201C;WKA MLECZNA WAWEL 250 g 21,96/kg

49

5

czas wspaniaÅ&#x201A;ych prezentów

opak.

2SÄ&#x;DWNL

KNABBER ESSPAPIER 25 g 9,96/100 g

2 49

opak.

Cukierki ZOZOLE 75 g 2,65/100 g

Mus owocowy

199

Praliny TOFFIFEE 250 g ]DSOLNDFMÃ NJ - bez aplikacji 55,96/kg

12 99

BEZ KUPONU W APLIKACJI

2 49 szt.

4-pak

1399

Napój funkcjonalny

Mleko UHT 200 ml czekoladowe, waniliowe, truskawkowe 0,50/100 ml

100

ZYSKUJESZ

opak.

PEPPA, HELLO KITTY 90 g 2 rodzaje 2,77/100 g

0 99 szt.

OSHEE JUNIOR 0,555 l 2 rodzaje 4,85/l

2

69 szt.

'HVHU

Lizaki CHUPA CHUPS 120 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 4,16/100 g

4

99

MONTE MAX 4 x 100 g 2 rodzaje 1,37/100 g

opak.

5 49

4-pak

5-pak Sok TYMBARK 5 x 0,2 l 0,50/100 ml

Lody QDSDW\NX

BIG MILK INTENSE 100 ml UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH BIG MILK VANILLA - ]Ä&#x;

99

1 32

szt.

5 00

5-pak

Guma rozpuszczalna MAMBA 106 g 2 rodzaje 2,25/100 g

2 39

opak.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl


2)(57$:$Å&#x201D;1$'2

3-pak

%DWRQ .1233(56 3 x 40 g 4,58/100 g

5 49

opak.

1.06 DzieÅ&#x201E; Dziecka

czas wspaniaÅ&#x201A;ych prezentów

-DMNR F]HNRODGRZH &]HNRODGD

cena od

:('(/ Ç&#x2022; 100 g Z\EUDQHURG]DMH 2,99 - 3,74/100 g

99

2

ZYSKUJESZ .,1'(5-2< 20 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DV]W ]DSOLNDFMÃ 14,95/100 g EH]DSOLNDFML BEZ KUPONU 17,45/100 g W APLIKACJI

2 99

szt.

1 sztuka 1,00 zÅ&#x201A; produkt Carrefour

050

349

'2%5$-$.2Ķá :$75$.&<-1(&(1,(

5-pak &]HNRWXEND 3WDVLH0OHF]NR :('(/ 50 - 52,7 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH FHQD]DV]WOXERSDN 4,35 - 4,58/100 g

2

29

&XNLHUNL 1,00 %220., 90 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 3,88/100 g

&LDVWNR

3

49

opak.

3(7,7.,/8%,6,( JUÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH NRV]WJ SU]\]DNXSLHV]W

kup 5 szt. za

5

00

5 szt.

:DƮH Carrefour 0,1,&5,63, 5 x 25 g 3,03/100 g

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl

3 79

5-pak

33


26.05 DzieÅ&#x201E; Matki

Kochamy nasze mamy

ĶOLZND QDÄ&#x;ôF]RZVND 62/,'$512Ķá 300 g 76,63/kg

22 99

opak.

7UXƮH

BELGIAN 200 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 5,50/100 g

10 99

opak.

Bombonierka MILKA 110 - 120 g URG]DMH 7,49 - 8,17/100 g

8 99

opak.

Bombonierka MIESZKO 185 - 189 g URG]DMH 12,16 - 12,43/100 g

22 99

opak.

Bombonierka MERCI 400 g FHQD]DRSDNNJ

19

99 29

Bombonierka

39

Praliny RAFFAELLO 230 g ]DSOLNDFMÃ J EH]DSOLNDFML 6,52/100 g

ZYSKUJESZ

12 99

Praliny FELETTI 150 g 17,99/100 g

26

99

opak.

BARON 207 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH 4,34/100 g

BEZ KUPONU W APLIKACJI

8 99

opak.

200

1499

Bombonierka LALIBELLE WEDEL 238 g 6,30/100 g

1499

opak.

Bombonierka VOBRO 126 - 129 g UÃ&#x17D;Å&#x2022;QHURG]DMH ]Ä&#x;FHQD]DRSDN NRV]WJ SU]\]DNXSLHRSDN

50% Praliny FEELINGS 400 g 24,98/kg

34

9

99

opak.

PIERWSZY PRODUKT

DRUGI TANIEJ DRUGI PRODUKT

8 99 4 50

Bombonierka PASJONATA WEDEL 201 g 6,46/100 g

12 99

opak.

:V]\VWNRFR&LôLQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl 5HJXODPLQDSOLNDFML0Ã&#x17D;M&DUUHIRXUGRVWôSQ\QDcarrefour.pl


20%

WYBRANE ARTYKUĹ Y DO NA DZIEĹ&#x192; MATKI

Cena na etykiecie nie zawiera ceny doniczki.

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIĹťKÄ&#x2DC;.

1

4

3 2

26.05 DzieĹ&#x201E; Matki

cena od

$NFHVRULD VSHUVRQDOL]RZDQH QD']LHÄĄ0DWNL

3KDODHQRSVLVSĂ´GRZ\UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHNRORU\ {]Ä&#x; {3KDODHQRSVLVZNV]WDÄ&#x;FLHVHUFD - ]Ä&#x;{&\PELGLXP- ]Ä&#x;{5RĹ&#x2022;D Z{GRQLF]FH]{SDSLHURZĂ RVÄ&#x;RQNĂ ]Ä&#x;

12 99 szt.

3XGHU UR]ġZLHWODMĂ F\ LIRENE 9g UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH 211,00/100 g

18 99

Kochamy nasze mamy

szt.

zestaw

Zestaw kosmetykĂłw cena od

Torebka prezentowa UĂ&#x17D;Ĺ&#x2022;QHURG]DMH

3 99 szt.

NIVEA SERCE

59 99

zestaw

3Ă´G]HO GR{PDNLMDĹ&#x2022;X OMBRE Z\EUDQH URG]DMH

cena od

13 99 szt.

KONKURS

PRODUKTY DOÂ PIELÄ&#x2DC;GNACJI TWARZY MARKI NIVEA

20%

DO

3LHOĂ´JQDFMD twarzy GDANSKIN ZIAJA 50 - 100 ml Z\EUDQHURG]DMH 6,99 - 13,98/100 ml

cena od

699 szt.

1DV]\PLGRVWDZFDPLVĂ -$:,&$132/9Ç&#x2022;75$'($/720

:V]\VWNRFR&LĂ´LQWHUHVXMH]QDMG]LHV]QDcarrefour.pl

Ekokrem ]{DORHVHP QDG]LHÄĄ QD{QRF ALOE ORGANIC 50 ml 55,98/100 ml

27 99 szt.

35


20%

NA PRALINY IÂ BOMBONIERKI MARKI LINDT

20 szt. bukiet

CENA NA ETYKIECIE ZAWIERA OBNIÅ»KÄ&#x2DC;.

Kwiaty FLôWH EXNLHWV]W

EKLA

DUK

<

TV

M

P

M

R

EKLA

&]HNRODGD

Kawa rozpuszczalna

MILKA J NJ $OSHMVNLH0OHF]NR J NJ FHQD]DRSDNV]W

JACOBS CREMA, CRONAT GOLD J FHQD]DRSDN J

17

RO

T<

TV

<

DUK

Z

Z

R

RO

T

P

19

99

bukiet

99 24

7

09

99

1DV]\PGRVWDZFÃ MHVW,03257(;3257:Ä&#x17E;2'=,0,(5=*5$-

&$55()2851,(352:$'=,635=('$Å&#x201D;<+8572:(-

'2Ä&#x17E;Ã&#x;&= DO NAS:

/LVWDVNOHSÃ&#x17D;ZGRVWôSQDQDCARREFOUR.PL 2UJDQL]DWRUHPSURPRFMLeLUDW]RSURFHQWRZDQLHPqRUD]eUDW]RSURFHQWRZDQLHPqMHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$]VLHG]LEà Z:DUV]DZLH3URPRFMHRERZLà]XMàGRU6]F]HJÃ&#x17D;Ä&#x;\ZUHJXODPLQDFK SURPRFMLGRVWôSQ\FKZSXQNWDFKe8VÄ&#x;XJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUZ3XQNWDFK2EVÄ&#x;XJL.OLHQWDSRGQXPHUHPLQIROLQLLGRVWôSQ\PZGQLURERF]HRGSRQLHG]LDÄ&#x;NXGRSLàWNXZJRG]LQDFK RSÄ&#x;DWD ]D{SRÄ&#x;àF]HQLH]JRGQD]FHQQLNLHP7ZRMHJRRSHUDWRUD RUD]QDZZZFDUUHIRXUSO:\GDZFàNDUW\MHVW%133DULEDV%DQN3ROVND6$NWÃ&#x17D;UHJRSRÄ·UHGQLNLHPXSUDZQLRQ\PGR]DZDUFLDXPÃ&#x17D;ZRNDUWôMHVW&DUUHIRXU3ROVND 6S{]{RR:\GDQLHNDUW\QDVWôSXMHQDSRGVWDZLHRFHQ\]GROQRÄ·FLNUHG\WRZHMGRNRQDQHMSU]H]%DQN5562Z\QRVL5]HF]\ZLVWDURF]QDVWRSDRSURFHQWRZDQLD 5562 GODXPRZ\RNDUWôNUHG\WRZàZ\QRVL FDÄ&#x;NRZLWDNZRWDNUHG\WX EH]NUHG\WRZDQ\FKNRV]WÃ&#x17D;Z ]Ä&#x;FDÄ&#x;NRZLWDNZRWDGR]DSÄ&#x;DW\]Ä&#x;RSURFHQWRZDQLH]PLHQQHFDÄ&#x;NRZLW\NRV]WNUHG\WX]Ä&#x; ZW\PRGVHWNL]Ä&#x;PLHVLôF]QDRSÄ&#x;DWD]D NDUWô]Ä&#x; PLHVLôF]Q\FKUDWUÃ&#x17D;ZQ\FKZZ\VRNRÄ·FL]Ä&#x;UDWDZ\UÃ&#x17D;ZQXMàFDZZ\VRNRÄ·FL]Ä&#x;.DONXODFMD]RVWDÄ&#x;DGRNRQDQDQDG]LHÄ¡UQDUHSUH]HQWDW\ZQ\PSU]\NÄ&#x;DG]LH,QIRUPDFMHGRW\F]àFH NRV]WÃ&#x17D;Z NRU]\VWDQLD ] NDUW\ ]QDMGXMà VLô Z 7DEHOL RSURFHQWRZDQLD RSÄ&#x;DW L SURZL]ML GRVWôSQHM QD KWWSVZZZEQSSDULEDVSOUHSR]\WRULXPXPRZ\LUHJXODPLQ\SURGXNW\EDQNXEQSSDULEDVVD OXE Z 3XQNFLH 8VÄ&#x;XJ )LQDQVRZ\FK&DUUHIRXU0DWHULDÄ&#x;PDFKDUDNWHULQIRUPDF\MQ\LQLHVWDQRZLRIHUW\ZUR]XPLHQLXDUWNF&DUUHIRXU3ROVND6S]RR]VLHG]LEàZ:DUV]DZLHSU]\XO7DUJRZHM 1,3 ZVSÃ&#x17D;Ä&#x;SUDFXMH]%13 3DULEDV%DQN3ROVND6$ 1,3 LMHVWXPRFRZDQDGRÄ·ZLDGF]HQLDZLPLHQLX%DQNXXVÄ&#x;XJSRÄ·UHGQLFWZDILQDQVRZHJRZ]DNUHVLHF]\QQRÄ·FLIDNW\F]Q\FKLSUDZQ\FK]ZLà]DQ\FK]]DZLHUDQLHPXPÃ&#x17D;ZR{NUHG\W UDWDOQ\LNDUWôNUHG\WRZàe8VÄ&#x;XJLILQDQVRZHq&DUUHIRXUWRPDUNDSRGNWÃ&#x17D;Uà%133DULEDV%DQN3ROVND6$RIHUXMHXVÄ&#x;XJLILQDQVRZHGODNOLHQWÃ&#x17D;Z&DUUHIRXU.UHG\W5DWDOQ\PRÅ&#x2022;QDUR]Ä&#x;RÅ&#x2022;\âQDeUDW\[[RUD] {[{q6àGRVWôSQHZIRUPLHXPRZ\RNUHG\WUDWDOQ\GODNZRW]DNXSÃ&#x17D;ZZ\QRV]àF\FKÄ&#x;àF]QLHFRQDMPQLHM]Ä&#x; GODIRUPXÄ&#x;\[ ]Ä&#x; GODIRUPXÄ&#x;\[ RUD]]Ä&#x; GODIRUPXÄ&#x;\[ 

carrefour@galluppolska.pl pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00, sob. - niedz. w godz. 9.00 - 17.00 infolinia nieczynna w niedziele wolne od handlu

,QIRUPXMHP\Å&#x2022;HQLHSURZDG]LP\VSU]HGDÅ&#x2022;\Z\V\Ä&#x;NRZHMDQLDNZL]\FML=GMôFLDQLHNWÃ&#x17D;U\FKSURGXNWÃ&#x17D;ZPRJà QLH]QDF]QLHRGELHJDâRGU]HF]\ZLVWRÄ·FL2IHUWDZDÅ&#x2022;QDGRZ\F]HUSDQLD]DSDVÃ&#x17D;Z3RGDQHFHQ\]DZLHUDMà9$7

1H20v1


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Profile for iUlotka.pl

Carrefour gazetka od 14.05 do 26.05.2019  

Carrefour gazetka od 14.05 do 26.05.2019