Page 1

Avis

EVANGELIET OG DEN JØDISKE VERDEN

VOLONTØRER STARTER BØRNEARBEJDE To af Israelsmissionens Unge har startet en Kings Kids gruppe op for messianske jøders børn i Jerusalem. Se mere på s. 6.

INFO-AVISEN De fire midtersider i dette nummer af avisen udgør Israelsmissionens InfoAvis 2008. Der kan rekvireres flere eksemplarer fra sekretariatet til uddeling.

Avisen og Posten Israelsmissionens Avis sendes fra nu af med det, postvæsenet kalder ”Med rundt”. På den måde sparer vi rigtig mange penge, som i stedet kan bruges på mission. Vi håber, vores læsere finder avisen mellem andet materiale – reklamer og

PAKKET MAGASINPOST

andre missionsblade.

Genbrug er ikke muligt Af Bodil F. Skjøtt, generalsekretær

O

verskriften går ikke på Israelsmissionens nye genbrugsarbejde i samarbejde med Sudan Genbrug. Det er både muligt og forhåbentlig snart en realitet, som vi tror på sigt vil bidrage til at gøre nye missionsprojekter mulige.

Det var derimod det, Meno Kalisher, præst ved en af Jerusalems messianske menigheder, sagde, da jeg spurgte, hvornår de ville lave den næste plakat-kampagne i Israel: ”Genbrug er ikke muligt. Når Jerusalems bystyre først har fundet ud af, hvad det er for plakater, vi sætter op, får vi ikke lov til at gøre det igen. Selv om vi altså betaler det samme som alle andre, der annoncerer på Jerusalems plakattavler, og i øvrigt holder os inden for loven om ytringsfrihed.” I slutningen af 2007 lancerede menigheden en evangelisationskampagne. De købte retten til at sætte plakater op på 70 af byens

NR. 1 FEBRUAR 2008

Navnet Jesus – på hebraisk Yeshua – blegner aldrig; her en indbydelse på en plakat i Jerusalem til at stifte nærmere bekendtskab med den frelse, Jesus bringer.

reklametavler. Plakaten havde en henvisning til menighedens hjemmeside: YESHUA.CO. IL og proklamationen: Det er tiden til frelse! Det er ikke første gang, Meno Kalisher og hans menighed laver et aktivt og meget udadvendt evangelisationsfremstød i Jerusalem. Derfor kom det heller ikke som nogen overraskelse for dem, at mange af plakaterne kun fik en kort levetid på tavlen, inden modstandere af mission i Israel rev dem ned. Det var man forberedt på. Og derfor også på at sætte nye op i stedet for de nedrevne. Man havde jo betalt for pladsen i en uge.

Reaktioner Men reaktionen kom også på anden måde. Der var nemlig langt flere besøg på menighedens hjemmeside. Derfor bestemte man sig for at forlænge kampagnen med endnu en uge. ”Du skal ikke en gang drømme om det,” var det svar, Kalisher fik fra kontordamen på rådhuset. ”Jeg er blevet kimet ned af borgmes-

terens kontor på grund af de mange klager, vi har modtaget, fordi vi har ladet jer købe pladsen. I får den ikke igen!” Meno Kalisher understreger, at det, de gør, er helt lovligt. ”Det er myndighederne, der ikke overholder loven ved at forhindre os i at annoncere. Derfor kan vi aldrig bruge en ide mere end én gang. Næste gang, vi laver en kampagne, skal vi finde på noget, som gør, at de ikke straks genkender os og spænder ben for os.” Han glæder sig over at der – indtil videre – ikke har været andre negative reaktioner på kampagnen. Antimissionsorganisationen Yad L’achim plejer ellers at finde os efter et sådant fremstød, men

det har vi til gode endnu. ”Til gengæld er der rigtig mange, der har fundet vej til vores hjemmeside, stillet gode spørgsmål og bedt om yderligere oplysninger. Det var den kontakt, vi gerne vil have, og den har vi fået”, siger Meno Kalisher. Messianske menigheder i Israel er langt fra enige om, hvordan man bedst når ud med evangeliet til det israelske samfund. ”Men ingen af de andre menigheder har reageret negativt på vores kampagne, og flere har givet udtryk for deres opbakning til det, vi gør, slutter Meno Kalisher. Man kan læse mere på http://jerusalemassembly.com eller på www.yeshua.co.il

Genbrug – for første gang D ID-Nr.: 45048

en 8. januar inviterede Israelsmissionen sammen med Sudanmissionen til informationsmøde omkring åbningen af en genbrugsbutik i Brejning ved Børkop. Omkring 15 personer deltog.

Farverige genbrugsledere; Gudrun Lysholm Christensen (tv.) og Kirsten Påske – tidligere medlem af Israelsmissionens landsstyre.

Sudanmissionen har gjort det mange gange før, men for Israelsmissionen var det første gang. Forhåbentlig ikke sidste. Vi håber, at flere af vores venner vil være med, så lignende butikker kan

åbnes andre steder. Helt konkret er der planer om endnu en fælles butik i Odense. Genbrugsbutikker skaffer i disse år betydelige penge til missionsarbejdet, penge som Israelsmissionen har god brug for til arbejdet i Israel, hvor vi også i det nye år har lovet vore samarbejdspartnere at støtte dem ikke kun med volontører, men også økonomisk. Butikken i Brejning ligger på Borgergade 5. Det er to af Israels-

missionens venner i Børkop, Kirsten Påske og Gudrun Lysholm Christensen, der har fundet frem til butikken, og de er også gået foran i processen for at få Israelsmissionen med på genbrugs-vognen. Nu inviteres alle til at komme forbi den nye butik, som slår dørene op i februar måned til – som de to initiativtagere siger – ”en lille butik, men med udsøgte varer.” bfs


Lørdag den 29. marts 2008 afholder Israelsmissionen sit årsmøde i Esbjerg. Se det udførlige program på www.israel.dk

Velkommen til årsmøde - Israelsstævne TEMA

PROGRAM

KONVENT

Temaet for stævnet er ”Når jøder møder Jesus.” Det vil blive belyst fra mange vinkler. Fra Israel kommer Efraim og Gabi Goldstein – far og søn. Som Jesus-troende jøder har de deres historier at fortælle i denne sammenhæng.

Årsmødet finder sted den. 29. marts 2008 i Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg.

Sædvanen tro tyvstarter vi årsmødet med Fredagskonventet den 28. marts 2008 kl. 9.00-12.00

Eftermiddagens program begynder kl. 13.30 – med stående kaffe fra kl. 13.00. Aftenens program begynder kl. 19.30 og slutter ved 22-tiden. Tilmelding er ikke nødvendig; alle er velkomne.

Dette konvent henvender sig til præster, missionærer, stud. theol.er og andre interesserede. Det finder sted i Gjesing Kirkes Menighedslokaler, Ulvevej 110, 6710 Esbjerg. Talere: Efraim og Gabi Goldstein samt Kai Kjær-Hansen. Se mere på www.israel.dk eller rekvirer et program fra Gabi Goldstein sekretariatet.

Og samtidig er der meget andet. I massevis af korte glimt om Israelsmission, vægtige rapporter, diskussion og samtale, seminarer, musikalske indslag og lovsang – og humor. Men først og sidst fællesskab om den store sag, som samler os: at endnu flere jøder må møde evangeliet om Efraim Goldstein Jesus.

Måltid lørdag aften Det er muligt at deltage i fællesspisning lørdag aften kl. 17.30. Pris 85 kr. + drikkevarer. Tilmelding er nødvendig til sekretariatet (tlf. 7456 2233 eller mail: kontor@israel.dk) senest tirsdag den 25. marts. Kaffepauser I pauserne serveres kaffe/the og kage. Det koster 20 kr. per gang.

BØRNENE Der vil blive børneprogram lørdag eftermiddag og mulighed for børnepasning om aftenen.

Andagt Af Hans-Ole Bækgaard, Jerusalem

P

å Zionbjerget i Jerusalem fornemmer jeg altid noget af kristendommens første vingesus. Det var her nadversalen lå, hvor Jesus lærte sine apostle ved fodvaskningen noget om at være størst og mindst i Gudsriget. Her fejrede han påskemåltidet med dem og indstiftede nadveren. Her opholdt flere af disciplene sig efter Jesu opstandelse og himmelfart. Her blev den nye apostel, Matthias, valgt. Her kom Helligånden over apostlene først, inden det blev kendt og hørbart rundt om i hele Jerusalem – vel især fra tempelpladsen. Fra Zionbjerget går Jesus til Getsemane, og efter tilfangetagelsen returnerer han hertil under kommando af ypper-

Som mesteren så disciplene stepræstens vagtfolk. Kun ca. 50 skridt fra nadversalen lå ypperstepræstens bolig, hvor Jesus blev holdt som fange – lige uden for den nuværende Zionport. Ved “Hanegalskirken”, lidt nede ad Zionbjerget, kan man i dag se udgravninger, der viser, hvordan fængslet i ypperstepræstens bolig kan have set ud. Nu pænt, lyst og ryddeligt, dengang et hul med en klam fugtig luft, mørkt og med stank og lyd af rotter. Fængslet var en del af tiden Jesu opholdssted frem mod dom og korsfæstelse. Men fak-

s. 2

VALG TIL LANDSSTYRET I forbindelse med et årsmøde er der valg til Israelsmissionens Landsstyre. Da der ved fristens ophør ikke var opstillet flere kandidater, end der skal vælges, bortfalder valget. Medlemsvalgte landstyremedlemmer: Peter Jacobsen, Fredericia (genvalgt) Peter Jacobsen Bent Jakobsen, Erritsø (nyvalgt) Den 1. februar vælger Landsstyret desuden et nyt medlem, hvilket der informeres om i næste nummer Bent Jakobsen af avisen.

at deres forkyndelse var sand. Budskabet kom fra Gud. Intet i verden kunne få dem til at ændre på eller lyve om evangeliet. Trods modstand. Trods pisk og fængsel. Trods trusler om forfølgelser og død. For ”man bør adlyde Gud mere end mennesker”! Men ikke nok med det. Selvom de oplevede modgang for evangeliets skyld, fjernede det ikke frimodigheden hos dem. Som redskaber i Guds hånd gik de frem i en vigtig mission, som Jesus havde kaldet dem til og udrustet dem med Ånden. Det gav dem tro og udholdenhed. ”De forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld.”

Ydre Missions Lodseddel 2008

Støt Israelsmissionen ved at købe/sælge disse lodsedler i perioden 15. marts til 15. maj. En lodseddel koster 20 kroner. Heraf går omkring 15 kroner til det selskab, som sælger den. Kontakt: Jens Arne Skjøtt, Nykirkevej 14, Ølsted, 8723 Løsning. Tlf. 7565 2191 e-mail: jas@km.dk

Avisen

Sekretariat Sekretariat Ydre Missions Hus Nørregade14 6070 Christiansfeld Tlf. 7456 2233 Kontorassistent Jeanette Wind @: kontor@israel.dk Girokonto 305-4500 Bankkonto: Reg. nr. 9743 konto nr. 0003054500

tisk kom apostlene ud for noget af det samme. Efter at Peter og Johannes har helbredt den lamme mand på tempelpladsen og undervist jøderne om, at underet er sket i Jesu navn, tages de til fange og sættes i arrest natten over (ApG 3). Muligvis samme sted. Og senere kommer turen til alle apostlene, som på grund af deres vidnesbyrd bliver anholdt og sat i forvaring. Muligvis samme sted. Om natten bliver de dog på forunderlig vis befriet af Herrens engel (ApG 5,17ff). Ligesom Jesus vidste apostlene,

Alle er velkommen til årsmødet – Israelsstævnet. Tag gerne familie og venner med.

Hjemmeside. www.israel.dk Generalsekretær Bodil F. Skjøtt Tlf. 7356 1276 Mobil 2371 8264 @: general@israel.dk Ungdomssekretær Se s. 8

Kolofon

Evangeliet og den jødiske verden Oplag: 7.000 ISSN 0907-2314 Eftertryk tilladt ved kildeangivelse Redaktion Birger Petterson Bodil F. Skjøtt

Kai Kjær-Hansen (ansv. for siderne 1-5+7) Box 11, 8520 Lystrup Tlf. 8622 6470 @: dimavis@israel.dk Flytning m.v. Adresseændring meddeles til Post Danmarks lokale postkontor, hvor efter Israelsmissionens

Avis automatisk bliver sendt til den nye adresse i Danmark. Ved flytning til udlandet, Færøerne og Grønland meddeles flytning til Israelsmissionens sekretariat. Ved uregelmæssig levering samt afbestilling kontakt sekretariat.

Layout: Orla F. Møller, Ydre Missions Hus Tryk: Vinderup Bogtrykkeri a/s 7830 Vinderup

Israelsmissionens Avis nr. 1, 2008


2008 Israelsmissionen

InfoAvis

Giver det mening?

i d e m re væ t a g in n e m t e d r Give l? e ra Is i e jd e rb a s n e n o si Israelsmis r e iv g re e jd e rb a d e m s n e n Israelsmissio r a sv s re e d s vi A o f In e n n e d i – i eksistentielle glimt.

Som præst for messianske jøder – JA!

er jo lige omvendt! For, når Gud har givet sin egen søn som soning for vore synder, og vi så ikke et er vel ikke helt uset i regner det for noget, så kirkens kollektive missionmå det jo være en dødserfaring, at man nogle gange sens alvorlig synd. Og må lede lidt efter et godt svar at Jesus må være vores på spørgsmålet: ”Flytter det Messias og forsoner, egentligt noget, det vi gør?” sådan som Det Nye TesOfte må missionærer minde Jan og Vicka Mortensen med deres tre børn tamente hævder, det sig selv om vigtigheden af at fremgår jo af, at Gud være tro, når man ikke rigtig Hvis han er, hvad kræves der så ikke lod nogen anden mulighed ser resultater. for soning fremstå efter temaf mig som jøde? Nu tog han så fat i mig efter plets ødelæggelse. Og det er Så meget desto større er det, gudstjenesten og sagde med en utænkeligt, at Gud sådan ville når vi så får lov at opleve en så helt ny fasthed i blikket: ”Jan, efterlade os uden medicin mod tydeligt meningsfuld tjeneste Gud har ladet to ting gå op for vores grundlæggende sygdom: som den, vi står i, i Jaffo. Der går mig de sidste synden.” ikke én uge, Hvad kan man sige andet, end dage: I synauden at jeg Hvert år får Immanugogen (hvor at ”det har kød og blod ikke må knibe mig el Kirken besøg af han kommer åbenbaret dig!” Vi skal mødes i armen og sige over 5.000 personer, sabbat) igen på onsdag. Endnu en dag til mig selv: skolegrupper og andre, hver siger de, at jeg i Jaffo, hvor kalenderen er fuld bare denne der er interesserede i går til helvede, af den slags aftaler, som gør det ene hændelse at få noget at vide om, hvis jeg tror på hele værd! var hele dette hvad kirken står for. Jesus, men det års indsats værd. Jødiske skolebørn, der får et helt nyt billede af, hvem de kristne og deres Jesus er, jøder, der søger svar på centrale spørgsmål, Formålet for Den Danske Israelsmission er udtrykt i fire paraglade israelere til julegudstjengraffer este, menighedsmedlemmer, der vokser i tro og sundt engage1. at bringe evangeliet om Jesus Kristus til jøderne ment, jøder, der kommer til tro. 2. at lytte til, hvad Bibelens Gud vil sige os gennem Hér bliver der kun plads til at jødernes vidnesbyrd dele én sådan hændelse: 3. at fremme indbyrdes kendskab og forståelse mellem jøder og kristne og derved ”Isak” og Jesu offer fjerne gensidige misforståelser 4. at modvirke og bekæmpe anti- ”Isak” har en ortodoks jødisk semitisme under enhver form. baggrund, men har færdedes De tre sidste paragraffer bygger i messianske sammenhænge i på den første, som udtrykker mange år uden at nå helt frem til hovedformålet. Med jeres støtte vil en tro, han tør lade sig døbe på. Den Danske Israelsmission fortsat Mange spørgsmål kører i ring for forsøge at leve op til sit formål. ham: Er Jesus virkelig Messias? Af Jan Mortensen, Immanuel Kirken, Jaffo.

D

Den Danske Israelsmission

Livlig debat: Jøden Jesus af Nazaret – og hvordan skal vi forholde os til ham?

Israelsmissionen i Danmark Den Danske Israelsmission blev stiftet så langt tilbage som i 1885. I dag har Israelsmissionen sit sekretariatet i Ydre Missions Hus i Christiansfeld. Adresse: Nørregade 14, 6070 Christiansfeld. Tlf. 7456 2233; mail:kontor@israel.dk Postgiro 3 05 4500

Bodil F. Skjøtt

Generalsekretær Bodil F. Skjøtt: tlf. privat 2371 8264; mail:general@israel.dk

Volontørkordinator Jeanette Wind: tlf. privat 2554 1494; mail: kontor@israel.dk

Jeanette Wind

Ungdomssekretær Peter Madsen: tlf. privat 3029 8333; mail:unge@israel.dk Redaktør og konsulent Kai Kjær-Hansen: tlf. privat 8622 6470; Kai Kjær-Hansen mail: kkh@israel.dk

Peter Madsen

Vil du vide mere? FOREDRAG Ønskes en taler til en Israelsaften – et indslag til en sogneaften eller i missionshuset – så spørg på sekretariatet; vi har mange talere og emner. Katalog kan rekvireres. Ring på tlf. 7456 2233 eller mail til kontor@israel.dk NYHEDSBREVE Nyt fra Jaffo udsendes af Jan Mortensen, med jævne mellemrum, og fortæller om arbejdet i Immanuel Kirken i Jaffo. Nyt fra Jerusalem: Hans-Ole Bækgaard skriver fra Jerusalem. Begge kan tilsendes enten på e-mail eller på papir HJEMMESIDEN Israelsmissionens hjemmeside: www.israel.dk


2008

InfoAvis

Mere om missionen MISSION TIL ISRAEL En del mener, at Israels folk ikke har brug for evangeliet om Jesus. I Israelsmissionen mener vi, at alle har brug for evangeliet – også jøder. Måden, man driver mission på, må altid være genstand for diskussion. Sagen mission er derimod ikke til debat. Ikke mindst i lyset af den kristne kirkes ugerninger over for det jødiske folk må kristen mission udføres i ydmyghed.

ISRAELSMISSIONEN OG MELLEMØSTEN I Den Danske Israelsmission kan man have forskellige meninger om mange forhold – ikke mindst om de aktuelle problemer i den mellemøstlige konflikt. Men vi står sammen om hovedsagen: Jøder har brug for evangeliet om jøden Jesus af Nazaret, deres Messias og hele verdens frelser.

VIL DU VÆRE EN VEN? Den Danske Israelsmission er et lille missionsselskab. Vi søger nye venner, som vil tænke på os og støtte vort arbejde. Vi kan kun nå så langt ud, som støtten og hjælpen fra vore venner rækker. Vi indbyder vore venner til at få endnu mere indflydelse ved at påtage sig ansvar for delopgaver i Israelsmissionen. Kontakt generalsekretær Bodil F. Skjøtt og få mere at vide om, hvor du kan gøre en indsats.

Unge danskere gør gennem Den Danske Kirkes arrangementer opmærksom på en kristen dansk eksistens i Jerusalem. – Her ved en Palmesøndags-procession.

Giver det mening? Som præst for danskere og andre – JA! Af Hans-Ole Bækgaard, dansk præst i Jerusalem

E

fter godt tre år i Israel er der mange ting, som fylder sindet. Der er heldigvis meget at glæde sig over i tjenesten, mens andet skaber eftertænksomhed, og noget kan til tider virke frustrerende. Tit bliver jeg mindet om, at missionsarbejdet nok udføres af mennesker, men det er Gud, som giver væksten. Han virker, når og hvor han vil! Muligheden for at forkynde evangeliet om Jesus Kristus i mødet med mennesker er helt klart det, som giver størst mening for mig. Det kan lyde så selvfølgeligt, men er det ikke. For den manglende frimodighed kan melde sig, oplagte anledninger kan blive misbrugt, eller tilhørere vender umiddelbart det døve øre til. Alligevel er der mange grunde til, at det giver mening. For mange volontører rummer et ophold i Israel steder og historie, som gør flere af Bibelens tekster levende. Samtaler om tro er med til at åbne sindet, reflek-

tere og stille nye spørgsmål. Fællesskabet i den Danske Kirke med forkyndelse og undervisning står som et fundament. Det er utroligt at opleve, hvad et halvt år kan få af betydning. Menneskeligt modnes langt de fleste, og åndeligt sker der også noget. Nogle begynder at finde ud af, hvad Jesus betyder for dem. Andre vokser og modnes tydeligt i livet som kristen. Og nogle kommer til tro på, at Jesus er Vejen, Sandheden og Livet – også for dem! Det er fantastisk at være vidne til, når Guds Ånd virker så konkret.

Dybere samtaler Jo mere jeg lærer lokale folk at kende – jøder, muslimer, danskere m.fl. – jo dybere og personligere bliver mange samtaler også. Både om menneskelivet og om Gud. At være brobygger for evangeliet er en spændende opgave. At forske i forhold omkring messianske jøder giver bestemt også en ekstra dimension i Jerusalem-tilværelsen. Martin Luther har formuleret en bøn, som hænger over min skærm, og som jeg dagligt ser.

Her beder han (jeg) bl.a.: ”Herre, min Gud, du har sat mig i din kirke til at være prædikant og sjælesørger. Du ser, hvor uskikket jeg er til at udrette et så stort embede på rette måde. Og havde jeg ikke råd og hjælp fra dig, ville jeg for længst have fordærvet det hele. Derfor anråber jeg dig.”

Kamp mod antisemitisme Israelsmissionen tager afstand mod enhver form for antisemitisme – stor eller lille – også som den kommer til udtryk på en plakat, som kunne ses i Ungarn i sommeren 2007. Samtidig mener Israelsmissionen ikke, at det er udtryk for antisemitisme eller antijudaisme at forkynde evangeliet for jøder.

Giver det mening? Som kirkevoltør for danskere – JA! Af Andreas Lind Pedersen, kirkevolontør i Jerusalem

O

mkring nytårsskiftet mellem 2007 og 2008 modtog jeg en mail fra en gæv fynbo, som havde været hernede i Israel et smut i efteråret. Han var taget til Israel for at arbejde i kibbutz nogle måneder. Det blev dog knap så lang tid, men vi nåede at træffe ham et par gange.

Jeg hentede ham bl.a. i lufthavnen, og han sov hos os i præstelejligheden en enkelt nat. Han oplevede også fællesskabet med andre volontører, da han en enkelt gang var med os ude at spise. Men så modtog jeg altså denne mail, hvor han udtrykte, at de par dage hos os havde betydet noget for ham. Et vidnesbyrd om, at vores arbejde er meningsfyldt. Tænk at have muligheder for at møde danskere, der ikke nødvendigvis har så meget kendskab til arbejdet i Israel – eller kirkeliv i det hele taget – men alligevel får kontakt til os i kortere eller længere tid. En anden god oplevelse var vores julefejring. Her fik vi besøg af fire personer, som egentlig ikke havde nogen naturlig kontakt til Den Danske Kirke, men som alligevel havde tilmeldt sig. De var

nogle dejlige mennesker, og det var spændende at høre om deres baggrund og om, hvorfor de var havnet her i landet. I den forbindelse er det dejligt at få lov at fortælle lidt om, hvem vi er, og hvordan vi ser på troen. Der opstår af og til nogle gode muligheder for at møde forskellige danskere og være med til at pege hen på Kristus, både i ord og gerninger. At være i Bibelens land åbner nye muligheder, når det gælder om at forkynde evangeliet. Det er jo helt naturligt at tale om Jesus, når man lige har besøgt de steder, hvor han virkede. Undertiden ser vi helt konkrete resultater af det arbejde, vi udfører; andre gange får vi bare lov til at så. Det er vi taknemlige for, om det så er det ene eller andet.


2008

InfoAvis

Giver det mening? Som medarbejder for forsoning – JA!

Israelsmissionen støtter

BibeBlaibrbelaejdrbeetjdet

At distribuere Bibelen – både det såkaldte Gamle Testamente samt Det Nye Testamente – på hebraisk har altid haft høj prioritet i de forskellige jødemissioners arbejde. Sådan også i dag. Israelsmissionen støtter bibelbutikken, som ligger på en af Tel Avivs hovedgader. Andy Ball, lederen af bibelbutikken, fortæller, at når folk kommer for at købe Det Nye Testamente på hebraisk, er det ikke så sjældent, at de stiller spørgsmål om den kristne tro. Det giver ham anledning til at fortælle om jøden Jesus fra Nazaret. Det har altid været forbundet med en vis ”risiko” at læse om Jesus. Det afføder spørgsmål og fører undertiden til tro på ham som Israels Messias og verdens frelser.

EbeEnebzeenr-ezhejer-mhmjeemt met

Ebenezer-hjemmet er et kombineret pleje- og alderdomshjem i Haifa. Siden dets start i 1976 har DIM været inddraget i hjemmets arbejde. Med nogle sygeplejersker og et stort antal volontører – og økonomisk tilskud. Lokalt plejepersonale og volontører har i stor grad overtaget dette arbejde, hvilket man kun kan glæde sig over. Men stadig har hjemmet brug for økonomisk støtte. Mange overlevende jøder fra Holocaust har tilbragt deres sidste tid på Ebenezer-hjemmet. I dag er der blandt beboerne både messianske jøder og arabiske kristne. Nogle af disse har måske haft svært ved at forsone sig med hinanden, da de var yngre. Derfor er Ebenezerhjemmet også et forsoningshjem for nogle af beboerne.

CaspCaarispCarienCteernter

Caspari Center ligger i centrum af Jerusalem. Det er et studiecenter, som i 1982 blev oprettet til støtte for Jesus-troende jøder i Israel. Siden centrets start har Israelsmissionen på forskellig måde støttet dets arbejde. Op gennem 1990’erne var Bodil F. Skjøtt ansat der, og man har stillet personer til rådighed for projektet ”Jøder i Østen”, hvor man forsøger at række evangeliet til israelere, der er på rejse i Østen. Desuden publicerer Caspari Center et internationalt tidsskrift, som hedder Mishkan, med fokus på jødemission og messianske jøder. DIM har stillet Kai Kjær-Hansen og Bodil F. Skjøtt til rådighed for dette arbejde, førstnævnte som hovedredaktør og sidstnævnte som tidsskriftets sekretær.

Af Louise Vibjerg Thomsen, Musalaha-medarbejder, Jerusalem

S

kynd jer nu lige lidt, råber deres lejrleder og vinker pigerne ind på værelset. De israelske og palæstinensiske piger løber hurtigt ind. “Det er meningen, at vi skal bruge tiden nu til at øve sketchen til aftenens show,” siger lederen, “så stil jer op i en lang række og læg jeres arme om livet på den foran jer. Vi smider et lagen over jer, så kommer I til at ligne en orm” fortsætter lederen. En af de jødiske piger gør pludseligt en hop bagud og udbryder “Adr, jeg vil ikke røre ved hende”. Den palæstinensiske pige, som står foran hende, begynder at græde, mens alle de andre kigger chokeret på den jødiske

t e jd e StudSetuntederanrb e rb tera jdet

Det er blevet sagt, at vil man ændre verden, må man ændre universiteterne. Derfor er det kristne studenterarbejde så vigtigt. Sådan også i Israel. Her hedder den kristne studenterorganisation FCSI – Fellowship of Christian Students in Israel – og her arbejder messianske jøder og kristne arabere sammen om

Mishkan

t f ri k ss d ti lt a n o ti a rn te - et in

Al mission har brug for teologisk tænkning. Det gælder ikke mindst Israelsmission. I dag er der i hele verden kun to akademiske tidsskrifter, der specifikt beskæftiger sig med jødemission, den messianske bevægelse, dens teologi og praksis. Det ene hedder Mishkan og publiceres i USA af Pasche Institute of Jewish Studies i samarbejde med Caspari Center. Hovedredaktøren er Israelsmissionens formand Kai Kjær-Hansen, redaktionssekretæren er Israelsmissionens generalsekretær Bodil F. Skjøtt. Abonnement tegnes ved henvendelse til Israelsmissionens sekretariat.

pige. Men mest chokeret er den jødiske pige selv. Det var røget ud af hende, uden at hun havde tænkt over, hvad hun sagde, og det kom nu helt bag på hende. Dette er et meget barskt og klart eksempel på, hvordan det israelske og det palæstinensiske samfund påvirker børnenes tankegang. Denne jødiske pige havde ubevidst dannet sig et negativt, stereotypt billede af palæstinensere; et billede som er meget udbredt i det samfund, hun lever i. Både israelske og palæstinensiske børn er et produkt af deres samfund, og fra en tidlig alder påvirkes de af både gode og dårlige sociale normer omkring dem. Disse modbydelige ord fra et uskyldigt barn viser det store behov for Musalaha. Et af Musalahas formål er at nedbryde disse fordomme og i stedet indgyde kærlighed for

at dele deres tro på Jesus med deres jødiske og arabiske studiekammerater. At det rent faktisk sker viser historien om Rami, der er araber og studerende i Haifa. Her blev han ven med Yoel, der er jøde og Jesus-troende. Yoel var åben omkring sin tro, og inden studietiden var forbi, var Rami kommet til tro på Jesus. I dag er

Musalaha betyder på arabisk ”forsoning”. Selv om man tror på Jesus, er det svært for messianske jøder og arabiske kristne at lytte til – og forstå – hinanden. Men der arbejdes ihærdigt herpå gennem forsoningsbevægelsen Musalaha.

næsten, tolerance og forsoning mellem israelske og palæstinensiske børn, unge og voksne. Forsoning er en lang og svær proces, og nogle gange vil modbydelige ting vise sig, men vi forsøger at erstatte dem med kærlighed. Det er vores vision, at når det israelske og det palæstinensiske samfund ser på Musalaha, ser de israelske og palæstinensiske venner, som viser hinanden og andre ægte kærlighed og accept. Israelsmissionen mener, at forsoningsarbejdet er vigtigt, og derfor støtter vi Musalaha.

de to venner ledere af hver sin menighed; Rami af en arabisk og Yoel af en messiansk menighed. Foruden de mindre studiegrupper og større møder på studiestederne arrangeres der årligt 3-4 lejre for alle på tværs af geografi og sprog. Jesus-troende jøder og kristne arabere er minoriteter på deres studiesteder. Derfor er det vigtigt at komme sammen med andre, opleve at mødes på tværs af nationale og politiske skel. Studenterarbejdet i Israel begyndte for ca. 25 år siden. I tidens løb har danske volontører og andre udsendt af Den Danske Israelsmission hjulpet til i arbejdet.

Gaver Den Danske Israelsmission udfører sit arbejde ud fra de gaver, som venner af Israelsmissionen giver. Nogle betaler måned efter måned. Nogle reflekterer på de indsamlingsbreve, vi sender. Andre opretter gavebreve. Og det er en tanke værd: Opretter man fx et gavebrev på 730 kroner til Israelsmissionen, er det reelt ikke meget mere end én krone om dagen, man giver. Og andre igen tænker på fremtiden og opretter et testamente, som betænker Israelsmissionen. Vedrørende oprettelse af gavebrev og testamente, kontakt venligst Bodil F. Skjøtt på tlf. 7456 2233.


InfoAvis

2008

www.israel.dk/iu Israelsmissionens Unge

Formål •

er at få unges øjne op for at række evangeliet tilbage til det jødiske folk på baggrund af Paulus’ opfordring: “For jøde først ...” og Jesu ord: “I skal begynde i Jerusalem” og “I skal være mine vidner .. i Jerusalem” m.fl.

• Vi arbejder lokalt, på lands- og verdensplan ved at arrangere møder, lejre, konferencer, koncerter, kurser, rejser og projekter. • Vores slogan er “Return to sender” - ræk evangeliet tilbage til det jødiske folk.

Projekter • Meet The People Få et meningsfyldt ophold i Israel som volontør for Israelsmissionens Unges volontørprogram. Få en ople velse for livet - klik ind på www.meetthepeople.dk • IFES: Du kan komme til Israel for at læse videre og samti- dig indgå i evangelisations-arbejdet i den kristne studen- terbevægelse. • Musalaha er en organisation i Jerusalem, der arbejder med at skabe forsoning og forståelse mellem arabiske kristne og messianske jøder. Hertil sender vi også volontører. • I samarbejde med organisationen Jews for Jesus sender vi volontører afsted på evangelisationskampagner til storbyer i verden - som f.eks. New York og Tel Aviv. • Jøder i Østen: Vi hjælper med at række ud til de jødiske unge, der søger svar i New Age o.l.

Lokalgrupper Du får mulighed for at blive beriget, opmuntret, lære nyt om Israel, det jødiske folk og kristendommens jødiske rødder ved at deltage i lokalaktiviteter. Læs mere herom på webben!

Mødeteams Kunne I tænke jer at opleve noget fra Israel i jeres forening? Et påskemåltid, et møde om Israel, billeder og indtryk fra arbejdet; eller et oplæg om de forskellige måder, vi rækker evangeliet tilbage til jøderne på? Så tag kontakt til Peter Madsen for at få en aftale med nogle af IU’s tidligere volontører om et besøg.

Bliv medlem For kun 75 kr. om året kan du melde dig ind i IU og være med i dette vigtige ungdomsarbejde! Tilmeld dig på www.israel.dk/iu eller send en email til unge@ israel.dk

Kontakt IU kontoret i Ydre Missions Hus: Nørregade 14 6070 Christiansfeld

Tlf. 7456 2233 Mail: unge@israel.dk Ungdomssekretær:

Peter Madsen

Af volontører

Helle Kristens

en & Mette La

uridsen

To volontører i Israel har taget initiativ til at lave børnearbejde for børn af messianske familier.

Kings Kids t e d j e b r a e børn

P

å Shivtei Israel Str. i centrum af Jerusalem ligger det ”Finske Hus”, hvor King Kids – børnearbejde blandt messianske jøder – holder til. King Kids består af tre forskellige grupper, og vi har været en del af gruppen med børn fra 5-10 år. Når børnene kommer, har de fleste lige fået fri fra skole, så vi begynder med et ordentligt måltid mad. Inden maden beder et af børnene bordbøn. Hver gang de skal bede, er der altid mange frivillige, og første gang vi så det, blev vi forbløffede over deres frimodighed. Med fyldte maver går vi i gang med dagens aktiviteter, som består meget af samtale, leg og kreative udfoldelser. Selvom vi desværre ikke forstår så meget af, hvad de snakker om, fordi de taler hebraisk, kan vi fornemme børnenes iver for at være med. Nogle af børnene taler engelsk, så dem kan vi snakke med og sætte i gang, og ellers kan vi hjælpe med at holde styr på de børn, som har mest krudt bagi.

Festaften og CD-indspilning Sidste gang vi var sammen med børnene, øvede de til en festaften hvor de gennemgik og opførte udvalgte bibeltekster, der passede til årstidens højtider. I løbet af denne eftermiddag besøgte børnene figurerne fra Bibelen, som de kunne lytte til og spørge ind til. På denne måde mødte de f.eks. Jesus og spurgte ham om vigtige ting. Igennem bibellæsning, drama, sang, tegning m.m. fik børnene et indblik i, hvad der skete i deres eget land for mange år siden. I løbet af efteråret 2007 havde de tre King Kids grupper øvet sang og dans til en koncert og

til en cd, som de fik indspillet. Der var gjort meget ud af både sangene og sceneshowet, og vi glædede os over at høre “vores” børn synge. Det var spændende at opleve et kristent børnearbejde i Israel på nært hold. Vi blev taget godt imod af både børn og voksne, og vi har nydt rigtig meget at være med. Juleevangeliet læses op, mens dukkerne står som krybbespil.

FAKTABOX Kings Kids er en del af Ungdom Med Opgaves (YWAM) arbejde blandt børn og unge. Der er hundredevis af disse grupper rundt omkring i verden. Kings Kids ønsker at se børn og unge få et personligt forhold til Gud og give dem redskaber til at være med til at fuldføre missionsbefalingen. Nogle af midlerne er drama og dans, spændende undervisning, lovsang og bøn på børnenes præmisser. Se mere på www.kingskids.dk.

Vision for mission Der venter et spændende år forude. Bestyrelsen bag Israelsmissionens Unge har lavet en visionserklæring, og der står bl.a.: ”et IU-medlemskab skal være et trosmæssigt og personligt vækstgrundlag, hvor det enkelte medlem finder motivation til arbejdet.” Jeg synes det er nogle fantastiske store ord, og en god vision, som jeg vil gøre alt for at virkeliggøre. For der findes simpelthen intet IU, uden vore medlemmer, ligesom der ingen messianske jøder findes, uden mennesker, der giver dem budskabet! Jeg drømmer og tænker, at vi skal have aktive-ret denne vision på alle mulige måder! Bestyrelsen ønsker at “fremme et personligt engagement og ejerskab i lokalarbejdet gennem

forpligtende kvalitets-oplevelser”. Et medlemskab i Israelsmissionens Unge skulle gerne skabe et fornyet kristenliv! - her lærer du ting, der kan forme dit liv som kristen i Danmark. I 2008 skal vi forhåbentlig mødes til fællesskab, gennem ture til Israel, Berlin, Paris, New York eller Thailand, og gennem opbyggende konferencer og kurser. Her vil du få udfordringer som vil styrke dit trosfundament. Jeg ønsker, at vi som Israelsmissionens Unge må komme tættere på Jesu kærlighed, og derefter må give denne kærlighed videre til jøderne. Med venlig hilsen Peter Madsen


ISRAEL

60

I året for staten Israels 60-års jubilæum vil vi gennem en række artikler se på, hvordan tingene udviklede sig for Jesus-troende jøder i de første år efter 1948.

1

Det britiske mandat i Palæstina ophørte den 14. maj 1948. Samme dag blev staten Israel proklameret. I månederne forud var det kommet til mange voldshandlinger mellem briterne og de jødiske modstandsgrupper. Enhver, der havde noget at gøre med briterne, var under mistanke for at modarbejde den jødiske sag. I disse forhold blev også jødekristne inddraget.

Operation Mercy – maj 1948

Israelsmissionens økonomi 2007 Budget 1.900.000 kroner. Som det ser ud ved årets udgang, har vi nået vores mål! Mange tak for støtten. Det endelige regnskab for året 2007 vil foreligge ved årsmødet d. 29. marts.

Af Kai Kjær-Hansen

O

peration Mercy er den engelske betegnelse for en evakuering af en gruppe jødekristne fra Palæstina til England. Denne ”Operation Barmhjertighed” fandt sted i dagene umiddelbart forud for det britiske mandats ophør. Dengang var der meget forskellige meninger om berettigelsen heraf.

De jødekristne i Palæstina havde været i de jødiske modstandsgruppers søgelys. Det forhold, at mange af dem havde forbindelse med britiske missionsselskaber, gjorde dem mistænkelige. Også nogle jødekristne blev kidnappet og forhørt af fx Stern-gruppen. Fra missionsselskabernes side frygtede man, hvordan det ville gå disse jødekristne ved oprettelsen af staten Israel. ”Araberne betragter dem som jøder på grund af deres afstamning, mens jøder betragter dem som kristne på grund af deres tro,” lød det fra kristent hold. Man frygter, at de jødekristne kommer til at lide under fødevaremangel, og når de så skal ud at finde madvarer, skal de bevæge sig i områder med mange snigskytter. Deres liv er altså i fare. I foråret 1948 blev der lavet en aftale med den engelske regering om, at de jødekristne, der ønskede det, kunne blive evakueret. I alt forlod omkring 80 jødekristne Palæstina umiddelbart forud for den 14. maj. Hermed blev den i forvejen lille gruppe af Jesus-troende jøder i Palæstina/Israel reduceret betydeligt.

Ubegrundet frygt Samtidig var der i nogle kristne kredse frygt for, hvordan jødekristne ville blive behandlet i den nyoprettede jødiske stat. Denne frygt viste sig ubegrundet. I Uafhængighedserklæringen garanteres fuld politisk og social lighed for alle i Israel, ”uanset race, religion eller køn”. Allerede i efteråret 1948 hævder britiske missionærer i Jaffa, at

ISRAEL 2008 Den anglikanske præst Adeney tager i begyndelsen af maj 1948 i Jerusalem afsked med nogle af de jødekristne, som havde besluttet sig for at forlade Palæstina.

selv om en stærk anti-britisk stemning stadigvæk gør sig gældende blandt jøder, kan selv britiske missionærer udføre deres arbejde, “så længe de mener, at arbejderne er deres venner, og at de ikke er imod dem.” Og det tilføjes: “Det synes nu som om den diskrimination, de jødekristne i de forløbne måneder har været udsat for, var politisk og ikke religiøs, og når man nærede mistanke mod dem, var det ikke så meget på grund af deres tro som deres forbindelse med briterne.” I dette lys kan man spørge, hvor klogt det var at evakuere den pågældende gruppe af jødekristne. Det er altid let at være bagklog. De, der havde foranlediget evakueringen, handlede ud fra en ægte overbevisning om, at de jødekristnes liv var i fare. Anderledes så nogle af de Jesustroende jøder, som forblev i Israel, på sagen. Her et eksempel.

ironiserer over de fremmede missionærer, der forlod landet: ”Hvad blev der af troen og modet og den offervillige ånd, som de sang så meget om? Kan Herren ikke bevare dem sunde og trygge også i staten Israel?” Og angrebet på de fremmede missionærer skærpes med følgende ord: ”De leder jøder til døbefonten, men ikke til Jesus Messias. Missionerne var centre for assimilation og afjudaisering, men ikke for frelse.” Han mener, at missionerne har berøvet deres jødiske konvertitter de sidste stumper af deres jødiskhed. For Ben-Meir er det sådan, at det er Gud, der har gjort en ende på det britiske styre i Palestina. Og ikke nok med det. Det er også Gud, der har gjort en ende på missionernes virksomhed i Israel. Ifølge Ben-Meir er der således alligevel kommet noget godt ud af evakueringen. Han siger:

”Gud lod de utro hebraiske kristne rejse.” Hermed er der skabt mulighed for en helt ny begyndelse for forkyndelsen af Jesus i Israel – uden indblanding fra fremmede missionsselskaber. Ifølge Ben-Meir er dette positivt. Sådan kom det nu ikke til at gå. Missionsselskaberne vendte tilbage til Israel. Og blandt de mange emigranter, som kom til Israel i de følgende år, var der også Jesus-troende jøder, som fortsatte med at tilslutte sig de trossamfund, hvorigennem de var kommet til tro i diasporaen, og ikke kunne tilslutte sig Ben-Meirs radikale kritik af den kristne kirke og dens mission blandt jøder i Israel. Når det er sagt, skal det ikke skjules, at Ben-Meirs vision om, at Jesus-troende jøder måtte få en større erkendelse af deres jødiske identitet, påvirkede den senere udvikling blandt messianske jøder i Israel.

Påskerejse 16.3, 10 dg. Rundrejse 28.3, 10 dg. Israel & Jordan 25.4, 11 dg. 60 års jubilæumstur 2.5, 10 dg. Klassisk mini 8.6, 8 dg. TemaTour 31.8, 10 dg. Israel & Jordan 6.9, 13 dg. Klassisk rundr. 12.9, 10 dg. Klassisk mini 13.9, 8 dg. Israel/Jordan/Sinaj 18.9, 13 dg. Løvhyttefestrejse 9.10, 12 dg. Løvhyttefestrejse 12.10, 9 dg. Israel 24.10, 10 dg. Klassisk rundr. 26.10, 10 dg.

Bestil vores nye katalog

75 92 20 22 fxr@felixrejser.dk

Skarp kritik af evakueringen En skarp kritik kom fra Moishe Ben-Meir. Sammen med nogle få ligesindede Jesus-troende jøder havde han oprettet et messiansk fællesskab i 1940’erne og kæmpede for en national messiansk menighed i Israel. Han var en arg modstander af kristne missionsselskaber. Jøder, der kom til tro gennem dem, blev assimilerede, hævdede han. I evakueringen af de jødekristne i maj 1948 fandt han er bekræftelse herpå. Han

Israelsmissionens Avis nr. 1, 2008

Israel

Se mere på hjemmesiden bestil også vores nye rejsemagasin

9 dage, 10. - 18. april 2008 Rejseledere: Ida og Knud Jeppesen Kr. 11.450,8 dage, 31. maj - 7. juni 2008 Rejseleder: Bodil F. Skjøtt Kr. 9.985,Israel, Palæstina og Jordan 10 dage, 19. - 28. september 2008 Rejseleder: Jens Arne Skjøtt Kr. 12.395,Jubilæumsrejse - Israel, Palæstina, Tyrkiet, Grækenland og Rom - 16 dage, 28. september - 13. oktober 2008 Rejseleder: Mogens Hansen Kr. 24.990,Øvrige afrejsedatoer 2008: 5.7, 30.8, 3.10 og 10.10

www.unitasrejser.dk 87 231 235

Staten Israel fylder 60

s. 7


Hvem vandrer du med?

8 0 0 2 – t s e f Den første I forbindelse med Israelsmissioens Årsmøde 2008 i Esbjerg d. 28.-29. Marts inviterer IU dig til fest!

Af kirkevolontør Andreas Lind Pedersen, Jerusalem

M

ennesker haster i alle retninger, travle og målbevidste. Selv er jeg lige ankommet til Tel Aviv fra Jerusalem og forsøger at orientere mig i vrimlen af dyttende biler og bilister, der råber og gestikulerer vildt og voldsomt.

Et møde for livet

Træt og utålmodig vandrer jeg gennem Tel Avivs gader. Jeg tænker på Dan Sered, som jeg har mødt én gang før til en mødeaften i Den Danske Kirke i Jerusalem. Man kan mærke, at han brænder for at dele evangeliet med mennesker. Jeg har en aftale med Dan Sered Dan er vokset op i Israel, lidt fra ”Jews for Jesus” (JFJ), som har nord for Tel Aviv. Han kommer indvilliget i en samtale om arbejikke fra en speciel religiøs familie. det, projekterne og forhåbentlig Alligevel var opfattelsen af, at der også om hans eget forhold til eksisterede en Gud, levende for troen og livet med Jesus. Dan i hans unge år. Men der var En bevægelse om Jesus ting i jødedommen, som overhovedet ikke gav mening for ham. Jews For jesus (J4J) blev startet Dan vendte sig fra sin jødiske i 70’erne i San Francisco af en tradition og levede nærmest et messiansk jøde ved navn Moishe sekulært liv i nogle år. Rosen. Det var Dans famipå det tidspunkt, lie var flyttet hvor Jesus-bevætil USA, fordi gelsen strømmede hans far havde hen over USA, fået job dér, og og mange blev Dan var begyndt omvendt i de på universitetet år. Også mange i New York. jøder. Rosen så Her mødte han det som sin særDinah. Dinah forlige opgave at talte ham om sin forkynde evantro på Yeshua og geliet for hiphenviste til skriftpier, og han steder fra jødernes Dan og Dinah begyndte at Sered Bibel, Det gamle færdes i deres Testamente, som miljø, klæde sig som dem og leve viste, at Yeshua er Messias. Dan mere som dem. Som et resultat af var som ramt af lynet. Han var hans bestræbelser opstod JFJ. både chokeret og forundret. Han I dag har de afdelinger mange opdagede, at Yeshua jo netop var steder i verden. Dan Sered er opfyldelsen af de gamle profetier ansat som leder eller som det så - at Han var den lovede Messias. flot hedder ”Chief of Station” i Dans tilværelse blev, fra den ene Israel hvor JFJ har deres hoveddag til den anden, vendt op og kontor i Tel Aviv. ned. Han kom til tro på Jesus og

Israelsmissionens Unge Vigtige informationer

IU kontoret: Ydre Missions Hus, Nørregade 14 6070 Christiansfeld Tlf. 7456 2233 www.israel.dk/iu Ungdomssekretær Peter Madsen unge@israel.dk - Tlf. 3029 8333 Volontørkoordinator Jeanette Wind kontor@israel.dk IU-formand: Arne Hougaard Pedersen arne@scturban.dk

IU - de unges avis Bagsiden

Festen starter fredag d. 28. marts 2008, kl. 17.30 i Zions Kirkens Sognehus, Nygårdsvej Gabi Goldstein 103, 6700 Esbjerg. Mød op til kl. 17.30, idet vi allerede kl. 18.00 indleder festen med et Sabbatsmåltid, ledt af den messianske jøde og Jews For Jesus-engagerede Efraim Goldstein. Fredag aften står i fællesskabets tegn: spisning, undervisning og aktiviteter. Der vil være lovsang og personlige vidnesbyrd, bl.a. af Gabi Goldstein, Efraims søn, der fortæller om, hvordan det har været at kæmpe for og forsvare sin tro på Jesus blandt jødiske kammerater i den israelske hær. Du kan overnatte til lørdag, hvor vi om formiddagen sammen vil modfik dermed et helt nyt perspektiv på tilværelsen. En ekstra bonus blev, at Dinah og Dan siden blev gift!

Vandringens mål Dans livsvandring har ført ham tilbage til Israel, hvor hans arbejde er en fortsættelse af det som Dinah havde gjort over for ham da de mødtes i USA: at hjælpe andre jøder til et møde med Yeshua. Nogle af Dans medarbejdere, Efraim og Gabi – en forkortelse for Gabriel – kan man møde i Danmark på IU’s årsmøde ‘08. Træt, men også opmuntret, står jeg endelig foran døren indtil JFJkontoret. Min lille vandring er forbi, men i løbet af interviewet minder Dans historie mig om, at vi alle er på vores livs vandring - med eller uden Jesus. Dan har gjort op, hvad han vælger. Dan og hans familie har valgt at vandre sammen med Jesus. Hvad har du valgt?

tage, debattere og planlægge ved Israelsmissionens Unges årsmøde i sognehuset. Dette sker fra kl. 9.30 og frem. Lørdag over middag følger vi alle DIMs program. Pris: 60 kr for fredag, 110 kr. for både fredag og lørdag. Husk liggeunderlag og sovepose. Tilmeld dig eller hele din lokalforening senest d. 19. marts (for at sikre, at der er mad nok til dig...!) på 7456 2233, eller e-mail: unge@israel.dk. Husk: Din stemme og din vision er vigtig for IU!

Shalom Night! IU-Kolding åbner dørene op for et helt nyt koncept indenfor Israelsmissionens Unge! Søndag d. 3. februar 2008 kl. 15.30. - 18.30. på Tøndervej 5 i Kolding (Missionshuset Bethel). Det bliver en festlig eftermiddag med forkyndelse ved IU-Ungdomssekretær Peter Madsen, lovsang ved Mette og Martin Hornstrup, film og mad. Alt sammen med fokus på Israel og jødernes frelse. Tilmeld dig senest d. 30. januar til Peter Madsen. Mvh IU-Kolding, Jacob Clausen, formand.

IU tilbyder bilvask for en 50’er. Hjælp mission til jøder, ved at få vasket din bil!

Red.: side 6 og 8: Peter Madsen Møder: Ring til IU-kontoret Projekter:

A Meet The People A Forsoningsprojektet Musalaha A Studenterarbejde i KFS/IFES A Evangelisation med Jews For Jesus A Jøder i Østen

Fire volontører udsendes i januar og marts Gennem volontør-programmet Meet the People, sender Israelsmissionen fire nye volontører til Israel, Jerusalem, i henholdsvis januar og marts 2008, for et halvt år. Fra januar: Karina Holm og Anna Linnéa Andersen (indsat billede). Fra marts: Christina Lind Søndergaard og Maria Jensen. Bed for dem og deres tid i Israel. På forhånd tak.

Israelsmissionens Avis nr. 1, 2008

nr 1, februar 2008  

Israelsmissionens Avis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you