Page 1

ABELCEBÚ (de Carlos Negro)

AMIGO (P 25)


BISEXUAL E BILINGÜISMO (P 35)


BONDADE (P 37)


CALCULADORA (P 45)


CARIE (P 51)


CEO (P 57)


CLASISMO (P 63)


COLISIÓN (P 65)


DIÑEIRO (P 87)


DISIDENTE (P 87)


DOCENTE (P 89)


ENTROIDO (P 101)


ESTATUA (P 109)


ESTUDANTE (P 111)


FUTBOLISTA (P 124)


GATO (P 128) GOBERNAR (P 129)


GUERRA (P 131)


HOMOSEXUAL (P 137)


INFERNO (P 147)


INSULTAR (P 150) INTERNAUTA (P 151)


LIBERDADE (P 158) LIBRO (P 159)


MÁQUINA (P 166)


MULLER (P 180)


NAMORAR (P 183)


NENEZ (P 185)


OVO (P 198)


PACIFISMO (P 199)


PARADO (P 204) PARELLA (P 205)


POBRE (P 220)


ROUBAR (P 248)


SEXISMO (P 257)


TANGA (P 266)


TRAXEDIA (P 279)


VIDA (P 293)


XAMÓN (298)


ZOOLÓXICO (P 303)

Definicións de Abelcebú de Carlos Negro  

Definicións de Abelcebú

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you