Page 1

MÄENDUSE MAINE

32. VÄLISÕPE EUROOPAS Aire Västrik, Vivika Väizene TTÜ mäeinstituut FEMP- (Federation of European Mineral Program) korraldab kolme erinevat ühe aastast kursust ning koordineerib EMMEP (Erasmus Mundus Minerals and Environmental Programme) kahe aastast magistri programmi mäenduse, geotehnoloogia, maavarade rikastamise ja töötlemisega seotud eriala tudengitele. FEMP asutati 1999 aastal. Kolm erinevat kursust FEMP ja EMMEP programmis osalevatele tudengitele on samad. EMMEP tudengitele on teisel aastal akadeemiline ettekanne ja lõputöö kaitsmine. Kahe aastane programm on mõeldud eelkõige just magistri kraadi omandamiseks Euroopas. Kõik kolm kursust toimuvad neljas erinevas riigis. Kolm õpetatavat programmi on : EMC- European Mining Course (Euroopa Mäenduskursus) EMEC- European Mineral Engineering Course (Euroopa Maavarade Töötlemise kursus) EGEC- European Geotehnial and Environment Course (Euroopa Geotehnika ja Keskkonna kursus) Programmides osalevad ülikoolid: RWTH Aachen, Saksamaa Delft University of Technology, Holland University of Exeter, Camborne School of Mines, Suurbritannia Helsinki University of Technology, Soome University of Miskolc, Ungari Wroclaw University of Technology, Poola EMC- toimub Soomes, Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis. Kursus on mäendusliku spetsialiseerumisega ehk siis tulevastele mäeinseneridele. Õpetatakse allmaa ja pealmaa kaevandamist. Kivimi mehaanikat, mäenduslike tarkvarasid, ohutust ja majandust. Igas riigis toimuvad ekskursioonid mäetööstusettevõtetesse. Kursuse lõputööks on kaevanduse eeltasuvusuuring. EMEC- toimub Saksamaal, Suurbritannia, Poola ja Soome. Kursus on peamiselt suunatud maavarade rikastamisele, jäätmekäitlusele ja metallurgiale. Õpetatakse klassikalist ja kaasaegset rikastamistehnoloogiat. Klassikalised meetodid on enamjaolt rakendatavad toormaterjali rikastamisel ja kaasaegsed valdavalt jäätmekäitluses. Programm sisaldab samuti külastusi tööstusettevõtetesse, mis on seotud mäenduse, maavara rikastamise ja jäätmekäitlusega. EGEC- toimub Suurbritannias, Ungaris, Hollandis ja Poolas. Kursus ühendab geotehnoloogia ja keskkonna teemad ühte programmi. Teemad on mäenduse ja mittemäendusliku rakendusega. Programmis on kivimimehhaanika, allmaa tühimike ehitamine, korrastamine ja keskkonnamõju õpe. Ka sellel programmil toimuvad külastused ettevõtetesse. FEMP ja EMMEP programmid on loodud Mäeprofessorite Ühingu (SOMP- Society of Mining Professors) algatusel, mille igaaastane kokkutulek toimub 2010 aastal Eestis, Tallinnas. Kokku on FEMP programmis varasemalt osalenud 5 mäeinstituudi tudengit, Helena Lind –EMC (2003) Sirli Mägi- EMEC (2004), Tauno Tammeoja – EMC (2004), Elo Rannik- EGEC (2005) ja Aire Västrik – EMC (2006) 2009. aastal avanes mäeinstituudi magistriõppe tudengil Vivika Väizenel võimalus osaleda EMC kursusel Hollandis Delfti Ülikoolis 2,5 kuud. Järgnev ülevaade põhineb esimesel kolmenädalasel perioodil Delftis.

136 TTÜ Mäeinstituut


MÄENDUSE MAINE

Kursusel osalejad on erineva taustaga Saksamaalt, Inglismaalt, Poolast, Soomest, Hiinast, Kanadast, Hollandist, Eestist, Sierra Leonest ja Lõuna-Aafrikast. Enamus on mäetehnilise suunaga, kuid leidub ka geoloogilise suunaga õpilasi. Õppetöö on üles ehitatud vaheldumisi loengute ja ekskursioonidega. Terve esimene nädal toimusid veealuse kaevandamise teemalised loengud, täispikad päevad, et siis järgmisel nädalal juba Rotterdami sadamasse erinevatesse firmadesse ekskursioonile minna. Positiivne on tõdeda, et firma sponsoreerib veealuse kaevandamise õpet ja annab panuse enda töötajate näol loengute andmises, et järelkasv antud valdkonnas oleks tagatud ja teadmised kõrgtasemelised. Sellega motiveeritakse, et tulevikus tudengid neile tööle läheksid. Teisel nädalal külastati Rotterdami sadamas olevaid firmasid: IHC Merwede, PCU, MTI Holland, Kinderdijk, EECV, EMO ja EBS. Lisaks ringkäikudele ja teoreetilistele ettekannetele toimusid arendavad ja huvitavad probleemi lahendamise rühmatööd.

Joonis 32-1 Rauamaagi Rotterdami sadamas

Joonis 32-2 Söe laadimine laevalt sadamass

puistangud

Kolmandal nädalal toimuvad tööstusmineraalide loengud, mille järel toimuvad aprillis firmade külastused. EMC kursuse lõpus tuleb esitada lõputöö. Õppetööst jääb natuke õnneks aega ka kohaliku kultuuri ja vaatamisväärsustega tutvumiseks ning vaba aja sisustamiseks.

Joonis 32-3 EMC 2008/2009 Hollandis, Vivika Väizene (esireas paremalt kolmas). Siiani on kursusel olnud põnev ja huvitav ning kindlasti soovitan teistelgi mäetudengitel mõnest FEMPi kursusest osa võtta. Kasutatud kirjandus 1. FEMP kodulehekülg http://www.femp.org/ 137 TTÜ Mäeinstituut

Vastrik_Vaizene_Välisope_euroopas  

Kokku on FEMP programmis varasemalt osalenud 5 mäeinstituudi tudengit, Helena Lind –EMC (2003) Sirli Mägi- EMEC (2004), Tauno Tammeoja – EMC...