Page 1

woord en beeld

wees gegroet Maria 4e zondag van advent In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Lucas 1, 26 Dit is een bijzondere weergave van de aankondiging van de aartsengel Gabriël aan Maria. De meeste schilders laten bij dit thema een devote Maria zien, die met zich laat gebeuren wat de engel zegt. Maar hier is haar schrik te zien: Maria maakt een afwerend gebaar met de handen en keert de engel de rug toe. Haar angst slaat over op de kat, die zich met een hoge rug uit de voeten maakt. De binnenkomst van de engel is door de dynamiek van zijn verschijning inderdaad verontrustend. Let op zijn opgeheven vleugels en wapperende haren, op zijn kledij die door de snelle entree een been onbedekt laat. Zijn geheven rechterhand zet de boodschap kracht bij. De linkerhand omklemt het gebruikelijke attribuut van Gabriël: de lelie. God is op een wolk komen aandrijven. Afgaande op zijn lichaamstaal lijkt hij met grote zorg naar het onrustige tafereel beneden hem te kijken.

Lorenzo Lotto (ca 1527) – annunciatie

MARIA ‘n Engel het dit self gebring, die vreugde-boodskap — en jy het ‘n lofsang tot Gods eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret!

Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan — Maria, vrou van smarte, het jy tâé die boodskap goed verstaan?

Maar toe Josef van jou wou skei en bure-agterdog jou pla, het jy kon dink eenmaal sou hy die hele wêreldskande dra?

Elisabeth Eybers

Toe jy soms met ‘n glimlag langs jou liggaam stryk... die stilte instaar... wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar? Die nag daar in die sta! — geeneen om in jou nood by jou te staan— het jy geweet dat hy alléén Getsemane sou binnegaan? Toe vorste uit die Ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle hors, het jy geweet dat hy sou sê toe dit te laat was: Ek het dors!

tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Antoine Oomen

samenstelling: Bettina van Santen en Kees Wijnen / december 2008

Wees gegroet Maria  

Woord en beeld 4e advent 2008