Page 1

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH


Sakrálna stavba s prvkami gotiky  Vitrážové okná Mikuláš Klimčák  Jednoloďová stavba s polygonálne ukončenou svätyňou  Pochádza z 1. pol. 15. storočia 


Vyžľabené ramená ,v strede štítky s rozetami  Postavený na počesť sv. Bonifáca – mučeníka  Ku kostolu je pripojený františkánsky kláštor (terajšia fara) 


V kláštore sa nachádza 5 zaujímavých a vzácnych obrazov  V r. 1669 – postavený nový kostol 


Ďakovné tabule pri fare

Pamätník sv. Štefana Pongráca


Rímskokatolícky kostol všetkých svätých  
Rímskokatolícky kostol všetkých svätých