Page 1

Humenský kaštieľ


Tento kľúč bol zavesený v meste pred dielňou.

Tieto rukavice nosili rytieri.


Toto slúžilo na klopanie. Keď niekto išiel na návštevu tak s tým zabúchal aby to bolo počuť.


Mali kazetový strop, Francúzky nábytok, Empírový nábytok a empírové hodiny. Mali aj malé postele .Preto, aby si nezničili účesy a preto, lebo sa báli že už nevstanú.

N á b y t o k


OBRAZY

Tu sú ich obrazy:...


LOV

Andrássyovci radi lovili divú zver:


TakĂŠto mali pece:


Humenský kaštieľ - Viktorka K.  

Humenský kaštieľ - Viktorka K.

Humenský kaštieľ - Viktorka K.  

Humenský kaštieľ - Viktorka K.