Page 1

Ahoj děti ze 3. A i B, vydal jsem se na putování po českých a slovenských hradech. Rozhodl jsem se navštívil pár zajímavých míst, staré kamarády a také objevit nèco nového. První český hrad, který jsem navštívil jistè pro vám nebude tèžké uhádnout, dříve se mu říkalo Karlův Týn a jeho základní kámen dal roku /2000 – 652 / založit český RÁKL král Karol IV.

a římský SÍCŘA cisár

Charles IV

.

Je to hrad Karlštejn.

.

Kdo se pustil kolem poloviny čtrnáctého století na /jih — sever / od Prahy proti toku Vltavy

, spatřil rozlehlé staveništè hradu. V lesích ho

stavèl Matyáš z Arrasu na skalnatém vrchu s velikým množstvím dèlníků. Jeho zdi mèly chránit české i nèmecké koruna nechybèla a

korunovační

klenoty

v

pokladech

ani , který mu podle povèsti předal DĚLNA anjel.

.

Zajímavost o Karlovi IV Karel IV. byl na svou dobu KOVÝYS

vysoký

( 50: 5 + 9 • 9 + 27: 3) + ( 100 — 55 + 4 • 7) =

muž, mèřil celých 173

cm. Mèl svalnatou,

robustní postavu, takže připočteme-li fakt, že ve svých rukách soustředil moc nad celou Svatou říší římskou, není divu, že po nèm ženy šílely. Mèl celkem 44:11 = štyri

manželky, z nichž se nejvíce proslavila Alžbèta Pomořanská. Byla prý

neobyčejnè STRONG

silná

a LZNEEÉŽ železné

pruty dovedla

ohýbat holýma rukama. O tom, jak mèla svého muže ráda, vypráví Jaroslav Štaidl

ve veselohře

Noc

na Karlštejnè. Nemůžeme

mít králi za zlé, že se tak rychle po smrti jedné manželky vždy oženil znovu. Tenkrát šlo o moudrý politický tah: což není lepší dostat nová území vo vene války?!

/co přinese žena do manželství/, než kvůli nim vést svůj lid do


Zajímavost o Karlštejně Dodnes se traduje a nejeden človèk je tomu ochotný uvèřit, že se na Karlštejnè nesmèly vyskytovat ženy. A vypadalo to tam nèjak takhle: http://www.youtube.com/watch?v=uLM1v2fSloU&feature=related

I když i občas takhle: http://www.youtube.com/watch?v=KrbqWvThRyg

Co si myslíte vy? Pověst z Karlštejna Slepý hudebník Jedna z nejznámèjších karlštejnských povèstí povídá o slepém hudebníkovi, který — doprovázen na každém kroku vèrným byl na

— hrával v

návštèvè brunšvický kníže s RROAÝPDNM

na

. V té dobè tu

?

komorníkem, který se ho na hostinè pokusil TRVTIÁO otráviť

. Podal

šlechtici s otráveným MÍVEN vínom , ten ji ale — nic netuše — předal zpèvákovi. Ať se prý napije, když celý den tak pèknè vyhrával. Když prostý muzikant pozvedl ke , vyskočil mu na klínpes a víno vypil sám, načež pochopitelnè ihned zomrel . Slepec svého milého druha naposled pohladil a pravil: „Vzácný pane, to víno bylo otrávené a mèlo vám přinést Jaký trest dostal ničemný sluha se už hudebník nedozvèdèl. Pár dní nato zemřel žalem po svém

.

Zdravím vás Váš Nebojhradko

.“

Úlohy od Nebojhradka  
Úlohy od Nebojhradka  

Úlohy od Nebojhradka