1 minute read

Mermaid Fitness

“Dive into an underwater world, made from ice and snow.”

DIVE INTO AN underwater world, made from ice and snow, and experience the phenomenon mermaid fitness where weight and size meet the movement of the water and a feeling of lightness. Creators Nina Hedman and Magnus Hedman got their inspiration for the suite Mermaid Fitness from Bodybuilding and the trend where you swim with a fake mermaid tail. “When the suite was done, we could see that Yemoja and Triton might have helped us when designing the sculptures… The water has no limits.” DYK IN I en undervattensvärld av snö och upplev fenomenet sjöjungfruträning där tyngd och storlek möter vattnets rörelse och en känsla av lätthet. Skaparna Nina Hedman och Magnus Hedman har hämtat inspiration till sviten Mermaid Fitness från bodybuilding samt den trendiga simträningen medfalska sjöjungfrufenor. ”När sviten blev klar såg vi att Yemoja och Triton kan ha hjälpt oss när skulpturerna blev till… Vatten har inga gränser.”

Advertisement

YEAR ROUND

NINA HEDMAN is a Swedish Sculptor and Art Teacher. Starting off as a student at art schools like Konstfack and Florence Academy of Art, Hedman has now almost 20 years of experience as a sculptor in ice and snow and is a veteran ice creator at Icehotel. Throughout the years, she has partaken in numerous symposiums, festivals, competitions and exhibitions, and although working in a large variety of materials such as stone and clay, ice and snow still remains her favorite.

MAGNUS HEDMAN from Sweden has come to Icehotel for the fourth year in a row to help his aunt create art suites.

The Artists

NINA HEDMAN är en svensk skulptör och konstlärare. Sedan sina studier på konstskolor såsom Konstfack och Florence Academy of Art har Hedman skaffat sig nästan 20 års erfarenhet av skulptering i is och snö, och hon är en iskonstveteran på Icehotel. Under åren har hon deltagit i otaliga symposier, festivaler, tävlingar och utställningar med verk i en mängd olika material som exempelvis sten och lera, men is och snö är och förblir fortfarande hennes absoluta favorit.

MAGNUS HEDMAN från Sverige är på plats på Icehotel för fjärde året i rad för att hjälpa sin faster att skapa konstsviter.