Page 1

Een enkele kolom sorteren Getallen sorteren

Stap 1

Typ in kolom A tien getallen, bijvoorbeeld zoals op de afbeelding hieronder.

2 6 4

2 3 4 5

5 8 3

81

io 9 7

10 11

Stap 2

Selecteer de kolom door in cel Al te klikken, de linkermuisknop ingedrukt te houden en de cursor te verplaatsen naar cel AlO. 8

A 1

2

2

6 4

3 4

S

5

8

6

3

7 S

1 10 9

10

7

11

Stap 3

Klik in de standaardwerkbalk in het tabblad ‘Start’ op ‘Sorteren en filteren’.

t

lbr

t4 k

u

t

St t

d

-

1 Izin

d

 tC

4

t-

tttJ*t1

3 t

1


Stap 4

Je moet nu kiezen of je van laag naar hoog wilt sorteren of van hoog naar laag. Klik op ‘Sorteren van laag naar hoog’. De lijst is nu van laag naar hoog gesorteerd.

2

orn vr Zotvn on fflrn

2

4

ortrn van aag naar hoog

3

Srtorn van hoog naar aag

4

j angpaat

sort,r,n

tto

(

2

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

Woorden sorteren

Stap 5

Typ in kolom A tien woorden, bijvoorbeeld zoals op de afbeelding hieronder. 8

A 1

yoghurt

2 kaas

3 appel 4

brood

5

worst

6

melk

pasta 8 jam 9 via 7

10 thee 11

Stap 6

Selecteer de kolom.

Stap 7

Klik in de standaardwerkbalk in het tabbiad ‘Start’ op ‘Sorteren en filteren’.

Stap 8

Je moet nu kiezen of je wilt sorteren van A naar Z of van Z naar A. Kijk op ‘Sorteren van A naar Z’. De lijst is nu alfabetisch gesorteerd. E Soteren Z

Zo n n

F,terer, Sortaran van

j4

=

naar Z

Sorteren van 2 naarA —

Ç

A

angapast 5orteren,., F,Iter

S appel 2 brood 3

jam

4 5

kaas melk

6

pasta

7 thee 8

)On

Wtoopv

via

worst 10yoghu 11 9

9 vzin S

S


Gegevens uit kolommen samen sorteren

Stap 9

Typ in kolom A tien namen en in kolom B tien getallen, bijvoorbeeld namen van klasgenootjes met in getallen hoeveel broers en zussen ze hebben. ri 1

A

B

C

Anne

2

2Oamian

1 4

.3

Soerd

4 Bas

5

5 1sha

3

6 Zjiyar

2

7 Renée

2

8 Jo&Ie

1

9

3 4

Mick

10;Robin 11

Stap 10

Selecteer de twee kolommen door in cel Al te klikken, de linkermuisknop ingedrukt te houden en de cursor te verplaatsen naar cel BiO. A 1 Anne

C

B 2

2

Damian

3

Sjoerd

1 4

4

Bas

5

S

Asha

3

6 Zjiyar

2

7

2

Renée

S ioëlle

1

9

3

Mick

4

10 Robin 11

Stap 11 Kijk in de standaardwerkbalk in het tabblad ‘Start’ op ‘Sorteren en filteren’. Stap 12 Klik op ‘Aangepast sorteren’.

Çorteèn

f0

fifteren

OeLffl

a

electerefl

prteren van A naar

Z

--

Sortarn v.n Z naar .

angepaat sorteren,,, Filter

J


Stap 13

Kijk op het pijitje onder het kopje ‘Kolom’. Je moet nu kiezen of je wiit sorteren op kolom A (de namen) of op kolom B (de getallen). Sorteron eauloavoegell

II

ederon

t

]

#

L

Qeçiee nabavatnkopekon

5cteren op Sorteren op

VoornA

L.

Waarden

AnaarZ

[EZD

[erenj

Sorteren op namen

Stap 14

Kiikop’KoiomA’.

Stap 15

Kijk op het pijitje onder het kopje ‘Volgorde’. Je kunt kiezen voor van A naar Z of van Z naar A.

t

jNeaoeoge

ho;eren

Sorteren op

KCOrT1

Sorteren °P

(oktri A

‘°°

Vo4gorde naar Z

iaaden

»

!ZoaarA Aangepastet,..

EZJ Lï Stap 16

l<iik op ‘A naar Z’ en klik op ‘0K’. De lijst is nu alfabetisch gesorteerd. —

1 Anne

be.atten koptekotert

2

2

Asha

3

Vo4gorde

3

Bas

5

naarZ

4 Daman

1

5

1

Joëlle

6Mck

3

7 Renée Robn

2 4

Sjoerd

4

8 9

10 Zjiyar

1

0K

LJ

11

4

\I;n E

2


Sorteren op getallen

Stap 17 Ga terug naar stap 13 en klik hierna op ‘Kolom B’. Sortrn

——

tooeeq

X

Nau

wjderen

-

Ntat, cçeren

-

bes.

5e Qegeven besaLten Iptdteiq

Kolo,n

oterefl OP

4 r.a,w Z

Kron A

Stap 18 Kijk op het pijitje onder het kopje ‘Volgorde’. Je kunt kiezen voor van klein naar groot of van groot naar klein.

Stap 19

Klik op ‘Van klein naar groot’ en kijk op ‘0K’. De lijst is nu van klein naar groot gesorteerd. A 1

Damian

8 1

2 ioëIIe 3 Anne

1

4 Zjiyar 5 Renée

2

6 Asha

3

7 Mick

3 4

S Sjoerd Robin lOBas

2 2

4 5 S

ii

ç

2012 - Sorteren, stappenplan werken met Excel  

Hoe moet je sorteren in Excel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you