Page 1


2012 - #d Schilderij met triplex  

In het kader van het vak beeldend vormen hebben de leerlingen een 3d schilderij gemaakt.