Page 1

Alumnikönnun á meðal fyrrum laganema við Háskólann í Reykjavík

Háskólinn í Reykjavík Viðhorfskönnun á meðal fyrrum nemenda

Maí 2010


Lýsing á Rannsókn      Nafn     Gerð virk     Gerð óvirk     Tímabil     Aðferð     Númer könnunar    

         

Alumni könnun ‐ mars 2010   21.4.2010 ‐ 8:11  10.5.2010 ‐ 14:08  21.4.2010 ‐ 10.5.2010  Tölvupóstkönnun  14307 

         

 Stærð úrtaks og svörun      Upphaflegt úrtak     3487    Fjöldi svarenda     1429      Lögfærðingar með          mastersgráðu    Síuð svör  49                        

       


1. Ert þú í launuðu starfi þessa dagana? Svar

Fjöldi 1

Prósenta 2%

Já, fullu starfi

45

92%

Já, hlutastarfi

1

2%

Nei, er námsmaður

2

4%

49

100%

Annað

Samtals

3


2. Í hvern af eftirtöldum flokkum fellur starfsemi þíns vinnuveitanda? (Ef þú ert ekki í vinnu núna, en hefur verið á vinnumarkaði eftir útskrift úr HR/THÍ/TÍ/VHR, svaraðu þá út frá síðasta starfi sem þú varst í).

Fjöldi 5

Prósenta 10%

Einkarekstur

20

41%

Opinber starfsemi

22

45%

2

4%

49

100%

Annað

Sjálfseignarstofnun Samtals

4


3. Í hvaða atvinnugrein er þinn núverandi vinnuveitandi?

Annað

Fjöldi 7

Prósenta 14%

Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

1

2%

Fjármálaþjónusta, lífeyrissjóðir og vátryggingar

8

16%

1

2%

Lögfræðiþjónusta

14

29%

Spurningu sleppt

1

2%

16

33%

1

2%

49

100%

Heilbrigðis- og félagsþjónusta

Opinber stjórnsýsla; almannatryggingar Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka Samtals

5


5. Hvert er starfsheiti þitt í núverandi starfi?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fulltrúi Fulltrúi  Fulltrúi sýslumanns  hdl  Héraðsdómslögmaður  læknir, lögfræðimgur  Lögfræðingur  Lögfræðingur  lögfræðingur  Lögfræðingur Lögfræðingur lögfræðingur lögfræðingur  lögfræðingur  Lögfræðingur  Lögfræðingur  Lögfræðingur  lögfræðingur lögfræðingur Lögfræðingur Lögfræðingur  Lögfræðingur  Lögfræðingur  lögfræðingur  Lögfræðingur  Lögfræðingur lögfræðingur Lögfræðingur Lögfræðingur ‐ Sérfræðingur á lánasviði  Lögfræðingur.  Löglærður fulltrúi  löglærður fulltrúi  Lögmaður  Lögmaður  Lögmaður  Lögmaður  saksóknarfulltrúi  Saksóknarfulltrúi  Sérfræðingur  sérfræðingur  sérfræðingur 

6


• • • •

sérfræðingur Sérfræðingur í innri endurskoðun  Vörumerkjasérfræðingur  Yfirlögfræðingur 

6. Hver er fjöldi starfsmanna fyrirtækisins/stofnunarinnar sem þú starfar hjá?

11-25 starfsmenn

Fjöldi 6

Prósenta 12%

26-50 starfsmenn

11

22%

51-100 starfsmenn

10

22%

6

12%

6-10 starfsmenn Fleiri en 100 starfsmenn

13

27%

Færri en 6 starfsmenn

2

4%

Spurningu sleppt

1

2%

49

100%

Samtals

7


7. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa telur þú þig nýta þá þekkingu sem þú hlaust í háskólanáminu í HR/THÍ/TÍ/VHR í starfi þínu? (Ef þú ert ekki í starfi í dag, vinsamlega svaraðu út frá síðasta starfi) Fjöldi Frekar vel Hvorki vel né illa

24

Prósenta 49%

1

2%

Mjög vel

24

49%

Samtals

49

100%

8


8. Hvernig gekk þér að fá vinnu eftir síðustu útskrift úr HR/THÍ//TÍ/VHR ?

Fjöldi Ég er ekki í starfi og hef ekki sóst eftir því frá útskrift Ég hafði ráðið mig í vinnu fyrir útskrift Ég hélt áfram í því starfi sem ég var í á meðan á námi stóð Það tók 0-2 mánuði að finna vinnu eftir útskrift Það tók 3-4 mánuði að finna vinnu eftir útskrift Það tók meira en 4 mánuði að finna vinnu eftir útskrift Samtals

9

Prósenta 1

2%

29

59%

9

18%

6

12%

2

4%

2

4%

49

100%


9. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með núverandi starf þitt (ef þú ert í launuðu starfi)?

Fjöldi Er ekki í launuðu starfi í dag

Prósenta 2

4%

26

53%

2

4%

Mjög ánægð(ur)

17

35%

Mjög óánægð(ur)

1

2%

Frekar ánægð(ur) Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)

Spurningu sleppt Samtals

10

1

2%

49

100%


10. Hefur þú stofnað eða átt þátt í stofnun nýs fyrirtækis eftir að námi lauk eða meðan á námi stóð? (Vinsamlega teljið ekki með stofnun eignarhaldsfélags utan um minniháttar sjálfstæða atvinnustarfsemi).

Já, á meðan á námi stóð

Fjöldi 3

Prósenta 6%

Já, eftir að námi lauk

5

10%

40

82%

1

2%

49

100%

Nei Spurningu sleppt Samtals

11


11. Hverjar voru heildartekjur þínar fyrir skatta í síðasta mánuði?

1.000.000 eða meira

Fjöldi 1

Prósenta 2%

300.000-349.000

3

6%

350.000-399.000

2

4%

400.000-499.000

18

37%

500.000-599.000

7

14%

600.000-699.000

7

14%

800.000-899.000

1

2%

900.000-999.000

1

2%

Er ekki launþegi

1

2%

Minna en 200.000

1

2%

Spurningu sleppt

1

2%

Vil ekki svara Samtals

12

6

12%

49

100%


12. Hversu góð eða slæm telur þú launakjör þín vera miðað við þær væntingar sem þú hefur um laun?

Fjöldi Er ekki í launuðu starfi í dag Frekar góð Frekar slæm Í meðallagi góð /slæm

Prósenta 2

4%

16

33%

8

16%

19

39%

Mjög góð

1

2%

Mjög slæm

2

4%

Spurningu sleppt

1

2%

49

100%

Samtals

13


15. Hvaða ár útskrifaðist þú síðast úr HR/THÍ/TÍ/VHR?

1998

Fjöldi 1

Prósenta 2%

2007

17

35%

2008

17

25%

2009

10

20%

2010

3

6%

Spurningu sleppt Samtals

14

1

2%

49

100%


17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? 17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Aðstaða Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt

2

Prósenta 4%

19

39%

Hvorki né

6

12%

Mjög lítilvægt

2

4%

Mjög mikilvægt

20

41%

Samtals

49

100%

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Alþjóðleg tengsl

Fjöldi 5

Prósenta 10%

Frekar mikilvægt

16

33%

Hvorki né

18

37%

4

8%

Frekar lítilvægt

Mjög lítilvægt Mjög mikilvægt Samtals

6

12%

49

100%

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Atvinnumöguleikar

Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt

1

Prósenta 2%

21

43%

Hvorki né

5

10%

Mjög lítilvægt

1

2%

20

41%

1

2%

49

100%

Mjög mikilvægt Spurningu sleppt Samtals

15


17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Áhersla á nýsköpun

Frekar lítilvægt

Fjöldi 10

Prósenta 20%

Frekar mikilvægt

11

22%

Hvorki né

19

39%

Mjög lítilvægt

7

14%

Mjög mikilvægt

2

4%

49

100%

Samtals

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Áhersla á verkefnavinnu Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt

4

Prósenta 8%

28

57%

Hvorki né

6

12%

Mjög lítilvægt

2

4%

Mjög mikilvægt

9

18%

49

100%

Samtals

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Góður undirbúningur fyrir frekara nám Fjöldi Frekar mikilvægt Hvorki né Mjög lítilvægt

21

Prósenta 43%

1

2%

1

2%

Mjög mikilvægt

26

53%

Samtals

49

100%

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Gæði kennslu Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt

1

Prósenta 2%

25

51%

Hvorki né

4

8%

Mjög lítilvægt

2

4%

Mjög mikilvægt

17

35%

Samtals

49

100%

16


17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Ímynd skóla Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt Hvorki né Mjög lítilvægt Mjög mikilvægt Samtals

12

Prósenta 25%

8

16%

21

43%

5

10%

3

6%

49

100%

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Kostnaður / skólagjöld

Fjöldi 21

Prósenta 43%

Hvorki né

9

18%

Mjög lítilvægt

1

2%

17

35%

1

2%

49

100%

Frekar mikilvægt

Mjög mikilvægt Spurningu sleppt Samtals

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Námsframboð

Fjöldi 3

Prósenta 6%

Frekar mikilvægt

10

20%

Hvorki né

Frekar lítilvægt

28

57%

Mjög lítilvægt

4

8%

Mjög mikilvægt

4

8%

49

100%

Samtals

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Persónulegt viðmót

Fjöldi 22

Prósenta 45%

Hvorki né

7

14%

Mjög lítilvægt

1

2%

Frekar mikilvægt

Mjög mikilvægt

19

39%

Samtals

49

100%

17


17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Rannsóknir

Frekar lítilvægt

Fjöldi 2

Prósenta 4%

Frekar mikilvægt

1

2%

Hvorki né Mjög lítilvægt Mjög mikilvægt Spurningu sleppt Samtals

7

14%

37

76%

1

2%

1

2%

49

100%

17. Hversu mikilvæg eða lítilvæg voru eftirfarandi atriði þegar þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR? : Skólaandi

Fjöldi Frekar lítilvægt Frekar mikilvægt Hvorki né Mjög lítilvægt

1

Prósenta 2%

25

51%

4

8%

2

4%

Mjög mikilvægt

17

35%

Samtals

49

100%

18


19


20


21


22


23


24


17.a. Eru einhver önnur atriði en þau sem listuð voru upp hér á undan sem þú telur ástæðu þess að þú valdir þér HR/THÍ/TÍ/VHR?

Fjöldi Ef já, hvað þá helst? - Að geta fengið svar um það hvort ég fengi skólavist, áður en ég hæfi nám. Í stað þess að sitja heila önn og reyna þá að ná prófi.

Prósenta

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

1

2%

Ef já, hvað þá helst? - Staðsetning skóla (þar sem hann var þ.e.a.s.)

1

2%

Ef já, hvað þá helst? - Var á sínum tíma spennandi kostur, hefur glatað þeim eiginleika núna.

1

2%

31

63%

9

18%

49

100%

Ef já, hvað þá helst? - Fámennir bekkir - ekki færibandavinna eins og maður hafði á tilfinnuna að væri t.d. í HÍ Ef já, hvað þá helst? - leist bara mjög vel á skólann í heild sinni Ef já, hvað þá helst? - mat á öðru námi Ef já, hvað þá helst? - nám með starfi Ef já, hvað þá helst? - Óbeit á HÍ Ef já, hvað þá helst? - Skóli sem bar með sér ferskara yfirbragð en aðrir skólar sem til greina komua, þá eini skólinn sem bauð upp á BA -próf í lögfræði, námsfraboð fjölbreytilegra.

Nei Spurningu sleppt Samtals

25


26


18. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) ertu við að hafa valið HR/THÍ /TÍ/VHR?

Frekar ósátt(ur)

Fjöldi 3

Prósenta 6%

Frekar sátt(ur)

23

47%

Hvorki né

1

2%

Mjög sátt(ur)

22

45%

Samtals

49

100%

27


19. Ertu sammála eða ósammála því að kennsla í HR/THÍ/TÍ/VHR hafi verið almennt góð?

Frekar ósammála

Fjöldi 1

Prósenta 2%

Frekar sammála

28

57%

Hvorki né

3

6%

Mjög sammála

17

35%

Samtals

49

100%

28


20. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir mæla með námi í HR við vin eða kunningja?

Frekar líklegt

Fjöldi 16

Prósenta 33%

Frekar ólíklegt

2

4%

Hvorki né

4

8%

Mjög líklegt

27

55%

Samtals

49

100%

29


27. Hversu góður eða slæmur var undirbúningurinn frá HR/THÍ/TÍ/VHR fyrir framhaldsnámið? Fjöldi Frekar góður

10

Mjög góður

Prósenta 20%

4

8%

Spurningu sleppt

35

71%

Samtals

49

100%

30


28. Hefur þú aflað þér réttinda til að starfa sem héraðsdómslögmaður? Fjöldi Já Nei, en ætla að gera það síðar Nei, og stefni ekki á það Samtals

31

14

Prósenta 29%

28

57%

7

14%

49

100%


29. Hversu vel eða illa telur þú að nám við lagadeild HR hafi búið þig undir prófið til héraðsdómslögmannsréttinda?

Fremur vel

Fjöldi 9

Prósenta 18%

Hvorki né

1

2%

Mjög vel

4

8%

Spurningu sleppt

35

71%

Samtals

49

100%

32


32. Hvert er kyn þitt?

Karl

Fjöldi 17

Prósenta 35%

Kona

29

59%

Vil ekki svara Samtals

33

3

6%

49

100%


33. Hver er aldur þinn

30 ára eða yngri

Fjöldi 35

Prósenta 71%

31-40

10

20%

41-50

1

2%

51 og eða eldri

3

6%

49

100%

Samtals

34


34. Hver er búseta þín nú? Fjöldi Erlendis Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðin Samtals

35

2

Prósenta 4%

45

92%

2

4%

49

100%

Alumnikönnun meðal útskrifaðra nemenda við lagadeild HR  

Alumnikönnun meðal útskrifaðra nemenda við lagadeild HR