Page 1


narodni satanista.indd 1

16.5.2012 13:11:20


narodni satanista.indd 2

16.5.2012 13:11:21


narodni satanista.indd 3

16.5.2012 13:11:21


narodni satanista.indd 4

16.5.2012 13:11:21


nĂĄrodnĂ­ satanista Host, Brno 2012

narodni satanista.indd 5

16.5.2012 13:11:21


Erlend Erichsen Nasjonalsatanisten Copyright © Cappelen Damm as, 2005 Translation © Alice Týnská, 2012 Czech edition © Host — vydavatelství, s. r. o., 2012 is translation has been published with the financial support of norla. Překlad této knihy vychází s laskavou finanční podporou nadace norla. isbn 978-80-7294-559-7

narodni satanista.indd 10

16.5.2012 13:11:29


We are inspired by our hatred towards humanity, life, goodness and happiness ‌ All my time is dedicated to the war and everything concerned with it, which includes my label and band.

euronymous

narodni satanista.indd 11

16.5.2012 13:11:30


narodni satanista.indd 12

16.5.2012 13:11:30


Kapitola 1 příběh nepřátelství

narodni satanista.indd 13

16.5.2012 13:11:30


narodni satanista.indd 14

16.5.2012 13:11:30


1 PostĂĄvali jsme v NygĂĽrdsgaten pod pouliÄ?nĂ­mi lampami a Ä?ekali, temnotu obÄ?as prolomily zĂĄblesky svÄ›tel projĂ­ĹždÄ›jĂ­cĂ­ch aut. PrĂĄvÄ› pĹ™estal padat snĂ­h s deĹĄtÄ›m a pĹ™ed nĂĄmi sem dorazila jen malĂĄ skupinka mladĂ˝ch lidĂ­. StĂĄli v řadÄ› a ponÄ›kud naruĹĄovali mystickou atmosfĂŠru, kterou jsem cĂ­til. SpokojenÄ› jsem prozkoumĂĄval novou Ä?ernou koĹženou bundu a v pravidelnĂ˝ch intervalech jsem pokukoval po svĂŠm novĂŠm kamarĂĄdovi, kterĂ˝ se vzpřímenou hlavou pĹ™ehlĂ­Ĺžel Ĺ™adu pĹ™ed nĂĄmi. Byl tĂŠměř o pĹŻl hlavy vyĹĄĹĄĂ­ neĹž jĂĄ. PokaĹždĂŠ kdyĹž se nÄ›kdo zasmĂĄl nebo pronesl nÄ›jakou hloupost, pomalu pĹ™ivĹ™el oÄ?i, a neĹž je zase otevĹ™el, nechal je pĂĄr vteĹ™in zavĹ™enĂŠ. ObÄ?as pĹ™itom zavrtÄ›l hlavou. PostĹ™ehl jsem, Ĺže sebou trochu trhl, nÄ›kolikrĂĄt se ke mnÄ› naklonil a poĹĄeptal nÄ›co jako ovce, srĂĄÄ?i, zasranĂĄ lĹŻza. Vdechoval jsem vlhkĂ˝ zimnĂ­ vzduch. Těťil jsem se, neskuteÄ?nÄ› jsem se těťil, Ĺže uslyĹĄĂ­m, uvidĂ­m a vychutnĂĄm si muziku z takovĂŠ blĂ­zkosti. PĹ™es sklenÄ›nĂŠ dveĹ™e jsem zahlĂŠdl muĹže, zĹ™ejmÄ› prodavaÄ?e lĂ­stkĹŻ, naklonil jsem se k okĂ˝nku ve dveřích, abych nakoukl dovnitĹ™. Na stÄ›nÄ› visel velkĂ˝ plakĂĄt, stĂ­nil jsem si oÄ?i rukou, abych na nÄ›j lĂŠpe vidÄ›l, ale to jedinĂŠ, co se mi podaĹ™ilo rozluĹĄtit, byla vÄ›ta Smrt nade svÄ›tlo a Ä?as. V údivu a nadĹĄenĂ­ jsem zavĹ™el oÄ?i, pak jsem se otoÄ?il ke kamarĂĄdovi, odcitoval mu tu vÄ›tu a ukĂĄzal ke sklenÄ›nĂ˝m dveřím. On se vĹĄak jen nenĂĄvistnĂ˝mi pohledy zabodĂĄval do lidĂ­ pĹ™ed nĂĄmi, nevnĂ­mal mÄ›. Znovu jsem zkoumavÄ› pĹ™ehlĂ­Ĺžel ulici,narodni satanista.indd 15

16.5.2012 13:11:30


zachvÄ›l jsem se, pĹ™ichĂĄzely k nĂĄm Ä?tyĹ™i Ä?ernÄ› odÄ›nĂŠ postavy, byli to Ä?lenovĂŠ kapely Gorgoroth v Ä?ernĂ˝ch hĂĄvech, s havranĂ­mi vlasy, Ä?ernĂ˝m lĂ­Ä?enĂ­m kolem oÄ?Ă­ v křídovÄ› bĂ­lĂ˝ch tvåřích. JednotnĂ­ v nenĂĄvisti a smutku, jako bytosti z jinĂŠ dimenze, odliĹĄnĂŠho plemena. Poklepal jsem kamarĂĄdovi na rameno a ukĂĄzal na nÄ›, blĂ­Ĺžili se k nĂĄm majestĂĄtnÄ› a sebejistÄ›. PĹŻsobili jako vystĹ™iĹženĂ­ z choromyslnĂŠho snu, jako nÄ›co z onoho svÄ›ta, co se sneslo do naĹĄĂ­ prostĂŠ pozemskĂŠ sfĂŠry. OdvrĂĄtil jsem se od nich, z nÄ›jakĂŠho dĹŻvodu jsem se musel podĂ­vat na nÄ›co obyÄ?ejnĂŠho, auta v ulicĂ­ch, lidi v parku, bezlistĂŠ stromy v ťeru, musel jsem nechat oÄ?i odpoÄ?inout. Muziku, kterou jsem dennodennÄ› poslouchal, sklĂĄdala prĂĄvÄ› tahle kapela a jĂĄ jsem je nedokĂĄzal vnĂ­mat jako lidi, spĂ­ĹĄ mi pĹ™ipadali jako přízraky a pĹ™eludy. Najednou byli mezi nĂĄmi. VĹĄichni v řadÄ› zmlkli. MĂ­jeli nĂĄs, jen letmo se na nĂĄs podĂ­vali, ale ne jak by to udÄ›laly uhlazenĂŠ rockovĂŠ hvÄ›zdy, spĂ­ĹĄ jako tichĂĄ a nepřåtelskĂĄ zvĂ­Ĺ™ata, kterĂĄ mohou kdykoliv zaĂştoÄ?it, zakvĂ­let a pokousat tÄ› do krve. NeusmĂ­vali se ani nemluvili, pohybovali se ztěŞka a pomalu. ÄŒernĂŠ koĹženĂŠ kabĂĄty mÄ›li posĂĄzenĂŠ ostrĂ˝mi hĹ™eby a nĂ˝ty, z pĹ™edloktĂ­ a z vysokĂ˝ch bot jim do vĹĄech stran trÄ?ely hrozivĂŠ bodce. Jeden z nich mÄ›l pĹ™es ramena pĹ™ehozenou Ä?ernou kĂĄpi a bĂ­lou barvou pomalovanĂŠ dokonce i ruce. Tohle nebylo divadlo, pro nÄ› to bylo pĹ™irozenĂŠ. NĂĄm, kteří jsme si je pĹ™iĹĄli poslechnout, dĂĄvali najevo svĂŠ opovrĹženĂ­, jednoduĹĄe nĂĄs pĹ™ehlĂ­Ĺželi. PĹ™ipadal jsem si nicotnĂ˝ a bezvĂ˝znamnĂ˝, nevÄ›novali mi jedinĂ˝ pohled,narodni satanista.indd 16

16.5.2012 13:11:30


naprosto nĂĄs ignorovali. Ten nejmenĹĄĂ­ z nich mÄ›l na sobÄ› triÄ?ko s potiskem na zĂĄdech, a neĹž zapadl dovnitĹ™, pĹ™eÄ?etl jsem na nÄ›m slova Antihuman Ritual Massmurder. DveĹ™e se zase ztěŞka zabouchly a lidĂŠ v řadÄ› znovu zaÄ?ali povykovat. V uĹĄĂ­ch mi pulzovala krev, zrychlenÄ› jsem dĂ˝chal. Skoro jsem zapomnÄ›l, Ĺže kamarĂĄd stojĂ­ hned vedle mÄ›. CivÄ›l do zemÄ›, usmĂ­val se, a kdyĹž jsem na nÄ›j koneÄ?nÄ› promluvil, tĂŠměř nereagoval. KdyĹž nĂĄs pustili do klubu Garage a my schĂĄzeli dolĹŻ po temnĂŠm schodiĹĄti, nepĹ™ipadal jsem si zrovna zasvÄ›cenÄ›. Sklep byl vlhkĂ˝ a studenĂ˝, do nosu mÄ› praĹĄtil pach zvÄ›tralĂŠho piva. BurĂĄcenĂ­ z reproduktorĹŻ v klubu jsem okamĹžitÄ› poznal, ten hluÄ?nĂ˝ a chladnĂ˝ rĂĄmus, s nĂ­mĹž jsem si teÄ? spojoval muziku, extrĂŠmnĂ­ muziku. PĹ™ed příchodem Gorgoroth na scĂŠnu nĂĄm jejich skladby pouĹĄtÄ›li z pĹ™ehrĂĄvaÄ?e. LidĂŠ postĂĄvali v hlouÄ?cĂ­ch kolem baru nebo u pĂłdia a pokĹ™ikovali na sebe. S kamarĂĄdem jsme si koupili pivo a stoupli si stranou. PĹŻsobil mnohem uvolnÄ›nÄ›ji neĹž jĂĄ. „Sakra, nejseĹĄ napnutej?!“ kĹ™ikl jsem na nÄ›j. Zhluboka se nadechl a napil se piva. „ČekĂĄm nÄ›co pĹ™evratnĂ˝ho, chciâ€Śâ€œ odmlÄ?el se a podĂ­val se mi přímo do oÄ?Ă­, „‌black metal!“ Ĺ™ekl pak s dĹŻrazem na kaĹždĂŠ slovo. PĹ™ikĂ˝vl jsem a dvakrĂĄt upil z pĹŻllitru, nedokĂĄzal jsem klidnÄ› postĂĄt, Ä?ekal jsem na chaos a na muziku. OÄ?ekĂĄval jsem, Ĺže budu moci zaŞít to, Ä?emu se říkĂĄ black metal.narodni satanista.indd 17

16.5.2012 13:11:30


Prudce se otoÄ?Ă­m k pĂłdiu, slyĹĄĂ­m podivnĂ˝ zvuk, mlhostroje chrlĂ­ do klubu dĂ˝m a za nĂ­m zahlĂŠdnu nÄ›Ä?Ă­ obrysy. Nad pĂłdiem visĂ­ plachta s obrĂĄcenĂ˝m kříŞem a postavou Krista hlavou dolĹŻ. Proti mnÄ› ve tmÄ› svĂ­tĂ­ obrĂĄcenĂ˝ kruciďŹ x. PoloŞím pĹŻllitr s pivem a rychle se pĹ™esunu k zĂĄbradlĂ­ umĂ­stÄ›nĂŠmu pĹ™ed pĂłdiem s monitory a hudebnĂ­mi nĂĄstroji. SĂĄl naplĹˆuje dÄ›sivĂ˝ kĹ™ik, pevnÄ› se chytnu zĂĄbradlĂ­ a zĂ­rĂĄm na vokalistu. Na hrudi mĂĄ pĹ™ipnutou otoÄ?enou norskou vlajku, takĹže kříŞ na nĂ­ směřuje obrĂĄcenÄ› dolĹŻ. Do uĹĄĂ­ Ĺ™eĹže burĂĄcenĂ­ kytar a  bicĂ­ch. MĂĄm pocit, jako bych se probĂ­ral z jakĂŠhosi psychickĂŠho Ăştlumu, cĂ­tĂ­m to, hĂĄzĂ­m hlavou a smÄ›ju se. SmÄ›ju se a bez ustĂĄnĂ­ kĹ™iÄ?Ă­m, nedokĂĄĹžu se pustit studenĂŠho ocelovĂŠho zĂĄbradlĂ­, mlĂĄtĂ­m hlavou, toÄ?Ă­m vlasy a lidĂŠ se kolem mÄ› tlaÄ?Ă­ dopĹ™edu. Muzika ve mnÄ› sĂ­lĂ­, zhmotĹˆuje se v nÄ›co, co se podobĂĄ zvuku divokĂŠ norskĂŠ přírody. NeproniknutelnĂĄ a těŞkĂĄ jako vodopĂĄdy, dĂŠĹĄĹĽ, vĂ­tr a kamennĂĄ lavina, jako Ĺ™ev lidĂ­, kteří uvnitĹ™ hoří. NabĂ˝vĂĄ takovĂ˝ch rozmÄ›rĹŻ a natolik ohluĹĄuje, Ĺže tĂŠměř nevnĂ­mĂĄm, Ĺže mi z Ä?ela teÄ?e krev, jak jsem se praĹĄtil o zĂĄbradlĂ­, kterĂŠ svĂ­rĂĄm rukama. Do publika letĂ­ dvÄ› ovÄ?Ă­ hlavy, cĂ­tĂ­m tlak lidĂ­, kteří se na mÄ› maÄ?kají ze vĹĄech stran, kopou do ovÄ?Ă­ch hlav a řvou. PoznĂĄvĂĄm skladbu, kterou hrajĂ­, je to Katharinas Bortgang, zavĹ™u oÄ?i, Ĺ™vu a podlamujĂ­ se mi kolena. TĂĄhne mÄ› to k zemi, zĂĄbradlĂ­ se otřåsĂĄ, pouĹĄtĂ­m se, stĂĄvĂĄ se ze mÄ› nÄ›kdo jinĂ˝.narodni satanista.indd 18

16.5.2012 13:11:30


VĹĄe se odehrĂĄlo tak rychle, bylo to, jako bych ztratil vÄ›domĂ­, protoĹže najednou jsme zase stĂĄli venku v zimÄ›. CelĂ˝ jsem se třåsl a ztěŞka jsem dĂ˝chal, zatĂ­mco kamarĂĄd nadĂĄval nadĹĄenĂ­m. CĂ­til jsem, Ĺže mĂĄm nĂ­zkou hladinu cukru v krvi, v puse jsem mÄ›l naprosto sucho. JeĹĄtÄ› venku jsem se slabÄ› chvÄ›l v dozvucĂ­ch koncertu, pořåd jsem vĹĄechno slyĹĄel zcela zĹ™etelnÄ›, bicĂ­, vibrovĂĄnĂ­, celkovĂ˝ zvuk. „StĂĄl jsem ĂşplnÄ› vzadu. Nechci se kurva mĂ­chat mezi ty ovce,“ supÄ›l na mÄ›. „TobÄ› se to nelĂ­bilo?“ zeptal jsem se. „Ale jo, lĂ­bilo, udÄ›lali brutĂĄlnĂ­ koncert. Muzika byla hutnĂĄ, hlavnÄ› rytmus bicĂ­ch! Celou dobu jsem se soustĹ™edil na bubenĂ­ka, ale taky jsem si vĹĄiml tĂŠ mohutnĂŠ palice, co nosĂ­ vokalista. VidÄ›l jsi ji? Tu tyÄ? s ostnatou koulĂ­ na Ĺ™etÄ›zu. Tys ji nevidÄ›l?“ PĹ™ikĂ˝vl jsem, dobĹ™e jsem si tu grotesknĂ­ zbraĹˆ pamatoval. PouÄ?il mÄ›, Ĺže se jĂ­ vlastnÄ› říkĂĄ morning star a pouŞívala se ve stĹ™edovÄ›ku. PĂ­skalo mi v uĹĄĂ­ch, mÄ›l jsem namoĹženĂ˝ krk a na Ä?ele rĂĄnu. SnĂ­h, kterĂ˝ se na nĂĄs snĂĄĹĄel, mÄ› opÄ›t probral do reality. Chlad snÄ›hovĂ˝ch vloÄ?ek na mĂŠm Ä?ele postupnÄ› zklidĹˆoval rozbouĹ™enou krev, ale ne Şår, kterĂ˝ ve mnÄ› doutnal. KamarĂĄd povĂ­dal a povĂ­dal, chĂĄpal, co nĂĄm kapela chtÄ›la ukĂĄzat, totiĹž to, Ĺže nenĂ­ ŞådnĂĄ cesta zpÄ›t, ŞådnĂĄ oklika nebo zkratka. NenĂ­ cesty zpÄ›t z nejhlubĹĄĂ­ch koĹ™enĹŻ blackmetalovĂŠ muziky. „Jednou posedlĂ˝, navĹždy posedlĂ˝! Gorgoroth pĹ™itahujĂ­ publikum prĂĄvÄ› tĂ­m, jak si drŞí odstup od mas. Tanarodni satanista.indd 19

16.5.2012 13:11:30


obrĂĄcenĂĄ vlajka, co mÄ›l vokalista na prsou, je taky urÄ?itĂ˝ symbol odstupu. ProstÄ› a jednoduĹĄe projev nepřåtelstvĂ­,“ ĹĄeptal nadĹĄenÄ›. VzhlĂŠdl k tmavĂŠ obloze, a kdyĹž mu do oÄ?Ă­ spadlo nÄ›kolik snÄ›hovĂ˝ch vloÄ?ek, zavĹ™el je. „SlyĹĄel jsi o Helvete?“ zeptal se. Hned jsem si pĹ™edstavil plameny a dÄ›s. ZamyĹĄlenÄ› se na mÄ› podĂ­val. „NemyslĂ­m kĹ™esĹĽanskĂŠ peklo, ale hudebnĂ­ obchod Helvete. Jednou jsem se tam zastavil. Jel jsem si do Osla nakoupit nÄ›jakou muziku a pĹ™itom jsem na ten obchod narazil. Za pultem stĂĄl Euronymous, jeden z mozkĹŻ kapely Mayhem. KrĂĄtce potom, co jsem tam byl, ho Greven zavraĹždil.“ V tom okamĹžiku jsem si to dal vĹĄechno dohromady. V novinĂĄch jsem Ä?etl o vypalovĂĄnĂ­ kostelĹŻ a o vraĹždÄ›, ale nikdy jsem si o tom nic pořådnÄ› nezjistil. „Ti lidi tam mÄ›li svĹŻj vlastnĂ­ svÄ›t, ale v kaĹždĂŠm případÄ› vÄ›dÄ›li, co je nepřåtelstvĂ­. VÄ›dÄ›li, Ĺže to mĹŻĹže znamenat sĂ­lu, jenĹže zaĹĄli příliĹĄ daleko. TeÄ? je jeden mrtvĂ˝ a druhĂ˝ ve vÄ›zenĂ­. Ale jejich muzika Ĺžije dĂĄl!“ KdyĹž mluvil, rozhazoval rukama a v oÄ?Ă­ch mu jiskĹ™ilo. Z novin jsem si pamatoval fotograďŹ e Ä?ernĂ˝ch postav, kterĂŠ vypadaly jako z jinĂŠho svÄ›ta. RĂĄzem ve mnÄ› zaÄ?al narĹŻstat silnĂ˝ odpor ke vĹĄemu obyÄ?ejnĂŠmu, pocĂ­til jsem novou nenĂĄvist vĹŻÄ?i příkladnĂ˝m lidem a lidem bez vlastnĂ­ vĹŻle, nenĂĄvist vĹŻÄ?i celĂŠ spoleÄ?nosti. KdyĹž jsme doĹĄli k Minde,narodni satanista.indd 20

16.5.2012 13:11:30


najednou se zastavil a stoupl si pĹ™ede mÄ›. Nejdřív jsem znejistÄ›l, zabodl do mÄ› pohled, hledÄ›l na mÄ› bez jedinĂŠho mrknutĂ­. Potom zvedl ruku a ukĂĄzal smÄ›rem k mÄ›stu. „My je pĹ™ekonĂĄme, pĹ™ekonĂĄme Gorgoroth. ZaloŞíme si vlastnĂ­ blackmetalovou kapelu!“ Trochu jsem poodstoupil, ulevilo se mi, napadla ho tatĂĄĹž myĹĄlenka, myĹĄlenka na vlastnĂ­ kapelu! „Nejsi taky pro zaloĹžit satanistickou blackmetalovou kapelu?!“ zeptal se znovu. „JasnÄ› Ĺže jo!“ HorlivÄ› jsem ho uchopil za paĹži, abych dal najevo svĂŠ nadĹĄenĂ­. ĂšplnÄ› mu ztuhly rysy. „NedotĂ˝kej se mÄ›,“ zaĹĄeptal. Na zlomek vteĹ™iny se odmlÄ?el a pak pokraÄ?oval. „KoupĂ­m si bicĂ­, to je jedinĂ˝ nĂĄstroj, na kterĂ˝ chci hrĂĄt.“ Ani nemrkl, oÄ?i mu svĂ­tily. JĂĄ jsem jen Ĺ™ekl, Ĺže si chci koupit kytaru. „Pamatuj, co mÄ›l ten z Gorgoroth na zĂĄdech, Antihuman Ritual Massmurder, zapamatuj si to,“ usmĂĄl se a zmizel mi z dohledu ve tmÄ› a snÄ›hovĂŠ chumelenici. Hlavu jsem mÄ›l plnou neutichajĂ­cĂ­ho frĂŠzujĂ­cĂ­ho zvuku. NaplĹˆovala mÄ› straĹĄlivĂĄ touha znepřåtelit si vĹĄechny, celĂ˝ svÄ›t, mÄ›l jsem pocit, jako bych vÄ›dÄ›l nÄ›co vĂ­c neĹž ostatnĂ­. Na tu myĹĄlenku jsem byl hrdĂ˝. Do tvåří mÄ› bodal chlad, stromy nade mnou se ve tmÄ› těŞce ohĂ˝baly. Zima byla v plnĂŠm proudu.narodni satanista.indd 21

16.5.2012 13:11:30

Erlend Erichsen: Národní satanista – ukázka  

Koncert skupiny Gorgoroth inspiruje dva mladíky k tomu, aby založili vlastní blackmetalovou kapelu. Jak už je zvykem, oba vystupují pod pseu...

Erlend Erichsen: Národní satanista – ukázka  

Koncert skupiny Gorgoroth inspiruje dva mladíky k tomu, aby založili vlastní blackmetalovou kapelu. Jak už je zvykem, oba vystupují pod pseu...

Advertisement