Page 1

ACTA DEL DIA 05/7/11 ASSISTENTS: 3 Hostalric, 3 Massanes, 2 Riells, 1 St. Feliu B. ORDRE DEL DIA 1. Assemblea de pobles Baix Montseny 2. Cooperativa consum 3. Manifest/logotip 4. Cooperativa consum 5. Banc del temps PUNTS TRACTATS 1. Assemblea de pobles 19 pobles Temes tractats en l’assemblea: a. Acampada bcn b. Ecoxarxa del Montseny c. Gualba va proposar tema defensa territori. d. Comunicació: es seguiria utilitzant la llista de correus existent, crear bloc de blocs amb calendari unificat. e. Educació lliure, experiència d’Arbúcies f. Es faran monogràfics de formació: cal proposar tema g. Propera reunió: 6 d’agost a Llinars h. Cal triar temes comuns a desenvolupar en l’assemblea de pobles 2. Consulta popular sobre Llei Omnibus Podem afegir‐nos difonent des del nostre bloc 3. Cooperativa de consum Es compatible amb ecoxarxa, tot i ser autònoms, es poden mantenir relacions. S’anirà a Arbúcies a veure com ho tenen pensat fer per agafar idees. 4. Manifest /logotip Qui som: viletanes i viletans d’hostalric i pobles veÏns i en positiu. D’on venim (15M) Què volem: democràcia participativa horitzontal (retornar poder al poble,), canvi model de societat (més respectuós amb el medi, respectuós entre persones, perpetuable en el temps, que eviti la concentració de poder, model social just i integrador, etc). Com ho farem: assembleari, formació, difusió i actuació, pacíficament


S’aprova el logotip.

5.

Banc del temps Vol ser un banc de necessitats per poder‐les satisfer fóra del àmbit econòmic Una activitat en l’àmbit local per fomentar les relacions entre vilatans i vilatanes d’Hostalric i pobles veïns Intenció d’englobar més gent en el canvi social. Altres camins als actuals són possibles. Queda per treballar el valorar si s’ha de fer temps per temps, o bé les hores no han de ser equitatives. Ens adonem que la Ecoxarxa té un funcionament molt proper al Banc del temps, pel que es decideix tenir una reunió amb ells per tenir les idees més clares.

ACORDS 1. Portar propostes monogràfics per assemblea de pobles i temes comuns a desenvolupar. 2. Presència parada mensual al MercArt 3. Es demanarà local per reunions per utilitzar de cara a setembre

Assemblea 5 de Juliol de 2011  
Assemblea 5 de Juliol de 2011  

Acta Assemblea 5 de Juliol de 2011