Horeca Krant - februari 2022

Page 1

Horeca Vlaanderen

krant nr 127 - februari 2022

Nr 127 - februari 2022 Verschijnt 10 keer per jaar Oplage: 31.300 V.U. Ludo Geurden Horeca Marketing Anspachlaan 111 bus 4, 1000 brussel www.horecavlaanderen.be P106061

OP

De coronabarometer ziet het levenslicht!

V

Meer weten? Ga snel naar p. 2 en 3.

© Gregory Van Gansen

De coronabarometer is er, na bijna twee jaar crisis. Dat brengt stabiliteit en perspectief voor de horeca, maar zorgt ook voor nieuwe aanpassingen. Wanneer vervalt het Covid Safe Ticket? Wanneer kunt u uw mondmasker in de vuilbak smijten? Wanneer kan het nachtleven bruisen? Aan welke luchtkwaliteitsnormen moet u zich houden?

ind op pagina 2 en 3 terug wat u moet doen in code geel, oranje en rood, in de vier verschillende groepen: binnen: niet-dynamisch, binnen: dynamisch, buiten: nietdynamisch en buiten: dynamisch. En dan zo snel mogelijk aftellen naar de gele periode, en – nog belangrijker – daarna hopelijk vlug een periode zonder barometers en coronamaatregelen!

RONDE BIJ ONZE SECTOR­ COMMISSIES

IEPER EN OMLIGGENDE VIERT 75-JARIG BESTAAN

“Trots om opkomende jeugd te ondersteunen en hun drive aan te wakkeren”

p. 4-5

p. 6-7

Leuvense horeca vergeet even de zorgen bij OH Leuven p. 10-11

periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona te dekken.

€ 66.000.000 66 miljoen euro. Dat bedrag geeft de federale regering extra aan de horecasector als tussenkomst in de eindejaarspremie. Alweer een extra maatregel specifiek voor de horecasector, en dat voor het tweede jaar op een rij! Dankzij het overleg met Horeca Vlaanderen, Brussel en Wallonië heeft de federale regering beslist om opnieuw een subsidie ter beschikking te stellen voor de gedeeltelijke financiering van de gelijkgestelde periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona in de eindejaarspremies van 2021.

O

f het nu face-to-face is in Brussel of digitaal van thuis uit: Horeca Vlaanderen heeft er het voorbije jaar continu op gehamerd bij de bevoegde instanties dat een tussenkomst, voor de gelijkgestelde periode technische werkloosheid, in de eindejaarspremie nood-

zakelijk was. Zeker na maandenlange sluitingen, veel technische werkloosheid en zware omzetverliezen. En die blijvende strijd werpt zijn vruchten af. Mede dankzij uitgebreid en constructief overleg met federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) kan Horeca

Vlaanderen met trots meegeven dat er 66 miljoen euro extra euro naar de horecasector vloeit. “Met deze steunmaatregel, specifiek voor onze sector, is een tussenkomst van om en bij de 66 miljoen euro voorzien. Al wat extra zuurstof

“Die 66 miljoen euro is extra zuurstof voor de ondernemers, maar we blijven in verder overleg" Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen voor de ondernemers, maar we blijven verder in overleg”, laat Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen weten. “Het was een moeilijk dossier om een breed politiek draagvlak te vinden voor deze extra steun, maar we zijn tevreden dat er in december alsnog een akkoord uit de bus kwam."

Op gelijke wijze verdelen Uiteindelijk kon midden januari de uitgebreide uitleg gegeven worden, waardoor horecaondernemers hun aanvraag tot steun konden indienen. Door de steun wordt een gedeeltelijke tussenkomst voorzien in de kost van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens corona. Het toegekende bedrag zal echter niet volstaan om de volledige kost van de eindejaarspremies voor

Het Fonds Horeca gaf daarbij mee dat het de beschikbare middelen op gelijke wijze zal verdelen. Het bedrag dat per werkgever wordt toegekend, kan wel pas worden berekend na de verwerking van alle aangiftes, vermeldt het. Op die manier kan de subsidie ingezet worden om een gedeelte van het stuk van de eindejaarspremie die verschuldigd is voor de periode van tijdelijke werkloosheid wegens corona te financieren. Ondernemers konden tot en met 13 februari hun aangifte indienen.

Direct voelbare ondersteuning Midden februari plaatst het Fonds daarop een overzicht van de uit te betalen subsidie ter goedkeuring op de portaalsite van het Fonds, en verzendt het hetzelfde per gewone post. Begin maart begint dan de verdeling van het subsidiebedrag onder de werkgevers die tijdig een aangifte eindejaarspremie hebben ingediend. Horeca Vlaanderen juicht deze tussenkomst toe, en blijft intussen in overleg gaan over steunmaatregelen. De ondernemersfederatie strijdt voor direct voelbare ondersteuning om iedere ondernemer over de laatste hordes te sleuren. Daar kunt u op blijven rekenen!


2

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

Coronabarometer ziet na bijna twee jaar het levenslicht

De coronabarometer is er na bijna twee jaar crisis, dat heeft het Overlegcomité eind januari beslist. Die barometer geeft voor enkele sectoren, zoals bijvoorbeeld onze horecasector, aan welke maatregelen al dan niet gevolgd moeten worden afhankelijk van de coronasituatie op dat moment in ons land.

D

e barometer heeft drie kleuren: geel, oranje en rood. Aan iedere kleur zijn parameters vastgebonden, al moet de trend van de cijfers ook telkens mee in overweging genomen worden om eventueel sneller in de ene of de andere richting van de fase te wijzigen.

CODE GEEL: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle. Er zijn minder dan 65 nieuwe hospitalisaties per dag, de bezetting op intensieve zorgen bedraagt minder dan 300 bedden.

systeem. Er zijn meer dan 150 nieuwe hospitalisaties per dag, de bezetting op intensieve zorgen bedraagt meer dan 500 bedden.

sterk interageert met elkaar. Bijvoorbeeld: nachtleven, danscafés, cafés, maaltijd in groep…

Buiten & niet-dynamisch

De barometer voor horeca is onderverdeeld in vier groepen. Afhankelijk van de groep waarin de activiteit plaatsvindt, wijzigen de geldende maatregelen. Deze worden onderverdeeld in regels rond het aantal bezoekers, de mondmaskerplicht, crowdmanagement, de luchtkwaliteit, het Covid Safe Ticket, de maximale capaciteit en enkele bijzonderheden.

Het gaat hier over een overwegend zittend en consumerend publiek in een buitenomgeving, soms rustig bewegend. Bijvoorbeeld: terrassen

Binnen & niet-dynamisch

De barometer geeft structuur, duidelijkheid en perspectief, maar lost uiteraard niet alle vragen op. Daarom blijft Horeca Vlaanderen in intensief overleg om zo veel mogelijk vragen op te lossen. Volg Horeca Vlaanderen via al haar kanalen om op de hoogte te blijven van veranderingen aan de barometer, antwoorden op veelgestelde vragen en veel meer.

CODE ORANJE: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren. Er zijn tussen de 65 en 149 nieuwe hospitalisaties per dag, de bezetting op intensieve zorgen bedraagt 300 tot 500 bedden.

Het gaat hier over een overwegend zittend en consumerend publiek, soms rustig bewegend. Bijvoorbeeld: restaurant, café, zittende café met bedienend personeel, maaltijd in groep (rouw), catering op recepties…

CODE ROOD: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorg-

Het gaat hier over een publiek dat actief rondloopt, danst, roept en

Binnen & dynamisch

Buiten & dynamisch Het gaat hier over een publiek dat actief rondloopt en sterk interageert met elkaar in een buitenomgeving. Bijvoorbeeld: buitenfeest

Het Koninklijk Besluit heeft op 27 januari 2022 enkele definities meegegeven in de hoop hiermee ook enkele extra zaken te duiden. We geven ze hieronder mee: Niet-dynamisch: zittend en grotendeels niet-interactief en grotendeels niet-bewegend

Georganiseerde activiteit: een vrijetijdsactiviteit in groep, die door de deelnemers hoofdzakelijk niet wordt uitgeoefend in professioneel verband en waarvan de toegang wordt beperkt ofwel tot de leden van de betrokken organisatie ofwel door middel van een inschrijving

Terrassen en tenten die worden beschouwd als buiten of als buitenruimten zijn:

Dynamisch: rechtstaand of

ofwel aan minstens twee zijden

grotendeels interactief of grotendeels bewegend

ofwel aan één zijde volledig open

Privaat evenement: een evenement waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek.

volledig open; en waarvan de diepte maximaal twee maal groter is dan de hoogte van de open zijde; ofwel niet overdekt. De tenten en terrassen die niet beantwoorden aan de voorwaarden hierboven worden beschouwd als binnen of als binnenruimten.


Horecakrant

nr 127 - februari 2022

3

TERRAS CREATIE • CREATION DE TERRASSE Schrikheidestraat 34 • 3582 KOERSEL T: + 3 2 1 1 7 5 5 0 0 2 • M : + 3 2 4 9 5 5 3 7 3 8 8 info@eximius.be • www.eximius.be

CORRADI terrasoverkapping in alu of hout

CORRADI lamellendak

VN-PLU vrijhangende parasols

CAFE AU LÄ telescopische windschermen

G L AT Z traditionele parasols


4

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

OP RONDE BIJ ONZE AFDELINGSVOORZITTERS SECTORCOMMISSIES DEEL Om alle horecaondernemers goed te kunnen ondersteunen is het van cruciaal belang voor Horeca Vlaanderen om de vinger aan de pols te houden bij de verschillende subsectoren. Daarom zijn er naast de regionale en provinciale afdelingen ook de nationale Horeca Vlaanderen-sectorcommissies. In deze rubriek zoomen we in op de verschillende sectorcommissies en laten we de betrokkenen zélf aan het woord. In deze editie spreken we met leden van de commissie nightlife en de commissie feestzalen en catering.

Nightlife­commissie YVES SMOLDERS Yves Smolders heeft de wil van de sector om zich te verenigen de laatste jaren zien groeien. “We werden eerder al met gezamenlijke problemen geconfronteerd zoals de portierswetgeving of regelgeving van Sabam, maar corona heeft de nood om ons te verenigen nóg duidelijker gemaakt”, blikt hij terug. “Zeker na de tweede lockdown werd dat duidelijk en ik ben ervan overtuigd dat Horeca Vlaanderen hierin een grote rol kan spelen”. De commissie van Horeca Vlaanderen is wat hem betreft de geschikte plaats om een visie voor de nightlife te ontwikkelen. “Er wordt altijd gefocust op de verschillen met horeca, maar eigenlijk zijn er meer gelijkenissen. Vanuit mijn bezigheden voel ik me ook verbonden met de dans- en feestzalen en de cateraars. De commissie is voor mij de ideale start om van daaruit verder naar de beleidsmakers te trekken. Uiteraard is het een illusie dat we elke wet naar onze hand kunnen zet-

Yves Smolders (midden)

ten, maar het is onze ambitie om dit in balans te kunnen brengen met de realiteit”. De kernwerkgroep van de commissie komen tien keer per jaar samen. “Maar we voorzien ook een vijftal keer per jaar een overlegmoment met een poule van een 50-tal leden om standpunten met hen af te stemmen”. De missie voor nu is duidelijk: “Zoveel mogelijk steunmaatregelen uit de brand slepen en het coronahoofdstuk zo goed mogelijk afwerken”. Daarna komen er nog heel wat andere hangijzers op het bord van de commissie: “Hoe Uber op de kaart zetten in België om transport voor feestgangers goedkoper te maken? Hoe kunnen we naar een cultuur zoals die in Londen waar mensen voor nachtwerk kunnen kiezen zonder dat de werkgever daarvoor meer belast wordt? Het zijn maar enkele van de vragen waar we ongetwijfeld nog uitgebreid over gaan debatteren en actie voor gaan ondernemen”, klinkt het nog gemotiveerd bij Yves.

© Gregory Van Gansen

Patrick Wouters

PATRICK WOUTERS Patrick Wouters is er recent bijgekomen in de commissie Nightlife. “Heel lang is er weinig samenhorigheid geweest. Ik heb echter de indruk dat dat al sinds voor corona aan het veranderen is”, blikt hij terug. “Wie intussen nog is overgebleven in het nachtleven kent elkaar, beseft dat we allemaal met dezelfde problemen geconfronteerd worden en wil daar ook iets aan veranderen”. De problemen van de sector wijken serieus af van bijvoorbeeld restaurants en cafés. “Wij vallen onder heel andere regels en wetgeving”, weet Patrick.

© Versuz

Toch wordt er volgens hem heel dubbelzinnig naar de sector gekeken. “Als het gaat over vergoedingen worden we over dezelfde kam geschoren als de horeca, maar als het over reglementering en beperkingen gaat zijn we opeens een andere sector. Het jojobeleid van de afgelopen maanden moet dringend stoppen. Niet alleen om financiële redenen, maar zeker ook om emotionele redenen. Dit houden we immers niet

lang meer vol. Ook het vinden van personeel begint een nachtmerrie te worden. Tijdens de eerste golf zijn we al ons personeel kwijtgeraakt en toen we mochten heropenen was het na een paar weken opnieuw gedaan. Die mensen zijn ongetwijfeld ook weer uitgezworven”. Maar niet enkel corona zorgt voor de nood aan een sterke commissie. “Ook na corona blijven we verder werken want er staan ons nog wel wat hete hangijzers te wachten”, weet Patrick. “De regelgeving rond security, de rookwetgeving, geluidsnormen, drugspreventie, publiciteit langs de openbare weg, omgevingsvergunning, verluchting, … zijn zaken die door de wetgever totaal anders bekeken worden voor nightlife dan bijvoorbeeld voor de vereniging die een fuif voor 3000 personen organiseert. We hebben een reeks van punten om te behandelen, aan te scherpen en naar de toekomst toe aan te kaarten om nightlife leefbaarder en overeind te houden”, klinkt het vol goede moed.

Kom in de volgende editie van de Horeca Krant meer te weten over de andere sectorcommissies. Wilt u zelf mee aan de slag gaan voor de horeca in uw omgeving? Contacteer de Horeca Vlaanderen-regiocoördinator uit uw buurt en vlieg er meteen in!


Horecakrant

5

nr 127 - februari 2022

Feestzalenen cateringcommissie

© Wouter Van Vooren

Gregory Van Wonterghem

GREGORY VAN WONTERGHEM Gregory Van Wonterghem leerde Horeca Vlaanderen eerder al via de nightlifecommissie kennen en had daar een eerste goede ervaring. “Toen de woorden ‘feestzaal’ of ‘cateraar’ tijdens de verschillende persconferenties maar niet vielen, trok ik mijn stoute schoenen aan en belde ik Matthias De Caluwe”, blikt Gregory terug. “Matthias verdedigde uiteraard al onze belangen, maar zag meteen in dat feestzalen en cateraars effectief een heel andere werking hebben en wilde zich extra inzetten voor onze zaak”. Hij trok hiermee naar de raad van bestuur met het voorstel om een aparte commissie feestzalen en catering op te richten om nog gerichter te

ASTRANOVA

werken, vrij snel werd hiervoor het licht op groen gezet.“Toen me werd voorgesteld om dit mee te trekken heb ik meteen toegezegd want de nood voor onze sector is groot en de bereidwilligheid bij Horeca Vlaanderen om mee aan de kar te trekken is er eveneens. Ik ben intussen nauw betrokken geraakt en heb ook echt het gevoel dat de noden van de feestzalen en cateraars hoog op de agenda zijn beland. Matthias heeft het laatste jaar denk ik geen enkel interview gegeven waarin hij ons niet vernoemde en dat is bij de politiek duidelijk aangekomen”. Maar ook na corona zijn er heel wat thema’s waar nog over gesproken moet worden. “Zo is de werking van

de witte kassa voor onze sector iets helemaal anders én we willen ook ijveren voor een quality label voor feestzalen en cateraars. Hiervoor zijn we o.a. in gesprek met Gault & Millau”. Eén ding moet Gregory nog van het hart: “Ik heb de laatste maanden van dichtbij gezien wat Horeca Vlaanderen voor de sector probeert te doen. Dat maakt dat ik het heel moeilijk heb met de kritiek die ik toch af en toe hoor. Hierbij doe ik graag een oproep om samen aan één zeel te trekken, want daar gaan we allemaal de voordelen van voelen. Jammer genoeg konden we wegens corona nog geen fysieke vergaderingen organiseren maar daar maken we in de tweede helft van 2022 zeker werk van”.

CHRIST SCHEPENS Christ Schepens van conceptcatering De Feestarchitect is eveneens betrokken bij de oprichting van de nieuwe sectorcommissie Feestzalen/ Catering. “De commissie is nog in volle opstart, wat uiteraard niet evident is in volle crisis”, klinkt het bij Christ. “De laatste maanden hebben we wel beseft dat er nood is om van ons te laten horen. Het is niet omdat er iets goed wordt beslist voor de restaurants en cafés dat dat dan ook goed is voor de feestzalen en cateraars of omgekeerd. Daarom ben ik blij dat we onder de vleugels van Horeca Vlaanderen kunnen werken aan een commissie voor onze subsector”. De werking van ondernemers in feestzalen en catering is heel wat anders dan die van restaurants en cafés. “Zij werken meer dag per dag, terwijl wij echt werken naar de toekomst toe. Het is eerder regel dan uitzondering dat wij een feest ruim twee jaar op voorhand beginnen bespreken. Als ik dan kijk naar de cateringsector is het belangrijk om te benadrukken dat het niet enkel gaat

Christ Schepens

om koken en bedienen, maar ook het logistieke aspect is enorm belangrijk. Een cateraar is iemand die het totaalconcept verzorgt op het gebied van voeding ter ondersteuning van een feest, event of beurs.” Wat Christ hoopt te bereiken dankzij de op te richten commissie is

© Wouter Van Vooren

duidelijk: “Ik geloof in samenwerking van de sector, want dat zal ons meer versterken dan pure concurrentie. We moeten leren een blok vormen naar andere partijen toe en als er een crisis is zoals nu met de pandemie moeten we als één stem klinken”.

09/228.80.20

visit our showroom 2000m²

Destelbergenstraat 28-34 9040 Gent (St-Amandsberg) iedere weekdag 9u-12u en 13u-17u (afspraak wenselijk) info@astranova.com www.astranova.com


6

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

HORECA IEPER & OMLIGGENDE VIERT 75-JARIG BESTAAN

“Trots om opkomende jeugd te ondersteunen en hun drive aan te wakkeren” De afgelopen twee jaren waren loodzwaar voor de sector en dat was in het Ieperse niet anders. Vol goede moed is er echter weer opgestart én er is bovendien reden om meteen te feesten: Horeca Ieper & Omliggende bestaat sinds kort immers 75 jaar en dat jubileum mag uiteraard niet zomaar voorbij gaan!

O

p 3 april 1946 werd de toenmalige HHR opgericht, de beroeps­ vereniging voor de Hoteliers, Herbergiers en Restaurateurs van Ieper, Poperinge, Heuvelland en

Omliggende. “Na de Tweede Wereldoorlog volgde de heropbouw van onze economie en toen ontstond de noodzaak om een beroepsvereniging op te richten”, weet huidig voorzitter – sinds

2013 - Jurgen Crombez. Het was indertijd Prosper Coutelle die het initiatief nam. De opstart liep niet van een leien dakje. “De opkomst tijdens de eerste samenkomst was nogal mager”, lacht

hij. “Slechts vier mensen doken op, wat uiteraard te weinig was. Na een tweede oproep werd de groep uitgebreid tot acht en kon er gestart worden. Die eerste jaren was het trekken en sleuren. Nog niet iedereen voelde de noodzaak, maar na enkele jaren begon de trein toch te lopen en sloten meer en meer ondernemers zich aan bij de HHR”. Een groot verschil met vandaag, want Horeca Ieper & Omliggende kan jaar na jaar mooie ledencijfers voorleggen. “We zitten intussen aan bijna 140 leden en onze vereniging organiseert jaarlijks heel wat activiteiten. Telkens topmomenten waar toch ruim 80 à 100 leden op afkomen. Daar zitten fietstochten tussen, maar net zo goed culturele evenementen, uiteraard vaak culinair gekruid”. Ieper was – en is nog altijd – een

“Na de Tweede Wereldoorlog ontstond de noodzaak om een beroepsvereniging op te richten” voorzitter Jurgen Crombez

bruisende horecastad met een gevarieerd en mooi aanbod. “Authentiek of origineel, historisch of modern, hier vind je het allemaal”, klinkt het trots bij burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open Vld). “Een succes-

volle horecastad word je niet zomaar. De verdienste hiervoor zit bij de vele drijvende krachten in en rond de sector. Horeca Ieper & Omliggende is het bindmiddel, in goede, maar ook in slechte tijden”.

Feestelijke brochure Die 75 jaar geschiedenis van de vereniging mag uiteraard niet vergeten worden. Naar aanleiding van het jubileum bracht de vereniging een feestelijke brochure uit. “Voor onze leden en sympathisanten”, klinkt het bij secretaris Alex Verbiest, die de voorbije maanden hard aan de brochure werkte. “We vertellen de geschiedenis van onze vereniging, gesplitst over twee tijdspannes: de periode van 1946 tot 1996 en vervolgens van 1996 tot vandaag. Een apart luik in de brochure is gewijd aan het Gastronomisch Festival van het Westland, dat ontstaan is in het jaar 1976 en zijn laatste editie kende in 2013”. De brochure heeft niet enkel aandacht voor de mooie momenten, maar ook voor de moeilijkere periodes. “In 1981 besliste Poperinge zich af te splitsen en ook Heuvelland is gevolgd. Niettegenstaande deze pijnlijke passage in onze geschiedenis, zijn beide organisaties erin geslaagd om op een positieve manier verder te gaan en ook nu nog komen we goed overeen met de mensen van Poperinge. Ruzie is er niet”, lacht Verbiest. De reacties op de feestelijke brochure zijn eensgezind positief. Zo ook burgemeester Talpe: “Het zien van

Jurgen Crombez (links) en Niek Benoot (rechts)

Burgemeester Talpe tijdens ludieke actie in 2020

© Horeca Ieper & Omliggende

© Horeca Ieper & Omliggende


Horecakrant

7

nr 127 - februari 2022

Interieur ervaringen mét resultaat. Inside staat garant voor een uniek design, een kwalitatieve uitvoering en strikte deadlines.

1996

1990

de foto’s van het toenmalige bestuur haalde heel wat herinneringen naar boven. Sommigen onder hen hebben ons intussen verlaten en ik wil hen toch nog even onder de aandacht brengen zoals mijn buurman en familievriend, Johan Couvreur of de goedlachse iconische Vlamertingse cafébaas Frans Barroo”.

“Tijdens de coronacrisis stonden we versteld van de veerkracht en creativiteit van de sector” burgemeester Emmily Talpe

Collegialiteit en solidariteit Burgemeester Talpe blikt ook terug op het voorbije bikkelharde jaar. “De zwaarste storm in die 75-jarige geschiedenis. Maar we stonden versteld van de veerkracht en creativiteit die de sector heeft getoond. Ondanks forse tegenwind bleven de leden investeren en zoeken naar opportuniteiten”.

2021

Heel wat horecaondernemers zagen zwarte sneeuw, maar voorzitter Jurgen Crombez wil ook niet voorbij gaan aan het positieve. “Corona heeft ervoor gezorgd dat we allemaal goed moesten nadenken wat we aan het doen zijn en ik zag de collegialiteit en solidariteit alleen maar verbeteren. Ik heb veel collega’s, die ik voordien maar vaag kende, nu echt leren kennen en heel emotionele gesprekken met hen gevoerd. Iedereen zat in hetzelfde schuitje en heel wat mensen zagen hun eerdere investeringen verdwijnen als sneeuw voor de zon. In dergelijke tijden is een federatie enorm belangrijk en als voorzitter heb ik dan ook mijn uiterste best gedaan. Niet alleen voor mezelf, maar voor al mijn collega’s. Ik heb onze belangen verdedigd, heb nooit gezwegen en ik vind dat we heel wat hebben kunnen realiseren. Het voelt dan ook fijn te merken dat dat geapprecieerd wordt”.

Ludieke promofilm En geapprecieerd werd het door de collega’s. Dat wil Niek Benoot nog eens nadrukkelijk benadrukken. “Jurgen zit met zijn feestzaal en catering tijdens corona zelf ook in de miserie, maar toch is hij altijd en voor iedereen bereikbaar. Chapeau voor alle belangeloze inzet die hij heeft gegeven voor onze sector”. Niek was zelf ook nauw betrokken en prijst ook de samenwerking met de stad. “Niet alleen bij Westtoer, maar ook bij Stad Ieper vonden we meteen een partner die zich mee wilde inzetten om de hotels, restaurants en

cafés deze periode goed te laten doorkomen. We maakten onder andere een ludieke promofilm met Toerisme Ieper, de stad en Westtoer om weer volk naar onze stad te lokken. Om aan te tonen dat het veilig slapen is hier, hebben we met het horecabestuur en enkele hoteliers op de Grote Markt geslapen”, blikt Niek met plezier te-

rug. Jurgen Crombez is voorzitter sinds 2013 en kan de mooie momenten niet meer tellen. “Het zijn er dan ook zoveel. Persoonlijk blik ik met trots terug op het feit dat we de krachten met Unizo hebben gebundeld om de nieuwjaarsreceptie te organiseren. Dat doen we intussen al een jaar of acht waarbij we telkens iets meer dan 600 man op de been brengen. Een mooi staaltje van samenwerking”.

wine flies

when you’re having fun

Wedstrijd met ‘taptjesvlees’ Jurgen vindt het als federatie ook belangrijk om jonge mensen te begeleiden. “Horeca is een prachtig vak, een creatief ambacht. Ik ben er trots op dat we de opkomende jeugd ook mee kunnen ondersteunen en hun drive verder aanwakkeren”. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom Horeca Ieper & Omliggende de handen opnieuw in elkaar slaat met de horecaopleiding van Immaculata Ieper en een wedstrijd organiseert waarvan de winnende chef op 28 februari zal worden bekend gemaakt. Het hoofdgerecht dat de chefs zullen maken moet een eerbetoon worden aan ‘taptjesvlees’, een vooroorlogse culinaire traditie. “Met deze wedstrijd willen we een jonge en gedreven chef in de kijker plaatsen die jongeren moet inspireren om voor ons vak te kiezen”.

Valerie De Groodt

@LOVD_Ninove

Ook een interieur ervaring in je horecazaak? Laten we het samen bespreken. www.inside.be


8

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

LID IN DE KIJKER

“Ondernemen meer dan cijfers en zuivere winst” Traiteur Claessens André is geen klassieke traiteur. Sinds 2018 ligt de focus volledig op maaltijden aan huis. Die cocktail van zorg en horeca werkt, wat ervoor zorgde dat de traiteurzaak zelfs tweede werd in de verkiezing van KMO van het jaar.

© Wouter Van Vooren

Ik ben er ongelofelijk trots op dat wij in volle coronatijd als organisatie die zweeft tussen horeca en zorg - samen met cultuur toch de meest getroffen sectoren – een dergelijk resultaat behaalden”, klinkt het trots bij André Claessens. Hij heeft er zelf een carrière in de zorg op zitten. “Pas in 2007 begon het bij mij te kriebelen en heb ik na mijn uren een bijscholing tot traiteurkok gevolgd. In 2009 startte ik als klassiek traiteur in bijberoep”, blikt hij terug. “Ik heb mijn twee passies jarenlang gecombineerd, maar toen ik betrokken raakte bij het Center for Gastrology, een Europees project m.b.t. seniorenzorg en kwaliteit in de voedingszorg, raakte alles in een stroomversnelling”. In 2016 was de combinatie niet langer houdbaar. “Toen Glenn, de oudste zoon des huizes, afstudeerde als manager en kok, besloten we de sprong naar hoofdberoep te wagen”. In het begin een combinatie van klassieke catering en zorgactiviteit, vanaf 2018 werd er volledig gekozen voor dat laatste. “Intussen werken we met meer dan 50 medewerkers en produceren we ruim 1200 maaltijden per dag. Een goede 70% komt daarvan rechtstreeks bij senioren in hun thuissituatie, de overige naar onze maaltijdautomaten en o.a. rusthuizen en scholen”. “De meeste ondernemers vertrek-

“Dat potje confituur opendraaien, die kleine babbel, dat zijn de dingen die er voor ons bij horen” ken vanuit het product, wat een klassieke benadering van catering is. Wij gaan een stapje verder en willen een bijdrage leveren aan de zelfstandigheid en zelfzorg van onze klanten. We proberen zowel de mens als zijn omgeving te raken. Zo leverden we vorig jaar voorgefrankeerde postkaarten die wij voor onze rekening namen. Iets wat andere ondernemers niet altijd snappen”, lacht André. “Vanaf dag 1 hebben wij ingezet op kwaliteit en zorg aan de klant. Dat potje confituur opendraaien, die kleine babbel, dat zijn de dingen die er voor ons bij horen, ondanks het feit dat dat een serieuze invloed heeft op tijd en kosten”. De jarenlange ervaring in de zorg maakt dat André en zijn team

perfect weten waar de pijnpunten en noden liggen. Bovendien werd er vol overtuiging ingezet op inclusief ondernemen. “Nog vrij onbekend in de horeca, maar voor ons een evidentie. Wij willen mensen opnieuw kansen geven”, vertelt André vol vuur. De uitdagingen voor de toekomst zijn groot. “Dat de vergrijzing eraan komt, weten we allemaal. Maar in de steden zullen we ook met voedselwoestijnen geconfronteerd worden. Daarnaast zal ook de betaalbaarheid een uitdaging blijven. We zitten immers niet in het segment waar je 25 euro voor een hoofdschotel kan vragen en grondstoffen en transport wordt steeds duurder. Die factoren, in combinatie met het ecologische aspect is iets wat we blijvend in de gaten moeten houden”. Maar het vertrouwen en ambities zijn groot. “Naast onze maaltijden willen we ook inzetten op een supplementair aanbod om zo een nog sterkere zorgpartner te worden. Vanaf dit jaar pakken we ook uit met een luxe aanbod én het is mijn grote droom om nog verder te gaan in dat inclusief ondernemen, bv. in de vorm van een sociale werkplaats. Ondernemen is voor mij meer dan cijfers en zuivere winst. Ik wil ook echt een verschil maken”.

DUURZAAM & INNOVATIEF

Bonsai, de betaalapp die bomen plant Iedere stap, iedere klik voor de planeet helpt. Daarom is de betaalapp bonsai gecreëerd. Voor elke tien betalingen die met de bonsai-app gedaan worden, wordt een boom geplant. En dat door mensen aan te moedigen hun gewoontes duurzaam te veranderen met behulp van technologie. Het is gemakkelijker dan de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen.

W

anneer u de bonsai-app gebruikt om iets te betalen, stuurt u een kosmische liefdesboost naar de planeet. Voor elke tien betalingen, of dat nu voor één pintje is of voor een uitgebreide maaltijd, wordt een boom geplant. Dat betekent minder CO2 en meer lokale werkgelegenheid waar de boom wordt geplant. Eén simpele actie, en u draagt bij om van de wereld een betere plek te maken. Intussen heeft de app al 64.413 gebruikers en werden al 61.225 bomen geplant,

734.700 kg/jaar CO2 bespaard en 6.123 arbeidsdagen gecreëerd.

A big impact through a small effortless shift Draagt uw horecazaak binnenkort ook bij aan het doel van bonsai? U kunt uw gasten aanraden u via de app te betalen. Tegen 2025 willen ze 20 miljoen bomen planten. Naast het voor de hand liggende – een heleboel groen en veel schonere lucht – betekent het ook het verminderen van erosie en het verbeteren van de bodemkwaliteit, het bieden van

schuilplaatsen, habitat en voedsel voor wilde dieren en bedreigde diersoorten; maar ook het regelen van de natuurlijke luchtvochtigheid. De bomen die via bonsai geplant worden, bieden werkgelegenheid aan de lokale bevolking. Uw betaling houdt dus niet alleen het globale ecosysteem in goede conditie, maar het is ook een goede daad tegenover de mensen die de bomen in de grond planten. Projectpartner Eden Reforestation Projects zorgt op die manier voor werkgelegenheid in verschillende landen.

Veiligheid voorop Bonsai is een bankonafhankelijke betalingsinstelling die volledig erkend is door de Nationale Bank van België. De app is volledig in overeenstemming met de huidige GDPR-normen. De veiligheid van u als ondernemer en uw gasten is de prioriteit. Via een

gekoppelde bankrekening en een sterke klantauthenticatie verloopt alles vlot en veilig.


Horecakrant

9

nr 127 - februari 2022

JUNIOR NATIONAL CULINARY TEAM

Het Junior National Culinary Team heeft er 8 nieuwe jonge topkoks bij

Via een selectieproef die plaatsvond op de Horeca Expo zijn we op zoek gegaan naar de grootste culinaire talenten uit Vlaanderen. Twintig jonge chefs streden er in de wedstrijdkeukens voor een felbegeerde plaats in het Junior National Culinary Team. Dit 10-koppige team mag in november 2022 ons land vertegenwoordigen op de Culinary Olympics in Luxemburg.

N

a hun deelname aan de culinaire Olympische Spelen in het Duitse Stuttgart in februari 2020 waar het team twee bronzen medailles haalde, willen we nu hoger mikken. Om het team te versterken, is daarom een selectieproef gehouden en verkoos een jury de acht beste jonge chefs. Zij zullen op intensieve wijze door bondscoach Jo Nelissen klaargestoomd worden om te presteren op de Culinary Olympics in november 2022. Jo Nelissen: “Samen met juryleden Sam Van Houcke, die dit jaar de nationale editie van de Bocuse

d’Or won, kapitein Neil DieryckxVisschers en teamlid Pim Meiresone, ben ik op zoek gegaan naar sterke profielen om het team uit te breiden. De selectieproef bestond uit twee delen, een praktische proef en een interview. Voor de praktische proef die doorging in de wedstrijdkeukens van Horeca Expo, ingericht door onze partner CD Constructs, hebben we elke chef laten samenwerken met een andere kandidaat. We wilden kijken naar hun teamwork, flexibiliteit en stressbestendigheid. Tijdens het interview hebben we dan gefocust op hun persoonlijkheden. Zo hebben we 10 young potentials geselecteerd om dit Olympisch avontuur te beleven!”

“Dit is een mooie gelegenheid om jonge talenten vroeg te ontdekken en hun talenten maximaal te ondersteunen” Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen

Het JNCT ( Junior National Culinary Team) vloeit voort uit de Flanders Food Faculty, een initiatief van Horeca Vlaanderen, toenmalig Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts en Toerisme Vlaanderen om de Vlaamse eet-, drink- en tafelcultuur in binnen- en buitenland te promoten. “Horeca Vlaanderen ziet dit als een mooie gelegenheid om jonge talenten vroeg te ontdekken en hen maximaal in hun talenten te ondersteunen”,

zegt CEO van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe. Eén van de doelstellingen van de Flanders Food

Faculty is Vlaamse culinaire talenten beter laten scoren op internationale culinaire wedstrijden.

De nieuwe lichting Junior-chefs zijn:

- Nathan Campbell, 18j, Ter Duinen - Matthias Darshan, 18j, Ter Duinen - Noah D’haemer, 16, PIVA - Victor Dhartet, 20j, VIVES hogeschool - Maura De Vos, 18j, Spermalie - Lucas Maes, 19j, Ter Groene Poorte - Maily Pilloni, 17j, Hotelschool Hasselt - Eddie Terrier, 18j, Ter Duinen U kunt de avonturen en prestaties van het Junior National Culinary Team volgen op: Facebook: https://www.facebook.com/NationalCulinaryTeamBE/ Instagram: https://www.instagram.com/nationalculinaryteambe/ Website: https://www.flandersfoodfaculty.be/nl/projecten/national-culinary-team

WEDSTRIJDEN 2022

Agenda 2022 doorspekt met culinaire wedstrijden Horeca Vlaanderen zet ieder jaar middelen in om jong talent te laten schitteren op nationale en internationale wedstrijden. Ook dit jaar prijken weer mooie pareltjes op de agenda. Daar worden telkens kandidaten voor getraind en naartoe gestuurd, of onze culinaire bondscoach Jo Nelissen reist er naartoe om met zijn expertise in de jury te zetelen.

O

p nationaal niveau kunnen we al aftellen naar enkele mooie wedstrijden. Zo zal Jo Nelissen de Belgische kandidaat coachen voor de kookwedstrijd georganiseerd door de gastronomische vereniging ‘Les Disciples Escoffier Benelux’. Ook de wed-

strijd ‘Eerste Kok van België’, van Prosper Montagné vzw staat met stip aangeduid in de agenda. Om de twee jaar wordt de ‘Ster van de Belgische Keuken’ gezocht. Daarbij tonen de kandidaten hun beste creaties waarbij maximaal en optimaal Belgische ingrediënten gebruikt

worden. Dit jaar is het weer zover, en onze culinaire bondscoach Jo Nelissen zoekt mee naar de ster van 2022 als jurylid. Daarnaast stoomt hij ook een kandidaat klaar om deel te nemen aan de Prix Taittinger. Horeca Vlaanderen kijkt ook uit naar de San Pellegrino Young Chef regionals. In die wedstrijd zoeken ze jong talent dat via voeding voor een positieve verandering zorgt in de maatschappij. Daarbij moeten de kandidaten zich aan de drie gouden regels houden: technische skills, creativiteit en een persoonlijke visie.

Nagelbijter Is dit al een volle agenda? Het kan nog voller! Want er staan ook nog internationale wedstrijden op het programma. Zo vindt al op 22 maart de Prix Roellinger Ethic Ocean plaats in Parijs. Enkele maanden later reist

talentvolle chef Sam Van Houcke naar Abu Dhabi voor de Global Chefs Challenge World Finals. Dat wordt een serieuze nagelbijter!

En ondertussen maakt ons kersverse Junior National Culinary Team zich op voor de Culinary Worldcup in Luxemburg eind november 2022.


10

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

HORECA LEUVEN

Leuvense horeca vergeet even de zorgen bij OH Leuven Eens alle zorgen vergeten en gewoon genieten. Dat was het doel van Horeca Leuven. Na slepende coronajaren wilde de afdeling horeca-uitbaters - leden én niet-leden - laten genieten van een voetbalmatch van OH Leuven tegen Club Brugge. Een geslaagde avond voor de uitbaters, en de aftrap van een mooie samenwerking met voetbalclub OH Leuven.

15

december 2021. Aan de ingang van het stadion van OH Leuven staat een stand van Horeca Vlaanderen, waar inkomkaarten en drankbonnetjes gegeven worden, speciaal gemaakte sjaals met daarop OH Leuven en Horeca Leuven én een wit t-shirt met daarop de slogan ‘Samen sterk. #HorecaLeuven. Als twaalfde man achter OHL’. “De supporters van OH Leuven worden de ‘whites army’ genoemd, we waren dus volledig in thema”, zegt Kevin Vanderauwera, afdelingsvoorzitter van Horeca Leuven en uitbater van brasserie l’Etoile d’Or. De avond verliep gezellig, al was het geen evidentie voor afdeling Horeca

Leuven om dit te organiseren. “We geven soms opleidingen, hebben CO2-meters geregeld met de stad, houden jaarlijks een nieuwjaarsreceptie, doen een uitstap naar de Horeca Expo… Maar nu zocht ik specifiek naar een ontspanningsmoment voor de uitbaters, na de miserie van bijna twee jaar corona. We gingen in gesprek met OH Leuven, en kwamen tot een compromis om een bepaald vak te krijgen voor ons alleen. We konden 600 mensen uitnodigen.” Maar daar was die nieuwe golf plots. “Iedere week was er een nieuw Overlegcomité, en kwamen nieuwe maatregelen. Dan hebben we beslist

dat we het bij 300 mensen zouden houden. Zo kon iedereen op veilige afstand zitten, en zonder drukte. Later, wanneer het volledig vrij kan, willen we dat dan herhalen voor de anderen”, zegt Vanderauwera. Horeca Leuven is haar partners heel dankbaar om de avond, ondanks de tegenslagen door de coronacrisis, mee mogelijk te maken en in goede banen te leiden. Zo was er hulp van de partners AB InBev en Silver Tie. En ook stad Leuven, gemeente OudHeverlee en OH Leuven zelf gaven ondersteuning. © Horeca Leuven

“Het was goed georganiseerd. Een welkome ervaring” Gunther Ceunen, uitbater Anna Specialty Bar

Netwerkmoment

© Horeca Leuven

Door de coronacrisis waren er beperkingen. Zo heeft bijvoorbeeld niet iedereen de kans gekregen om in de pauze iets te drinken. Toch zat

de sfeer er de hele avond goed in, vindt Gunther Ceunen, uitbater van de Anna Specialty Bar in Leuven, die ook uitgenodigd was. “Het was goed georganiseerd en heel leuk. Ik ben zelf geen voetballiefhebber, maar ik heb er nieuwe mensen leren kennen en de sfeer opgesnoven. Het is leuk en nuttig. Een welkome ervaring.” Naast een heus voetbaluitje is dit ook een ideaal netwerkmoment. “Je ziet andere mensen, je legt contacten en wisselt ervaringen uit”, zegt Ceunen. “En daarnaast heb je er ook eens nood aan om even weg te zijn uit de sleur. Dat voelde je ook in gesprekken met collega’s. Het begint dan zoals altijd over corona, maar

je voelde vrij snel dat het dan een andere wending nam en terug naar de gezelligheid ging, het plezante, het uitje… Alle zorgen werden aan de kant gezet. Dat deed heel hard deugd.” Dat was dan ook een van de doelen voor Horeca Leuven. Ze wilden de horeca samenbrengen, leden én nietleden. Kunnen aansluiten bij een groep, ideeën kunnen uitwisselen en even uit de sleur geraken was wat ze wilden bereiken.

“Het was de aftrap van een mooie samenwerking met OH Leuven” Kevin Vanderauwera, voorzitter Horeca Leuven

Doelen bereikt “Samen zijn we sterker. Dat is mijn motto”, zegt Vanderauwera. “Het is de laatste jaren allesbehalve gemakkelijk geweest. Op zo’n evenement kan je dan eens met andere uitbaters praten. Soms heeft iemand een goed idee bij een probleem, of heeft iemand een frigo over die iemand kan gebruiken. Samen kunnen we een front vormen. En dat is die avond een beetje gebeurd.”

© Horeca Leuven

“Het ging niet helemaal zoals ik het had gehoopt. Er waren mondmaskers, verplicht zitten aan de toog, buiten wachten… Het was niet helemaal wat het moest zijn, maar onze doelen zijn bereikt, en in de cafés in de buurt van het stadion zijn velen nog vooraf of achteraf iets gaan


Horecakrant

11

nr 127 - februari 2022

drinken. Het was een gezellige bende.” Als OH Leuven-fan sloeg de match helaas wat tegen voor Kevin Vanderauwera. De voetbalploeg verloor er van Club Brugge met 1-4. “We hebben geen geluk gehad. Er zat meer in de match. Maar dat was maar één onderdeel van de avond. Veel mensen hebben op het einde bedankt gezegd. We hebben er groot potentieel in gezien. We gaan dit in optimale omstandigheden zeker herhalen!”

“We willen dichter bij de mensen komen, met horecazaken als ambassadeurs” Peter Willems, CEO OH Leuven

© Horeca Leuven

Letterlijke en figuurlijke aftrap De avond gaf ook de aftrap voor een mooie samenwerking tussen OH Leuven, stad Leuven, gemeente Oud-Heverlee en Horeca Leuven. Een figuurlijke aftrap voor verschillende projecten met OH Leuven liggen in het verschiet. “We willen ambassadeurschap in de stad. Zo kunnen mensen dan bijvoorbeeld in een horecazaak terecht om een kaart te kopen, of om te checken wanneer er wedstrijden zijn, of ze kunnen er voetbal kijken. En we gaan ook de match van de cafébazen organiseren”, zegt de afdelingsvoorzitter.

OH Leuven is heel enthousiast over de samenwerking. “Met deze samenwerking kunnen we elkaar zichtbaarder maken”, zegt Peter Willems, CEO bij OHL. “We willen dichter bij de mensen komen via de horecazaken. Ze kunnen bijvoorbeeld het programma uithangen of campagnes voor abonnees verspreiden. Daarnaast kunnen we eens met een speler ter plaatse komen of met een speelster, want bij de vrouwen staat OH Leuven zelfs helemaal aan de leiding in de Super League. Of een actie doen met onze mascotte en vooral ook promotie maken om voor de

match iets te gaan eten in Leuven, en achteraf in de omgeving nog iets te blijven drinken.” Zo willen OH Leuven en Horeca Leuven elkaar versterken, met de horeca als ambassadeur. “We kunnen elkaar helpen, als echte partners”, zegt Willems. “De nodige voorstellen liggen momenteel op tafel, maar horecaondernemers hebben nu andere prioriteiten. We weten dat we op het juiste moment verder zullen opstarten. Maar met een enthousiasme zoals tijdens de match tegen Club Brugge lukt dat zeker. Dit is de heel mooie start van een mooi verhaal! Naast die figuurlijke aftrap gaf de afdelingsvoorzitter ook de letterlijke aftrap van de match. Dat deed hij samen met enkele van de partners, namelijk Johan Geleyns, schepen van sport in Leuven en Katrien Timmermans, schepen

© Horeca Leuven

van sport in Oud-Heverlee. Voor rasechte OHL-fan Vanderauwera gaf het een raar gevoel. “Plots op dat veld staan met een vol stadion en de spelers dichtbij. Ik had een heel klein hartje. En dan krijg je nog druk opgelegd, hé. ‘Niet uitschuiven hé’. En dan wisten we

maar niet wie naar wie de bal nu eigenlijk ging schoppen”, lacht Vanderauwera. Uiteindelijk werd de aftrap vlot genomen, en kon niet alleen de avond, maar ook de start van de mooie samenwerking beginnen.

© Horeca Leuven

© Horeca Leuven

© Horeca Leuven


12

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

LEKKER VAN BIJ ONS 26 en 27 maart 2022:

het Nationaal weekend van de stoverij Op zaterdag 26 en zondag 27 maart 2022 viert VLAM het nationaal weekend van de stoverij. Onder het label Lekker van bij ons en via verschillende mediakanalen roept VLAM uw klant op om tijdens deze tweedaagse te genieten van deze Belgische klassieker, bereid met kwalitatief rundvlees van bij ons. Welk lekker stoverijrecept met Belgisch rundvlees zet u dat weekend op de menukaart? Belgisch rundvlees is trouwens niet alleen heerlijk smaakvol en mals, het is bovendien ook een streng gecontroleerd product dat een kortere afstand heeft afgelegd dan geïmporteerd vlees én dat werd geproduceerd door lokale ondernemers zoals u. Reden te meer om tijdens het Nationaal weekend van de stoverij dit heerlijk gerecht te serveren bereid met smaakvol en mals rundvlees van bij ons. Bovendien trekt u hiermee ook de lokale kaart: uw klant is steeds vaker op zoek naar producten van Belgische oorsprong, omwille van de smaak, kwaliteit en veiligheid, de beperkte voedselkilometers én het ondersteunen van de lokale economie. Uw klant zal dit dus zeker weten appreciëren.

Wist u trouwens dat het aanbod van rundvlees van bij ons enorm gevarieerd is? Er bestaat een uitgebreide keuze aan rassen met elk hun eigen typische smaak. Denk aan het roodbont ras uit het Kempische landschap, wiens vlees een diepe indruk maakt op het bord: mals, dieprood en met een volle smaak. Of onze nationale trots, het Belgisch witblauw: supermals, smaakvol vlees met weinig vet. Smaak en kwaliteit hebben alvast alle rassen met elkaar gemeen. Want bijna nergens wordt rundvlees zo streng gecontroleerd en gesoigneerd als bij ons. Zowel op de wei, tijdens de bewerking als op het verkooppunt. En dat proeft u én uw klant. Voor vragen over de beschikbaarheid van de rassen, kunt u steeds terecht bij uw slager, groothandel of rechtstreeks bij de boer. Op zoek naar een lekker stoverij­ recept om te serveren tijdens het Nationaal weekend van de stoverij? Ontdek hiernaast het recept voor klassieke Gentse stoverij met donkere mosterd en kriekenbier en een witloofslaatje. U vindt het recept ook terug op www.lekkervanbijons.be.

Voor 4 personen INGREDIËNTEN • 500g stoofvlees • 2 uien • 33 cl donker abdijbier of trappist • 250 ml Kriek (bier) • 1 snede wit brood • 2 el mosterd • tijm • laurier • boter • bloem • peper • zout WITLOOFSLAATJE • 3 stronken witloof • 1 radicchio • 1 el azijn • 3 el olie • peper • zout • 3 el gedroogde veenbessen • 4 el walnoten

BEREIDING 1. Stoof de gesnipperde uien aan in een kookpot. Verhit daarnaast een bakpan met boter en wacht tot het schuim verdwenen is. 2. Kruid het vlees intussen met peper en zeezout. Bak het vlees in porties aan om het mooi te korsten. Doe het gebakken vlees telkens bij de uien in de kookpan. 3. Strooi over de laatste portie wat bloem en laat die even meebakken. Dit helpt om de saus straks te binden. 4. Blus de bakpan met het bier en giet alles bij de uien. 5. Voeg indien nodig wat water toe tot het vlees net onderstaat. Draai het vuur zo laag mogelijk. 6. Voeg laurier en tijm toe en leg er een met mosterd bestreken boterham bovenop. Laat ongeveer 2 uur heel rustig sudderen. 7. Laat de stoofpot wat afkoelen voor u hem serveert, dan is het vlees veel sappiger. 8. Snijd het witloof en de radicchio in fijne reepjes. Meng in een kom. 9. Kruid met peper en zout. Doe de azijn en olie erbij. Werk af met de veenbessen en gehakte walnoten.

Vissen van het lenteseizoen:

inktvissen, schelvis, hondshaai Hondshaai

Schelvis

Groente van de maand maart:

Ook wel gekend als Sint-Pieter of Petrusvis. De schelvis is een beenvis, familie van de kabeljauw die behoort tot de orde van de kabeljauwachtigen. Schelvis is op z’n best van juni tot februari en wordt vooral als filet verkocht. Schelvis bevat zeer weinig tot geen vet en zit boordevol eiwitten. Het visvlees is zachter dan dat van kabeljauw en minstens zo smakelijk. Schelvis is dan ook een evenwaardig alternatief voor al uw kabeljauwgerechten. In het Verenigd Koninkrijk is de schelvis trouwens de favoriete keuze voor de bereiding van de populaire ‘fish and chips’.

zoete aardappel

Z

oete aardappel of bataat zit boordevol vezels (vooral in de schil), heeft een lekkere zoete smaak, past perfect in zowel zoete als hartige gerechten en biedt veel culinaire mogelijkheden zoals koken, roosteren, poffen, frietjes, verwerken in een dessert… Wist u trouwens dat de zoete aardappel in verschillende kleuren bestaat? U vindt de bataat in het oranje, geel, wit en zelfs paars. Op een koele, droge, donkere plaats kunt u ze tot een maand bewaren. Maart is ook een topmaand voor groenten zoals de pastinaak, knolselder en rode biet! Vind heel wat recepteninspiratie op www.lekkervanbijons.be.

Inktvis Inktvis kan sterk verschillen in grootte en kleur en is het hele jaar door beschikbaar, afhankelijk van de soort. Onze Vlaamse vissers voeren 3 soorten aan: zeekat (beschikbaar van oktober tot maart), pijlinktvis (beschikbaar van september tot april) en octopus (het hele jaar door beschikbaar). Het vlees is tamelijk taai en moet mals geslagen worden. Eenvoudiger is om het in te vriezen, hiermee bereikt u hetzelfde resultaat.

De hondshaai is een kleine haaiensoort, die vroeger ook werd verkocht als zeepaling. Te herkennen aan zijn korte, brede snuit en lichtbruine kleur met donkerbruine vlekken. Zijn huid is zo ruw als schuurpapier. De hondshaai is het hele jaar door beschikbaar, met piekmomenten in het voorjaar en in het najaar. Het stevige visvlees smaakt uitzonderlijk lekker en kan op verschillende manieren bereid worden: van ragouts, dikke wintersoepen, gerookt tot zelfs opgelegd in het zuur. Deze vis leent zich ook perfect voor exotische gerechten, zoals bereid in een tajine. Heeft u al honger gekregen van de vissen van het lenteseizoen? Ontdek heel wat recepten met inktvis, schelvis en hondshaai op www.lekkervanbijons.be.


Horecakrant

13

nr 127 - februari 2022

HORECA ACADEMIE

Horeca Academie speelt in op actuele thema’s, 6.500 inschrijvingen in 2021 Alweer zit een jaar vol interessante en leerrijke opleidingen van Horeca Academie erop. Via de Academie voorziet Horeca Vlaanderen opleidingen – fysiek en digitaal – gericht op horecaondernemers. In 2021 schreven 6.506 ondernemers zich in om hun horizonten te verbreden en bij te leren. Driekwart van hen nam deel als lid van Horeca Vlaanderen, maar ook veel niet-leden vonden hun weg dus naar de Horeca Academie.

M

aar liefst 201 sessies zijn gegeven in het afgelopen jaar. De docenten van de Horeca Academie stonden alweer klaar om op verscheidene vlakken ondernemers te ondersteunen. Dat ging van marketing en communicatie, naar food en beverage skills, work smart, duurzame horeca en dienstverlenend naar wetgeving en regelgeving, varia en de café-opleiding. En jullie waren massaal enthousiast. De opleidingen krijgen gemiddeld een mooie 8,6 op 10 qua tevredenheid.

Door de coronacrisis is de Horeca Academie in 2020 overgeschakeld op digitale opleidingen, de zogeheten webinars. 2021 begon ook volledig online, maar in het najaar kwamen daar stilaan ook weer fysieke opleidingen bij, zoals enkele tijdens de Horeca Expo in Gent eind november gegeven zijn. Die combinatie van fysieke en digitale opleidingen zal de Horeca Academie voortzetten. Zo kunt u als horecaondernemer de opleidingen volgen waar en wanneer u dat wilt!

Inspelen op de noden van de

ondernemer Zoals steeds staken er ook in 2021 enkele opleidingen bovenuit. Enkele webinars lokken sinds de crisis veel ondernemers. Zo blijven de acht modules over sociale media voor velen hoog op de agenda staan. En ook de drie sessies over boekhouding zorgden voor een grote opkomst. Horeca Academie vernieuwt zich telkens opnieuw om in te spelen op de noden die de horecaondernemer op dat moment heeft. En dat wordt gesmaakt. De opleidingen met de

© Gregory Van Gansen

meeste inschrijvingen waren dan ook gericht op actuele problematieken en veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Hoe haalt u het maximale uit uw terras?’, ‘Boost uw takeaway to the next level’, ‘Liantis: heropstart zonder personeelszorgen’ en ‘Aanwerven personeel, hoe begint u

eraan?’. Benieuwd wat het nieuwe Academie-jaar zal geven? Hou dan zeker de nieuwigheden in de gaten via https://www.horecavlaanderen.be/ horeca-academie-home.

HORECA ONDERWIJS

Interesse in voltijds horecaonderwijs stijgt eindelijk weer Voor het eerst in negen jaar tijd stijgt het aantal leerlingen in het Nederlandstalig voltijds horecaonderwijs. Daarbij gaat het over het schooljaar 2020 – 2021. Dat blijkt uit een analyse van het kenniscentrum van Horeca Vlaanderen, op basis van cijfers van het Vlaams departement voor onderwijs.

4

.420 leerlingen hebben trots beslist horecaonderwijs in het Nederlandstalig voltijds onderwijs te volgen in het schooljaar ’20’21. En dat is een pak meer dan voorbije jaren. Voor het eerst in negen jaar stijgt het aantal leerlingen, met maar liefst 6 procent. Terwijl in het volledige voltijds onderwijs een gemiddelde groei van maar 2 procent te merken is. Er lijkt een heropleving van het horeca-

onderwijs gestart. En dat houdt niet op bij één goed jaar, want hotelscholen zien ook in het huidige schooljaar het aantal inschrijvingen toenemen. Maar hoe valt die stijging te verklaren? Twee mogelijke verklaringen steken er het meest bovenuit. De eerste daarvan is de herwaardering voor de sector door corona. De lockdowns toonden hoe saai het leven kan zijn zonder horeca. Mensen kregen meer respect voor de horeca, en

ook voor het personeel.

Instroom meisjes Een tweede verklaring vindt men bij het onderwijs zelf. De cijfers tonen namelijk aan dat de stijging van de leerlingenaantallen vooral in de eerste graad zit, terwijl in de tweede en derde graad het aantal leerlingen min of meer stagneert. De reden? De eerste graad is de voorbije twee jaar gemoderniseerd.

Zo krijgen leerlingen in de B-stroom de mogelijkheid om in het tweede jaar voluit voor ‘Voeding en horeca’ te kiezen, maar evengoed deze basisoptie te combineren met één of twee andere basisopties uit een volledig ander domein. Een deel van de leerlingen zit dus niet alleen in de horeca maar ook in andere domeinen.

een grotere instroom van meisjes in het voltijds horecaonderwijs te zien. Zij combineren vaker ‘Voeding en horeca’ met ‘Maatschappij en welzijn’. Het blijft uiteraard afwachten wat die leerlingen zullen beslissen op het einde van de eerste graad. Gaan ze verder in het studiedomein ‘Voeding en horeca’ of toch niet?

West-Vlaanderen boven

De modernisering van de eerste graad zorgt voor een grotere instroom meisjes in horecarichtingen Het grootste deel van de leerlingen kiest nog steeds voor één duidelijke richting. 472 leerlingen kiezen resoluut voor ‘Voeding en horeca’. Deze basisoptie wordt dan ook in veel hotelscholen en andere scholen aangeboden. De overige 260 leerlingen in het tweede jaar kiezen naast die basisoptie nog één of uitzonderlijk soms zelfs twee andere basisopties. Door die mogelijke combinaties is er

West-Vlaanderen ligt nog steeds voorop op vlak van voltijds horecaonderwijs. Antwerpen volgt en met wat achterstand ook Oost-Vlaanderen. Samen zijn deze provincies goed voor 81 procent van de leerlingenaantallen in het Nederlandstalig voltijds horecaonderwijs. Daar is dan ook de grootste groei te zien. De andere provincies hinken achterop. Vlaams-Brabant ziet een statusquo, Limburg en Brussel zien zelfs een daling. Als er naar de steden gekeken wordt, blijft Brugge op kop staan met 720 leerlingen, al verliest de stad nog steeds jaarlijks leerlingen. De leerlingengroei is vooral te zien in Antwerpen (553), Koksijde (315) en Gent (289). Daarbij ziet Gent het al enkele jaren rooskleurig in, aangezien daar de groei al langer bezig is.

Bron en tekst: Guidea


14

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

STARTER IN DE HORECA

‘Ik ging 100% zeker geen horeca meer doen, maar toen kwamen de kriebels terug’ Al meer dan dertig jaar ervaring in de horeca, en toch met de stempel starter een nieuw horeca-avontuur inslaan. Dat kan Isabelle Saccomani. Na 25 jaar een eigen zaak ‘Il Sogno’ uit te baten met haar ex-man, ging Isabelle even weg uit de horeca. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Al snel keerde ze terug naar de horecawereld, met een nieuwe zaak en een ander concept: Ardilla Bistro & Bar, een food sharing concept in Eeklo. Na 25 jaar de deur dichttrekken achter uw horeca-kindje, en de horeca vaarwel zeggen. Dat kan niet gemakkelijk zijn.

ook schone vriendschappen aan overgehouden.”

“Het was inderdaad eigenlijk een beetje ons kindje dat we grootgebracht hebben. We zijn daar van nul begonnen en het is een heel florerende zaak geworden. Het zat altijd bomvol. Maar het was een beetje zoals een fabriek. Altijd crossen enzovoort. En dan de echtscheiding erbovenop. Je kent dat allemaal wel. Het samenwerken lukte niet meer. Maar ik heb daar wel heel graag gewerkt. Ik heb er

“Ik heb nooit spijt gehad dat ik er gestopt ben, raar hé? Ik ben weggegaan uit Il Sogno en dacht: geen horeca meer. Ik ben dan maar in twee kledingwinkels gaan werken. Gewoon, ik wou iets anders doen. Maar in het niet-horeca-doen vond ik mijn draai niet.”

Daarna zei u resoluut nee tegen horeca?

miste de mensen, het is altijd mijn beroep geweest… Ik heb het dan ook steeds graag gedaan.” “Op een bepaald moment stond dan een pand te koop, een huisje. Iedereen zei me: ‘kom Isabelle, ga eens kijken. Je kan er iets kleins doen.’ En kijk, het is weer groot geworden. (lacht) Ik vlieg er dus nog eens tien jaar in, en dan zien we wel wat er gebeurt.”

“Ik was 100% zeker dat ik nooit meer horeca zou doen, en ja, na die twee jaar kwamen de kriebels terug. Ik

vinden het leuk. Ze kunnen veel verschillende gerechten proeven, hier is het geen continu eten en voortgaan. Ik voel dat ze hier gemakkelijk twee tot drie uur zitten. Wat eten en babbelen, iets drinken, nog iets bestellen om te eten… Dat vind ik er wel leuk aan, daarom werk ik ook niet in shiften.”

Hoe gaat het in zijn werk?

“Ons food sharing concept is intensiever maar plezanter” Voor welk concept heeft u gekozen? “We doen tapas via food sharing. Dus mensen delen alles eigenlijk. Al kan je hier ook elk een eigen gerecht eten. Het concept slaat aan, mensen

“We hebben staandertjes op tafel om de gerechten op te zetten, zo kan er nog een bord onder. De gasten bestellen bijvoorbeeld vier à vijf zaken van de menu. We geven er dan eens twee, en dan een keer drie. We ruimen dus af en zetten dan de rest op tafel.” “Ik heb mij daar wel aan mispakt in het begin. Normaal ga je een of twee keer naar een tafel, maar nu moet je continu heen en weer lopen. Dat is een groot verschil waar ik eerst niet bij stilstond. Je bent continu bij de mensen. Hier vraag je constant ‘was het lekker?’ of ‘heeft het gesmaakt?’. Het is intensiever maar wel plezanter.”

“Ik heb naast de tafels ook een lounge. Daar kunnen mensen ’s avonds bijvoorbeeld na een receptie gaan zitten om een cocktail te drinken.”

Na de verbouwingen wilde u openen, maar dan was corona daar. “Ja, na wat uitstel door ver­ bouwingen wilde ik op 18 oktober 2020 openen, net toen de tweede lockdown afgekondigd is. Ik ben niet opengegaan, maar ben dan het weekend erop met takeaway begonnen. Zo kon ik de mensen leren kennen, kwamen ze te weten waar de zaak is, wie er is… Maar ja, dat ging met ups en downs. Vanaf 8 mei 2021 konden we dan openen met het terras, een maand later ook binnen.”

U heeft al meer dan 30 jaar ervaring. Hoe voelt het dan om toch nog een nieuwe zaak te beginnen? “In het begin is het wat raar. Je moet opnieuw je draai vinden, het was iets helemaal anders. Maar aan de andere kant, eens je in de horeca gewerkt hebt, verleer je dat nooit meer. Het was wel spannend. Wat gaat het worden? Zal het lukken? Zeker naar personeel toe. Je vindt echt niet gemakkelijk iemand. Godzijdank is het in de keuken nu oké, nu zoek ik nog iemand voor in de zaal.” “Ik ben nu 52 jaar. Veel mensen hebben me zot verklaard. Maar ja, ik vind op mijn leeftijd stoppen te vroeg. Dat is niet haalbaar. Dus ik doe dit nog tien jaar, waarom ook niet? En dan zien we wel. Wordt het overgenomen of verkocht, neemt iemand van de kinderen het over… Dat zijn vragen voor later.”


Horecakrant

15

nr 127 - februari 2022

KORT NIEUWS Mobiele horecatrailer van VDAB test skills horecapersoneel

135 nieuwe adressen in restaurantgids Gault&Millau

I

I

n Veurne kwam de VDAB voor het eerst naar buiten met zijn mobiele horecatrailer. Een primeur want met de trailer wil de VDAB sneller personeel vinden dat aan de slag kan in de horeca. Daarin testen ze kandidaten die bijvoorbeeld als kok of in de zaal aan de slag willen gaan. Met een gesprek rond ervaring en toekomstplannen, en ook een eenvoudige opdracht: het maken van een belegd broodje. Dit laat toe snel een beeld te vormen van de kennis en de vaardigheden van de persoon, zoals snijtechniek en voedselveiligheid.

n totaal prijken 1.375 namen in de restaurantgids Gault&Millau, waarvan een deel stijgt qua score. En 135 nieuwe adressen pronken in de gids. ‘Chef van het jaar’ is Thierry Theys, de man achter het vuur van ‘Nuance’ in Duffel. Martijn Defauw van ‘Rebelle’ in Kortrijk rijft de prijs ‘Jonge Chef van het jaar’ binnen en Hertog Jan is met 18 op 20 de hoogste nieuwkomer. Jonas Kellens van ‘Dim Dining’ in Antwerpen mag zich ‘Gastheer van het jaar’ noemen.

Horeca Expo: afspraak in 2022!

O Brusselse horeca moet 100% borstvoedings­vriendelijk worden

ndanks de moeilijke omstandigheden, blikt de organisatie van de Horeca Expo terug op een succesvolle 32ste editie. ‘No food waste’ stond ook dit jaar centraal en achteraf haalden de vrijwilligers van Kiwanis alle voedseloverschotten bij de exposanten op, die integraal naar Poverello gaan. Is uw honger naar innovatie nog niet gestild? Duidt dan 20 t.e.m. 24 november aan in uw agenda voor de Horeca Expo 2022!

T

huiszorgorganisatie Wheel of Care wil dat vrouwen in zoveel mogelijk Brusselse horecazaken borstvoeding kunnen geven. Een online kaart en een zelfklever op de deur moeten vrouwen wegwijs maken, want nog steeds voelen jonge mama’s zich daarbij in sommige horecazaken niet op hun gemak of niet welkom. Met dit project willen ze daar in en rond Brussel verandering in brengen.

© Gregory Van Gansen

ZOEKERTJES OVER TE NEMEN RECENT gerenoveerde taverne-brasserie te Mechelen Hendrik Consiencestr 21. 30 zitplaatsen en binnentuintje 16 zitplaatsen.over te nemen met inboedel zowel zaal als keuken. wegens medische redenen.zich wenden gsm Joël 0467/018719 of gsm Carine 0475/961546.

Brasserie centrum Tienen TE HUUR (geen overname). Zitplaatsen: terras 30, binnen 50. Gratis parking voor klanten. Gemeubeld. Vrij van brouwer. Aan hotel met 22 kamers (veel potentiële klanten). Ideaal voor starters. Info: 016/82 28 00 of info@ alphahotel.be

TER OVERNAME-TE HUUR €1950 p/m incl. bovenwoning: ZEER GOEDDRAAIENDE ZAAK te Meersel-Dreef (Hoogstraten). Na 45 jaar uitgebaat door dezelfde familie komt deze zeer succesvolle zaak ter overname. VRIJ VAN BROUWER. Immo van Huffel tel: 03 314 16 99

ZWEVEGEM - Gezellig en rustig gelegen restaurant over te laten wegens gezondheidsredenen mogelijkheid tot woonst, capaciteit 30 personen tuin, terras en parking Info: rest_molenberg@hotmail. com of 0477256142

TE KOOP: Bed&Breakfast gesitueerd in «Groene Zone» tussen Brugge en Oostende. Gelegen op een boogscheut van de Autobaan E40 Jabbeke. Domein van 5000m³ rust en gezond leven verzekerd. Pand met 11 kamers. Ideaal voor verhuur Airbnb. Alle vergunningen voor exploitatie in orde. Aanpalend een kangoeroewoning. Grote parking en overdekte garage www.hoteldestokerij.be tel.0495460306

LEUVEN hoek Bondgenotenlaan/ Jan Stasstraat. Goed draaiend koffiehuis JAVA met koffiewinkel en winkel van LEONIDAS over te nemen. 70 pl binnen en terras 70pl. Wegens pensioen leeftijd, zaak die 50jaar bestaat. contact: 0474.582494 OVER TE NEMEN om medische redenen: goed draaiende rendabele broodjeszaak, regio ST.NIKLAAS. Info bel 0485 645 018. Spreek een boodschap in we bellen je zeker terug.

COLOFON Verantwoordelijke uitgever Ludo Geurden - Horeca Vlaanderen Anspachlaan 111/4, 1000 Brussel tel.: 02/213 40 11 – fax: 02/213 40 11 media@horeca.be

HOPELOOS OP ZOEK NAAR EEN GASAANSLUITING?

Redactie Matthias De Caluwe, Kaatje Lucas, Lise Beyens, Isabelle Van Asselberghs, Valerie De Groodt

Bij Antargaz vind je de perfecte oplossing. Onze boven- en ondergrondse tanks bieden je al het comfort van gas zonder aansluiting op het aardgasnetwerk.

Marketing en promotie Elma Multimedia - Sven Destercke Generaal de Wittelaan 17A, 2800 Mechelen tel: 015/55 88 88 - fax: 015/55 88 40 sven@elma.be - www.elma.be

antargaz.be

De verantwoordelijke uitgever streeft ernaar zorgvuldige en correctie informatie te verschaffen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijst de verantwoordelijke uitgever elke aansprakelijkheid af voor fouten of onnauwkeurigheden in de inhoud van deze uitgave en voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever. De adverteerders zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun publi-reportages en advertenties. Deze publi-reportages en advertenties weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de verantwoordelijke uitgever en/of van Horeca Vlaanderen vzw, Horeca Brussel of Fédération HoReCa Wallonie.

2210000445_3_ADV_8640.indd 2210000745_1_ADV_9504.indd 1

5/08/21 16:13 3/01/2022 17:16


16

nr 127 - februari 2022

Horecakrant

WORD NU LID! En geniet van tal van voordelen

Als lid kunt u met al uw vragen terecht bij onze juridische dienst voor snel en correct eerstelijnsadvies. U bent altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe wetgeving en regelgeving via onze publicaties. U kunt ook onze opleidingen van de Horeca Academie volgen, die zijn nu ook via webinars thuis te volgen. Ons volledige team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden, juridische kwesties aan te kaarten en in te zoomen op uw specifieke situatie met onze regiocoördinatoren. Bovendien kunnen we zo iedere dag opnieuw opkomen voor uw belangen als horecaondernemer. Net zoals we dat tijdens deze coronacrisis al hebben bewezen!

UW VOORDELEN LEDENVOORDELEN • • • • • •

U VERDIENT UW LIDGELD ZO TERUG VIA ONZE EXTRA LEDENVOORDELEN

U bent altijd als eerste op de hoogte van nieuwe wetgeving en regelgeving Onze juridische dienst beantwoordt uw vragen met snel en correct eerstelijnsadvies U neemt gratis deel aan alle opleidingen en infosessies van de Horeca Academie U wordt ook automatisch lid van uw lokale afdeling van Horeca Vlaanderen U maakt samen met uw collega’s deel uit van het grootste horecanetwerk U wordt uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van Horeca Vlaanderen

• • • • • • • • • • • •

Jaarlijks 10% korting op auteursrechten aan tarief horeca bij Unisono Voordeelbon van 50 euro bij Metro Cash & Carry Voordeelbon van 100 euro bij Sligro-ISPC Voordeelbon van 50 euro bij Hanos Permanent 15% korting op beheerskosten bij Liantis Voordeeltarief VISA/Mastercard bij Europabank Gratis HACCP-gids Uitzonderlijk voordeeltarief bij Sodexo, Edenred en Monizze voor ontvangen van maaltijdcheques Voordeeltarief voor de aankoop van Ecocheques bij Edenred Q8-tankkaart met 12,10 eurocent korting per liter 100 euro korting bij een betaaloplossing van CCV Een voordelig en specifiek pakket aan verzekeringen via Horeca Vlaanderen Verzekeringen

JAARLIJKSE LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE € 186

€ 126

0–9 werknemers

starters

€ 386

10 – 49 werknemers

€ 1.386 Minimum 50 werknemers

NU METEEN LID WORDEN? Scan deze QR-code of ga naar www.horecavlaanderen.be/ledenvoordelen, klik op ‘nu meteen lid worden’ en binnen enkele minuten is uw lidmaatschap in orde. Zodra uw betaling verwerkt is, zal uw regiocoördinator u verder informeren over uw lidmaatschap. • •

Enkel vaste werknemers, deeltijds of voltijds tewerkgesteld Lidgelden zijn 100% fiscaal aftrekbaar

Lidgelden zijn excl. 21% BTW

MEER WETEN OVER ONZE LEDENVOORDELEN EN ONS LIDMAATSCHAP? Ga naar www.horecavlaanderen.be/ledenvoordelen of neem contact op met uw regiocoördinator. We helpen u graag verder!

Oost-Vlaanderen Luc Van Daele  l.vandaele@horeca.be  0476/85 03 61

West-Vlaanderen Carole De Clercq  c.declercq@horeca.be  0473/81 74 25

Vlaams-Brabant Bart Verkest  b.verkest@horeca.be  0496/74 17 34

Antwerpen Sam Vanaken  s.vanaken@horeca.be  0474/88 00 02

Limburg Karel Venken  k.venken@horeca.be  0479/73 38 32