Page 1

Indkaldelse til generalforsamling i Floorballklubben Holbæk Bombers

GF start kl. 19.00 på Bispehøjen 44 (vær der i god tid)   Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af deltagerbetaling, (indmeldelse og kontingent for både Junior og Senior spiller + Evt. rabatter). 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af sekretær. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Valg af appeludvalg 13. Valg af Lokale ansvarlig, Sponsor ansvarlig, Junior kontakt 14. Eventuelt. 15. SÅ til træning 

Har du IKKE betalt, har du ikke stemmeret til GF, betalingen skal være registreret på vores konto, så betal  inden fredag d. 18.  Vh.  Formanden aka. Klaus Bloch 

Profile for Floorballklubben Holbæk Bombers

Indkaldelse til generalforsamling 2011  

Indkaldelse til generalforsamling 2011

Indkaldelse til generalforsamling 2011  

Indkaldelse til generalforsamling 2011