Page 1

Pravila nagradne igre -„Taxi Cammeo – uštedi lovu i porukom osvoji Fabiu novu“

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), tvrtke CAMMEO d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb, OIB: 85592174450; AUTOPRIJEVOZ MODEM d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb, OIB: 41208191360; AUTOPRIJEVOZ OLIVA d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb, OIB: 89103669541; MV PRIJEVOZ d.o.o., Karabljeva 7, Sveta Nedelja, OIB: 83860290115; AUTOPRIJEVOZ VLADO d.o.o. (Udruženje Taxi Cab), Radnička cesta 27, Zagreb, OIB: 62955824979; CAMMEO TAXI d.o.o. OSIJEK, Bartola Kašića 8/1, Osijek, OIB: 97978860287; CAMMEO d.o.o. RIJEKA, Mihanovićeva 35, Rijeka, OIB: 86893736224; CAMMEO PULA d.o.o., Vodnjanska 13, Pula, OIB: 77966367265 PRAVILA NAGRADNE IGRE „Taxi Cammeo – uštedi lovu i porukom osvoji Fabiu novu“ KLASA: UP/I-460-02/12-01/229 URBROJ: 513-07-21-07/12-2 Zagreb, 29.03.2012. godine Članak 1. PrireĎivači nagradne igre pod nazivom „Taxi Cammeo“ su tvrtke: CAMMEO d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb; AUTOPRIJEVOZ MODEM d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb; AUTOPRIJEVOZ OLIVA d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb; MV PRIJEVOZ d.o.o., Radnička cesta 27, Zagreb; AUTOPRIJEVOZ VLADO d.o.o. (Udruženje Taxi Cab), Radnička cesta 27, Zagreb, CAMMEO TAXI d.o.o. OSIJEK, Bartola Kašića 8/1, Osijek; CAMMEO d.o.o. RIJEKA, Mihanovićeva 35, Rijeka; CAMMEO PULA d.o.o., Vodnjanska 13, Pula Nagradna igra prireĎuje se u cilju promidžbe taksi djelatnosti prireĎivača, unapreĎenja lojalnosti korisnika taksi usluga te unapreĎenja i prodaje taksi usluga. Članak 2.


Nagradna igra održava se u svim Taxi Cammeo vozilima na području Zagreba, Osijeka, Pule i Rijeke u razdoblju od 16. travnja 2012. do 15. srpnja 2012. godine.

Članak 3. Pravila nagradne igre uz navoĎenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.it1.hr najkasnije 15.04.2012. Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju svi graĎani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 16. travnja 2012. do 15. srpnja 2012. godine u bilo kojem Taxi Cammeo vozilu obave najmanje 1 vožnju te pošalju SMS poruku s ključnom riječi i osobnim podacima (Fabia, broj računa, ime i prezime, adresa - npr. Fabia, 1234, Ivan Horvat, Ilica 21, Zagreb ) na broj 60060. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV uključen). Članak 5. Svaki sudionik u nagradnoj igri s jednim jedinstvenim računom može sudjelovati jednom. Jedna vožnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Račun je potrebno čuvati do kraja nagradne igre jer se uz predočenje računa ostvaruje pravo na nagradu. Brojevi računa koji se pošalju više od jednom, postaju nevažeći tijekom izvlačenja. Svaki sudionik ima pravo sudjelovati u nagradnoj igri onoliko puta koliko je vožnji obavio i koliko je sakupio računa. Ukoliko sudionik za vrijeme trajanja nagradne igre obavi ukupno 10 vožnji, ostvaruje pravo 10 puta poslati SMS sa jedinstvenim brojem računa čime mu se šanse za dobitak povećavaju. Slanjem SMS-a sudionik pristaje da se podaci koriste za provedbu promocije te izravnog marketinga. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici PrireĎivača, njihova uža obitelj te zaposlenici Grupacije Cammeo. Članak 7. Fond nagrada sastoji se od: GLAVNA NAGRADA: 1 x automobil Škoda Fabia Simply u vrijednosti 79.052,00 kn (PDV uključen)


1 x AO Croatia osiguranja u vrijednosti 2.000,00 kn (PDV uključen) MJESEČNE NAGRADE: 3 x prijenosno računalo Lenovo B800, svako u vrijednosti 6.500,00 kn (PDV uključen) DVOTJEDNE NAGRADE: 6 x moblini telefon HTC WildFire S, svaki u vrijednosti 1.998,00 kn (PDV uključen) TJEDNE NAGRADE: 12 x 10 Taxi Cammeo bonova za vožnju u vrijednosti 30,00 kn (PDV uključen) 12 x 2 Taxi Cammeo majice kratkih rukava, svaka u vrijednosti 60,00 kn (PDV uključen) 12 x 2 Taxi Cammeo kape, svaka u vrijednosti 18,00 kn (PDV uključen) Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 118.012,00 kn (PDV uključen). Nagrade nisu zamjenjive za novac. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe. Članak 8. Izvlačenje tjednih nagrada održat će se u 13 krugova u prostorima Grupacije Cammeo, na adresi Radnička cesta 27, 10000 Zagreb u kojima će se u svakom krugu izvući dobitnici svakog tjedna, u tom periodu. 1. Nagradno izvlačenje – 23.04.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 16.04.2012. do 22.04.2012. 2. Nagradno izvlačenje – 30.04.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 23.04.2012. do 29.04.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju 0d 16.04.2012. do 29.04.2012. 3. Nagradno izvlačenje – 07.05.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 30.04.2012. do 06.05.2012.


4. Nagradno izvlačenje – 14.05.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 07.05.2012. do 13.05.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 30.04..2012. do 13.05.2012. Mjesečna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 16.04.2012. do 13.05.2012. 5. Nagradno izvlačenje – 21.05.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 14.05.2012. do 20.05.2012. 6. Nagradno izvlačenje – 28.05.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 21.05.2012. do 27.05.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 14.05.2012. do 27.05.2012. 7. Nagradno izvlačenje – 04.06.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 28.05.2012. do 03.06.2012. 8. Nagradno izvlačenje – 11.06.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 04.06.2012. do 10.06.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 28.05.2012. do 10.06.2012. Mjesečna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 14.05.2012. do 10.06.2012. 9. Nagradno izvlačenje – 18.06.2012. Tjedne nagrade


Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 11.06.2012. do 17.06.2012. 10. Nagradno izvlačenje – 26.06.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 18.06.2012. do 24.06.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 11.06.2012. do 24.06.2012. 11. Nagradno izvlačenje – 02.07.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 25.06.2012. do 01.07.2012. 12. Nagradno izvlačenje – 09.07.2012. Tjedne nagrade Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 02.07.2012. do 08.07.2012. Dvotjedna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 25.06.2012. do 08.07.2012. Mjesečna nagrada Za sve SMS poruke pristigle u razdoblju od 11.06.2012. do 08.07.2012. 13. Nagradno izvlačenje – glavna nagrada – 16.07.2012. Za sve SMS pristigle u razdoblju od 16.04.2012. do 15.07.2012. U izvlačenju za glavnu nagradu uključeni su svi valjani sudionici u nagradnoj igri. Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisustvu svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje odreĎuju propisi. Izvlačenje nagrada će se odvijati elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze poslanih SMS poruka, u prostorima PrireĎivača, na adresi Radnička cesta 27, 10 000 Zagreb. Izvlačenje tjednih, dvotjednih mjesečnih nagrada će biti pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru prireĎivača. Izvlačenje glavne nagrade će biti pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru prireĎivača i javnog bilježnika.


Imena svih dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranicama www.it1.hr i www.taxi-cammeo.hr u roku 8 dana od svakog nagradnog izvlačenja. Članak 9. U roku 8 dana od svakog nagradnog izvlačenja svi će dobitnici biti obaviješteni putem SMS poruke o načinu preuzimanja nagrade. Kao dokaz o obavljenoj barem jednoj vožnji u Taxi Cammeu, dobitnik treba predočiti kopiju računa na kojem je naznačeno korištenje usluge u razdoblju trajanja nagradne igre te koji ima broj istovjetan s brojem koji je poslan SMS porukom za sudjelovanje u nagradnoj igri. Prilikom preuzimanja nagrade, uz račun, dobitnik treba predočiti i osobnu iskaznicu. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri dobitnici nagrada pristaju da se javno objave njihovo ime i prezime, adresa i mjesto stanovanja i slika (napravljena prilikom preuzimanja nagrade). Glavnu nagradu 1 x automobil Škoda Fabia Simply, organizator nagradne igre će isporučiti dobitniku do 16. kolovoza 2012. godine. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka obavijesti. U slučaju da dobitnici nisu iz bilo kojeg razloga u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, ista će od strane prireĎivača biti predana trećoj osobi, koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun dobitnika. Članak 10. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviĎene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika s tim da će se prvo dodijeliti nagrade najveće vrijednosti, a zatim redoslijedom prema vrijednostima i ostale nagrade dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 11. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje prireĎivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska. Članak 12.


Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da odobrenje i budu javno dostupna. Članak 13. PrireĎivač se obvezuje 5% utvrĎene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 14. U slučaju spora izmeĎu prireĎivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

__________________________ Vladimir Minovski, direktor Cammeo d.o.o.,

Autoprijevoz Oliva d.o.o., Autoprijevoz Vlado d.o.o.,

Cammeo d.o.o. Osijek, Cammeo Pula d.o.o.

Lile Minovski, direktor

Cammeo d.o.o. Rijeka

Autoprijevoz Modem d.o.o.,

MV prijevoz d.o.o.,

____________________________

Taxi Cammeo – ustedi lovu i porukom osvoji Fabiu novu  

Taxi Cammeo – ustedi lovu i porukom osvoji Fabiu novu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you