Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE

”Tide pomaže Vašem djetetu da nauči strani jezik” Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada  nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Članak 1 – Organizator Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „Tide pomaže Vašem djetetu da nauči  strani jezik“ (u nastavku «igra») je Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu (sjedište: Bani 110, 10010  Zagreb, OIB:25107893471) dalje u tekstu „Organizator“. Nagradnu   igru   provodi,   i   sve   osobne   podatke   obrađuje   u   ime   organizatora,   MPG   d.o.o.   (sjedište:  Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb, OIB:35677542029) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA MEDIACOM d.o.o.  osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Svrha nagradne igre je promidžba robne marke Tide

Članak 2 – Sudionici nagradne igre  Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa  stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, Administratora i ostalih   poduzeća uključenih u nagradnu igru, kao ni njihovi rođaci.  Članak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre:  1.10. ­ 31.10.2010.

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u  jednoj kupovini tj. na istom računu kupe bilo koji  Tide   proizvod,   osim   pakiranja   od   400   g   (u   daljnjem   tekstu:   „Proizvod”)   u  Mercator   ili   Getro  prodavaonicama na području Republike Hrvatske u periodu trajanja nagradne igre. Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici nakon kupovine Proizvoda trebaju:

a) poslati SMS poruku slijedećeg sadržaja na broj 60630: mercator, broj računa, ime i prezime, adresa i grad, datum rođenja Npr;   mercator, 333­5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, Zagreb, 01.02.1980.


U nagradnom   izvlačenju   sudjelovati   će   sve   SMS   prijave   koje   pristignu   Administratoru   s   datumom  slanja najkasnije 31.10.2010. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Originalni račun,  kao  dokaz  o  kupovini  potrebno  je  sačuvati  do  kraja  nagradne  igre  te  predočiti  pri  podizanju nagrade. Po jednom računu je moguće poslati samo 1 prijavu. Jedna osoba može poslati neograničeni broj  prijava, ali sa različitim brojem računa.  Članak 5 – Izvlačenje Izvlačenje   dobitnika   održat   će   se  04.11.2010.,  u   službenom   sjedištu   Administratora   (MPG   d.o.o.,  Banjavčićeva   22,   10   000   Zagreb)   te   će   se   obaviti   na   temelju   nasumičnog   odabira   dobitnika  kompjuterskim sustavom pod nadzorom javnog bilježnika i tročlane komisije za izvlačenje.  U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a  koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Ako   se   u   nagradnu   igru   uključi   manje   sudionika   od   broja   nagrada   koje   su   predviđene   nagradnim  fondom, u izvlačenju sudjeluju i sudionici koji su već dobili nagrade, sve dok se nagradni fond ne  podijeli u cijelosti. Članak 6 – Nagrade

1 x potrošačka kartica u iznosu 10.000,00 kn koju dobitnik može potrošiti za tečaj stranih jezika   po vlastitom izboru  Vrijednost jedne nagrade: 10.000,00 kn, ukupna vrijednost 10.000,00 kn (PDV uključen) 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 10.000,00 kn (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta  sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom i Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja   sve potrebne dokumentacije. Dobitnike   će   o   dobitku   obavijestiti   Administrator   usmeno   i   pismeno   u   roku   od   8   dana   od   dana  izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja  nagrada i prikupili potrebni podaci za  izdavanje   nagrada.


Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi  pravo na nagradu. Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste. Nagrade  će biti  dostavljene  od strane Administratora u roku od 30 dana  od datuma izvlačenja. U  slučaju da se utješna nagrada vrati u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku  od 10 dana od dana kada je nagrada vraćena Administratoru. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a  u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax­a ili pošte) Administrator  će koristiti  poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Po isteku gore navedenih rokova, Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada  koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5 000 kn  (pettisuća   kuna)   postupiti   u   skladu   sa   Zakonom   o   priređivanju   igara   na   sreću   i   nagradnih   igara  (Čl.67,točka 6.).

Članak 8 ­ Porezi

Administrator nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od  ukupne vrijednosti nagrade.  Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre Administrator   igre   obvezan   je   objaviti   ova   pravila   na   web   stranici  www.hocuvise.hr  prije   početka  nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem: KLASA: UP/I­ 460­02/10­01/669 URBROJ: 513­07­21­07/10­2 Zagreb, 21. rujna 2010. Imena   dobitnika   biti   će   objavljena   na   web   stranici   www.hocuvise.hr   u   roku   od   15   dana   od   dana  izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre „Tide pomaže vašem djetetu da nauči strani jezik“ dostupna su na adresi  Administratora.

Članak 10 – Obrada podataka


Slanjem SMS prijave  u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator  kao voditelj zbirke  osobnih podataka (Data Controller) i Administrator kao izabrani Administrator baze podataka od strane  Organizatora, mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Organizator će  čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre  nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator rukovati  će  podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje   podataka   za   ovu   nagradnu   igru   je   dobrovoljno.   U   slučaju   ako   sudionik   smatra   da   je  obrada  baze  podataka  u  suprotnosti sa  zaštitom  njegove  privatnosti ili  u  suprotnosti  sa   zakonom,  može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim Administratoru.  Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu  (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada  u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave   za sudjelovanje u  nagradnoj igri.  Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne  preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja  ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u  nagradnoj igri. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. Tide  je registrirana robna marka tvrtke Procter & Gamble. Nakon  60  dana  od  završetka  nagradne  igre  organizator neće   primati  nikakve  pritužbe  vezane   uz  nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu,01.10.2010. Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu Organizator

pravilnik_Tide pomaže Vašem djetetu da nauči strani jezik  

pravilnik_Tide pomaže Vašem djetetu da nauči strani jezik