Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE Članak 1.  Ovim Pravilima uređuje se način provođenja nagradne igre koju organizira web portal  Vjenčanje Ponuda (u daljnjem tekstu Organizator), Stedas d.o.o., Virovska 17, Zagreb , MB  0188727, pod nazivom „Nagradna igra za mladence“. Članak 2.  Svrha nagradne igre je promidžba portala Vjenčanje ponuda na internetskoj stranici  http://www.vjencanje­ponuda.com   Članak 3.  Nagradna igra traje od 01. svibnja 2010. do 20. lipnja 2010, a može se prekinuti isključivo  zbog više sile.  Članak 4.  U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo mladenci i budući mladenci s prebivalištem ili  boravištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati ostale fizičke osobe  koje nisu u svojstvu mladenaca. Članak 5.  Organizator će korisnike obavijestiti o nagradnoj igri putem objave nagradne igre na  internetskoj stranici http://www.vjencanje­ponuda.com Članak 6.  Pravo sudjelovanja imaju svi koji ispune web obrazac te odgovore na dodatna pitanja. Web  obrazac za sudjelovanje u Nagradnoj igri se nalazi ovdje. Članak 7.  Svaki dobitnik može dobiti samo jednu nagradu odnosno popust u određenom iznosu. Ukupna  vrijednost nagradnog fonda iznosi: 6 000,00 kuna. Dobitnik će biti izabran kompjuterskim  putem slučajnim odabirom.  Članak 8.  Imena i prezimena dobitnika biti će objavljena na internetskom portalu http://www.vjencanje­ ponuda.com i to 22. lipnja 2010. iza 16 sati. Dobitnik nagrade o dobivenoj nagradi bit će  obaviješten e­mailom i telefonski. Nagradu može preuzeti osoba čiji su podaci na osobnoj  karti istovjetni podacima navedenim u web obrascu. Članak 9.  U slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao  predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, organizator može privremeno ili trajno prekinuti  nagradnu igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.  Članak 10.  Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim 


fondom, nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu nagrada u nagradnom  fondu dok se ne izvuku svi sudionici.  Članak 11.  Organizator ne snosi putne troškove niti bilo kakve druge troškove ni rizike povezane s  podizanjem ni korištenjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitnicima nagrada  prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Dobitnici dogovaraju termine  korištenja nagrada s tvrtkama davateljima nagrada prema slobodnim kapacitetima i poslovnoj  politici tvrtke. Članak 12.  Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici daju svoju suglasnost Vjenčanje ponuda da  prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke navedene u čl. 4. ovih Pravila u svrhu provođenja  ove nagradne igre, objave njihovih imena i prezimena u slučaju osvajanja nagrade (na  internetskom portalu  http://www.vjencanje­ponuda.com), kontaktiranja putem e­maila i  telefonski o dobivenoj nagradi, te budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i  usluga Vjenčanje ponuda. Sudionici nagradne igre pristaju na to da u slučaju osvajanja  nagrade  Vjenčanje ponuda objavi njihova imena, prezimena i fotografije te da ih koristi u  promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za  isto. Članak 13.  Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U  slučaju spora, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.

Nagradna igra za mladence  
Nagradna igra za mladence  

Nagradna igra za mladence