Page 3

Ista osoba, tj. broj mobitela, tijekom trajanja nagradne igre može osvojiti jednu od nagrada opisanih u članku 4. C. Preuzimanje nagrada Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade i objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr najkasnije 10.8.2012. Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti legitimacijski dokument osobnu iskaznicu i SIM karticu mobilnog telefona s kojega se prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri, te original račun kupnje (koji je prijavljen putem dobitne SMS poruke) i jamstveni list za kupljeni proizvod. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Organizatorom, najkasnije 30 dana od objave. Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br.87/2009) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/2010). Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6 Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika organizatora te tvrtke Moj telekom d.o.o., telekomunikacijskog partnera u organizaciji nagradne igre te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7 Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

GORENJE NAGRADUJE  
GORENJE NAGRADUJE  

GORENJE NAGRADUJE