Page 1

Pravila nagradne igre Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2OO9) GORENJE ZAGREB d.o.o., Slavonska avenija 26/4, Zagreb, OIB 17323115409 donosi sljedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE < GORENJE - NAGRAĐUJE >

Članak 1 Organizator

Nagradnu igru pod nazivom "Gorenje - Nagrađuje" organizira i provodi Organizator GORENJE ZAGREB d.o.o., Slavonska avenija 26/4, 10000 Zagreb, OIB 17323115409 (u daljnjem tekstu : Organizator).

Članak 2 Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promidžba proizvoda. Nagradna igra traje od 4.5.2012. godine do 31.7.2012. godine (uključujući oba datuma).

Članak 3 Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom podrudju Republike Hrvatske.

Članak 4 Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od: R.br.Nagrade

Broj

Pojedinačna

Ukupna vrijednost


1.

Opremanje stana proizvodima trgovačke marke Gorenje

2.

Hladnjak Gorenje model RF 62308 OBB, Art. No.: 226634 Hladnjak Gorenje model RF 60309 OBK, Art. No.: 278707

3.

nagrada

vrijednost nagrade

nagrade (uključen PDV)

1

100.000,00 kn

100.000,00 kn

8

6.499,00 kn

51.992,00 kn

2

5.999,00 kn

11.998,00 kn

4.

Mikrovalna pećnica Gorenje model 10 999,00 kn 9.999,00 kn SMO 20 DGW, Art. No.: 3312796 5. Štapni akumulatorski usisivač model 10 899,00 kn 8.990,00 kn VCK 144 R, Art. No.: 334957 Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 182.979,00 kn i na tu će vrijednost organizator nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5 Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja Pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivaliStem u Republici Hrvatskoj koji su kupili barem 1 proizvod bijele tehnike trgovačke marke Gorenje (veliki kućanski aparati: hladnjak, Iedenica-ormar i škrinja, štednjak, pećnica, ploča za kuhanje, kuhinjska napa, perilica posuđa, perilica rublja, sušilica rublja). Prijava sudjelovanja se vrši putem SMS poruke na broj 60357 u čijem sadržaju moraju biti navedeni: broj računa kupnje i trgovine, koja je račun izdala kao i osobni podaci kupca (ime i prezime, adresa). Cijena SMS poruke poslane na broj 60357 iznosi 2,40 kn (PDV uključen). Jedna osoba može sudjelovati s neograničenim brojem računa. Jedan broj računa može se poslati samo jednom. B. Izvlačenje nagrada Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Organizatora dana 2.8.2012. u 12 sati. Izvlačenje će nadgledati javni bilježnik i komisija sastavljena od 3 predstavnika Organizatora. Svi zaprimljeni brojevi računa i osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem SMS poruke spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u periodu trajanja nagradne igre - 4.5.2012. u 00:00:00 do 31.7.2012. do 23:59:59. Brojevi računa kupnje izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika.


Ista osoba, tj. broj mobitela, tijekom trajanja nagradne igre može osvojiti jednu od nagrada opisanih u članku 4. C. Preuzimanje nagrada Dobitnici nagrada bit će telefonski obaviješteni o dobitku i načinu preuzimanja nagrade i objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr najkasnije 10.8.2012. Za preuzimanje nagrade dobitnik je dužan predočiti legitimacijski dokument osobnu iskaznicu i SIM karticu mobilnog telefona s kojega se prijavio za sudjelovanje u nagradnoj igri, te original račun kupnje (koji je prijavljen putem dobitne SMS poruke) i jamstveni list za kupljeni proizvod. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Organizatorom, najkasnije 30 dana od objave. Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. S nagradama koje nisu preuzete u navedenom roku postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (Narodne novine br.87/2009) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/2010). Organizator ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada. Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6 Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika organizatora te tvrtke Moj telekom d.o.o., telekomunikacijskog partnera u organizaciji nagradne igre te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7 Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8


Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaiu ova Pravila.

Članak 9 Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10 Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Organizator može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11 Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12 Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici


ww.gorenje.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Organizatora.

Članak 13 Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s pravilima nagradne igre.

Članak 14 U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15 Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.gorenje.hr dana 10.8.2012.

Članak 15 Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Organizatora. Za GORENJE ZAGREB d.o.o.: Jan Štern, direktor Za ova pravila promotivne akcije pribavljena je suglasnost Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I-460-02/12-01/325 URBROJ: 513-07-21-07/12-3


Zagreb, 23. travnja 2012. g.

GORENJE NAGRADUJE  

GORENJE NAGRADUJE