Page 1

Na temelju Zakona o igrama na sreću i drugih primijenjivih propisa, društvo Reckitt Benckiser d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, OIB 11804098151 i društvo Candy Hoover Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, OIB 69999387462, utvrđuju dana 15. rujna 2011. godine sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „Finish i Candy Vas nagrađuju“ Članak 1. Priređivači nagradne igre pod nazivom « Finish i Candy Vas nagrađuju » su društvo Reckitt Benckiser d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d, OIB 11804098151 i društvo Candy Hoover Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, OIB 69999387462 (dalje u tekstu: Priređivači). Nagradnu igru provodi i sve osobne podatke obrađuje u ime Priređivača, Interlog d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, OIB 73951202852 (dalje u tekstu „Interlog“ ili „Administrator“ ili „Voditelj zbirke osobnih podataka“). Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge Interlog osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Priređivača, unapređenja lojalnosti kupaca te unapređenja i prodaje Finish proizvoda na prodajnim mjestima društva dm-drogerie markt d.o.o. (dalje u tekstu: dm). Članak 2. Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim trgovinama trgovačkog lanca dm u razdoblju od 01.10.-15.11.2011. godine. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija, kao i imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.hocuvise.hr. Pravila nagradne igre mogu se dobiti na uvid i u sjedištu Priređivača.

Članak 4. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.900,00 kuna.


U nagradnoj igri će se dodijeljivati sljedeće nagrade: 1. nagrada: Poklon bon Candy u vrijednosti 20.000,00 kn. 2.- 31. nagrada: Finish poklon paket koji sadrži: Finish Quantum 20 tableta, Finish sredstvo za čiščenje perilice 250 ml, Finish osvježivač Odor Stop. Vrijednost pojedinačne nagrade iznosi 130,00 kn. U nagradnoj igri će se izvući 31 dobitnik. U ukupno izraženoj vrijednosti nagradnog fonda uključen je PDV. Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Dobitnik može dobivenu nagradu prenjeti na drugu osobu, a o čemu treba obavijestiti Priređivače. Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani koji u razdoblju od 01.10.-15.11.2011. godine, u bilo kojoj prodavaonici trgovačkog društva dm na području Republike Hrvatske kupe bilo koji Finish proizvod te pošalju SMS poruku najkasnije do 15.11.2011. godine do 23:59 sati s ključnom riječi i osobnim podacima (Finish, broj računa, ime i prezime, adresa npr. Finish 333-5565353, Zeljka Babic, Javorova 5, 10000 Zagreb) na broj 60630. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn ( pdv uključen u cijenu). Članak 6. Nagradno izvlačenje je javno te će se održati u sjedištu društva Reckitt Benckiser d.o.o. 22. 11. 2011. godine u 10:00 h. Izvlačenje će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje, koja će o izvlačenju voditi zapisnik. Nagrade se izvlače od 31. prema 1. nagradi. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće SMS prijave primljene unutar perioda trajanja nagradne igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Redoslijed izvlačenja dobitnika započinje od prve nagrade prema zadnjoj. Članak 7. Svaki sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj poruka, no s različitim brojem računa kao dokazom o kupnji. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Na zahtjev Priređivača, dobitnici nagrada moraju račun pokazati Priređivačima. Ukoliko dobitnik nema račun smatra se da nije kupio Finish proizvod sukladno ovim Pravilima, te će se umjesto njega izvlačiti novi dobitnik.


Ukoliko Priređivač utvrdi identične brojeve računa u SMS porukama kod jednog i/ili više sudionika, takve SMS poruke će biti isključene iz izvlačenja. Članak 8. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, Administratora i članovi njihove uže obitelji. Članak 9. Priređivači će u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada i to: • Candy Hoover dobitnika 20.000 kn poklon bona; • Reckitt Benckiser sve dobitnike Finish poklon paketa. Članak 10. Priređivač Candy Hoover Zagreb d.o.o. dostavit će prvom dobitniku nagradu Candy poklon bon u vrijednosti 20.000,00 kn, na adresu navedenu u SMS poruci, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivanju nagrade. Nakon narudžbe proizvoda temeljem poklon bona dobivenog u nagradnoj igri, Priređivač Candy Hoover d.o.o. će o svom trošku izvršiti dostavu nagrade dobitniku u roku od 30 dana od dana preuzimanja poklon bona. Priređivač Reckitt Benckiser d.o.o. dostavit će dobitnicima nagrade pod rednim brojem 2.-31., poklon pakete na adresu navedenu u SMS poruci u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivanju nagrade. Članak 11. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 12. Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, nagrade se izvlače od prve prema zadnjoj. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem web stranice na kojoj su objavljena ova Pravila. Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade odobrenje i budu javno dostupna. Članak 15. Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Administrator kao voditelj zbirke osobnih podataka može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Administrator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Priređivači. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Priređivači mogu koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. Osobni podaci sudionika pažljivo će se čuvati te će se koristiti samo za navedenu svrhu. Članak 16. 5% utvrđene vrijednosti cjelokupnog nagradnog fonda uplatit će se u korist Hrvatskog crvenog križa kao naknada za priređivanje nagradne igre, a koja naknada iznosi 1195,00 kuna. Članak 17. U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

______________________ Reckitt Benckiser d.o.o. Igor Radaković

Klasa: UP/I-460-02/11-01/727 URBROJ: 513-07-21-07/11-2

_____________________ Candy Hoover Zagreb d.o.o. Barbara Sabljić

Finish i Candy Vas nagrađuju  

Finish i Candy Vas nagrađuju

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you