Page 1

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/362 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Zagreb, 18. svibnja 2011. g.

Na temelju članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 83/02) Blitz CineStar, d.o.o. iz Zagreba, Branimirova 29, Zagreb 10000 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Uz CineStar Loyalty kartice uvijek dobiješ više! “

Članak 1. Priređivač nagradne igre pod nazivom „ Uz CineStar Loyalty kartice uvijek dobiješ više!“ je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Branimirova 29,OIB 24146311117. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Loyalty kartica priređivača i provodi se u svim njegovim multipleksima u Hrvatskoj. Članak 2. Nagradna igra održava se u svim multipleksima CineStar u razdoblju od 02.06.2011. do 30.09.2011. i ima samo jedno kolo. Članak 3. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na službenoj Internet adresi www.blitz-cinestar.hr Članak 4. Pravo sudjelovanja imaju: - svi posjetitelji CineStara, vlasnici jedne od Loyalty kartica 2xBonus, Studentska ili Business koji u razdoblju 02.06.2011. do 30.09.2011.godine u bilo kojem multipleksu CineStar plate uslugu sa Loyalty karticom na blagajni ili koncesiji (kino ulaznice ili ugostiteljska ponuda). - posjetitelji koji tek odluče otvoriti jednu od kartica u navedenom periodu te istu upotrebe prilikom kupnje u istom periodu. - posjetitelji koji kupuju svoje kino ulaznice putem Interneta i Cinemata, imaju pravo na kupon koji će im pri pregledu print@home ulaznice uručiti kartodrapac u kinu.


Kupci će nakon svake transakcije loyalty karticom na blagajnama ili koncesijama unutar kina dobiti kupon na kojem će se nalaziti detalji nagradne igre, vizuali nagrada i mjesto za upisivanje podataka. Jedna transakcija Loyalty karticom podrazumijeva jedno plaćanje, bez obzira koliko je proizvoda ili ulaznica kupljeno. Kupon se neće dobiti samo za transakciju koja je obavljena sa bonus tj.gratis ulaznicom sa Stars club 2x bonus ulaznice. Na letak je potrebno upisati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu i broj telefona. Ispunjeni letak potrebno je ubaciti u za to predviđenu kutiju u predvorju kina. Članak 5. Svaki sudionik može ubaciti u kutiju neograničen broj ispunjenih letaka tj. onoliko koliko transakcija ostvari u navedenom periodu. Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. Članak 7. Fond nagrada sastoji se od: 1. Samsung Galaxy 19000 mobilni telefon 2. HTC mobilni telefon

2 kom 2 kom

3. HP Pavillion prijenosno računalo 3299en 2 kom 4. Toyota Yaris 5. CineStar kuponi

1kom (kino ulaznice)

30 kom

Nagrade nisu zamjenjive za novac. Članak 8. Javno izvlačenje nagrada održat će se u multipleksu CineStar Arena IMAX, Lanište 32, Zagreb dana 06.10.2011. godine s početkom u 14 sati. Nagrade će biti izvučene između svih nagradnih letaka koji su u vrijeme trajanja igre ubačeni u kutije u svim centrima te dopremljeni u CineStar Arena Imax. U slučaju da izvučena nagradni letak ne sadrži sve podatke iz članka 4. ovih pravila, bit će izvučen drugi. Ispravnost izvlačenja nadgledat će javni bilježnik i komisija u tročlanom sastavu koji imenuje direktor društva. O toku izvlačenja vodi se zapisnik. Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju. Članak 9.


Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj web adresi multipleksa CineStar www.blitzcinestar.hr u u roku od (8) osam dana od dana izvlačenja. Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi. Članak 10. Dobitnici će biti kontaktirani od strane marketinga Blitz-CineStar te će svoje nagrade ili preuzeti u jednom od multipleksa u roku od 15 dana od objavljivanja rezultata, uz predočenje osobne ili će im one po želji biti dostavljene na kućnu adresu. Članak 11. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku. Članak 12. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna. Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem www.blitz-cinestar.hr. Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da odobrenje i budu objavljena na službenoj adresi www.blitz-cinestar.hr. Članak 15. Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa. Članak 16. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

blitz-cinestar igra  

blitz-cinestar igra

blitz-cinestar igra  

blitz-cinestar igra