Page 10

MLIJEKO I ZDRAVLJE

8

piše dr. sc. Katarina Lisak Jakopović Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mlijeka s dodanom vrijednošću U današnje doba sve je više potrošača koji zahtijevaju mlijeka posebno prilagođena baš prema njihovim potrebama

Tijekom prošlog desetljeća, a i prije, uloga hrane koju konzumiramo postala je i više od same prehrane, što je rezultiralo pojavom funkcionalne hrane, odnosno hrane koja pozitivno utječe na zdravlje čovjeka. Isto tako, prosječan potrošač sve je više svjestan povezanosti prehrane i zdravlja pa je posljedično i funkcionalna hrana sve više dostupna. S većom sviješću potrošača te spoznajom osobnih nutritivnih potreba, raste i sve veći interes za mlijeka s tzv. dodanom vrijednošću. Mlijeko sadržava puno bioaktivnih komponenata kao što su proteini, masne kiseline, mineralne tvari, oligosaharidi i mnoge druge. Razvojem novih, sofisticiranih metoda, pojedine sastojke iz mlijeka moguće je prilagoditi tako da odgovaraju baš specifičnim potrebama potrošača, odnosno da na zdravlje čovjeka utječu bolje od konvencionalnoga konzumnog mlijeka. U mlijeka s dodanom vrijednošću ubraja se mlijeko bez laktoze, mlijeko bez proteina, kolostrum, mlijeko obogaćeno selenom te hiperimunizirano mlijeko.

Mlijeko i ja 2/2017  
Mlijeko i ja 2/2017  
Advertisement