Page 1

p-mat

DIZAJN MANUÁL


obsah logotyp 4-5

základný logotyp organizácie

6

alternatívny logotyp organizácie

7

ochranná zóna loga

8-12 13-15

farebnosť logotypu písmo tlačoviny

16

vizitka

17

hlavičkový papier

18

poštová obálka


p-mat

sko Ing. Meno Priezvi Ulica číslo 10 ava 811 00 Bratisl Slovakia 012

Bratislava 15.5.2

ntu

me Vec: Nadpis doku Váž. pán,

voluptate nisis ut aliquip in ullamco loaboris eud facilis est er ore et exerication Der lab ut nt. ar, eru dol des m ar, Lorem ipsu culpa qui official . Lorem ipsum dol dolore eu sunt, in s nostrud et labore velit esse cullum minim veniam, qui velit esse cullum Irure dolor in ad uip in voluptate aliq ut e s expedit distinct. Irur nisi . is inct bor edit dist tion ullamco loa facilis est er exp ut labore et exerica deserunt. Dereud culpa qui official dolore eu sunt, in et labore. trud nos s qui , veniam dolor in ad minim voluptate nisis ut aliquip in ullamco loaboris eud facilis est er ore et exerication Der lab ut nt. ar, eru dol des m cial Lorem ipsu culpa qui offi . dolore eu sunt, in s nostrud et labore velit esse cullum minim veniam, qui Irure dolor in ad expedit distinct. uip in voluptate boris nisis ut aliq tion ullamco loa est er ut labore et exerica nt. Dereud facilis ar, eru dol des m cial ipsu ar, offi Lorem culpa qui . Lorem ipsum dol dolore eu sunt, in nostrud et labore s qui , iam velit esse cullum ven t esse cullum ad minim in veli or ate dol upt e vol Irur . in uip expedit distinct boris nisis ut aliq tion ullamco loa ut labore et exerica deserunt. culpa qui official in t, sun eu ore dol

P-MAT, n.o. Gajo va 4, 811 09 Bratis Poštovný styk: lava P.O. BOX 2, 814 Bankové spoje 99 Bratislava 1 nie: 683 103 753 / 7500 IBAN: SK04 7500 0000 0006 8310 3753 | SWIFT: CEKOSKBX

S pozdravom, Mgr. Dana Retová

ava a 4, 811 09 Bratisl P-MAT, n.o. Gajov BOX 2, 814 99 Bratislava 1 P.O. Poštovný styk: / 7500 SKBX ie: 683 103 753 Bankové spojen 3753 | SWIFT: CEKO 0000 0006 8310 IBAN: SK04 7500

+421 2 5564 5733 +421 905 862 557 at.sk E: p-mat@p-m

T:

T: E:

+421 2 5564 5733 +421 905 862 557 p-mat@p-mat.sk

www.p-mat.sk

www.p-mat.sk

Mgr. Dana Ret ová

riaditeľka

t

p-mat

e w a

p-m

at

. n.o AT , P-M va 4 tislava jo Ga 09 Bra 1 1 8

www.p-mat.sk

www.p

-mat.sk

T: E:

+421 903 926 011 retova@p-mat.s k

www.p-mat.sk Gajova 4, Bratis

lava, 811 09


logotyp základný logotyp organizácie

p-mat P-MAT sa ako nezisková organizácia zameriava na mimoškolské vzdelávanie detí v oblasti vedných odborov, v najväčšiej miere matematiky a fyziky. Logo navrhnuté pre P-MAT svojou ikonou symbolizuje radosť z poznania. Rozsvietená žiarovka ako okamih nápadu a jej personifikácia - dieťa potešené radosťou z úspechu. Logo má mať podnecujúci a pozitívny vplyv na cieľovú skupinu. Ako typografické riešenie je použitý Century Gothic Bold. Font sa vyznačuje jednoduchosťou tvaru písma, čo v prípade názvu p-mat vyrovnáva neproporčnosť vytvorenú pomlčkou. Základnou variantou logotypu je ikona umiestnená nad nápisom.

4


logotyp základný logotyp organizácie

p-mat

Ďalšiou variantou je logo s názvom umiestnenými horizontálne vedľa seba. Táto varianta sa aplikuje v prípadoch, kedy je vhodné zvýrazniť názov organizácie. V situáciách, kedy je jasné že sa jedná o P-MAT a je organizácia viditeľne spomenutá v texte v blízkosti loga, je možné použiť ikonu aj bez textu.

5


logotyp alternatívny logotyp organizácie

p-mat nezisková organizácia

Je možné použit aj alternatívnu verziu s uvedeným statusom organizácie. Tá sa používa v prípade, kedy nie je vhodné použitie základnej varianty, alebo je potrebné zvýrazniť status organizácie.

6


logotyp ochranná zóna loga

p-mat

Do miesta ochrannej zóny nesmie prísť žiadny prvok, ktorý by narušoval čistotu logotypu. Ochranná zóna je definovaná ako šírka závitu žiarovky v logu

7


logotyp farebnosลฅ logotypu

CMYK

RGB

HTML

73,15,0,0

0,173,239

#00ADEF

0,56,100,0

246,135,18

#F68712

0,43,75,0

249,166,83

#F9A653

0,0,0,80

91,91,91

#5B5B5B

8

zรกkladnรก paleta


logotyp farebnos聽 logotypu

CMYK

RGB

0,77,100,0

237,83,20

#Ed5314

2,2,87,0

255,231,48

#FFE730

49,0,93,0

155,202,62

#9BCA3E

0,0,0,10

235,236,236

#EBECEC

9

HTML

doplnkov獺 paleta


logotyp farebnos聽 logotypu

kompletn獺 paleta

10


logotyp farebnosť logotypu čiernobiela, inverzná a jednofarebná verzia

p-mat

p-mat

p-mat Čiernobiele riešenie sa využíva len vtedy, ak nie je možná farebná verzia logotypu, napríklad pri čiernobielej tlači. Inverzné riešenie má využitie pri aplikácii logotypu na tmavých a obrázkových podkladoch. Jednofarebné riešenie loga umožňuje jeho použitie v situáciách, kedy nie je možná aplikácia plnofarebnej verzie.

11


PrĂ­klad pouĹžitia logogotypu na bitmapovom podklade.

p-mat


logotyp písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

Century Gothic _ Normal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

Century Gothic _ Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

Century Gothic _ Bold

Základným písmom organizácie je Century Gothic v rezoch Normal, Italic a Bold. Všetky rezy písma je zakázané akokoľvek geometricky deformovať – zužovať, zvyšovať.

13


logotyp písmo

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

PT Sans _ Normal

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

PT Sans _ Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz áäčďéíľĺňóŕšťúýž ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÁČĎÉÍĽĹŇÓŔŠŤÚÝŽ 1234567890 .,:;()!?%+/%[]¨<>°^

PT Sans _ Bold

Druhým základným písmom je je PT Sans v rezoch Normal, Italic a Bold. Je to písmo vhodné na používanie v textoch. V prípade absencie tohoto písma je v prostredí OS Windows najvhodnejšie použiť písmo Arial

14


logotyp písmo

Na tlačovinách a propagačných materiáloch je možné použiť aj slogan organizácie, ktorý má vyjadrovať jej ducha. Veda nás baví môže byť uložené vo vhodnej vzdialenosti od loga v základnej povolenej farebnosti. Použité písmo je zvolené v štýle ručného písma Markerskript, ktoré ešte viac približuje základnú myšlienku organizácie.

15


tlačoviny vizitka

90 mm

Mgr. Dana Retová riaditeľka

p-mat

t

+421 903 926 011

e

retova@p-mat.sk

w

www.p-mat.sk

a

Gajova 4, Bratislava, 811 09

50 mm

90 mm

50 mm

www.p-mat.sk

16


tlačoviny hlavičkový papier 30 mm

60 mm

30 mm

Ing. Meno Priezvisko Ulica číslo 10 811 00 Bratislava Slovakia

Bratislava 15.5.2012

Vec: Nadpis dokumentu Váž. pán, Lorem ipsum dolar, ut labore et exerication ullamco loaboris nisis ut aliquip in voluptate velit esse cullum dolore eu sunt, in culpa qui official deserunt. Dereud facilis est er expedit distinct. Irure dolor in ad minim veniam, quis nostrud et labore. Lorem ipsum dolar, ut labore et exerication ullamco loaboris nisis ut aliquip in voluptate velit esse cullum dolore eu sunt, in culpa qui official deserunt. Dereud facilis est er expedit distinct. Irure dolor in ad minim veniam, quis nostrud et labore. Lorem ipsum dolar, ut labore et exerication ullamco loaboris nisis ut aliquip in voluptate velit esse cullum dolore eu sunt, in culpa qui official deserunt. Dereud facilis est er expedit distinct. Irure dolor in ad minim veniam, quis nostrud et labore. Lorem ipsum dolar, ut labore et exerication ullamco loaboris nisis ut aliquip in voluptate velit esse cullum dolore eu sunt, in culpa qui official deserunt. Dereud facilis est er expedit distinct. Irure dolor in ad minim veniam, quis nostrud et labore. Lorem ipsum dolar, ut labore et exerication ullamco loaboris nisis ut aliquip in voluptate velit esse cullum dolore eu sunt, in culpa qui official deserunt.

S pozdravom, Mgr. Dana Retová

20 mm

riaditeľka

17

P-MAT, n.o. Gajova 4, 811 09 Bratislava Poštovný styk: P.O. BOX 2, 814 99 Bratislava 1 Bankové spojenie: 683 103 753 / 7500 IBAN: SK04 7500 0000 0006 8310 3753 | SWIFT: CEKOSKBX

T: E:

+421 2 5564 5733 +421 905 862 557 p-mat@p-mat.sk

www.p-mat.sk


tlačoviny poštová obálka

220 mm

p-mat

110 mm

P-MAT n.o. Gajova 4 811 09 Bratislava

18


Vizuรกlnu identitu vrรกtane dizajnmanuรกlu vytvorila Jaroslava Polรกkovรก | 2012

Design manuál P-MATu  

Nový design manuál

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you