Page 1

R E L T E E M T I L M VI GGY K TIV A N E R R P TE I PS TO N T I G V UG TPAS N L E P UD ST VINTER -04


HÖST2004

KÖPMANGATAN 22 - ÖREBRO - 019-17 06 02

-

MARIEBERG CENTRUM - 019-22 55 60

Vi finns på följande orter: Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad, Linköping, Mariestad, Mora, Motala, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Västerås, Örebro & Östersund


Innehåll Campus vinter 2004

Studentenkät

6

Vinteraktiviteter

22

Universitetets ekonomiska situation

8

Agenda

24

Utvecklande Sverige-ghetto

10

Skivtips/Boktips

25

Krönika

12

Pluggtips

26

”Chilla” i Örebro

14

Peggy Lejonhjärta på Kåren

28

Studentpastorn mot väggen

16

Rabatter

30

Klubba på Kåren

18

Ledare Att utvecklas som människa kan innebära väldigt mycket. Det kan vara att lära sig något nytt. Om en sak, sig själv eller någon medmänniska. Det kan vara att flytta och börja ett nytt kapitel i sitt liv. Det kan också vara att ta ett beslut som i framtiden kommer att leda till en stor förändring. Att utvecklas betyder olika saker för olika människor. Men att känna att man utvecklas som individ är en oerhört viktig del i det man i folkmun brukar kalla välbefinnande. Vare sig du börjat studera för att skaffa dig en ordentlig utbildning eller om tanken främst är att bryta ett mönster i ditt, vad du kanske tycker inrutade

Nollnitton Campus Box 385 701 47 Örebro

Projektledare/Ansvarig utgivare Stefan Hallenius e-mail: stefan.hallenius@hkm.se

Tel 019 - 10 84 90

Omslagsbild Petter Koubek

Fax 019 - 10 84 30

Skribenter och fotografer Petter Koubek Annika Gelin Lisa Kjellson Ulf Bodin Johanna Larsson Sofia Sandberg Johanna Hedlund Emmelie Enblom

Besöksadress Näbbtorgsgatan 2 Redaktör Anders Bromsjö 0733 - 48 03 63 e-mail: anders.bromsjo@hkm.se

liv, så innebär pluggandet i sig att man utvecklas. Genom en hel utbildning eller en separat kurs stimuleras du inte bara genom själva lärandet. Du får även stifta bekantskap med en ny miljö, du får möta nya spännande människor, och du får lära dig ett synsätt, det så kallade kritiska tänkandet, som du kan bära med dig genom hela livet. Och som om inte det vore nog. Att samverka med andra, organisera studier och klara uppsatta mål leder även det till personlig utveckling. Så när det är grått och kallt ute. När sängen, en måndagsmorgon, känns så där härligt varm. Eller när

Annonser Stefan Hallenius 019 - 10 84 90 070 - 483 59 47 e-mail: stefan.hallenius@hkm.se Jimmy Bölja 019 - 10 84 60 0709 - 640 482 e-mail: jimmy.bolja@hkm.se Anders Henriksson 019 - 10 84 70 0709 - 10 84 60 e-mail: ander.henriksson@hkm.se Lasse Larsson 019 - 10 83 63 0733 - 631 661 e-mail: lasse.larsson@hkm.se

arbetsmarknaden bara ser svart ut. Tänk positivt! Att dra sig iväg till universitetet för en dags studerande genererar i utveckling, vare sig du märker det eller inte. Och, viktigast av allt. När det känns som mest tungt, du missar en tenta eller kurslitteraturen känns oöverkomlig. Glöm inte! Det är av motgångar man utvecklas mest. Redaktör: Anders Bromsjö

Utgivare Hallenius & Kompani Media AB

Periodicitet 4 ggr/år

Form & annonsproduktion Mathias Bertilsson 019 - 10 84 04 e-mail: material@hkm.se

Upplaga 14.000 ex

ISSN 1400 - 7266 Johanna Dietsch 019 - 10 84 65 e-mail: johanna@hkm.se Tryck GD Media

Vi finns på Nygatan 26

Tidningen är tryckt på Holmen 55 gr Super Bright. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Hallenius & Kompani Media AB ger även ut tidningarna Nollnitton, Nollnitton Marknad, Nollnitton Fotboll, Conventum Örebro, Nollelva Marknad, Nolltjugoett, Nolltjugoett Marknad, Nollsexton och Nollarton.


En alldeles unik anläggning för upplevelser!

Gatukök & Kebab & Pizzeria Eyragatan 1 Telefon: 019-12 95 10 Öppettider: Mån–Fre 11–22 Lör–Sön 11–20

10% rabatt för studenter medtag studentleg

Kungsgatan 2 Telefon 019-12 01 76


6

Studentenkät

Namn Christina Johansson Ålder 24 år Kommer från Köping Studerar Till lärare

Namn Niklas Ivarsson Ålder 23 år Kommer från Leksand Studerar Systemvetenskap

Namn Sofie Spaander Ålder 20 år Kommer från Bålsta Studerar PA-programmet

Vad gör du när du inte studerar? - Jag gör inte så mycket, försöker slappna av och umgås med mina vänner.

Varför har du valt Örebro Universitet? - Närheten från där jag bor och att det är ett universitet och inte en högskola.

Varför har du valt Örebro Universitet? - En kompis till mig började plugga på den här linjen och det gjorde mig intresserad.

Har du lärt känna många nya människor som student? - Ja, det kan man nog säga.

Trivs du här? - Jo, jag trivs bra här. Jag tycker om staden, den är lagom stor.

Trivs du här? - Ja det gör jag, det är mysigt. Allting är lagom stort, det blir mer hemmakänsla.

Var är det bästa stället att träffa nya människor här på universitetet? - I början när alla är nya, typ som Nollningen eller när man börjat en ny kurs. På Kåren kan man också träffa nya människor.

Hur och var pluggar du bäst? - Här i skolan, gärna i datasalen. Jag pluggar alltid bra under stress.

Namn Steven Beaton Ålder 20 år Kommer från Canada Studerar Biologi

Namn Karolina Kjäll Ålder 22 år Kommer från Skara Studerar PA-programmet

Namn Johan Ståhl Ålder 24 år Kommer från Örebro Studerar Systemvetenskap.

Varför har du valt just Örebro Universitet? - Jag har egentligen inte valt skolan själv, det var ett utbyte med mitt hemuniversitet.

Vad är det bästa med Örebro Universitet? - Jag tycker det bästa är att det inte är så utspritt, att allting ligger på samma ställe. Sen är det nära hem också.

Vad är det bästa med Örebro Universitet? - Det finns många bra utbildningar och även bra lärare.

Vad är roligast med att studera? - Jag vet inte, jag pluggar biologi för att det kändes rätt för stunden.

Vad är roligast med att studera? - Man träffar mycket nya kompisar och så får jag göra något jag är intresserad av.

Vad vill du bli när du blir ”stor”? - Då vill jag jobba på ett läkemedelsföretag.

Hur och var pluggar du bäst? - Hemma i min lilla lägenhet, men om jag behöver läsa mycket är ”Bibblan” bäst. Fast plugga till prov gör jag ändå bäst så här i uppehållsrummen i korridoren.

Vad är roligast med att studera? - Att man lär sig mycket. Vad vill du bli när du blir ”stor”? - Jag vill bli datakonsult.

Vad vill du bli när du blir ”stor”? - Jag skulle vilja jobba som personalchef.

Enkäten gjordes av våra duktiga praktikanter, Johanna Hedlund och Emmelie Enblom Bild: Petter Koubek

Namn Linda Hedlund Ålder 23 år Kommer från Örebro Studerar Till lärare

Namn David Lundbeck Ålder 24 år Kommer från Halmstad Studerar Systemvetenskap

Vad är det bästa med Örebro Universitet? - Jag vet inte riktigt, jag pluggar här för att jag kommer från Örebro. Men det finns ett stort utbud här.

Vad gör du när du inte studerar? - Jag styrketränar, umgås med mina vänner, tar det lugnt, kollar på film och lyssnar på musik.

Vad är roligast med att studera? -Praktiken och friheten man har som student.

Har du lärt känna många nya människor som student? - Ja lite nya bekantskaper har jag skaffat mig.

Vad vill du bli när du blir ”stor”? - Jag vill jobba som lärare inom särskolan.

Var är det bästa stället att träffa nya människor här på universitetet? - I biblioteket, där cirkulerar många studenter.


! ! T R O K R Ö K R DAGS FÖ

Fin Jul!

Kontakta oss för datum på nya teorikurser och info om våra unika paketpriser.

Bäst i test enligt vägverket! ”Traditionell”- eller ”privatist”utbildning. Du väljer. Välkommen till trafikskolan som sätter eleven i centrum.

UNENGE

FOT: Magnus Wahman.

Vi har även presentkort.

A ROLLING STONE GATHERS NO MOSS

Måndag - Fredag: 10-18. Lördag: 10-16. Under december har vi öppet alla dagar fram till jul. Kungsgatan 14, Örebro. Pling: 019 12 67 37. www.finrummet.nu

Sova

Sova

Guns ’n Roses

Sova

Hur vill du ha det? Vad tycker du om ditt hem och ditt boende? Tyck till och rösta – och se vad andra tycker. Gå in på hyresgastforeningen.se.

Klostergatan 4, Örebro, www.privatisten.nu


8

Universitetet drar åt svångremmen

Det är kärva tider för universitet och högskolor i Sverige. En rapport som publicerades av Högskoleverket (HSV) i slutet av augusti visade att tre fjärdedelar av de högre lärosätena i Sverige kommer att visa minussiffror i sina bokslut 2004. Örebro Universitet är inget undantag och kommer därför att tvingas göra vissa besparingar under de närmaste åren. Universitets ekonomichef, Olle Häggbom, menar dock att läget är under kontroll. Efter flera år av aggressiv expansion – sett både till antalet studenter och byggnationer på Campus – kommer Örebro Universitet nu att tvingas trycka på bromspedalen. Baserat på den delårsrapport som HSV presenterat förväntas universitetet gå 27 miljoner kronor back – ett faktum som gör att man måste spara. Lärosätena i Sverige tilldelas varje år ett belopp från regeringen som ska täcka omkostnaderna för varje enskild student som universitetet tar emot. Regeringen sätter dock ett takbelopp för varje universitet, vilket medför att man bara får bidrag för ett visst antal studenter. Om antalet studenter blir fler än det antal som regeringen rekom-

menderat får universitetet ingen ersättning för dessa. Däri ligger problematiken för Örebro Universitet, som har fler studenter än man får statliga medel för. - Vi hade räknat med att statens anslag till högre utbildning skulle fortsätta att öka, men det har de inte gjort och därför måste vi nu bromsa vår expansion, förklarar universitetets ekonomichef, Olle Häggbom. Till nästa termin kommer antalet studenter vid Örebro universitet att sänkas då de åtgärder man vidtar kommer att leda till att ett hundratal studieplatser dras in. Ett annat faktum i besparingstider är att en del kurser kommer att få stryka på foten – vissa temporärt, andra permanent. Ett exempel är att universitetet från och med vårterminen inte kommer att erbjuda några kurser i tyska. Olle Häggbom påstår dock att det främst är personalkostnaderna som man jobbar på att dra ned. - Personalkostnaderna har ökat kraftigt och det är den kostnad som måste bromsas. Exempelvis har vi i princip slutat att göra nyanställningar.

men man hyser ändå en oro över vad det kan leda till för de drabbade studenterna. Studentkårens ordförande, Linus Gustavsson, menar att de tilltänkta förändringarna i kursutbudet ställer till det för många studenters planering. - Vi förstår att man måste spara. Men däremot hade lite mer framförhållning varit bra när det gäller kursplaneringen, så att studenterna inte råkar ut för några otrevliga överraskningar, säger Linus Gustavsson, som konkretiserar studentkårens farhågor genom att beskriva några fall där både programstudenter och studenter på fristående kurser tvingats ändra sina studieplaner på grund av uteblivna kurser.

Från studentkårens sida har man förståelse för att universitetet måste göra besparingar,

Text: Ulf Bodin

Till syvende och sist har man från universitetets och Olle Häggboms sida ändå inga tvivel på att man ska få bukt med det underskott som man dras med. - Vi har vidtagit åtgärder och räknar med att de ska ge utdelning. Vi kommer att ha ett underskott även nästa år men därefter räknar vi med att ha en ekonomi i balans.

Bild: Petter Koubek


CHIP-TRIMMA DIN XBOX / PS2 Lämna in ditt tv-spel till oss så uppgraderar vi samma dag, ring och boka tid.

Har du frågor besök vår hemsida www.console.se eller ring 021 - 38 03 02 I vår webbshop hittar du de senaste chipen och tillbehören. Vi har snabba leveranser över hela Sverige

www.console.se

021 - 38 03 02

Vallingatan 6, Västerås

En ny optiker?! Alla har vi olika syn på vad en bra optiker är. Tycker du att det är viktigt med kompetens, service och personlig kontakt? Då tycker vi att du ska testa oss. Vi har alla på marknaden förekommande linstyper samt de populära och kända glasögonbågarna. Vi hjälper dig att se bättre!

Köpmangatan 13 • 019-14 50 33


Utvecklande

10

Att studera utomlands, antingen att åka som utbytesstudent eller att förlägga hela sin utbildning till utlandet, är något som lockar allt fler. En del gör det för att få internationell erfarenhet på sin CV, andra är bara ute efter ett äventyr. Här pratar vi med fyra svenskar om studentlivet i London. Text: Lisa Kjellsson Bild: Julian Jaeger

Det är tredje året i England för Liv Lewitschnik, 22, Kristina Tjellander, 24, Lisa Corneliusson, 22, och Daniel Goldberg, 22, som pluggar journalistik på University of Westminster i London. Vad gjorde att ni valde att plugga utomlands? Lisa: Jag har alltid varit väldigt språkintresserad och gick en engelskspråkig linje på gymnasiet, så det föll sig naturligt att välja ett universitet i ett engelskspråkigt land. Fast under gymnasietiden i Stockholm hade jag inga planer på att åka just till London, jag var nog mer tilltalad av ett varmare klimat, till exempel Australien. Men det är ju enklare att hålla sig inom EU, det är så höga studieavgifter utanför Europa. Kristina: Jag däremot visste redan under gymnasiet att jag ville till just London, det hade jag och en kompis som var inne på britpop planerat länge. Men först hann jag med att jobba ett år i Paris och sedan plugga franska

och engelska i Lund, och där blev jag kompis med en tjej som pluggat på University of Westminster och rekommenderade det. Så jag tog tag i mitt Londonprojekt, sökte och kom in. Liv: Jag pluggade redan utomlands innan jag kom hit, jag gick Svenska Skolan i Fuengirola i Spanien. Men efter fyra år fick jag hemlängtan och åkte tillbaka till Sverige, där jag fick idén att jag ville plugga journalistik. Fast även om jag trivs bra i Stockholm ville jag ändå studera utomlands, och efter att ha fått en resa till London av min bror fick jag mersmak och bestämde mig för att söka in på universitetet här. Daniel: Jag gick också en engelskspråkig gymnasielinje i Stockholm, och de flesta hade valt att läsa på engelska för att de sedan ville ge sig ut i världen. Jag tänkte att det kanske jag också ska göra, och London kändes som en internationell och spännande stad.

Styrdes ert val av universitet av att ni ville till just London? Lisa: Precis, det var inte just studentlivet jag var ute efter, att plugga och bo ihop med en massa andra studenter i en riktig studentstad, utan jag ville mest uppleva hur det är att bo i London, därför åkte jag först hit och bara jobbade ett år. Daniel: Ja, om min ambition främst hade varit att plugga på ett engelskt universitet hade jag inte valt ett i London. Det finns ju andra ställen i England som är mer profilerade universitetsstäder. Kristina: Jag ville till London för att det är här allt händer. Det känns häftigt att vara i en stad som står i det internationella blickfånget och att man är en del av det, som när vi marscherade i tusental mot Irak-kriget, till exempel. Daniel: Även kulturmässigt händer det ju väldigt mycket i London, och nu är vi mitt i alltihop och kan ta del av det.

Liv: Jag kände också så, Spanien var väldigt inspirerande kulturmässigt, i Sverige händer det inte lika mycket. Här får man influenser från alla världens hörn. Spelade era karriärplaner stor roll när ni valde att plugga i just London? Daniel: Självklart, om man anstränger sig finns det ju otroliga karriärmöjligheter här, på ett helt annat plan än i Sverige. Kristina: Det finns inga jobb i Sverige, det finns bara projektanställningar. Lisa: Jag tror det är lite utav ett paradigmskifte i Sverige nu, den äldre generationen hade tyckt att det var bättre att studera i Sverige, medan vår förhoppning är att vi ska ha större chans att få jobb efter att ha pluggat utomlands. Det är svårt att veta i nuläget vad den här utbildningen är värd hemma. Kristina: Det jag tänkte på var att här kan man specialisera sig mer.


Sverige-ghetto

Hur har det påverkat er som personer att plugga i den här miljön? Liv: Man blir säkrare på sig själv, att röra sig bland en massa olika människor och ta sig fram i ett samhälle som skiljer sig från det man är van vid. Lisa: Men det är nog mest undermedvetet, för jag brukar säga att jag inte har förändrats som person, men det har säkert präglat mig mer än vad jag tror, andra tycker det. Daniel: De som stannade kvar i Sverige har ju inte fått våra erfarenheter. Kristina: Man får perspektiv på Sverige, på ett sätt man inte fått om man inte flyttat utomlands. Men i sanningens namn, är inte London ett riktigt Sverige-ghetto? Daniel: Jo, London är ju Sveriges femte största stad, eller något sådant, sägs det. Lisa: Det är ett intressant fenomen att man fortsätter hänga med svenskar, det är väl en

trygghetsgrej. Liv: Men det är lite ofrivilligt också, jag kände ingen annan här än en svensk tjej, därför föll det sig naturligt att jag flyttade in med henne. Kristina: Men att just vi umgås tror jag inte bara beror på att vi är svenskar, utan att vi har annorlunda erfarenheter än de brittiska studenterna, och de är ofta yngre än oss internationella studenter. Daniel: Precis, det blir inte bara att man hänger med andra svenskar, utan andra internationella studenter överhuvudtaget. Lisa: Det är inte bara ett Swedish Community, det är ett Foreign Community… Hur ser ni på Sverige och den ”nationella identiteten”, nu när ni är inne på ert tredje år utomlands? Lisa: När man åker hem uppskattar man att det är så rent och välorganiserat. Och jag kan känna mig ganska exalterad över att Stockholm känns mer överkomligt nu. Men

jag tycker det känns klyschigt att prata om den ”svenska nationella identiteten”, det är ju ingenting fixerat. Daniel: Begreppet håller på att tappa sin innebörd. Liv: För mig handlar det inte om mer än att jag kan sakna en viss maträtt eller så. Men det är kanske för att jag bott utomlands i så pass många år, man blir ju mer internationell av att resa. Daniel: Just för att London befolkas av så många olika nationaliteter blir man mer europeisk av att bo här, man är fortfarande svensk och har väl vissa värderingar från sin uppväxt i Sverige, men livsstilen förändras i och med att man får nya influenser.

11


Krönika

12

”Tänk om man kunde fokusera mer på sin personliga utveckling än på sin CV, och se till att skapa njutning i tillvaron medan man kämpar.”

Framtidsplanering och karriärångest Första terminen av mitt tredje och sista år på universitetet börjar lida mot sitt slut, och det är hög tid att tänka på Projekt Framtiden. Som ung student har man ”alla valmöjligheter i världen”, det har man fått höra sedan högstadiet. Då betydde det att man kunde åka på ett organiserat utbytesår till USA, vilket verkade som världens äventyr, nu betyder det att det är upp till en själv att fixa bra betyg som leder till ett imponerande jobb, kort sagt, att bli en Lyckad Individ. För det är ju det allt handlar om. Stressen att lyckas. Jag har känt av den så länge jag kan minnas. Den har funnits där, ständigt närvarande, och det har ju också varit min drivkraft, anledningen till att jag hittat ett mål att fokusera på och faktiskt kommit en liten bit på väg. Men även om målet är tydligt formulerat (bli redaktör på Condé Nast Traveller eller spanska Vogue, bo i en strandvilla i Barcelona och lära mig laga mat) är det vägen dit som är det svåra. Det räcker inte med bara en vision, det finns många drömmare. Det räcker inte med bra betyg från ett välrenommerat universitet, alla med några som helst ambitioner har också skaffat det. Det räcker inte med erfarenhet på CV:n, de flesta andra har också slavat någonstans för att få ett åtråvärt rekommendationsbrev. Nej, nu för tiden behöver man allt det ovan nämnda, plus en väldig massa tur. (Läs inflytelserika kontakter). Graden av nepotism beträffande rekrytering till de flesta yrken i den privata sektorn idag är skrämmande hög, speciellt i mediebranschen som i Sverige mest liknar en ankdamm. Det är lätt att bli cynisk när man som snart nyutexaminerad student observerar arbetslivsklimatet man snart ska kastas in i, man får försöka vända det till något positivt och se den hårda konkurrensen som en sporre att lära sig marknadsföra sig själv. Någon som verkligen inspirerar mig på den punkten är en vän till mig som precis gått ut universitetet i Southampton och utan att blinka sökte en anställning i the City, Londons finansdistrikt. Egentligen var det snäppet högre än han var kvalificerad för, men han gjorde en kreativ liten ändring på CV:n och fick komma på intervju. Väl där erkände han direkt att han inte gått ut med toppbetyg, men sålde in sig så hårt att han fick jobbet ändå.

Alla har dock inte samma tur. En annan vän, som pluggat en treårig businessutbildning på samma universitet i London som jag, är nu tillbaka i München med fina betyg men hittar inget jobb. Hon känner pressen av att leva upp till allas förväntningar, och tiden bara går medan hon överväger om hon vill åka till Sydamerika som volontär eller om det vore bättre att ta jobb på en bank. De flesta av oss vill ut och resa snarare än att börja jobba direkt efter studierna, speciellt om man inte hunnit med det innan. För när ska det annars bli av? I planen om det Lyckade Livet ska man ha etablerat sig någotsånär runt trettio, för då är nästa projekt att bilda familj. Då är det för sent att packa ryggsäcken full av flipflopsandaler och ge sig av till Thailand under någon längre period. Eller? Tänk om man bara kunde slappna av, tänka att det löser sig alltid på något sätt, man kan ändå inte planera så långt i förväg, oförutsedda saker inträffar alltid och planer förändras. Tänk om man kunde fokusera mer på sin personliga utveckling än på sin CV, och se till att skapa njutning i tillvaron medan man kämpar. Text: Lisa Kjellsson


Smart Card till dig mellan 18 - 25 / student

Bank & Försäkring = Smart Card & Master Card

Drottninggatan 4, 701 44 Örebro Tfn 019 -19 46 00 www.18-25.nu

Våra linspriser tål att jämföras med nätet

10% rabatt

på glasögon för studenter

i väntan på sommaren...

God Jul önskar Anna S, Anna N & Camilla Köpmangatan 5,Örebro • Telefon 019-675 11 40

Fredsgatan 16 Telefon 019/611 08 10


14

Loungeflugan har landat

Trött på högljudda klubbar där musiken dränker din röst och därmed effektivt utrotar alla möjligheter till verbal kommunikation? Misströsta inte! Nu går nämligen loungen en ny vår till mötes. Det blir allt populärare bland folk att ta sin tillflykt till de lugna cocktailbarerna, där besökaren erbjuds en avslappnad och harmonisk miljö med en så pass låg volym på musiken att det goda samtalet får chansen att frodas. Text: Ulf Bodin Bild: Petter Koubek

I fjolårets kritikerrosade och Oscarsbelönade film Lost in Translation stod loungen i fokus som mötesplats då den levnadströtte och oinspirerade skådespelaren Bob Harris (Bill Murray), på plats i Tokyo för att spela in en reklamfilm för whisky, träffar och faller för den ensamma Charlotte (Scarlett Johansson) i en trivsam loungemiljö. Kanske var det regissören Sofia Coppolas känsliga öga för detaljer som fick många av oss att tråna efter en fristad dit stress och muskelknuttar aldrig når. En typisk lounge präglas av vissa kännetecken. Bland dessa märks främst den dämpade belysningen, som bildar en slags symbios med det mörker som sänker sig på stadens gator och som tillika leder till ett avspänt klimat. En annan viktig ingrediens är den diskreta musiken, som dock inte får överrösta det gemytligt låga sorl som ska fylla och färga av sig på loungens atmosfär. I Örebro har loungefenomenet fått ett genombrott den senaste tiden. Wongs på Olaigatan har sedan ett och ett halvt år tillbaka attraherat gäster med en övervåning fylld av lugn och goda drinkar. Och på Kyrkogatan har ett gäng killar sedan dryga två

månader tillbaka bedrivit en ”relaxavdelning” i krogmiljö under det passande namnet Lounge. - Det är många som kommer hit för att varva ned och ta en öl efter jobbet. Andra kommer hit och förfestar innan de drar vidare till någon klubb, berättar Peter Tomasek, en av personerna bakom Lounge, som är öppet torsdag till söndag varje vecka. Lounge har satsat på att återskapa de loungetrender som man kan finna i storstäder som Stockholm och New York. Med hjälp av bekväma och rymliga soffor, levande ljus, en klassisk kristallkrona och skön musik får man sina besökare att trivas. - Vårt koncept är att skapa en cocktailbar med en trevlig och mysig atmosfär. Vi vill ha känslan av en en juste hotellobby, menar Peter, som hoppas att Lounge ska kunna utöka sin verksamhet ytterligare i framtiden. Just hotellobbyn är något man har utnyttjat på Radisson SAS hotell i centrala Örebro. Här har man sedan en dryg månad tillbaka välkomnat alla – hotellgäster såväl som lokalbefolkning – till sin egen lounge på torsdags- respektive fredagskvällar. - I storstäderna fungerar hotellobbyn som en

samlingsplats för människor. Vi har en fantastisk lobby här på hotellet och ville utnyttja den i större utsträckning, förklarar Mats Eriksson, marknadsförare vid hotellet. Vilka är då de som besöker loungerna? Ja, om man ska tro Mats finns det inga begränsningar. - Hit kommer människor ur alla kategorier. Det kan vara arbetare som går hit efter jobbet, affärsmän som kommer hit och avslutar en affär eller familjer som bara vill umgås, säger Mats och får loungetrenden att låta riktigt folklig


Dagens Lunch Pizza meny Kebab tcherna a m s l l o b t Se fo mm hos oss!

Studentr abatt

10%

Tybble Centrum Telefon 019-33 14 22

LAD • HAM L BU A S • Öppet mån-fre 11-22 lör-sön 12-22

E AR RG

KE B AB

Öppet: mån–tors 11–23, fre 11–24, lör 12–24, sön 12–22 • Fullständiga rättigheter

Bäst pizza i stan

Hjälmarevägen 27 • 702 20 ÖREBRO Telefon 019-10 10 66

10%

studentrabatt

Telefon 019-12 99 34 • Rudbecksgatan 18


16

8 snabba till... Samuel Klintefelt

Samuel Klintefelt är norrlänningen som flyttade ner till Närkeslätten. Uppvuxen i Lycksele och med erfarenhet från både fiske- och sportbranschen ägnar han nu sitt yrkesliv åt den kristna tron. Hans arbete, studentpastor vid Örebro Universitet. Text: Anders Bromsjö

Hur hamnade du egentligen vid Örebro Universitet? - Jag hade utbildat mig i fyra år vid Örebro Missionsskola. Precis i samband med min examen blev en tjänst ledig vid universitetet, så jag blev handplockad hit kan man säga. Det var ett och ett halvt år sedan nu, alltså våren 2003. Vilken förhoppningen har du med ditt arbete? - Jag vill väcka frågor och vara en resurs för alla studenter som vill prata. Jag hoppas också kunna vara en sorts motpol till det akademiska som generellt handlar mycket om det vetenskapliga. Som studentpastor fungerar jag också som ett stöd i krissituationer samt för alla kristna studenter som läser på universitetet. När vänder sig studenterna till dig? - Om en person, så att säga bara dyker upp, rör det sig allt som oftast om någon sorts kris. Exempelvis att någon anhörig har dött. Det kan också vara att man bara mår allmänt väldigt dåligt. Man vill prata med någon som har tro, höra någon som är kristen. Många som kommer till mig är också bara allmänt nyfikna på den kristna tron. Vilket behov tror du finns? - Det finns ett jättestort behov, mycket större än vad som visar sig. Jag menar frågor som, vad är tro, vad är lycka, varför finns jag till? Det är ju frågor som alltid är aktuella och som diskuteras flitigt i samhället på det ena eller andra sättet. Fast många har i det vardagliga svårt att prata om det på ett naturligt sätt vilket är synd. Men när människor blir onyktra, då du, då har man ofta långa utläggningar och massor av åsikter… Hur har responsen varit sedan du startade? - Då folk får reda på att jag finns är den ganska stor. Sen är det självklart vissa som inte bryr sig, tar det här med studentpastor lite som ett skämt eller med en axelryckning. Men många är också väldigt nyfikna. Det är ju samtidigt mycket upp till mig, hur mycket jag visar upp mig, hur många samtal jag hinner och orkar med. Nämn tre saker som du tycker du bidrar med? - Ett större perspektiv än det vi ser runt omkring oss, än bara det ytliga. Jag tycker också att jag bidrar med lyssnande och ifrågasättande. Trivs du med att arbeta i universitetsmiljön? - Jo, ja trivs bra. Men det finns ju självklart för och nackdelar med alla sorters arbeten. Hur ska då studenterna bättre veta om att du finns? - Genom att synas, och det försöker jag göra på olika sätt. I samband med Nollningen, när de nya studenterna bjuds på rundvandring, brukar jag be att de kommer förbi mig. Då presenterar jag mig, talar om vad jag gör och visar upp det Stilla rummet. Emellanåt finns jag också på Kåren och ibland pratar jag med studenter nere i Långhuset samtidigt som jag bjuder på kaffe.


Tänk på miljön! Åk kollektivt! Trafikupplysningen 0771-22 40 00

www.lanstrafiken.se

PR prisrace Studenternas matbutik

5% studentrabatt alla dagar Hjälmarvägen 75, 019-45 80 18 mån–fre 08–20, lör 09–18, sön 10–18Hos oss får du lite mer

Tybble Våra öppettider mån–sön 08–21

SLIPZ MEN´S AND WOMEN´S WEAR ®

Rudbecksgatan 14 Telefon 019-12 25 95 www.slipz.se


18

Klubba på Kåren Sugen på variation vad gäller utelivet? Kåren erbjuder ett antal klubbar med olika teman. Campus kollar upp samtliga för att du ska kunna navigera dig i klubbdjungeln. Text: Johanna Larsson

Jakob Törnell, en av de ansvariga personerna för klubbarrangemang på kåren, utlovar en händelserik vår. Programmet för första delen av 2005 kommer att bli ännu bättre än höstens, med hjälp av nya förmågor som engagerat sig i Kårens klubbliv och med större fokus på party. Fyra gamla klubbar har nypremiär i vår. La Luna, Soul City, Eire samt Klubb Krutov är de klubbar som kommer att fortsätta sin verksamhet. Tvärfet däremot, är nedlagd liksom Klubb Assult. La Luna - Kårens pop och soulklubb satsar på RnB och schlager. Under hösten spelade bland annat Deportes och Peggy Lejonhjärta på klubben. Jakob Törnell och Martin Kling, ansvariga för La Luna, hoppas att man även under våren kommer att besökas av en hel del bra liveband. Ett antal större konserter finns att se fram emot. Maskeradteman som påskfest och After Ski är inplanerat, så börja rota i garderoben och lämna inget till insamling… Soul City - Örebros enda Houseklubb! Huserar på Kårens övervåning samtidigt som det vanliga partydansgolvet håller till på bottenvåningen. Joakim Eriksson och Jakob Törnell står bakom klubben och agerar också i sina roller som housefantaster Dj’s. Eire - kör dancehall, reggae och en del hiphop. Niklas Lundgren och Anton Nordström, klubbens Dj’s, importerar sjutums singlar på vinyl varje vecka, från Jamaica. Bäddat för bra kvalitet! Klubb Krutov - om du inte känner för att festa loss. Bra ”barhäng” med lugn och ”trivselvänlig” musik. Under hösten spelade en del liveband på Krutov, något som arrangörerna Per Björklund och Petter Wülfenschlebbrer hoppas kunna fortsätta med även under våren. Klubb Krutov har också en öppen scen där vem som helst kan framföra sina egna alster. Anmälan sker vid ankomst till klubben. Så sätt igång att repa… Nytt för våren är Sportlördagar där ”Tipslördag” visas på storbilds-tv. Lägg till billig öl och du har en bra start inför lördagskvällens begivenheter! Vissa onsdagar kommer det att satsas på en kväll med party och förfeststuk. Allt för att gästerna ska få en bra start när de eventuellt senare ska kunna dra vidare in mot stan och dess krogliv. Samtliga klubbar lovar vid besök ett trevligt mottagande, nischad musik på övervåningen och party på bottenvåningen! Barchefen Maikel Bandicks goda och billiga drinkar är i sig värda ett besök. Lägg också till god mat anpassad för studentplånboken. Ungefär såhär kommer det att se ut på Kåren under våren. Under januari kommer program och annonser ut. Du kan också besöka hemsidan, www.karhuset.se för mer info angående klubbar och evenemang.


www.specsaversblic.se

GLAS INGÅR ALLTID I VÅRA PRISER.

Trots att folk ganska sällan köper glasögon utan glas, envisas de flesta optiker med att bara sätta ut priset på själva bågarna. Vi föredrar att säga vad hela kalaset kostar, vilket innebär att enkelslipade standardglas alltid ingår. Oavsett styrka, cylinder och prisma. Våra priser tål nämligen att jämföras. Välkommen in och se själv!

100:- rabatt när du handlar för 600:- el. mer Gäller vid uppvisande av annons t.o.m. 041231

Drottninggatan 38, mittemot KraÈmaren, 019-12 02 99

Marieberg Köpcentrum/Örebro City

“Låt oss sätta guldkant på din tillvaro”“Bästa café på kroggalan 2002” “Bästa café på kroggalan 2003” “Ett av Sveriges bästa café enligt tidningen Plaza”

Öppet Vardagar 10-20 lördag 10-18 söndag 12-18

SLIPZ MEN´S AND WOMEN´S WEAR ®

www.baravara.net • Köpmangatan 24 • Tel 019-10 78 32

Rudbecksgatan 14 Telefon 019-12 25 95 www.slipz.se


D D B S T O C K

”Vilket mirakel. Malt möter humle, och plötsligt är familjen större.”

H O L M

Johan Spendrup, bryggmästare i 4:e generationen

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Fyra nya familjemedlemmar. Alla unika personligheter med eget temperament, alla i vår nya profilflaska. Från vänster: Export, Mellanöl, Röd Lager (med fruktighet från karamellmalt) och Svart Lager (med lätt smak av chokladmalt). Läs mer på spendrups.se.

ÖL HAR VARIT VÅR PASSION I FYRA GENERATIONER . LÄR KÄNNA FAMILJEN SPENDRUPS.

Nyhet!


Aktiviteter i

22

När vintern nu smyger sig allt närmare gäller det att hitta passande fritidssysselsättningar. Frisbee, kubb och fotboll i parken får vänta tills i vår. Det finns dock en mängd andra sätt att trivas på. Här har vi på Campus listat ett gäng sköna aktiviteter. Text: Anders Bromsjö, Emmelie Enblom och Johanna Hedlund Bild: Petter Koubek

Bowling

Racketsport samt klättring

Biljard

Skridskor

Strike Tel. 019-123799 Östra Bangatan 7 (postterminalen) www.strike-co.se

Backahallen Tel. 019-331110 Stenbackevägen www.backahallen.com

Videobiljarden Tel. 019-6116430. Järntorgsgatan 6 www.videobiljarden.se

Vinterstadion Tel. 019-138825

Priser Vuxen/familj 190 kr, gäller för en bana i en timme.

Öppetider Måndag-fredag Lördag Söndag

Öppetider Måndag - torsdag Fredag Lördag Söndag

11.00-22.00 10.00-24.00 11.00-24.00 12.00-20.00

Bowling är en kul aktivitet som passar perfekt när man vill umgås med sina vänner. På Strike kan du kombinera god mat från restaurangen med bowling. På fredag- och lördag kvällar erbjuds också partybowling med självlysande klot, käglor och ljudeffekter kombinerat med fullt ös från stereon.

Badminton Priser Vardagar 9.00 - 16.00 Vardagar 16.00 - 22.00 Lördagar och söndagar Tennis Priser Vardagar 9.00-16.00 Vardagar 16.00-22.00 Lördagar och söndagar

9.00-21.00 9.00-18.00 9.00-21.00

50 kr 70 kr 70 kr

90 kr 135 kr 135 kr

Klättring Priser Senior 50 kr, junior 25 kr Backahallen, numera en av Örebros klassiska sporthallar, erbjuder främst tennis och badminton. Här springer människor sig dagligen trötta och aktiviteten är stor på kvällstid. Tänk därför på att vara ute i god tid då du ska boka bana. Sedan en tid går det också att pröva på klättring i Backahallen.

Öppettider 11.00-24.00

Bandybanan Måndag-torsdag 9.00-15.00 Fredag 9.00-15.00 och 18.15-21.00 Lördag 9.00-11.00

Priser 30 kr/timme för en person.

Ishallen Söndag

Biljard, aktiviteten som andas fritidsgård lång väg, är en slak sport som alltför få spelar. Förena några smarta drag i spelet med ett smart tugg och en skön attityd vid sedan av spelet och du kommer garanterat att känna dig som en filmstjärna.

Gratis, öppet för allmänheten.

8.00-10.00

Trängens IP Tel. 019-211741 Ishall 1 Öppettider Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag stängt. Ishall 2 Öppettider Måndag-onsdag Torsdag stängt Fredag Lördag Söndag

11.00-14.00 11.00-15.30 11.00-15.30 11.00-14.00

9.00-15.30 9.00-15.30 9.00-11.00 med klubba 9.00-11.00 utan klubba

Gratis, öppet för allmänheten. Skridskoåkning är verkligen en underskattad aktivitet. I Örebro kan man åka helt gratis, antingen på Vinterstadion eller på Trängens IP. Ett tips till dig som inte har några skridskor är att besöka Myrorna eller någon annan av Örebros secondhandbutiker. Där kan du med stor säkerhet hitta ett par billiga rör.


vintermörkret

23

Curling

Skidor och snowboard

Bad och simning.

Gokart

Trängens IP Curlinghallen Tel. 019-6114600

Storstenshöjden Skidshoppen Tel. 019-298255 www2.orebro.se/kilsbergen

Gustavsvik Tel. 019-196900 www.gustavsvik.com

Racingcenter Tel. 019-223141 Varuvägen 2B.

Gruppbokning 6-8 personer, 1200 kr/2 timmar. Inklusive instruktör. Curling är en sport som inte många har provat och således många inte heller kan spela. På Curlinghallen kan du, med ledning av en instruktör, prova på det med dina vänner. Efter avslutad genomgång anordnas en het tävling mellan deltagarna.

Öppettider Dag Måndag-fredag Lördag-söndag Kväll Onsdag-fredag

Öppettider Måndag-fredag Lördag-söndag 9.00-16.00 södra 9.00-16.00 södra/norra 18.00-21.00 södra/norra

Priser 2 timmar – 100 kr. Helgdag 110 kr 3 timmar – 110 kr. Helgdag 120 kr 4 timmar – 120 kr. Helgdag 130 kr osv. upp till 7 timmar. Storstenshöjden bjuder på två stora nerfarter, norra och södra. Det finns även flera mindre nerfarter. För den som saknar utrustning finns uthyrning av snowboard, skidor med mera i skidshoppen. Om man har glömt matsäcken hemma har Storstenshöjden också en egen servering där man kan avnjuta ett mål mat mellan åken. Anpassat till både skid- och snowboardåkare.

9.00-21.00 9.00-19.00

Priser Motionsbad Upplevelsebad (motionsbad ingår)

44 kr 98 kr

På Gustavsvik kan man uppleva både ett roligt upplevelsebad med rutschkanor och en storvattenfors samt ett motionsbad. Gustavsvik erbjuder också gym, solarium, bubbelpooler och en populär relaxavdelning. För den hungrige har Gustavsvik även en restaurang med lunchbuffé intill entrén och en snabbmatsrestaurang i anslutning till badet. Eyrabadet Tel. 019-211735 Eyragatan 3. Öppettider Måndag-onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Pris Vuxen

Pris Vuxen

12.00-20.00 12.00-17.00

Pris 60 kr/person i 5 min För den tävlingsinriktade är gokart en trevlig aktivitet. Gokart förenar snabbhet, teknik och finess. Helt enkelt en perfekt aktivitet när du vill utmana dina kamrater. Så på med utrustningen, hoppa i fordonet och kör ditt snabbaste…

Lasergame Lasergame Tel. 019-102016 Slottsgatan 19 A. Bokning mellan 10.00-23.00

6.30-21.00 6.30-17.15 6.30-21.00 8.00-16.00 9.00-16.00

40 kr.

Hagabadet Tel. 019-212147 Vaktelvägen 2, Haga centrum. Öppettider Måndag och onsdag Tisdag Torsdag Fredag Lördag-söndag

Öppettider Måndag-fredag Lördag-söndag

6.00-20.30 7.30-20.30 9.00-20.30 6.00-20.00 9.00-14.30

45 kr

Priser 1 timme 40 minuter 20 minuter

150 kr 120 kr 80 kr

Dela upp kompisgänget i två läger och få svar på frågan. Är anfall bästa försvar?


Agenda

24 b

rt

24/11

Ishockey div 1: Örebro PiratesGrums IK, Toyotahallen 25/11 Travtävlingar, Örebro-Travet 27/11 Bandy div 1: Örebro SK -LAIK, Vinterstadion 29/11 Travtävlingar Trio, Örebro-Travet 1/12 Ishockey div 1: Örebro PiratesBorlänge HF, Toyotahallen 1/12 Bandy div 1: Örebro SK-Ale/Surte, Vinterstadion 3/12 Volleyboll: Örebro VolleyKatrineholm VK 3/12 Travtävlingar, Örebro-Travet 6/12 Travtävlingar: Trio, Örebro-Travet 8/12 Bandy div 1: Örebro SK-Kungälv, Vinterstadion 9/12 Travtävlingar, Örebro-Travet 11/12 Proffs EM i latinamerikansk dans, Idrottshuset 11-12/12 Junior-SM i fäktning, Karolinska skolan 15/12 Ishockey div 1: Örebro Pirates-IFK Kumla, Toyotahallen 19/12 Ishockey div 1: Örebro PiratesSkåre BK, Toyotahallen 19/12 Travtävlingar: V65, Örebro-Travet 19/12 Volleyboll: Örebro Volley- Tierp Volley, Idrottshuset 20/12 Travtävlingar: Trio, Örebrotravet 26/12 Örebro SK-Kålland, Vinterstadion

24/11 24/11

24/12 25/11 26/11 26/11 26/11 27/11 28/11 1/12 1/12 2/12 3/12 3/12 3/12 8/12 8/12 10/12 10/12 10/12 11/12 15/12 15/12 16/12 17/12 17/12 17/12 22/12

Club Universal, Klaras Onsdagsclub. Niklas Ekholm presenterar möjliga och omöjliga nummer för 1 kr/minuten, En trappa upp, Örebro Teater Tvärfet, Kåren Just Jazz Club: Lars Jansson/Unit. Restaurang K5 En Bra Klubb, Babar Soulcity, Kåren Min Klubb, Klaras Klubb La Luna, Kåren Klubb Söndag med Isolation Years och Grands Drive, Strömpis Club Universal, Klaras Klubb Krutow, Kåren Just Jazz Club, K5 Min Klubb, Klaras Klubb Irie, Kåren Lokomotiv feat Lebowski Soundsystem, Babar Club Universal, Klaras Tvärfet, Kåren En Bra Klubb, Babar Soulcity Kåren Min Klubb, Klaras Klubb La Luna med Peggy Lejonhjärta., Kåren Club Universal, Klaras Klubb Krutow, Kåren Just Jazz Club: Knockout Greg & Jump 4 Joy, Restaurang K5 Lokomotiv feat Lebowski Soundsystem, Babar Club Assault, Kåren Min Klubb, Klaras Club Universal, Klaras

Agenda:Mus 21/11 24/11 26/11 27/11 27/11 27/11

28/11 28/11 2/12 3/12 3/12

4/12 5/12 6/12

7/12

7/12

9/12

10/12 11/12

Agenda Musik

Agenda Sport

Den 5 december bjuder Charlotte Perrelli, Mikael

Det är första och förmodligen enda gången i

Samuelsson samt musikhögskolans vokalensemble

Sveriges historia som Sverige och Örebro får

på den populära gratiskonserten O Helga Natt. O

anordna proffs-EM i latinamerikansk dans. Det är

Helga Natt har genom åren gästats av en rad olika

Knut Säborgs dansstudio som arrangerar tävlingen

kända artister och över 60 000 människor har hit-

och det väntas bli en storslagen show då de bästa

tills sett showen. I år är det fjärde året i rad som

dansarna från 22 europeiska länder deltar. Örebros

man får chansen att ta del av konserten. Det hela

liveband bjuder på musik och hela evenemanget

äger som vanligt rum utanför Nicolaikyrkan. Så fira

sänds live på SVT. Ta chansen att besöka

andra advent genom att sjunga loss och skaffa dig

Idrottshuset den 11 december, biljetter finns att

lite extra julstämning i vintermörkret.

köpa i biljettbutiken på slottet.

12/12

12/12

13/12 13/12 19/12 19/12 20/12

Agenda Klubb

Agenda Övrigt

Den 28 november gästas Klubb Söndag på

Royal Arms är Örebros enda riktiga stand-up club

Strömpis av Umeå bandet Isolation Years och det

och dessutom den äldsta i Sverige. Hit kommer

brittiska bandet Grand Drive. Förra året spelade de

flera av Sveriges kända standuppare flera gånger

två banden tillsammans på Popaganda, de började

om året. Under hösten har puben som vanligt

intressera sig för varandras musik och bestämde

besökts av ett antal komiker, något som kommer att

sig för att i år ge sig ut på gemensam turné.

fortsätta i december. Bland annat den 13 decem-

Sverigeturnén började i Malmö och avslutas nu i

ber, då man får besök i form av Janne Bylund, Jonas

Örebro, men kommer att fortsätta i Norge och

Ljung och Cecilia Domstad. De väntas presentera

kanske i vår även i England. Båda banden har fått

en kväll av stilla vanvett.

bra recensioner i flera svenska tidningar. Isolation Years nyaste skiva ”it’s golden” beskrivs som en samling förvirrade men mycket vackra sånger om kärlek, sorg, hopp och sprit medan Grand Drives musik ofta beskrivits som vemodscountrypop. Tillsammans sägs de vara en mycket bra kombination. Biljetter till Klubb Söndags evenemang hittar du på Najs Prajs.

Text: Emmelie Enblom och Johanna Hedlund

gt

ik

Agenda:Klub

Agenda:Spo

20/12 21/12 26/12 30/12

Bachs orgelverk, konsert 11, Olaus Petri kyrkan Gunnel Mauritzon band med Jonas Knutson, Örebro Konserthus Lunchkonsert, Örebro Konserthus Lars Winnerbäck, Conventum Smokie, Örebro Konserthus Adventskonsert – ”S:t Nicolai Motettkör, Örebro kammarstråkar”, S:t Nicolai kyrka Örebro Kammarkör sjunger Bachs juloratorium, Trefaldighetskyrkan Adventskonsert med Lars Holmberg Swing Band, Teaterladan Wadköping Evenemangsserien – Ale Möller, Svenska Kammarorkestern Lunchkonsert, Örebro Konserthus Jul jul strålande jul. Tommy Körberg, Stefan Nilsson samt den lokala kören Primula Veris, Conventum Julkonsert med Risbergska skolan, S:t Nicolai kyrka O Helga Natt, Vid Nicolaikyrkan Blå måndag. Musik här och nu. Skickliga artister i spännande konstellationer. En trappa upp, Örebro Teater En touch av jul. Triple and Touch och Toner för miljoners prova på kör under ledning av Gunnel och Fred Sjöberg, Filadelfiakyrkan Kammarmusikgrupp från Kävesta Folkhögskola, Caféscenen Stadsbiblioteket Mästarserien – Christian Svarfvar, Svenska Kammarorkestern, Örebro Konserthus Lunchkonsert, Örebro Konserthus Julkonsert, ”Manskören Lorelei”, S:t Nicolai kyrka Luciakonserter Olaus Petri Barnkör, flickkör, gosskör och ungdomskör, Olaus Petri Kyrkan Adventskonsert med Örebro Blåsarensamble, Teaterladan Wadköping Lions Lucia, S:t Nicolai kyrka Lunchkonsert: Luciatablån, Örebro Konserthus Stjärnor i mörkret. Julkonsert med Karl Johan skolan, Conventum Örebro Kammarkörs julkonsert, S:t Nicolai kyrka Julkonsert, Joybells, Magnus Bäcklund, Immanuelskyrkan Musikhögskolans julkonsert, S:t Nicolai kyrka Vi sjunger in julen. Olaus Petris olika körer, Olaus Petri Kyrkan Bachs orgelverk, konsert 12, Olaus Petri kyrka Nyårskonsert – Svenska Kammarorkestern, ciceron: Carl Jan Granqvist, Örebro Konserthus

Agenda:Övri 23/11

Amerikansk BBQ buffé med provning av Beeringer viner, Jac´s 23-24/11 Industrimässa, Örebro Mässan 24/11 Möten med författare: Lars Andersson, Aulan Örebro Universitet 24/11 Föredrag: Från din sushi till tropikernas korallrev. Ett föredrag om odlingen av jätteräkor och dess effekter på människor, Stadsträdgårdens café 24/11 Jan Mårtensson föreläser om sin bok Ostindiefarare, Örebro Läns Museum 24/11 Möten med forskare. Carina B Johansson, Hjalmar Bergman salen Stadsbiblioteket 25/11 Föreläsning: Ändrar människan jordens klimat? Hur allvarligt är det? Bert Bolin. Aulan, Örebro Universitet 26-28/11 Dövfilmfestival, Bio Roxy 26/11 Nikodemusmässa på svenska. Maria Johansson och Tunes of Joy. S:t Nicolai kyrka 27/11 Branschaktivitet – Teknikdagar, Marieberg Köpcentrum 28/11 Högmässa, Olaus Petri Kyrkan 28/11 Julmarknad, Wadköping 29/11 Jesper Odelberg Göran Ebenhart och Zeid Andersson, Royal Arms 30/11 Poesibingo, poesigruppen Zonpoesi, Caféscenen Stadsbiblioteket 30/11 Föreläsning: Kina i förvandlingens tid med Jörgen Fredriksson, Hjalmar Bergman salen Stadsbiblioteket 1/12 Det var dans i Folkets Park. Ljud och bildspel av Bo Fransson, Örebro Läns Museum 1/12 Föreläsning: Vart tar politiken vägen? Det politiska engagemanget ökar men partierna lockar inte. Adrianne Sörbom, Aulan, Örebro Universitet 1-2/12 Utbildning, arbete och fritid, Örebromässan 4/12 Julmarknad. Herrgården, Karlslund 5/12 Familjemässa, Olaus Petri Kyrkan 5/12 Julmarknad med bildskådespel, konstutställning mm Naturens Teater, Rånnesta 5/12 Stadsträdgårdens Julmarknad, Stadsträdgården 5/12 Julmarknad, Wadköping 6/12 Martin Svensson och Magnus Betner, Royal Arms 6/12 Tjeckisk öl och matkultur. Provning av tjeckiskt öl, buffé och en ”guidning” genom Prag, Jac´s 8/12 Föreläsning: Möten med författare med Pernilla Glaser, Hjalmar Bergman salen Stadsbiblioteket 8/12 Guidad tur på Örebro Universitet, samling entrén långhuset 11-12/12 Julmarknad i Brevens Bruk, Brevens Bruk 12/12 Julmarknad, Wadköping 13/12 Luciafirande, Caféscenen Stadsbiblioteket 13/12 Lucia och jultema, Marieberg Köpcentrum 13/12 Janne Bylund, Jonas Ljung och Cecilia Domstad, Royal Arms 19/12 Julmarknad, Wadköping


Höstnytt

25

Ibland kan man faktiskt behöva, tro det eller ej, ett avbrott från studierna. Tur då att vi på Campus kan tipsa dig om lite trevlig sysselsättning. Här ger vi dig både läsning och lyssning. Håll till godo!

n Kings of Leo

nd Fredrik Ekelu

nsson Marie Herma

nides Jeffrey Euge

Blueberry Hill

Hembiträdet

Middlesex

(Albert Bonniers Förlag)

(Albert Bonniers Förlag)

Översättn. Hans-Jacob Nilsson

En eldsvåda härjar vid Kockumsvarvets övergivna lokaler. Ett förkolnat lik återfinns i resterna efter branden. Ingen känner till den döde mannens namn. Vem var han och varför har någon anlagt en brand vid de gamla magasinen? Efter förhör med de personer som kan tänkas veta något, visar det sig mer komplicerat än man först tror att finna spår efter en man med vare sig namn eller adress. Kriminalinspektörerna Hjalmar Lindström och Monica Gren, vid Malmöpolisen, får ett komplicerat mordfall på nacken. Brottsplatsen är det som i folkmun benämns som Blueberry Hill. Ett namn som kom till efter det att någon funnit blåbär i omgivningarna. Just här, har en grupp hemlösa funnit tillfälligt tak över huvudet. På en plats där inga blåbär längre finns och där marken är platt. Fredrik Ekelund har i sitt författarskap nischat sig med sina skildringar av ett samtida Malmö. De senare romanerna har dessutom serverats i kriminalromanform. Också detta behärskar författaren med bravur. Ofta återges människor och miljö genom ocensurerad socialrealism, där dialekt och det talade språket spelar en betydande roll. I Blueberry Hill är scenariot så väl återgivet att läsaren kan känna hur den skånska råa fukten först tränger igenom jacka och kläder och sedan vidare genom märg och ben.

Hemma hos makarna Ekberg är det någonting som inte stämmer. Detta blir deras nyanställda hembiträde snart varse. Makarnas förflutna gör sig ständigt påmint och mörka hemligheter hotar att komma upp till ytan. Yvonne Gärstrand är framgångsrik både i karriär och familjeliv. Det råder en balans i hennes tillvaro, men detta faktum till trots känner hon sig inte tillfreds. Tristessen tränger sig på och tar allt större plats i vardagen. För att ta sig upp ur ledan tar Yvonne promenader i ett främmande villaområde. Hon roar sig med att fundera kring det liv som pågår bakom alla de stängda dörrar som passeras. Ett oskyldigt nöje, tills den dag då makarna Ekberg fångar hennes uppmärksamhet. När de söker ett hembiträde ser Yvonne sin chans att för alltid stilla sin nyfikenhet. Snart märker hon att tjänsten påverkar tillvaron mer än hon först kunnat tro. Hermansson fick sitt stora genombrott med Musselstranden 1998, en roman som tycktes vibrera från första till sista sidan. Tre år senare kom Ett oskrivet blad, och nu senast Hembiträdet. En berättelse som genomsyras av en lätt deckare/ thriller-känsla. I Hembiträdet låter hon karaktärernas historia närvara som en ständig skugga. Detta resulterar i en nästintill tredimensionell läsupplevelse. Det är omöjligt att bara läsa Marie Hermanssons roman. Samtidigt som du läser de första raderna, börjar filmen att rulla.

(Norstedts)

Desdemona har med sin silversked kunnat förutsäga vilket kön det blir på de kommande barnen. Tidigare har hennes förutsägelser visat sig vara riktiga, men när hennes egen sons hustru är höggravid ger silverskeden för första gången ett mycket tvetydigt besked. Calliope Stephanides skådar första gången dagens ljus 1960 i Detroit, samma dag som farfar Lefty förlorar sin talförmåga. Barnet är en ovanligt vacker flicka med stora mörka ögon, som Milton och Tessie Stephanides med rätta är mycket stolta över. Calliope, eller Callie är som de flesta andra flickor i kvarteret, fram tills det att tonåren tar sin början. Vid fjorton års ålder ser Callie att hon skiljer sig markant från de övriga flickorna på privatskolan. Hos specialisten i New York får Callie sin diagnos. Hermafrodit. Vi får följa syskonparet Desdemona och Lefty då deras livs resa, från det gamla landet till det nya Amerika, tar sin början. Jeffrey Eugenides romankaraktär Callie berättar sin historia från tjugotalets oroliga Grekland till nutid. Den här romanen är en släktkrönika om familjen Stephanides levnadsöde, med Calliope i spetsen, men också en berättelse om det moderna Amerika. Middlesex är en fantastisk och fängslande historia, om ett sällan skådat levnadsöde, där Eugenides varvar sorgligt och roligt med spänning och värme.

ck Massive Atta

Aha Shake Heartbreak

Danny The Dog Soundtrack

(RCA/BMG)

(EMI)

Generellt brukar nya band som är lite nyskapande, eller så pass bakåtsträvande att de råkar träffa rätt, skrivas upp efter första skivan för att sedan sågas när de, vilket inte är så konstigt, låter ungefär likadant på andra skivan. I det här fallet är jag lite tvärtom, jag var inte speciellt galen i Youth & Young Manhood. Och när jag såg de då väldigt skäggprydda männen spela live blev jag inte heller särdeles imponerad. Nu ser de mer ut som de ungdomar de egentligen är samt har skruvat ner energivredet lite och bara blivit ett riktigt bra, och personligt, rockband. Jag tycker detta andra album är mycket, mycket bättre än det första. Hoppas inte, men tror inte heller att, det beror på mina lågt ställda förväntningar. De lite smutsiga men ganska stillsamma gitarrerna, den sparsmakade produktionen och de originella idéerna inom en annars ganska likriktad genre skapar ett eget sound som kan få bandet att leva långt efter den första hypen lagt sig. Dessutom är ju pappa en preacher, hallelujah. Men eftersom jag inte är en rockande redneck börjar jag bli aningen uttråkad precis mot slutet av skivan och längtar tillbaka till fantasin i skivan inledning och mitt där vi hittar de roliga King of The Rodeo, Taper Jean Girl, Milk, The Bucket och Soft som är originella rocklåtar som låter mycket mognare än vad de tre bröderna och kusinen egentligen är men nog varit omöjliga om de inte hade haft en ungdomlig naivitet och entusiasm. Kings of Leon är en amerikansk motsvarighet till Englands The Libertines minus tabloidrubrikerna och låter på den här skivan mer som The Strokes än sydstatsrockband som Lynyrd Skynyrd vilka de tidigare jämförts med.

När nu filmskapandet verkar ha blivit en allt vanligare hemvist för före detta DJs och producenter är det lite förvånande att det tog så lång tid för pionjärerna Massive Attack att ha någon som helst inblandning i filmindustrin. Från de första tonerna av deras revolutionära debut Blue Lines har Bristolgänget alltid producerat musik som har gett lyssnaren bilder lika ofta som det har gripit honom känslomässigt. Deras instrumentala soundtrack till Luc Bessons nya film, Danny The Dog, ser bandet tvätta av sig alla kritiska röster de fick ta emot efter den besvikelse som 100th Window var. Även om det nya albumet inte är lättlyssnat så frambringar den, även utan att man har sett filmen, bilder av den intensiva action och känslomässiga uppståndelse som en fransk regissör skulle kunna skapa av en Martial Arts-film. Huvudrollerna innehas av Jet Li, Bob Hoskins och Morgan Freeman som spelar en blind pianolärare som visar den outbildade och illegala boxningsmatchutövaren Danny lite mänsklighet genom musikens kraft. Skivans 21 spår hörs i kronologisk ordning genom filmen. Ett grepp som på ett listigt sätt håller lyssnaren uppmärksam genom högoktaniga låtar som ibland översköljs av svepande sorgsenhet. Polaroid Girl, Sam, Red Light Means Go och Two Rocks And A Cup Of Water är melodiska låtar som visar bandets grepp om filmmusik vi alltid förstod att de hade och känslosamt väcker minnen från tidiga singlar. One Thought At A Time påminner om de där ledmotiven till de brittiska spion-tvserierna på 60-talet typ Man In A Suitcase eller The Prisoner. De har till och med snott lite från Radiohead på den atmosfäriska Montage. Slutsatsen är att skivan kanske inte kan anses helt komplett utan bilderna från filmen men det är tillräckligt med klassiska Massive Attack-ögonblick här för att motivera svart bälte.


Goda råd för sunda studier

26

Är du en harmonisk student som har hittat din studierytm? Grattis! Då är du bara att lyckönska. Om inte finns råd och hjälp för dig att hitta formen. Text: Annika Gelin Bild: Petter Koubek

Anita leder goda cirklar Studietiden är för många en häftig tid i livet. Man lever intensivt, träffar nytt folk, bombarderas av intryck och växer som människa. Men om studierna inte flyter som de ska kan tillvaron bli en pina. - En dålig självkänsla är ett vanligt problem bland studenterna, säger Anita Stervander som arbetar med studievägledning och studentsupport på Örebro Universitet. - De tankar man har kring sin egen person och hur man ser på fenomenet kunskap är kärnan i inlärningsprocessen, förklarar Anita. Hon leder så kallade studievanegrupper med studenter som känner behov av vägledning i studieteknik. Innehållet i studiecirklarna beror på vad studenterna själva vill ta upp. - Det ska vara roligt att läsa. Om man planerar och lägger ut studierna över tiden får man kontroll. När man då känner sig duktig blir det kul, summerar Anita. Hon påpekar också hur viktigt det är att ha en bra balans mellan studier och fritid. - Om man inte får en balans mår man inte bra, och då går det heller inte bra, menar hon. Anita tar också upp poängen i att hitta sin egen inlärningsstil. - Det gäller att använda sina starka sidor. Om man är bäst på att ta in kunskap genom synintryck, utnyttja det sinnet. Om man har lättare att minnas det man hör, använd hörseln!

Hon uppmanar alla studenter att läsa aktivt och inte bara sluka texten okritiskt. - Du ska testa det du läser. Ifrågasätt. Leta efter praktiska exempel som gör texten mer levande. Diskutera innehållet med studiekamraterna. Tänk ut frågor. Återberätta det du läst. Det finns många sätt att vara aktiv på, och alla syftar till att bearbeta stoffet, förklarar Anita. Spänn av och acceptera din stil

svar. På det sättet har jag varit tvungen att läsa igenom texten noga och formulera mig. Slutligen har jag läst igenom det jag skrivit minst en gång till, berättar Gunilla. - Ett annat knep har varit att läsa igenom det allra viktigaste en sista gång innan jag släcker lampan på kvällen. På så sätt fastnar den biten bra eftersom det är den sista informationen jag hämtar in för dagen.

Råd från Anita, Martti, Gunilla och Lena • Planera dina studier över tiden! Gör en grov planering i början. Du får överblick och kontroll,

Vad tycker då dagens studenter är viktigast att tänka på för att lyckas med studierna?

känner dig trygg och kan njuta av det roliga. • Sträva efter en balans mellan studier och fritid. Mår du bra presterar du bra.

Martti Nevalainen arbetar som studievägledare på samhällsvetenskapliga institutionen. Han tycker att det är viktigt att studenterna accepterar att alla är olika och därför lär sig olika. - Det som funkar för mig kanske inte funkar för dig. Så finn din rytm och börja plugga i god tid! Det är tiden som vi oftast missbedömer, menar han. Gunilla Eriksson gick ut Informationslinjen på dåvarande Högskolan i Örebro 1995. Hon är ett exempel på en person som lär sig bäst genom att använda sina synintryck. Det har gått bra för Gunilla som än idag har ordet i sin hand i sitt arbete som copywriter på en reklambyrå. Hon minns hur det var på den gamla, goda tiden. - Jag har alltid skrivit av det jag ska lära mig. Understrykningar, långa stycken, egna och andras anteckningar, instuderingsfrågor och

Lena Medin läser Planerad kommunikation 2. Hon anser att inställningen till det man gör är avgörande. - Försök att inte tänka på prestationen utan fokusera på det intressanta och roliga. Annars kan det lätt låsa sig. Se studierna som ett jobb, då behöver man inte plugga på helgerna. Lena nämner också hur viktigt det är att börja i tid. - Det bästa är att göra en grovplanering i början så man har överblick. Man lär sig det efter ett tag, avslutar hon lite kryptiskt. Visst. Många är vi som den hårda vägen har vandrat.

Vill du gå med i en studievanegrupp? Kontakta Anita Stervander på anita.stervander@adm.oru.se

• Utnyttja dina starka sidor i lärandet. Om du lär dig via synintryck – anteckna mycket och ännu mera. • Läs aktivt. Testa texten på olika sätt. • Acceptera att alla är olika och lär sig olika. Finn din stil och rytm. • Läs igenom det viktigaste i dina anteckningar innan du somnar. • Skifta fokus från prestation till det roliga och intressanta. • Se studierna som ett arbete. Undvik att arbeta på helgen.


✁ ✃

10% mot uppvisande av annons

Öppet mån–lör 09:00–20:00 sön 09:00–18:00

Klippning

180:-

Specialpris studenter 150:-

Färg

fr.

Slingor

250:250:-

Fest- och bruduppsättning Ögonbrynsplockning

fr.

400:50:-

Vi har även solarium. Solkort 5ggr 150:Specialerbjudande: Köp 3 produkter betala för 2. Köp presentkort i julklapp. Erbjudandena gäller t.o.m. 31/12-04

Tel. 019-36 49 71 Brickebackens Centrum, Granrisvägen 23

Tottas Fritid ab Den enda cykelaffären vid Nollvisionstråket. Vid köp av en cykel tag med femhundringen – så får du den i rabatt!

Gäller 1 st/köptillfälle på ord. pris tom 31/12-04

Hjälmarvägen 26 (Almby-rondellen) Örebro Tfn: 019-32 21 79


Hett band gästar Kåren

28

Efter att i september släppt en lyckad debutplatta har det rullat på bra för de två brödraparen i Peggy Lejonhjärta. Nu är de ute på en turné och kommer att besöka Kåren för ett framträdande som förväntas innehålla det mesta Text: Sofia Sandberg

Det hela började med att de två äldre bröderna i bandet, Johan Persson och Henrik Nilsson, sprang på varandra för tio år sedan i sin nyblivna hemort Stockholm. De började skriva lite låtar tillsammans och när småbröderna Jon Erik Persson och Torbjörn Nilsson även dem kom till stan i början av år 2000 var det klart. Peggy Lejonhjärta bildades och sedan dess har de arbetat hårt med debutplattan ”Viskningar och Rop”. Nu är plattan klar och Sverige har fått ett nytt melodiöst popband som sjunger på svenska, dock med en helt egen ton. Dessutom har albumet ett ganska speciellt tema. - Plattan kan ses som ett tema till en för- och efterfest, förklarar Jon Erik Persson, basist i bandet. Det finns låtar på den för alla tillfällen. Vissa av dem är till för att pigga upp och få folk att dansa medan andra skapar lite mer eftertänksamhet. Peggy Lejonhjärta tycker själva att deras

musik står för mycket glädje och dans, men visst finns även eftertänksamheten där. Det politiska budskapet i musiken lyser med sin frånvaro. Budskapen i texterna varierar och varje låt får stå för sin text och det den medför, men samtidigt finns det en röd tråd. - Man skulle kunna säga att texterna är som små brev eller vykort till dem som figurerar i dem, säger Jon Erik Persson. Många av texterna handlar om vardagliga saker som händer vardagliga människor. Allt från olycklig kärlek till hur det kan vara att flytta från landsort till storstad. Bandets influenser har genom tiderna varit många. Det har både varit nutida och dåtida artister men en som alla i bandet ser som förebild är gamla hederlige Bruce Springsteen. - Han har gett oss mycket inspiration utan att vår musik är speciellt lik hans, förklarar Jon Erik Persson vidare. Efter att bland annat ha spelat på Rookie-

festivalen i Hultsfred har Peggy Lejonhjärta nu turnerat runt och besökt ett urval av Sveriges studentstäder. Nu är det så äntligen dags för Örebro att få ett smakprov på smart pop. Inför spelningen på Klubb La Luna på Kåren den 11 december kan publiken ha en del förväntningar. - Spelningen kommer kanske att återspegla lite av temat på plattan. Förmodligen blir det lite mer av dansen och lite mindre av ångesten, men det kommer nog att bli lite av båda, menar Jon Erik Persson Örebroarna kommer med andra ord bjudas på pop som enligt bandmedlemmarna själva inte kan jämföras med något annat band som finns i dag, varken i Sverige eller utomlands. Kanske aningen kaxigt uttryckt, men med en ärlig och lättsam underton. Nu återstår bara att se om de talar sanning…


30

Rabatter i Örebro för studenter

Adriatic, Restaurang Stortorget 19 Tel: 019-12 11 75 Lunchbuffé 57 kr (ord 65), 25% på all mat på kvällsmenyn

Direkt Optik Kungsgatan 12 Tel: 019-12 08 50 10% på glasögon. Två glasögon till priset av ett.

Akademibokhandeln Krämaren Tel: 019-10 64 65 10% rabatt

Dyk In/Scandinavian Dive School AB Fabriksgatan 12-14 Tel: 019-12 51 25 200 kr rabatt på dykkurser för nybörjare

Aikido Örebro Iwako Ryu Östra Nobelgatan 9 Tel: 019-10 94 49 25% rabatt

Europcar Ozongatan 1 Tel: 019-20 55 70 Studentpriser

Aktuell Optik Olaigatan 3 Tel: 019-31 16 00 10% på glasögon

Eyrabadet Eyragatan 3 Tel: 019-21 17 35 Studentpris på bad

Anderssons kiropraktik Fabriksgatan 54 D Tel: 019-13 82 49 15% rabatt på behandling

Folkuniversitetet Drottninggatan 29 Tel: 019-10 22 25 10% rabatt

Antikvariat Goggles Rudbecksgatan 1 Tel: 0709-75 36 23 10% rabatt på hela sortimentet

Gitts Väskshop Rudbecksgatan 18 Tel: 019-12 99 24 10% rabatt

Argentinsk tango www.tangorionegro.org 25% rabatt

Glasögonhuset Kungsgatan 23 Tel: 019-611 40 33 15% på kompl.glasögon

Asienköket Formosa Stortorget 16 Tel: 019-10 05 37 10% på avhämtning (gäller ej dagens lunch) Bio Roxy Olaigatan 19 Tel: 019-12 31 44 studentrabatt Boomerang Kungsgatan 2 Tel: 019-12 01 76 10% rabatt Bonnie & Clyde Kungsgatan 5 Tel: 019-10 40 07 20 kr rabatt Bredbar Kungsgatan 1, Stallbacken Tel: 019-31 50 20 25% rabatt på valfri varmrätt, sallad, grillad eller kall macka vid köp av dricka. Inklusive valfritt kaffe; espresso, latte, cappuchino. Burger King Drottningatan 26 019-12 66 55 10 kr rabatt vid köp av meny över 50 kr Café San Marino Drottninggatan 7 Tel: 019-12 30 04 10% rabatt med jämnt pris Dan Görans Guldsmedja Järntorgsgatan 10 Tel: 019-10 96 23 25% på rep/ändring 10% på försäljning

Haga Grill o Pizzeria Vid rondellen, Vaktelvägen 6 Tel: 019-27 00 10 10% rabatt i restaurangen Hanoi New Center Östra Bangatan 42 Tel: 019-10 62 60 10% på helgbuffé och lunchbuffé Holmqvist Optik Kungsgatan 5 Tel: 019-17 46 00 10% rabatt Il Cappucino Trädgårdsgatan 8 Tel: 019-18 99 80 10% rabatt Korthuset Drottninggatan 38 Tel: 019-12 10 25 10% exklusive framkallning och godis Leg psykolog Ulla Lundberg Sveavägen 2 A Tel: 070-207 62 68 Lilla Indien Bromsg.atan 3 Tel: 019-12 50 72 10% på rabatt mat Länsteatern Storgatan 1 Tel: 019-689 89 00 Studentpris (80 kr)

Max Plusmeny samt dipp vid menyköp Eyravallen Rudbecksgatan 52 E Tel: 019-611 29 34 Eurostop Boglundsgatan 2 Tel: 019-31 02 50

P&C Skor Träffpunkten Tel: 019-10 17 60 10% rabatt Restaurang Tusen & Natt Vasatorget 2 Tel: 019-18 40 61 15% på a la carte och persiska menyn

Marieberg vid IKEA Kundvägen 2 Tel: 019-22 33 90

Salong Brickebacken Brickebackens centrum Tel: 019-36 49 71 Studentpris klippning

Mc Donalds Drottninggatan 36 Tel: 019-12 34 51 Plus-meny vid menyköp

Sandrews Bio Storgatan 19 Tel: 019-10 44 24 20% + liten popcorn

MultiTech Data Åstadalsvägen 3 Tel: 019-12 34 00 Studenterbjudanden

SEB Drottninggatan 12 Tel: 019-13 00 00 Gratis för bland annat VISA-kort och betalservice via Internet.

Musikhuset Osmundsgatan 1 Tel: 019-10 12 18 Specialpris på replokal Najz Prajz Records Drottninggatan 30 Tel: 019-611 88 10 10% rabatt Naturapoteket Krämaren Tel: 019-12 16 66 15% rabatt Nya Sturecaféet Sturegatan 2 Tel: 019-12 10 51 Flera rabatter Oskarskaféet Oskarsvägen 1 B Tel: 019-32 32 86 Flera rabatter Paco’s Olaigatan 13 A Tel: 019-10 10 46 10% rabatt på ordinarie meny efter kl 14.00. PeCe Data Drottninggatan 40 Tel: 019-12 90 20 Webbsida med över 12000 dataprodukter med lagersaldo och information till rabatterat pris. Även studentkredit. Pizzeria Light Vasatorget 6 Tel: 019-18 30 55 Gratis sallad och dricka med varje pizza Pizzeria Palette Köpmangatan 6 Tel: 019-611 14 46 5 kr rabatt på meny. Läsk utan extra kostnad på lunchen. Gratis pizzasallad vid köp av meny nattetid.

Se & Synas Kompassen Tel: 019-675 11 40 10% rabatt SLIPZ Rudbecksgatan 14 Tel: 019-10 25 95 15% rabatt Solstudion Ormestagatan 2 Tel: 019-32 26 36 Studentkort (10 ggr 225 kr) Örebro Läns Taxi AB S:A Station Tel: 019-12 43 00 10% rabatt på samtliga taxor förutom storhelger. Tybblefrisören Drakensbergsgatan 1 C Tel: 019-33 16 13 Studentpris klippning Universitetsfrisören Åstadalsvägen 3 Tel: 019- 33 55 50 Studentpris klippning Uno-X Brickebacken Tel: 08-666 53 69 Specialpris på moviebox Urban Street Träffunkten Köpcentrum 10% rabatt Ögonbutiken Marieberg Centrum Tel: 019-22 58 68 10% på glasögon. Linsabbonemang för studenter.


POSTTIDNING AVSÄNDARE: HKM, BOX 385, 701 47 ÖREBRO

Studiebidrag 10 kr Alla studenter i Örebro får 10 kr rabatt på valfritt mål. Gäller på Max i Örebro t.o.m 050607 mot uppvisande av kårlegitimation. Gäller ej Maxbox och Minimål. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Max Örebro - vid Eurostop, öppettider sön-tors 10-24, fre-lör 10-03 • Max Örebro - Marieberg vid IKEA, öppettider alla dagar 10-22 • Max Örebro Eyravallen, öppettider sön-tis, tors 10-01, ons, fre-lör 10-04

ChiliCheese

Maxburgare 19 kr

Med denna kupong får du en ChiliCheese (värde 15 kr) vid köp av valfritt mål. Gäller på Max i Örebro t.o.m 2004-12-31.

Örebro - Marieberg vid IKEA, vid Eurostop & Max Eyravallen-samtliga med Drive-in!

Med denna kupong får du köpa en Maxburgare för bara 19 kr (ord 36 kr). Gäller på Max i Örebro t.o.m 2004-12-31.

Örebro - Marieberg vid IKEA, vid Eurostop & Max Eyravallen samtliga med Drive-in!

019Campus_3_2004  
019Campus_3_2004  

V I M M E L P E G G Y L V I N T E R A K T I V I T E T E R P L U G G T I P S S T U D E N T P A S T O R N VINTER -04 KÖPMANGATAN 22 - ÖREBRO -...