Page 1

IES Lama das Quendas

“Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia”

“Anarquismo” “O Estado é a autoridade, é a forza, é a ostentación e a actuación da forza. Non se insinúa, non trata de converter: e sempre que o intenta faino con moi mala pata; pois a súa natureza non consiste en persuadir, senón en imporse, en forzar. Esfórzase pouco en enmascarar a súa natureza de violador legal da vontade dos homes, de negación permanente da súa liberdade. Incluso cando ordena o ben, prexudícao e bota a perder, precisamente porque o ordena, e que toda orde provoca e suscita as rebeldías lexítimas da liberdade; (....) A liberdade, a moralidade e dignidade humana do home consisten precisamente niso, en que fai o ben non porque se lle ordena senón porque o concibe, quéreo e ámao”. Bakunin. A Liberdade.

"Nós, produtores asociados, non temos necesidade do Estado. (...) Non queremos máis goberno do home sobre o home, nin máis explotación do home polo home. Queremos que as minas, as canles, os ferrocarrís sexan entregados ás asociacións obreiras e queremos que estas asociacións sexan unha gran federación, unidas polo vínculo común da república democrática e social. Existe o mutualismo cando nunha industria os obreiros, en lugar de traballar para un empresario que lles paga e lle garde a súa produción, traballan os uns para os outros e comparten unha produción común, da que se reparten os beneficios." Proudhon, P. J., Idea xeral da Revolución. "(...) Penso que a igualdade debe establecerse no mundo mediante a organización espontánea do traballo e da propiedade colectiva das asociacións produtoras libremente organizadas... e non mediante a acción suprema e tutelar do Estado. Ese é o punto que divide principalmente aos socialistas ou colectivistas revolucionarios dos comunistas autoritarios, partidarios da iniciativa absoluta do Estado. (...) Eles afirman que soamente a ditadura deles, evidentemente pode crear a vontade da vila. Nós respondémoslles: ningunha ditadura pode ter outro obxecto que o de perpetuarse; ningunha ditadura podería xerar e desenvolver na vila que a soporta outra cousa que a escravitude. A liberdade só pode ser creada pola liberdade." M. A. Bakunin./ Contra Marx. Oposición á idea de ditadura do proletariado.

Profesor: Diego Xesús López González.

Textos da Revolución Industrial V  

Anarquismo vs. Socialismo

Textos da Revolución Industrial V  

Anarquismo vs. Socialismo