Page 1

Vállalkozás neve:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Splendid Art Bt

21099603524221207 Cégjegyzékszám: 0706010707 A mérleg fordulónapja: 2009.12.31 Statisztikai számjel:

Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2009 Eszközök (aktívák) Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

1

A.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

6

adatok E Ft-ban Elızı év

Elızı év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

2 970

0

4 610

7

0

0

2 963

0

4 610

0

0

0

FORGÓESZKÖZÖK

9 631

0

14 392

I.

KÉSZLETEK

1 835

0

2 087

7

II.

KÖVETELÉSEK

5 612

387

11 244

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

0

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

2 184

0

1 060

AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

12 601

0

19 002

10 11

C.

Dunaújváros, 2010.06.05 P.H.

a vállalkozás vezetıje (képviselıje)


Vállalkozás neve:

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Splendid Art Bt

21099603524221207 Cégjegyzékszám: 0706010707 A mérleg fordulónapja: 2009.12.31 Statisztikai számjel:

Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2009 Források (passzívák) Sorszám

Tétel megnevezése

a

b

12

D.

SAJÁT TİKE

13

I.

JEGYZETT TİKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TİKE (-)

15

III. TİKETARTALÉK

16

adatok E Ft-ban Elızı év

Elızı év(ek) módosításai

Tárgyév

c

d

e

2 016

0

-1 532

100

0

100

0

0

0

0

0

0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

6 726

0

1 916

17

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

18

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

0

19

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-4 810

- 387

-3 548

20

E.

CÉLTARTALÉKOK

0

0

0

21

F.

KÖTELEZETTSÉGEK

10 585

0

20 534

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

2 000

2 000

24

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

10 585

-2 000

18 534

25

G. PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

12 601

0

19 002

26

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Dunaújváros, 2010.06.05 P.H.

a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Splendid Art Bt.(DS TV ) 2009 évi mérleg  
Splendid Art Bt.(DS TV ) 2009 évi mérleg  

Splendid Art Bt.(DS TV ) 2009 évi mérleg