Page 1

Matthæusevangeliet

Lektion 3 – Bjergprædiken 1


Refleksion... - vi må spørge os selv; hvilken rolle skal Jesus have i udformningen af vores selvforståelse og den bevægelse, som vi er en del af? - hvordan er kristendommen inspireret og formet af Jesus, som vi møder Ham i evangelierne? - Hvordan vurdere vi forbindelsen mellem Jesu liv som forbillede, og det kristendommen er blevet til? - På hvilken måde har vi tæmmet en radikal revolutionær i forsøget på at fastholde en bestemt form i kirken? - Hvordan kan vi genopdage Jesus og forny vores discipelskab, fællesskab og kirkens fortsatte mission?


Bog om Gudsriget Morten Munch ”Det omvendte rige – en bog om Guds Rige og kirken”


Matthæus kap 5 Optakt (Matt 1-4) 

Jesus (ny Moses) − −

Kristus, Davids søn, Abrahams søn Ægypten, dåb, ørken, proklamerer at Gudsriget er nær

Begreber 

Himmeriget, kongerige

retfærdighed


Revolution og håb •

Zeloterne –

Essæerne –

Isolation, undgå kontakt med de urene hedninge

Venter på Gudsriget, bøn, renselse (Qumran)

Farisæerne –

Oprør, væbnet kamp mod Romerne

Åndelig reformation, religiøs fromhed, regler

Saddukæerne –

Samarbejde med Romerne


MatthĂŚus kap 5,1-20 Indledningen til bjergprĂŚdikenen Saligprisningerne (v.3-12) Jordens salt og lys (v. 13-16) Loven (v. 17-20)


Matthæus kap 5,21-48 ”I har hørt at det er sagt, men jeg siger jer...” 1) - Hvad havde skarerne hørt? - Hvad siger Jesus til dem?

2) - Hvad høre vi i dag. Hvem i vores samfund taler om dette? (religiøse/ikke religiøse) - Hvad vil teksten kunne sige i dag?


Matthæus kap 6 Jødernes 3 fromhedspraksis Almisse Bøn Faste


Afsluttende refleksion... 

Læs de 5 spørgsmål igennem snak om følgende... –

Var der noget som gav dig en Aha-oplevelse i aften?

Hvad er det vigtigste du har lært i aften?

Er der noget særligt i historien om Jesus som udfordre dig i forhold til at udleve discipelskab?

Er der noget i den måde vi er kirke på i dag som skal udfordres i forhold til Jesu undervisning?

Matthæusevangeliet - lektion 3  

noter fra lektion 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you