3 minute read

VAHVA YRITTÄJYYS

KOHTI VIISAAMPAA RAHASUHDETTA

Raha herättää meissä jokaisessa erilaisia tunteita ja ajatuksia. Osalle suhde rahaan on jopa ongelmallinen, ja pelkästään rahasta puhuminen voi tuntua haastavalta. Terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Maarit Lassander kuitenkin uskoo, että jokaisesta meistä voi tulla rahaviisas.

Advertisement

TEKSTI LOTTA TEIVAALA KUVAT JAANA TIHTONEN JA MARKUS SOMMERS Maarit julkaisi viime syksynä Rahaviisauskirjan, joka käsittelee mielen hyvinvoinnin ja rahankäytön yhteyttä.

Hyvät taloustaidot eivät Maarit Lassanderin mukaan ole minkään erityisen ryhmän yksinoikeus vaan kaikkien halukkaiden saavutettavissa. Lassander määrittelee rahaviisauden tietoisuudeksi siitä, mikä on itselle paras mahdollinen taloudellinen todellisuus ja ymmärrys siitä, mistä ihmisen oma rahasuhde muodostuu. Rahaviisaus on paketti rahaan liittyviä teknisiä taitoja ja tunnetaitoja. – Rahaviisaus on tietoisuutta omista arvoista ja tavoitteista sekä ymmärrystä siitä, miten tavoitteisiin pääsee. Rahaviisas ihminen kykenee tekemään itselleen oikeita valintoja, Lassander kertoo.

Rahaviisautta esiintyy Lassanderin mukaan kaikilla tulo- ja vauraudentasoilla, eli viisas suhde rahaan ei ole kiinni ihmisen tulotasosta.

Suhde rahaan syntyy usein lapsuudessa. Tapa, jolla rahasta on puhuttu kotona, periytyy ja saattaa kulkea mukana pitkälle aikuisuuteen. Ihmiset jäävät usein kiinni opittuun käsitykseensä siitä, millaisia he ovat rahankäyttäjinä.

Maarit Lassander on yrittäjä, käyttäytymis tieteilijä, terveyspsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti, valtiotieteen maisteri ja kolmen lapsen äiti Helsingistä. Maarit Lassander avaa puhennvuorollaan Yritystä Stadiin verkkotapahtuman 25.5. klo 10.00.

Lassanderin mukaan rahasuhteeseen liittyvät tekniset taidot on suhteellisen helppo oppia, mutta tunnetaidot voivat joskus aiheuttaa haasteita. – Suhdetta rahaan voi kuitenkin muuttaa olemalla kosketuksissa omiin arvoihin sekä olemalla läsnä ja tiedostamalla omia tunteita.

Idea viime vuoden elokuussa julkaistun Rahaviisaus-kirjan kirjoittamiseen lähti liikkeelle Lassanderin ollessa mukana tutkimusryhmässä, joka arvioi Suomen perustulokokeilun vaikutuksia. Tutkimusryhmässä työskentely sai Lassanderin kiinnostumaan siitä, kuinka hyvinvointi ja tulonsiirrot vaikuttavat toisiinsa. – Rahan ja hyvinvoinnin suhteesta on Suomessa kirjoitettu hyvin vähän, vaikka aiheesta on yleisesti oltu kiinnostuneita. Länsimaissa yleensäkin pohditaan nykyään paljon sitä, millainen taloudellinen tilanne on onnellisuuden kannalta paras ja millaisia ovat optimaaliset tulomallit.

YRITTÄJYYS JA RAHA Maarit Lassanderin mielestä yrittäjälle olisi tärkeää tuntea ja tunnistaa omaa rahasuhdettaan. Yrittäjyydessä usein innostus vie eteenpäin, mutta se ei ole kaikki kaikessa. Yrittäjälle suunnittelu ja budjetointi ovat todella tärkeitä. – Yrittäjyyden polulla olisi hyvä tunnistaa omat sokeat pisteet ja uskomukset, jotka ovat ajan kanssa syntyneet.

Itsekin yrittäjänä toimiva Lassander tietää, että itsensä työllistävät joutuvat törmäämään ja toimimaan talouden kanssa monesta eri näkökulmasta. Tämä ei varsinaisesti välttämättä tee yrittäjistä muita rahaviisaampia, mutta tarkoittaa sitä, että rahasuhde on yrittäjälle hyvin tärkeä. Yrittäjä kun on itse vastuussa yrityksen taloudesta.

Lassanderin mukaan rahaviisaus voi tukea yrittäjää myös koronan kaltaisessa kriisitilanteessa. – Koronatilanne voi tarjota myös mahdollisuuden pysähtymiselle ja omien voimavarojen pohtimiselle. Talous on yksi merkityksellisyyttä luova tekijä, mutta merkityksellisyys voi syntyä muidenkin tekijöiden kautta. Yrittäjien olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, mitkä muut asiat palauttavat ja auttavat eteenpäin tässä vaikeassa tilanteessa.

Kriisitilanteessa on tärkeää korostaa sosiaalisen tuen merkitystä. Vertaistuki, mentorointi ja niiden rinnalla taloudellinen tuki. Avun ja tuen polkuja pitää olla paljon ja niiden pitää olla kaikkien käytettävissä. – Yrittäjien tukeminen on erityisen tärkeää tässä tilanteessa, mutta myös tulevaisuudessa, Lassander sanoo.

SÄÄSTÄMINEN JA SIJOITTAMINEN Lassanderin mielestä rahaviisas voi olla ilman muhkeaa osakesalkkuakin. Säästäminen ja sijoittaminen eivät varsinaisesti ole rahaviisauden keskiössä, mutta monille ihmisille ne ovat keino lisätä hyvinvointia. Sijoittaminen voi olla yksi tapa pitää huolta omasta taloudesta.

Lassander haluaa myös korostaa, että kaikkia taloudentaitoja voi opetella ja niissä on mahdollista kehittyä. – On tavallista olla epävarma ja murehtia omaa talouttaan. Taloustaidot eivät ole yhden erityisen ryhmän yksinoikeus vaan kuuluvat kaikille. Elämästä on mahdollista tehdä hyvinvoivaa ja taloustaidot tukevat tätä hyvinvointia. Rahaviisaus on kaikkien ulottuvilla.

Vinkki: Ota askel parempaan rahasuhteeseen rahapäiväkirjan avulla

Jos haluat kehittää omaa rahasuhdettaan, rahapäiväkirjan pitäminen on hyvä ensiaskel. Päiväkirjaan kannattaa Maarit Lassanderin mukaan merkitä tulot, menot ja niihin liittyvät ajatukset. Avaamalla omaa rahankäyttöäsi rahapäiväkirjaan saat selville sen, millainen on todellinen suhteesi rahaan.

Tietoa taloudesta ja tukea hyvinvointiin

Yrittäjä, panosta omaan talousosaamiseesi! Helsingin Yrittäjien ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Vahva yrittäjyys -hanke tarjoaa yrittäjille työkaluja talouden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Hankkeen koulutuksilla kasvatetaan yrittäjien mahdollisuuksia kestävämpään yritystoimintaan ja kasvuun. Kiinnostuitko hankkeesta? Ota meihin yhteyttä:

Anne Innanen

projektipäällikkö, yritysneuvoja p. 0500 656 736 anne.innanen@yrittajat.fi

Lotta Teivaala, hanke- ja järjestökoordinaattori p. 040 1395 513 lotta.tei aala@yrittajat.fi

Susanna Ypyä

jäsenvastaava, hankeasiantuntija p. 050 557 4200 susanna.ypya@yrittajat.fi