Page 1

Σ

Τ

Ι

Σ

Δ

Υ

Ο

Ο

Ψ

Ε

Ι

Σ

Σάκης Ρουβάς Ο Έλληνας Σταρ απαντά σε όλες τις ερωτήσεις µας!

από τη Σοφία Καρυπίδου, sofia@karipidou.de

Σάκη, καλωσόρισες κοντά µας! Στην παρέα των Ελλήνων

Τραγουδήσαµε όλοι µαζί στο ρυθµό το «Σήκωσέ

νέων που ζουν στη Γερµανία!

το» και το κέφι συνεχίστηκε σε φοβερούς ρυθµούς. Τα συναισθήµατα που νιώθω επάνω

Πέρασες αρκετό καιρό εκτός Ελλάδας. Τι σου λείπει, τέτοια

στην σκηνή σε µία συναυλία δεν µπορώ να τα

διαστήµατα, περισσότερο;

περιγράψω, πραγµατικά. Αυτή η άµεση επαφή µε

Ή είναι τόσα τα ερεθίσµατα που

δέχεσαι, ώστε να µη σου λείπουν πολλά πράγµατα;

τον κόσµο, η ενέργεια, ο ηλεκτρισµός που

Θα ήταν αδύνατο να µην µου λείπει η Ελλάδα όταν βρίσκοµαι

διαπερνάει το σώµα µου πάνω στη σκηνή µου

µακριά της. Η οικογένειά µου, οι φίλοι µου, το σπίτι µου, ο κόσµος

δίνει µία απίστευτη δύναµη. Αυτά ακριβώς τα

µου, είναι όλα τόσο έντονα στοιχεία της ζωής µου και µου είναι

συναισθήµατα

πολύ δύσκολο να τα αφήνω, έστω και για λίγο... Απ’την άλλη

συναυλίες, και θα συνεχίσω να κάνω για πολύ

βέβαια, στην Αµερική πηγαίνω γιατί έχω θέσει στον εαυτό µου

πολύ καιρό ακόµα. Ήδη, όπως πάντα, στα πλάνα

κάποιους στόχους, ιδιαίτερα φιλόδοξους, και είµαι αποφασισµένος

µου για τον επόµενο χρόνο, οι live εµφανίσεις σε

να τους επιτύχω. Προσπαθώ λοιπόν και φτιάχνω το πρόγραµµά µου

Ελλάδα και εξωτερικό έχουν κεντρική θέση.

είναι

ο

λόγος

που

κάνω

έτσι ώστε να πηγαινοέρχοµαι αρκετά συχνά, για να γεµίζω κάθε τόσο τις µπαταρίες µου µε Ελλάδα, και να παίρνω δύναµη για να

Οι

αντιµετωπίζω τις προκλήσεις και να εκπληρώνω τους στόχους µου

φιλανθρωπικό

συναυλίες

αυτές

στην Αµερική.

βλέπουµε µία έντονη φιλανθρωπική δράση

σκοπό,

έγιναν

σωστά;

για

Γενικά,

τον τελευταίο καιρό. Θες να µας µιλήσεις γι Μίλησέ µας για τις συναυλίες που έδωσες σε Αθήνα και

αυτό;

Πάτρα πριν από λίγο καιρό. Πως ήταν η επαφή σου µε τον

Όταν κάποιος αισθάνεται ότι όλα πάνε καλά, ότι

κόσµο, ποιά τα συναισθήµατά σου όταν είσαι πάνω στη

είναι ευτυχισµένος και πλήρης, ειδικά τότε είναι

σκηνή, ποιά τα σχέδιά σου για live εµφανίσεις στο µέλλον

που πρέπει να θυµάται και κάποιους που ίσως

Οι δύο συναυλίες είχαν νοµίζω πολύ µεγάλη επιτυχία – όχι µόνο

δεν είναι τόσο τυχεροί, δεν περνούν τόσο καλά.

από

πιστεύω

Σ’αυτή την τελευταία περίοδο της ζωής µου,

πραγµατικά ότι όλοι περάσαµε απίστευτα! Ο κόσµος ήταν, όπως

πλευράς

εισιτηρίων,

κλπ,

αλλά

κυρίως

επειδή

αισθάνθηκα µία ισχυρή ανάγκη να µοιραστώ, να

πάντα, εκπληκτικός, η ατµόσφαιρα τέλεια, ο ρυθµός και το κέφι στο

δώσω, περισσότερο από ποτέ. Οι συναυλίες

maximum! Μάλιστα, στα µέσα της συναυλίας της Αθήνας, µάθαµε

αυτές, καθώς και κάποιες άλλες δραστηριότητες,

ότι η Εθνική µας Οµάδα Μπάσκετ πέρασε στον τελικό του

έγιναν για να υποστηρίξουν το Ειδικό Ολυµπιακό

Ευρωµπάσκετ στο Βελιγράδι. Μόλις φώναξα τα νέα από το

Χωριό,

µικρόφωνο (όλοι ήταν µαζεµένοι στο ΟΑΚΑ από νωρίς, δεν ήξεραν

κάποιους πραγµατικά εκπληκτικούς ανθρώπους,

το αποτέλεσµα του αγώνα), το γήπεδο σείστηκε ολόκληρο! 15

Δ Υ Ο

Ο Ψ Ε Ι Σ

ένα

σωµατείο

που

απαρτίζεται

από


Σ

Υ

Ν

Ε

Ν

Τ

Ε

Υ

Ξ

Η

Σ

Τ

Ι

Σ

Δ

Υ

Ο

Ο

Ψ

Ε

Ι

Σ

που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην στήριξη των παιδιών µε

Το τελευταίο σου CD το χαρακτηρίζει ένα

ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Παράλληλα, δέχτηκα µε

πολύ

χαρά

της

ερωτικό,

την

συνέντευξή σου.

να

Ελληνικής

πρωταγωνιστήσω Αντικαρκινικής

στην

ενηµερωτική

Εταιρείας,

που

έχει

καµπάνια ως

στόχο

ξεχωριστό όπως

στιλ.. το

slow

έχεις

µουσική,

ονοµάσει

σε

Πίστεψες κάποια στιγµή

ενηµέρωση του κόσµου σχετικά µε την πρόληψη του καρκίνου. Δεν

ότι µπορεί να ξένιζε αυτό το στιλ τους

θέλω να πω κάτι παραπάνω γι αυτό το θέµα, απλά έχω αποφασίσει

φίλους που έχεις ήδη αποκτήσει µε τη

να κάνω πολύ περισσότερα στο µέλλον.

µουσική σου;

Για µένα, η επιτυχία και η συµβολή µου σε τέτοιες προσπάθειες δεν

Οι φίλοι µου έχουν πια συνηθίσει στις ανατροπές

θα κριθεί από το χρηµατικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από µία

που

εκδήλωση ή µία ενέργεια, αλλά από το πόσο θα καταφέρω να

Νοµίζω µάλιστα ότι τις περιµένουν, και από µόνοι

ευαισθητοποιήσω κι άλλους ανθρώπους, και κυρίως νέους, να

τους τις αναζητούν. Το τελευταίο µου CD είναι

δραστηριοποιηθούν και να στηρίξουν κάποιες πρωτοβουλίες που

µία τέτοια, όµορφη ανατροπή, που χαρακτηρίζει

πραγµατικά αξίζουν τη στήριξη όλων µας.

µία

χαρακτηρίζουν

ιδιαίτερα

κάθε

νέα

δραστήρια,

µου

δουλειά.

ευχάριστη

και

ολοκληρωµένη περίοδο της ζωής µου. Νοµίζω Τι περιµένεις από το ταξίδι και τη διαµονή σου στην Αµερική;

ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι έντονα µέσα στα

Νέα ερεθίσµατα, νέες συνεργασίες, µία ακόµη καριέρα, αυτή

τραγούδια του «Σ΄εχω ερωτευθεί», και άγγιξαν

τη φορά εκτός Ελλάδας;

πραγµατικά

Σε κάθε τι που κάνω, οι στόχοι και οι προσδοκίες είναι πάντα στο

µεγάλη απήχηση που είχε ο δίσκος.

τον

κόσµο,

µε

αποτέλεσµα

τη

ψηλότερο δυνατό σκαλί. Από την εµπειρία µου στην Αµερική προσµένω νέες γνωριµίες, νέες προκλήσεις, νέα γνώση, όλα αυτά

Στο παρελθόν έχεις ερµηνεύσει πολλά είδη

τα στοιχεία που θα µε βοηθήσουν να πραγµατοποιήσω τα σχέδιά

τραγουδιων.

µου και να αισθανθώ πιο ολοκληρωµένος.

πάντοτε µε µεγάλη επιτυχία. Είσαι

Ethnic,

άνθρωπος

rock,

που

του

pop

κι

αρέσει

όλα να

πειραµατίζεται;

w w w . n e o l a i a . d e

16


Δεν

νοµίζω

ότι

θα

σταµατήσω

ποτέ

να

πειραµατίζοµαι. Αν γίνει αυτό, σηµαίνει ότι θα έχω πάψει να αγαπώ πραγµατικά αυτό που κάνω. Αισθάνοµαι ότι έχω πολλά καινούρια πράγµατα να δοκιµάσω ακόµα, και η προοπτική αυτή µε συναρπάζει. Κάποια από αυτά δεν τα ξέρω καν ακόµα – θα έρθουν στο µέλλον. Κάποια

άλλα

όµως

όχι

µόνο

τα

έχω

ήδη

φανταστεί, αλλά είναι και στα µελλοντικά µου πλάνα. Υπήρξαν

πράγµατα

στο

µουσικό

σου

παρελθόν που θα ήθελες να µην τα ειχες κάνει; Αυτά τα πράγµατα στα οποία αναφέρεσαι, είναι αυτά που σε διδάσκουν και δεν τα ξανακάνεις στο µέλλον. Από αυτή την άποψη λοιπόν, δεν έχω µετανιώσει για τίποτα. Όλες µου οι κινήσεις, οι εµπειρίες του παρελθόντος έγιναν για κάποιο λόγο, και µε έµαθαν κάποια πράγµατα. Κοιτάζω λοιπόν

µπροστά,

και,

µαθαίνοντας

από

το

παρελθόν, βελτιώνοµαι. Είσαι

άνθρωπος

που

φαίνεται

πολλά από τον εαυτό του. απαιτητικός

µε

τους

ότι

ζητά

Είσαι το ίδιο

„δικούς

σου“

ανθρώπους; Είναι αλήθεια ότι ο πιο σκληρός κριτής του εαυτού µου είµαι εγώ ο ίδιος. Πιστεύω όµως ότι σε αυτή µου την στάση ζωής οφείλω αρκετά από όσα έχω επιτύχει ως τώρα. Είµαι λοιπόν το ίδιο απαιτητικός

όσον

αφορά

στο

τι

µπορώ

να

προσφέρω στους δικούς µου ανθρώπους για να κάνω την ζωή τους λίγο πιο όµορφη, λίγο πιο ζεστή. Το πώς µου το ανταποδίδουν το αφήνω επάνω τους. Πρέπει να πω όµως ότι µε τόση αγάπη που εισπράττω από την οικογένειά µου, τους

δικούς

µου

ανθρώπους,

τον

κόσµο

γενικότερα, µόνο παράπονο δεν µπορώ να έχω... Όλοι εµείς που ζούµε εκτός Ελλάδας την αγαπάµε µε τρόπο ξεχωριστό και είµαστε έτοιµοι να δώσουµε τα πάντα για αυτήν. Εσύ

έχεις

ζήσει

για

µεγάλο

διάστηµα και εκτός Ελλάδας.

χρονικό Την έχεις

εκπροσωπήσει µε τον πιο άψογο τρόπο στη Eurovision πέρυσι. Τι σηµαίνει η Ελλάδα για σένα; Η Ελλάδα έχει πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά µου, γι αυτό και σε όποιο µέρος του κόσµου βρεθώ την αισθάνοµαι πάντα µέσα µου. Σαν τόπος, είναι µοναδικός. Όλο τον κόσµο να γυρίσεις, τον ήλιο, τη θάλασσα, την ζεστασιά των ανθρώπων της Ελλάδας δεν θα τα βρεις πουθενά. Γι αυτό και για µένα είναι πολύ µεγάλη τιµή και χαρά να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε ό,τι κάνω στο εξωτερικό, είτε αυτό είναι σε µία επίσηµη εκδήλωση, όπως η Eurovision, είτε


Σ

Υ

Ν

Ε

Ν

Τ

Ε

Υ

Ξ

Η

Σ

Τ

Ι

Σ

Δ

Υ

Ο

Ο

Ψ

Ε

Ι

Σ

βρίσκοµαι απλώς σε µία παρέα ανθρώπων που θέλουν πραγµατικά

ποτέ, γι αυτό και µέσα µου ελπίζω ότι η

να µάθουν περισσότερα για την όµορφη χώρα µας.

καλύτερη στιγµή της καριέρας µου βρίσκεται ακόµα κάπου στο µέλλον...

Φέτος, µε τη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision, πανηγυρίσε ο Ελληνισµός (εντός και εκτός Ελλάδας) µε το ίδιο σχεδόν

Η εικόνα που έχουµε για σένα είναι αυτή

πάθος όπως για την επιτυχία µας στο Euro 2004. Και µέσα σε

ενός νέου µε ένα λαµπερό χαµόγελο και

όλη αυτή την ευφορία και τη χαρά δεν άργησαν κάποιοι

πολλή θετική ενέργεια. Τι µπορεί να σε

άνθρωποι να µας προσγειώσουν άσχηµα µε τα αρνητικά

κάνει να χαµογελάσεις;

σχόλια τους. Πως ζει και αντιµετωπίζει ένας καλλιτέχνης αυτά

Δεν χρειάζοµαι ιδιαίτερο λόγο ή προσπάθεια για

τα σχόλια, αυτές τις στιγµές;

να χαµογελάσω. Το αντίθετο... Έχω παρατηρήσει

Ο χρόνος είναι ο καλύτερος δάσκαλος για την αντιµετώπιση τέτοιων

ότι µε το χαµόγελο η ζωή είναι πιο ευχάριστη,

σχολίων, δηµοσιευµάτων, κλπ. Όσο κάποιος είναι νέος, είναι φυσικό

πιο εύκολη, οι άνθρωποι πιο θετικοί. Γι αυτό

να ενοχλείται, να επηρεάζεται από αυτά που διαβάζει γι αυτόν.

πρέπει να χαµογελάµε ακόµα και στα δύσκολα.

Με το χρόνο καταλαβαίνει ότι σπάνια αυτά που γράφονται είναι

Ακόµα και η χειρότερη δοκιµασία έχει τη θετική

προσωπικά, είναι απλώς λέξεις που γεµίζουν σελίδες, µε την

της πλευρά. Αν ψάξεις να τη βρεις, έχεις κάνει

ψευδαίσθηση

το πρώτο και βασικότερο βήµα για να τη

ότι

θα

«πουλήσουν»

περισσότερα

φύλλα,

θα

«χτυπήσουν» µεγαλύτερα νούµερα τηλεθέασης, κλπ. Εγώ πλέον

νικήσεις...

έχω καταλάβει ότι ο κόσµος που µε αγαπάει και παρακολουθεί την καριέρα µου έχει ένα πολύ δυνατό ένστινκτο, το οποίο αυτά τα

Τι δεν αποχωρίζεσαι ποτέ;

σχόλια και τα δηµοσιεύµατα δεν µπορούν να το ξεγελάσουν.

Εδώ

η

απάντησή

µου

είναι

µονολεκτική:

την

αποχωρίζοµαι

την Ελλάδα. Αν σου ζητούσαν να συµµετέχεις

Ουσιαστικά,

στην

ποτέ. Ακόµα και όταν οι υποχρεώσεις

κριτική

επιτροπή

ενός

r e a l i t y - t a l e n t - s h o w θα συµµετείχες; Δεν θα δεχόµουν να συµµετάσχω σε ένα

τέτοιο

show.

Το

ταξίδι

ενός

καλλιτέχνη από την στιγµή που θα αποφασίσει

να

γίνει

[

τραγουδιστής

µέχρι την στιγµή που θα ξεκινήσει την καριέρα του είναι γεµάτο εµπειρίες, όνειρα,

λάθη,

αλήθειες,

µου

“ Ελπίζω


µε

µακριά

χιλιάδες τότε

χιλιόµετρα

είναι

που

την

περισσότερο

και

την

µελλοντικά

σου

αισθάνοµαι πιο κοντά µου...

[

όλα

πάνε της,

χρειάζοµαι

ότι
η
καλύτερη
στιγμή
 της
καριέρας
μου
 βρίσκεται
ακόμα
 κάπου
στο
μέλλον...“


δεν

Ποια

είναι

τα

σχέδια; Σχεδιάζω

πολλά

πράγµατα.

Πολλά

από αυτά είναι αρκετά καινούρια για

απαραίτητα για τα επόµενα βήµατά

µένα, κάποια άλλα είναι πιο κοντά σε

του. Τα reality shows που βλέπουµε

αυτά που ήδη κάνω.

στην τηλεόραση συµπυκνώνουν αυτό το ταξίδι σε µερικές µέρες,

Το σίγουρο είναι ότι θέλω να κάνω πράγµατα

ουσιαστικά

τους

που θα κάνουν περήφανο πρώτα απ’όλα εµένα

διαγωνιζόµενους τα πολύτιµα µαθήµατα που πρέπει να πάρουν

για τον εαυτό µου, και έπειτα όλους όσους µε

µέχρι να φτάσουν το στόχο τους. Δεν θα ήθελα λοιπόν εγώ να είµαι

αγαπούν.

ώρες

υψηλής

τηλεθέασης,

στερώντας

από

µέρος µίας τέτοιας διαδικασίας. Πότε

θα

µπορέσουν

οι

Έλληνες

στη

Τι κάνει έναν άνθρωπο γοητευτικό για σένα; Με ποια

Γερµανία να σε δουν από κοντά;

κριτήρια κρίνεις τους ανθρώπους που συναντάς στη ζωή σου;

Έχω πολλά σχέδια για συναυλίες κοντά στους

Νοµίζω ότι στην γοητεία ενός ανθρώπου αντικατοπτρίζεται η καρδιά

φίλους µου σε διάφορα σηµεία του κόσµου. Και

του. Έναν άνθρωπο που συναντώ για πρώτη φορά τον δέχοµαι

να είστε σίγουροι ότι στα σχέδια αυτά η Γερµανία

αυθόρµητα, όπως είναι, µε ανοικτό µυαλό. Δεν τον περνάω από

είναι αναπόσπαστο κοµµάτι. Θα σας ενηµερώσω

εξετάσεις. Αν τα στοιχεία της καρδιάς του είναι αυτά που µου

έγκαιρα, και ελπίζω ότι θα σας δω όλους εκεί!

ταιριάζουν, αυτό θα φανεί στο πρόσωπό του, στο λόγο του, στην συµπεριφορά του. Το ίδιο εύκολα θα φανούν και κάποια ψεύτικα,

Κι ένα τελευταίο µήνυµα... µία ευχή... για

προσποιητά στοιχεία του. Ευτυχώς, πρέπει να πω, δεν έχω πέσει

τους ΄Ελληνες νέους στη Γερµανία;

ακόµα «έξω» στην εκτίµηση που έχω κάνει για ανθρώπους που

Να

θεωρώ σηµαντικούς για µένα.

συνεχίσετε να έχετε την Ελλάδα τόσο βαθιά στην

είστε

καλά,

να

έχετε

δύναµη,

και

να

καρδιά σας. Αν και είµαστε µακριά, αισθάνοµαι Ποια εικόνα σου έρχεται στο νου... αν σε ρωτήσουµε ποια

ότι αυτή µας η κουβέντα µείωσε πολύ την

ήταν η καλύτερη στιγµή στην καριέρα σου;

απόσταση µεταξύ µας. Και ελπίζω ότι όσα δεν

Αν κλείσω τα µάτια θα δω τόσες πολλές εκπληκτικές στιγµές, που

είπαµε αυτή τη φορά θα τα πούµε σύντοµα από

δύσκολα µπορώ να ξεχωρίσω: Eurovision, Ολυµπιακοί Αγώνες,

κοντα!

συναυλίες, βραβεύσεις. Τέτοιες στιγµές δεν τις χορταίνει κανείς

Σάκη, σε ευχαριστούµε θερµά!! w w w . n e o l a i a . d e

16

sakis rouvas  

sakis rouvas interview