Page 1


ขมิ้นมั่น ขยันยิ่ง  
ขมิ้นมั่น ขยันยิ่ง  

เรื่องราวมีอยู่ว่า นกขมิ้นตัวหนึ่งขยันคาบเปลือกไม้ใบหญ้ามาสร้างรังอย่างพิถีพิถัน จัดวางเรียงใบหญ้าซ้อนกันทีละใบๆ เพื่อให้รังแข็งแรง บรรดานกต...