Page 1


กบยู่อวดดี / กบมี่ถ่อมตัว  
กบยู่อวดดี / กบมี่ถ่อมตัว  

กบยู่ไม่พอใจเพื่อนอย่างกบมี่ที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปเสียหมด ไม่ว่าจะเล่นต่อของแล้วของเล่นพังลงมา หรือตอนที่ทั้งคู่เข้าวิ่งแข่งแล้วแพ้ กบยู่ก็โท...