Page 1

COLUMNA VERTEBRAL Columna vertebral realitzada a partir de mòdul constructiu

Introducció a la tècnica de fabricació digital aplicada a l’escultura TALLER DE CREACIÓ E2 Grup 1 2012

Vista render Rhino _ 1


COLUMNA VERTEBRAL Columna vertebral realitzada a partir de mòdul constructiu

Índex 1.

Idees preliminars – referents

2.

Presentació de la proposta: Conceptualització, anàlisi formal, justificació.

3

6

3.

Procés de treball: desenvolupament de la idea i de la construcció

11

4.

Resultats de la peça acabada

15

5.

Fitxa tècnica 19

6.

Conclusions

20

1


L’evolució de l’ésser humà. El creixement de les poblacions obliga els individus de l'espècie a una lluita per l'existència en què només sobreviuen els més aptes, els que presenten variacions més favorables per adaptarse al medi, variacions que són transmeses als seus descendents. L'acumulació de petites variacions favorables al llarg de grans períodes de temps explicaria l'origen de les espècies conegudes. Les mutacions originen els caràcters que produeixen la variació progressiva de les espècies. La necessitat de sobreviure en un nou medi com a conseqüència d'un canvi climàtic va ser el que potser va començar el procés evolutiu que va portar de l'homínid a l'ésser humà. Amb l'adaptació progressiva a terra, l'homínid necessitava mantenir-se el més dret possible amb la finalitat de poder explorar i vigilar atentament l'entorn. Mantenir-se dret va comportar determinats canvis anatòmics tals com; Pèrdua de la capacitat prènsil de les extremitats inferiors, L'escurçament dels dits del peu, La modificació de la planta del peu, La modificació de la pelvis , La curvatura en forma de "S" de la columna vertebral, L'aparició del forat entre els ossos llars de la cama, i la verticalitat del cap en relació amb la columna vertebral. Filosofia de Bueno Matos i Martí Orriols. Dibuixos de la columna vertebral humana _2

2


1 .- Idees preliminars - referents

Aquest projecte tracta especialment sobre la construcció d'una representació d'una columna vertebral humana de fusta.

La peça esta realitzada a partir de la repetició de tres tipus diferents de grups de mòduls, així mateix, aquest mòduls estan compostos de diferents peces. Cada una de les peces estan encaixades entre si, mitjançant connexions i encastaments. La columna té varis tipus de connexions, unes faran que l' estructura de la escultura sigui rígida, i d'altres en canvi, seran connexions movibles. Això és, perquè així les peces es puguin articular de tal manera que doni a la columna un cert moviment.

A més a més, la peça posseïx un ventall de possibilitats ja que te la propietat de ser desmuntable. D'aquesta manera es pot variar la seva forma original, anant combinant les diferents peces, donant així, unes variables dimensions podent-la deformar, disminuir, canviar, augmentar, inclinar, penjar,,, El resultat es que aquesta escultura pot tenir varies formes en progressió, passant per diferents moviments i equilibris, com també pot estar subjecte o flotar en el espai.

Per a realitzar aquesta peça, s'ha fet a partir de la tècnica de fabricació digital aplicat a l'escultura, gracies a la programació automàtica de la fabricació assistida per ordinador (CAM) amb el sistema d'automatització en control numèric (CN).

3


Autors de referència El nostre punt de partida, per una banda, va ser la de que volíem construir una escultura a partir de mòduls de formes més aviat orgàniques. Per altre banda, volíem que la figura final de l'escultura, construís i una peça dinàmica i a la vegada creés un forma orgànica.

El motiu d'inspiració per a realitzar aquest projecte, per una costat, són certs dibuixos d'anatomia antics. Per l'altre, algunes escultures de Tony Cragg. Amb els dibuixos d'anatomia ens hem inspirat per fer els esbossos i dibuixos per fer cada peça dels mòduls. En ells hem buscat tant la funcionalitat de les formes dintre de la columna, com també la intenció de voler representar el moviment real que fan aquests.

Dibuixos de les vertebres humanes Cervicals_3

Dibuixos de les vertebres humanes Dorsals_4

Dibuixos de les vertebres humanes Lumbars_5

4


En canvi, amb les escultures de Tony Cragg, com ara són les peces “A human face, ‘Bent of mind’, 2002. ens han interessat per les seves formes orgàniques que volíem aconseguir.

Tony Cragg, A human face, _6

Tony Cragg, Round the block, _7

5


2.- Presentació de la proposta:

Conceptualització Introducció, denominació, de que va el projecte La columna vertebral humana és el recobriment ossi de la medul·la espinal, constituït per vèrtebres i que fa de suport de la resta dels ossos de l'esquelet. La columna vertebral està formada en per 33 vèrtebres. Així en total te: set vèrtebres cervicals, dotze toràciques, cinc lumbars, cinc sacres i quatre coccigeals que formen el còccix. Aquestes vèrtebres s'articulen entre si a través de les carilles articulars i dels discos intervertebrals. D'aquesta manera, la columna vertebral és un mecanisme molt complex i eficaç. Així doncs, la idea per aquest projecte és realitzar una peça el més similar possible a una columna humana contemplant i contenint les seves particularitats generals. Així doncs, en aquest treball s’ha intentat esbrinar el màxim de coses sobre l'esquelet humà, per així adaptar la forma de les peces a la funció d'aquesta columna. Entre d'altres les funcions de la columna vertebral, són la de protegir la medul·la espinal i els nervis espinals, suportar el pes del cos, proporciona un eix en part rígid i en part flexible per al cos i pivot per al cap i exerceix una important missió en la postura. Per tant, la nostre escultura, ha de tenir una estructura forta, a la vegada que ha de ser flexible i sòlida.

Descripció del projecte La intenció d'aquest treball és investigar i reflectir la complexa columna vertebral de l'ésser humà que normalment sol estar encoberta. Des del inici d'aquest projecte, ens ha fascinat de la columna, tant les seves formes belles de cada una de les vertebres, com la utilitat i les seves funcions practiques. 6


Sens dubte el cos humà és un dels mecanismes més fascinants i complexos que podem observar. Per reflectir aquesta situació en una peça escultòrica, el que varem fer va ser primer de tot, analitzar les particularitats de la columna humana, per intentar aplicar-les a la nostre escultura. Per tant la nostre escultura, parteix de l'anatomia humana. D'aquesta manera, l'inici de la construcció de la creació de la columna vertebral, va ser a partir de l'anàlisi i la síntesis dels trets més generals de la columna humana real. Per tant, varem analitzar tant la seva forma real, com també el moviment que aquesta fa en el cos. Així doncs, per sintetitzar aquestes particularitats, varem decidir construir i crear una columna rígida però que tingues un joc de ritmes sinuosos, és a dir, entrant en el joc de l'equilibri del moviment, el pes i la forma.

Anàlisi formal Descripció de l'obra Aquesta escultura és una columna vertebral humana, feta de planxa de fusta. L'estructura que hem volgut crear és una escultura allargada, oberta, variable i orgànica lògicament el més natural que confina a aquesta tècnica i material. En la columna humana, hi ha una gran varietat de vertebres, però es distingeixen per la seva forma i funcionalitat tres grups diferents; les cervicals, les toràciques o dorsals i les lumbars. D'aquesta manera, varem començar a partir d'aquest grups diferents de vertebres, per fer 3

Dibuix de la columna vertebral humana_8

grups de mòduls diferents, que entre tots construeixen tota l'escultura. La majoria de les columnes vertebrals dels adults mesuren entre 72 i 75 cm de longitud i una quarta part d'aquesta es deu als discs fibrocartilaginosos, que separen i uneixen entre si les vèrtebres. Per tant hem volgut que la nostre columna, tingues una alçada quan està estirada completament de 116,65cm. D'altre banda, també volíem que hi hagués una separació entre cada peça, així la distancia entre vertebres és de 1,6 cm, per a permetre el moviment i encaix de les verberes, entre cada una d'elles. 7


En total l'escultura està formada per 7 vertebres cervicals, 12 vertebres toràciques o dorsals i 5 vertebres lumbars. Així doncs en conjunt l'escultura te 24 vertebres-mòdul.

Cada grup de vertebres-modul està format per diferents peces. Per tant, per crear una vertebre s'han utilitzat més d'una peça diferents en cada grup. A més a més, aquestes vertebres estan connectades entre si per encaixaments, que permeten el moviment i la unió. L’angle de gir entre vertebres, no es igual per cada part però podem parlar de un radi de gir general de uns 60º de mobilitat per peça i de 30º per cada costat.

Dibuix de planta de les peces 1 (Cervical, Dorsal i Lumbar)_9

El grup-mòdul de les vertebres cervicals està compost de 3 peces, el de les vertebres dorsals està format per 4 peces i el de les vertebres lumbars de 5 peces. En total per tota la escultura s'han utilitzat 94 peces.

Anàlisis dels 3 grups de vertebres-mòduls: Per tant, cada grup-vertebre consta de dos tipus de peces diferents per la seva funcionalitat i forma, per una banda tenim les peces 1 i per altre les peces 2 i 3

Dibuix de planta de les peces 2 (Cervical, Dorsal i Lumbar)_10

Les peces 1, són les peces funcionen com a eix, d’aquesta manera són les que permeten encaixar cada un del mòduls, i també li donen el moviment per poder moure la columna. Així mateix, adquireix la forma característica de les vertebres i a part són les peces que creant la allargada de tota la columna. Les altres, les peces 2 i 3, són les peces que fan subjectar i unir totes les peces de cada grup-vertebre, donant la estabilitat i rigidesa a cada una de les vertebres. Dibuix de planta de les peces 3 (Cervical, Dorsal i Lumbar)_11

8


Les vertebres cervicals: Consta de 3 peces; La peรงa cervical1 te unes mides de 11x4,5x1,2cm. La cervical2a te unes mides de 7,5x6x1,2cm i la cervical 2b te 9x 7,5x1,2cm. Les vertebres dorsals: Consta de 4 peces; La peรงa dorsal1 te unes mides de 10,5x7x1,2cm. La dorsal2a te unes mides de 11,5x8x1,2cm. Las dos peces dorsal2b tenen 8x 6,5x1,2cm. Les vertebres lumbars: Consta de 5 peces, La peรงa lumbars1 te unes mides de 11,6x6,7x1,2cm. La lumbars2a te unes mides de11x10,5 x1,2cm. Las dos lumbars 2b tenen 8x9x1,2cm i la lumbars 2c te 8x7x1,2cm

Dibuix de planta de les Vertebres Cervicals_12

Dibuix de planta de les Vertebres Dorsals_13

Dibuix de planta de les Vertebres Lumbars_14

9


Material Els materials triat per fer la peça, va ser d'una planxa de contraxapat de fusta, amb un gruix de 12mm amb unes mides de 1250x1250mm.

Justificació. Aquest projecte, ha tingut com a principal objectiu i detonant, la de construir una escultura a partir de diferents mòduls que estiguin encaixats entre ells formant una escultura. La peça final, construïda per aquest mòduls iguals, l'hem volgut fer-la el més aproximat i similar a una columna vertebral. D'altre banda, un dels objectius d'aquest treball ha sigut intentar descobrir i tractar nous camps artístics, per a nosaltres no explorats, com és la fabricació digital aplicada a l'escultura.

Dibuix de totes les peces 1 (Cervical, Dorsal i Lumbar) _15

10


3.- Procés de treball: desenvolupament de la idea i de la construcció

Les tècniques i procediments per aquest projecte, ha tingut varies etapes:

Així doncs, primerament varem començar per reflexionar i pensar quin tipus de mòdul i per tan quin tipus d'escultura ens agradaria realitzar amb aquesta nova tècnic per nosaltres. Al final varem decidir agafar com a mòduls les vertebres de la columna humana, i així crear una escultura de la columna vertebral.

Més tard varem començar a fer l'anàlisi de les formes de les vertebres humanes, per després fer els primers esbossos.

A partir del esbossos varem procedir a fer uns primers prototips de maquetes, amb planxa de contraxapat de fusta, amb un gruix de 6mm. Aquesta primera maqueta varem experimentar amb un tipus de encastament diferent que el de la peca final. El que varem veure, d'aquest primer sistema, és que quan teníem les vertebres per separat, aquestes eren rígides i permetien el moviment, però quan les vertebres es van anar sumant, van anar perdent en equilibri i la rigidesa, fent-les fràgils i massa desmuntables. Esbossos del projecte_16_17_18

Esbossos del projecte_19_20_21

11


Dibuix de les peces 2 (Cervical, Dorsal i Lumbar)_22

Primera maqueta_23

12


D'aquesta manera, varem procedir a fer un altre prototip de maqueta, de planxa de fusta, amb un gruix de 5mm. On varem experimentar amb una altre tipus d'encastament més compacte i segur. Però el que ens varem trobar és que algunes de les peces no eren del tot estables i el moviment de les vertebres era molt reduït. Per tant, varem estar treballant i dibuixant per perfeccionar el moviment i fer les peces més compactes i segures. Varem canviar les mides i les distancies entre peces per ajustar aquest canvis. En conjunt, varem reestructurar cada una de les formes de cada peça, per poder tenir una equilibri i moviment adequat.

Així doncs, al final varem construir un prototip final de maqueta, de planxa de contraxapat de fusta, amb un gruix de 10mm i per experimentar tots els canvis realitzats sobre paper.

A partir d'aquesta maqueta i disseny final i del anàlisi de les peces, varem passar totes les mides i xifres als dibuixos i representació gràfica en planta, alçat amb totes les seves mides.

El pas següent va ser la de passar aquestes dades a control numèric amb el programa Rhino, i fer el plànol dels dibuixos.

D'aquesta manera es van passar a el sistema de coordenades que especificaran Segona Maqueta_24

el moviment de l'eina de tall, que posteriorment serà traduït mitjançant un post13


processador al llenguatge màquina CAM, per que la maquina pogués fer cada una de les peces.

A partir d'aquí, varem procedir a fer unes representacions en 3D per fer una simulació de la peça.

I per últim varem portar aquestes dades al taller de tall, a partir de la tècnica de fabricació digital aplicada a l'escultura, on és va procedir a l'execució de la peça, obtenint e resultat de totes les peces.

L'última fase d'aquest proces va ser la de anar muntant cada una de les peces per a construir tota la columna.

El proces per a realitzar aquest projecte, ha tingut varies etapes, així que a part d’explicar aquestes faces, hem creat un video on es poden veure l’ultima fase del procés de fabricació. https://vimeo.com/56208228

Maqueta definitiva_25

14


Vistes render Rhino_26_27_28_29_30_31

15


Vistes render Rhino_32_33_34_35_36

16


5 .-Resultats de la peรงa acabada

Escultura Columna Vertebral_ 37_38_39

17


Escultura Columna Vertebral_ 40_41_42_43

18


6.- Fitxa tècnica

Columna Vertebral Mides: Material:

Planxa de contraxapat de fusta

Tècnica:

CN i CAM

Any: Escultura Columna vertebral_44

Mides variables

2012 19


6.- Conclusions

El resultat d’aquest treball ens ha sorprès gratament, ja que es la primera vegada que utilitzàvem aquesta tècnica i procediment per fer una escultura, hi em quedat satisfets del resultat final amb la interpretació i síntesi que vam escollir. D’altre banda, també estem contents amb el mecanisme de l’encaix que va sortir de la fusió de les varies maquetes, i després d’haver estat rumiant tant, creiem que per una banda va ser un gran repte fer una columna articulada i per l’altre que finalment tot el nostre esforç del grup tant per posar-nos d’acord, com per gaudir-ho i portar-ho a terme amb tant poc temps.

Per una altre part, ens agradaria comentar la importància de traspassar a la maquina el mateix dia de taller, les mides exactes de tall entre els encaixos. Va ser un problema que no podíem preveure fins aquell dia i que en depenia totalment el resultat de la peça. Així doncs, vam haver de fer varies proves, ja que si era massa exacte no encaixava res o no es podia articular, ja que quedava molt dur, i si era massa ampla no es podia muntar ja que no s’aguantaven les vertebres o be queien al moure-la.

La columna al estar fet de fusta que és un material viu, que es dilata o es contrau depenent de l’ambient on està, dies després ens varem trobar que s’havia dilatat i al final la distancia mil·limètrica de tall que havíem fet servir era massa justa (una part de la columna no es podia articular degut a la humitat  però que de la mateixa manera podia tornar a al seu estat original en un ambient adequat.  

Finalment dir, que ha sigut una molt grata experiència de treball, tant per la nova tècnica, com per haver de treballar en grup, com per el gran esforç de treballar que ha sigut aquest projecte.

20

E2-Javier Bujanda  

CNC grup tarda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you