Page 1

1 Txokolatea leku siku eta fresko baten kontserbatu behar da urte osoan zehar 16º C-ko tenperatura batetara. Biltegi baten hau carnoten zikloa jarraitzen duen makina termiko itzulgarria edo rebersible bati esker lortzen da. Biltegitik kanpoko ingurugiroko batez-besteko tenperatura 32ºC-koa da udan eta makinaren errendimendua 32,1-ekoa da neguan. Hurrengoak kalkulatu: a) Kanpoaldeko batez-besteko tenperatura neguan. b) Makinaren errendimendua udan zehar. c) Lokaletik ateratako bero kopurua udan eta sartutakoa neguan erabiltzen den bero potentzia 3kWkoa bada. Emaitzak: a) 7º b)18,06 c) udan 46.812 kcal/h eta neguan 83.203 kcal/h Hozkailu txiki bat carnoten zikloa jarraituz funtzionatzen du.eta 400KJ/h-ko abiadura batetara hozten du. Bere barrualdeko tenperatura –20º C-koa da. Kanpoaldean ostera, tenperatura 20ºC-koa da. a) Zein izan beharko da motorearen potentzia aipatutako tenperatura lortzeko? b) Kalkulatu berriz ere potentzia hozkailuaren etekina carnoten ziklo idealarekiko %70-ekoa dela suposatzen bada. c) Zein kostu izango du hozkailuak 8 ordu badugu lanean eta kWh-aren kostua 0,15€-koa bada Emaitzak: a) 17,56 W b)25,1 w c) 0,03 €

2

3 Hozte makina baten hozte funtzionamenduko koefizientea 10 da (hau da, efizientzia edo etekina). Kanpoaldeko eta barrualdeko tenperaturen arteko aldea 27 K da. Makinak 1,934·104 kJ-eko lan bat egiten funtzionamenduko egun bakoitzeko. Hurrengoak kalkulatu: a) Zein izango da hozgailu barruko tenperatura ºC-tan? b) Zein izango da hozkailutik ateratako beroa? Zein gutxieneko potentzia izan beharko du

4

5

makinak?


6 Kalkulatu hozkailu baten efizientzia edo etekina kokatu den lekua 25ºC-tara badago eta hozkailu barruko elikagaiak 5ºC-tara. Baita kalkulatu elikagaietatik ordu baten ateratzen den beroa hozkailuaren potentzia 200W-koa bada. Bero ponpa sistemaren bidez funtzionatzen duen aire egokituko aparailu bat dugu. Berarekin gela bat 24ºC-tara berotu nahi dugu. Udako batez-besteko tenperatura 35ºC-koa da, eta neguan 8ºC-koa. Aparailuaren efizientzia %70-ekoa da, 2kW-ko potentzia du eta egunean sei ordu lan egiten ditu. a) Azaldu marrazki baten bidez makinaren funtzionamendua udan, eta kalkulatu egun baten gelatik ateratzen duen bero kopurua. b) Azaldu makinaren funtzionamendua neguko egun baten eta kalkulatu gelara ematen duen bero kopurua.

7 Aire egokitutako instalazio batek gela bat 24ºC-tara mantendu behar du bai neguan zein udan. Kanpoaldeko batez-besteko tenperaturak 5ºC neguan eta 30ºC udan dira. Instalazioak bere funtzionamendurako 5kW-ko potentzia behar du eta bere efizientzia %65-ekoa da. a) Kalkulatu instalazioaren efizientzia ideala neguan eta udan. b) Kalkulatu neguan emandako beroa eta udan hartutakoa ordu bateko lanean zehar.

hozte makinak eta bero ponpak: ariketak  

hozte makinak eta bero ponpak gaia lantzeko ariketak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you